Yalıtım Membranları CE Belgesi

Membranlar; Su yalıtımı için kullanılan polimer esaslı yapı malzemelerine denir.

  • Bitümlü Membranlar
  • Çatılarda su yalıtımı amaçlı olanlar
  • Rutubet Yalıtım amaçlı (Bodrumlar dahil)
  • Bitümlü Membranlar
  • Çatılarda su yalıtımı amaçlı olanlar
  • Rutubet Yalıtım amaçlı (Bodrumlar dahil)

Yalıtım membranları Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) sistem 2+ ye gore değerlendirip ce işareti taşımak zorundadır.
Sistem 2+
Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır;

(a) İmalâtçı aşağıda ifade edilenleri yerine getirir:
(i) Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti,
(ii) Fabrika üretim kontrolü,
(iii) Önceden hazırlanmış test planına göre fabrikada alınan numunelerin ilave testleri.

(b) Fabrika üretim kontrolü belgelendirmesi yapan onaylanmış kuruluş aşağıda ifade edilenleri temel alarak fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesini verir:
(i) Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi,
(ii) Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi.
Yalıtım Membranları Ce belgesi ile ilgili Eurocert uzmanlarına danışabilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları