Femas Yem Güvenliği Belgesi

Femas Sertifikası 

Femas Sertifikası Nedir?

FEMAS (Yem Malzeme Güvenliği Kalite Belgelendirme) sertifikası, yem hammaddeleri üreticilerinin FEMAS standardına uygunluğunu belgeleyen bir belgedir. FEMAS sertifikası, yem endüstrisinde yem hammaddelerinin kalite güvencesi ve gıda güvenliği açısından önemli bir tanıma sahiptir.

 • FEMAS sertifikası, yem hammaddesi üreticilerinin FEMAS standardının gerekliliklerini yerine getirdiğini ve yem hammaddelerinin üretimi, depolanması, nakliyesi ve ticareti gibi süreçlerde yüksek kalite standartlarına uyduklarını doğrular. Bu sertifika, yem hammaddesi üreticilerinin müşterilere güven verirken, yem endüstrisi içinde itibar kazanmalarına yardımcı olur.
 • FEMAS belgesi almak için, yem hammaddesi üreticileri FEMAS standardının gerekliliklerini karşılamak zorundadır. Bu gereklilikler arasında kalite yönetim sistemleri, belgelendirme süreçleri, kayıt tutma, dokümantasyon gereklilikleri ve diğer yem güvenliği önlemleri bulunmaktadır. Sertifikayı elde etmek için, üreticiler genellikle bir bağımsız belgelendirme kuruluşuna başvururlar ve kuruluş tarafından yapılan denetimler sonucunda uygunluk değerlendirmesi yapılır.
 • FEMAS sertifikası, yem hammaddesi üreticilerinin müşterilerine ve pazarlara yem güvenliği ve kalite konusunda güvence vermesini sağlar. Aynı zamanda, FEMAS sertifikası, yem hammaddesi üreticilerinin diğer ulusal ve uluslararası belgelendirme sistemleriyle de karşılıklı tanınmışlığını sağlar.
 • Sonuç olarak, FEMAS sertifikası, yem hammaddesi üreticilerinin FEMAS standardına uygunluğunu belgeleyen ve yem endüstrisinde güvenilirlik ve kaliteyi vurgulayan bir belgedir. Bu sertifika, yem hammaddesi üreticilerinin müşteri beklentilerini karşılamalarını, gıda güvenliği standartlarını yerine getirmelerini ve sektörde rekabet avantajı elde etmelerini sağlar.

 

Femas Sertifikası İçin Neden Eurocert?

Eurocert, FEMAS (Yem Malzeme Güvenliği Kalite Belgelendirme) sertifikası için seçilebilecek bağımsız bir belgelendirme kuruluşudur. Eurocert'in tercih edilmesi aşağıdaki nedenlerden dolayı olabilir:

Uzmanlık ve Deneyim: Eurocert, yılların deneyimine sahip bir belgelendirme kuruluşudur. Yem güvenliği ve kalite yönetimi alanında uzmanlaşmış ve bu alanda birçok sertifikasyon sürecini başarıyla yönetmiştir. Bu deneyim, doğru bir değerlendirme ve sertifikasyon süreci sağlamalarına yardımcı olabilir.

Uluslararası Tanınırlık: Eurocert, uluslararası geçerliliği olan bir belgelendirme kuruluşudur. Bu, FEMAS sertifikasının uluslararası pazarlarda kabul edilmesine ve ticaretin kolaylaştırılmasına yardımcı olabilir. Eurocert tarafından verilen sertifikalar, güvenilirliği ve itibarı ile tanınır.

İyi İletişim ve Destek: Eurocert, müşterilerine iyi iletişim ve destek sağlama konusunda önemli bir rol oynar. Sertifikasyon sürecinde müşterilere rehberlik eder, gereken belgelerin temininde yardımcı olur ve sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlar. İhtiyaç duyulduğunda bilgi ve yardım sağlamak için etkili bir iletişim ağı sunarlar.

Güvenilirlik ve Tarafsızlık: Bağımsız bir belgelendirme kuruluşu olarak Eurocert, tarafsızlık ve bağımsızlık prensiplerine uyar. Bu, sertifikasyon sürecinin adil ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. İşletmelere güven verir ve sertifika alımının güvenilir bir şekilde gerçekleştirildiğini gösterir.

Sürekli İyileştirme ve İnovasyon: Eurocert, sürekli iyileştirme ve inovasyon prensiplerini benimser. Kalite yönetimi süreçlerini ve hizmetlerini sürekli olarak geliştirmek için çaba sarf ederler. Bu da müşterilere en son standartlara uygun, etkin ve yenilikçi bir sertifikasyon süreci sunmayı hedefler.

 

Femas Sertifikası Şartları

FEMAS (Yem Malzeme Güvenliği Kalite Belgelendirme) sertifikası almak için, yem hammaddesi üreticileri aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

 1. FEMAS Standardı Uyumu: Yem hammaddesi üreticileri, FEMAS standardının gerekliliklerini eksiksiz olarak yerine getirmelidir. Bu standardın kapsamında yer alan kalite yönetim sistemi şartları, yönetimin sorumluluğu, dökümantasyon gereklilikleri ve kayıtların saklanması gibi bölümlerde uyum sağlanmalıdır.

 2. HACCP Uygulaması: Üreticiler, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) prensiplerini uygulamalıdır. HACCP, potansiyel tehlikelerin tespiti, risk analizi, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve bunların kontrol edilmesi gibi adımları içeren bir gıda güvenliği yönetim sistemidir.

 3. Kalite Yönetim Sistemi: Yem hammaddesi üreticileri, kalite yönetim sistemi kurmalı ve uygulamalıdır. Bu, kalite politikası, prosedürler, süreçler, kaynak yönetimi ve performans ölçümü gibi unsurları içerir. Ayrıca, düzenli denetimler, gözden geçirmeler ve sürekli iyileştirme de kalite yönetim sisteminin bir parçası olmalıdır.

 4. Belgelendirme Süreci: Üreticiler, FEMAS sertifikası için bağımsız bir belgelendirme kuruluşuna başvurmalıdır. Bu kuruluş, yem hammaddesi üreticisinin tesislerini ve süreçlerini denetler, FEMAS standardına uygunluğunu değerlendirir ve gerektiğinde düzeltici eylemler alınmasını sağlar. Başarılı bir denetim sürecinin ardından, FEMAS sertifikası verilir.

 5. Sürekli Uyumluluk: FEMAS sertifikası alan yem hammaddesi üreticileri, sertifikayı elde ettikten sonra da standardın gerekliliklerine uyumlarını sürdürmelidir. Bu, düzenli denetimlerin yapılması, kayıtların güncel tutulması ve performansın sürekli izlenmesini içerir. Ayrıca, herhangi bir değişiklik veya iyileştirme süreci gerektiren durumlar ortaya çıkarsa, bu durumlara uygun şekilde hareket etmek önemlidir.

FEMAS sertifikası şartları, yem hammaddesi üreticilerinin yem güvenliği, kalite yönetimi ve sürekli iyileştirme prensiplerine uygunluğunu sağlamayı amaçlar. Bu şartlar, tesislerin ve süreçlerin yüksek kalite standartlarına uygun olduğunu ve müşteri güvenini sağladığını gösterir.

 

Femas Sertifikası Nasıl Alınır?

FEMAS (Yem Malzeme Güvenliği Kalite Belgelendirme) sertifikası almak için aşağıdaki adımları takip etmek gerekmektedir:

 1. FEMAS Standardını İnceleme: FEMAS sertifikası almak isteyen yem hammaddesi üreticisi, FEMAS standardını dikkatlice incelemeli ve gereklilikleri anlamalıdır. Standardın kapsamı, kalite yönetim sistemi şartları, HACCP prensipleri ve diğer gereklilikler hakkında bilgi edinmek önemlidir.

 2. Uyum Analizi: Üretici, mevcut işletme süreçlerini FEMAS standardıyla karşılaştırmalı ve uyum analizi yapmalıdır. Gerektiğinde, eksiklikleri belirlemek ve uyum sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmak önemlidir.

 3. Bağımsız Belgelendirme Kuruluşu Seçimi: Yem hammaddesi üreticisi, FEMAS sertifikası için bir bağımsız belgelendirme kuruluşu seçmelidir. Bu kuruluş, FEMAS standardını değerlendirme ve denetleme yetkisine sahip olan güvenilir bir kuruluş olmalıdır.

 4. Başvuru Süreci: Üretici, seçilen belgelendirme kuruluşuna başvurmalıdır. Başvuru formunu doldurmalı ve gereken belgeleri sunmalıdır. Bu belgeler genellikle tesis bilgileri, kalite yönetim sistemine ilişkin dokümantasyon, prosedürler ve kayıtlar gibi bilgileri içerebilir.

 5. Denetim ve Değerlendirme: Belgelendirme kuruluşu, yem hammaddesi üreticisinin tesislerini ve süreçlerini denetler. Denetim sürecinde, FEMAS standardının gerekliliklerine uygunluğu değerlendirilir. Bu, dokümantasyon kontrolü, tesis incelemesi, süreçlerin gözlemlenmesi ve kayıtların değerlendirilmesini içerir.

 6. Düzeltici Eylemler: Denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler varsa, üretici düzeltici eylemler almalı ve gerekliliklere uyumu sağlamak için düzeltmeleri yapmalıdır. Bu, belgelendirme kuruluşunun belirlediği süre içinde gerçekleştirilmelidir.

 7. Sertifika Verilmesi: Üretici, FEMAS standardına uygunluk sağladığını kanıtladıktan sonra belgelendirme kuruluşu tarafından FEMAS sertifikası verilir. Bu sertifika, yem hammaddesi üreticisinin FEMAS standardını başarıyla yerine getirdiğini ve yem güvenliği konusunda güvence sağladığını gösterir.

 8. Sürekli İyileştirme: FEMAS sertifikası alan üretici, standardın gerekliliklerine sürekli uyum sağlamalı ve performansını izlemelidir. Düzeltici eylemler almak, denetimlere hazırlanmak ve sürekli iyileştirme faaliyetleri yürütmek önemlidir.

 

Femas Sertifikası Yem Güvenliği Standardı Maddeleri

FEMAS (Yem Malzeme Güvenliği Kalite Belgelendirme) sertifikası, yem hammaddelerinin üretimi ve kullanımıyla ilgili yem güvenliği standartlarını içerir. Aşağıda, FEMAS sertifikası için genel olarak kabul edilen bazı yem güvenliği standardı maddeleri bulunmaktadır:

 1. Kalite Yönetim Sistemi: Yem hammaddesi üreticileri, kalite yönetim sistemini kurmalı ve uygulamalıdır. Bu, kalite politikası, hedefler, sorumluluklar ve prosedürler gibi unsurları içerir.

 2. Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP): Üreticiler, HACCP prensiplerini uygulamalıdır. HACCP, yem hammaddelerinin üretim süreçlerinde potansiyel tehlikelerin tespit edilmesini, risk analizinin yapılmasını ve kritik kontrol noktalarının belirlenerek kontrol edilmesini içerir.

 3. Ham Madde Tedariki ve Menşei Kontrolü: Yem hammaddesi üreticileri, tedarik ettikleri hammaddelerin kalite standartlarına ve yasal gerekliliklere uygun olduğunu sağlamalıdır. Menşei bilgisi, hammaddelerin izlenebilirliğini ve kalite güvencesini sağlamak için önemlidir.

 4. Üretim Süreçleri ve Kontrolü: Yem hammaddesi üreticileri, üretim süreçlerini kontrol etmeli ve uygun hijyenik koşulları sağlamalıdır. İyi üretim uygulamaları (GMP) ve hijyen standartlarına uyulmalıdır.

 5. Depolama ve Taşıma: Yem hammaddeleri, depolama ve taşıma süreçlerinde uygun koşullarda saklanmalı ve taşınmalıdır. Uygun depolama sıcaklığı, nem kontrolü ve uygun ambalajlama önlemleri gibi faktörlere dikkat edilmelidir.

 6. Kalite Kontrol ve Analiz: Yem hammaddesi üreticileri, ürünlerin kalitesini sürekli olarak kontrol etmeli ve analiz etmelidir. Bu, laboratuvar testleri, numune alma prosedürleri ve kalite kontrol planlarını içerir.

 7. Belgelendirme ve Kayıtlar: Üreticiler, belgelendirme süreçlerini yönetmeli ve kayıtlarını düzenli olarak tutmalıdır. Bu, üretim süreçlerine ilişkin dokümantasyon, denetim raporları, analiz sonuçları ve tedarikçi bilgilerini içerir.

 8. Sürekli İyileştirme: Yem hammaddesi üreticileri, sürekli iyileştirme faaliyetlerine önem vermelidir. Kalite yönetim sistemini gözden geçirmek, müşteri geri bildirimlerini dikkate almak ve süreçlerdeki zayıf noktaları geliştirmek için önlemler almalıdır.

Bu maddeler, genel olarak FEMAS sertifikası için yem güvenliği standartlarını yansıtmaktadır. Her bir yem hammaddesi üreticisi, kendi özel gereksinimlerine ve üretim süreçlerine göre bu maddeleri uygulamalı ve standartları karşılamalıdır. FEMAS sertifikası alan kuruluşlar, yem güvenliği konusunda müşterilere ve pazarlara güvence sağlar.

 

Femas Sertifikası Faydaları Ve Fiyatı

FEMAS (Yem Malzeme Güvenliği Kalite Belgelendirme) sertifikasının birçok faydası vardır. İşte FEMAS sertifikasının sağladığı bazı temel faydalar:

 1. Yem Güvenliği: FEMAS sertifikası, yem hammaddesi üreticilerinin yem güvenliği standartlarını karşıladığını gösterir. Bu, üreticinin yem hammaddelerini kaliteli, güvenli ve uygun koşullarda ürettiğini ve tedarik ettiğini gösterir. Bu da hayvanların sağlığını ve gıda güvenliğini sağlamak açısından önemlidir.

 2. İtibar ve Müşteri Güveni: FEMAS sertifikası, yem hammaddesi üreticilerinin işletmelerinin yüksek kalite standartlarına ve güvenlik önlemlerine uygun olduğunu gösterir. Bu da müşterilere ve tedarik zincirindeki diğer paydaşlara güven verir ve işletmenin itibarını artırır.

 3. Pazar Erişimi ve Rekabet Avantajı: FEMAS sertifikası, yem hammaddesi üreticilerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet etmelerine yardımcı olur. Çünkü sertifika, müşterilerin ve alıcıların yem güvenliği konusunda güvence sağlayan bir işaret olarak kabul edilir. Bu da pazarlara girişte avantaj sağlar.

 4. Yasal Uyumluluk: FEMAS sertifikası, yem hammaddesi üreticilerinin yasal gerekliliklere uyumlu olduğunu gösterir. Bu, işletmenin ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak faaliyet gösterdiğini ve yetkilendirilmiş standartlara uyduğunu gösterir.

 5. Sürekli İyileştirme: FEMAS sertifikası, işletmelere sürekli iyileştirme ve kalite yönetimi konusunda teşvik eder. Sertifika almak için süreçlerin, prosedürlerin ve kalite yönetim sistemlerinin oluşturulması ve iyileştirilmesi gereklidir. Bu da işletmelerin sürekli gelişimi ve kalite performansının artması anlamına gelir.

FEMAS sertifikasının fiyatı, birkaç faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında işletmenin büyüklüğü, üretim hacmi, süreçlerin karmaşıklığı, denetim ve belgelendirme kuruluşunun ücret politikası gibi etkenler yer alır.

 


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları