Etik Kurallarımız

Çalışma hayatında ve şirket politikamız gereği etik kurallar bizler için esas unsurdur. Bu ilkeler ve prensipler iş ilişkilerimizin temelleridir.

Eurocert paydaşalarına ve tüm topluma karşı Etik Kurallara uyacağını Başta Yönetim Kurulu olmak üzere tüm çalışanlarımız olarak beyan ve taahhüt ederiz.

Eurocert Etik İlkelerimiz;

  • Eurocert çalışmalarıdan temel uluslararası kurallara, yasalara ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder,
  • Çalışanların etik prensipler dışında hareket ettiği an itibariyle raporlanır,
  • Eurocert Etik Ticaret Girişimi ‘ nin koyduğu tüm kurallara uyar,
  • Bütün çalışanlar Etik Kural ve Davranışlarla ilgili bilgilidir.
  • Eurocert tüm çalışmalarında etik dışı uygulamaları ve rüşveti reddeder.

Mutlu Müşterilerimizden Bazıları