ISO 29990 Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Yönetim Sistemi

ISO 29990 Eğitim Kurumları Yönetim

ISO 29990 Nedir ?
Ülkelerin veya kurumların başarısının en büyük etkeni yetişmiş eğitimli insanlar olduğu son yıllarda çok daha iyi anşlaşılmıştır. Kurumlar da bu kadar etkenin olduğu pazar ve piyasa koşullarında çalışanlarını sürekli eğitim ile hazır tutması gerekmektedir.

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Kalite yönetim sistemi Eğitim kurumlarının kalite değerlendirmesi için ortaya çıkan bir standarttır. Uluslararası Standardizasyon Kurumu tarafından yayınlanan bu standart güncel versiyonu ISO 29990:2010 dur. 

ISO 29990 standardı  uluslararası pazarda öğrenme hizmeti alan kuruluşlar ve bireyler için güvence sağlamak için hazırlanan bir standarttır.

Kimleri İlgilendirir?
Dünya çapında eğitim kurumları, mesleki eğitim hizmeti veren kurumlar, yaşam boyu eğitim öğrenim hizmetleri veren kurmumlar bu standardı uygulayabilir. Tetkik ve belgelendirme sonucunda paydaşlarınıza şeffaf ve kaliteli bir eğitim sunduğunuzu Iso 29990 belgesi ile sağlamış olursunuz.

ISO 29990 Öğrenme Hizmetleri Yönetimi Standardı İçeriği

Kapsam
Terimler ve tanımlar
Öğrenme hizmetleri
Öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesi
Öğrenme hizmetlerinin tasarımı
Öğrenme hizmetlerinin sağlanması
Öğrenme hizmetlerinin sunumunun izlenmesi
Öğrenme hizmet sağlayıcıları tarafından yürütülen değerlendirme
Öğrenme hizmet sağlayıcısının yönetimi
Genel yönetim gereksinimleri
Strateji ve iş yönetimi
Yönetimin gözden geçirmesi 
Önleyici faaliyetler ve düzeltici faaliyetler;
Mali yönetim ve risk yönetimi
İnsan kaynakları yönetimi
İletişim yönetimi (dahili / harici)
Kaynakların Tahsisi
İç denetim
Taraflardan geri bildirim
İş planı içeriği
Yönetim sistemi gözden geçirme bilgileri
Öğrenme hizmet sağlayıcılar için temel yetkinlikler
ISO 29990:2010 ve ISO 9001:2008 karşılaştırmaları 

ISO 29990 standardı ve belgelendirme ile ilgili her türlü sorularınızı Eurocert uzmanlarına danışabilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları