Amazon Tedarikçi Denetimi

Amazon Tedarikçi Denetimi

Amazon Tedarikçi Denetimi, Amazon'un tedarik zinciri içerisinde çalışan tedarikçilerinin iş sağlığı, güvenlik, etik, çevresel uyumluluk ve kalite standartlarına uyumunu değerlendirmek için gerçekleştirilen bir denetim sürecidir. Amazon, tedarik zinciri süreçlerinde sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve yüksek kalite standartlarını sağlamak için tedarikçileriyle yakın işbirliği yapar ve denetimleri kullanır.

Amazon Tedarikçi Denetimi, tedarikçilerin Amazon'un Tedarikçi Davranış Kurallarına (Supplier Code of Conduct) uygun olarak faaliyet gösterdiğini doğrulamak amacıyla gerçekleştirilir. Bu denetimler, tedarikçilerin iş sağlığı ve güvenliği politikalarını, çalışma koşullarını, çevresel etkilerini ve kalite yönetim sistemlerini değerlendirir.

 • Denetim süreci, bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştirilir ve yerel yasal düzenlemelere ve uluslararası standartlara uygunluğu değerlendirir. Denetçiler, tedarikçilerin tesislerini ziyaret eder, belgeleri kontrol eder, röportajlar yapar ve saha gözlemleri yaparlar. Bu süreçte, tedarikçilerin eksikliklerini tespit etmeleri ve gerekli iyileştirmeleri yapmaları gerekmektedir.
 • Amazon Tedarikçi Denetimi'nin amacı, tedarikçilerin sürdürülebilirlik, iş sağlığı ve güvenliği, etik uygulamalar ve kalite standartları konusunda uyumlu olmasını sağlamaktır. Bu denetimler, tedarik zincirinde işçi haklarının korunması, çevresel sürdürülebilirlik ve yüksek kalite standartlarına yönelik taahhütlerin yerine getirilmesi gibi konuları desteklemektedir.
 • Amazon Tedarikçi Denetimi, hem Amazon hem de tedarikçiler için bir dizi fayda sağlar. Amazon, tedarik zinciri süreçlerinde güvenilir ve etik uygulamalara sahip tedarikçilerle çalışmayı sağlar. Tedarikçiler ise Amazon'un müşterilerine hizmet etme fırsatı elde eder ve işletmelerini daha sürdürülebilir ve yüksek kaliteli bir seviyeye taşıma imkanı bulurlar.

 

Amazon Tedarikçi Denetimi İçin Neden Eurocert?

Eurocert, Amazon Tedarikçi Denetimi için tercih edilebilecek bir denetim kuruluşudur. İşte Eurocert'i tercih etmeniz için bazı nedenler:

 1. Uzmanlık ve Deneyim: Eurocert, iş sağlığı, güvenlik, çevresel uyumluluk ve kalite yönetimi konularında uzmanlaşmış bir denetim kuruluşudur. Yılların deneyimi ve sektördeki bilgi birikimi, Amazon Tedarikçi Denetimi sürecini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

 2. Yetkilendirme: Eurocert, Amazon Tedarikçi Denetimi yapma yetkisine ve akreditasyona sahip bir denetim kuruluşudur. Bu, denetim sürecinin standartlara uygun ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirildiğini gösterir.

 3. Güvenilirlik ve İtibar: Eurocert, iş sağlığı, güvenlik, çevresel uyumluluk ve kalite konularında güvenilir ve saygın bir itibara sahiptir. Sertifikasyon sürecinde Eurocert tarafından verilen sertifikalar, tedarikçilerin uygunluk düzeyini kanıtlar ve işletmelerin güvenilirliğini artırır.

 4. Müşteri Odaklı Yaklaşım: Eurocert, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir yaklaşım benimser. Müşteri ihtiyaçlarına odaklanır, işletmelerin özel gereksinimlerini anlar ve denetim sürecini buna göre yönlendirir.

 5. Uluslararası Geçerlilik: Eurocert tarafından verilen sertifikalar, uluslararası pazarlarda ve tedarik zincirlerinde tanınır. Amazon Tedarikçi Denetimi için Eurocert ile çalışmak, sertifikanın uluslararası geçerliliğini ve tanınırlığını sağlar.

 6. İnovasyon ve İleri Teknoloji: Eurocert, inovasyon ve ileri teknoloji kullanımını teşvik eden bir yaklaşım benimser. Denetim sürecinde, en son teknolojileri ve dijital çözümleri kullanarak verimliliği artırır ve tedarikçilerin rekabet avantajı elde etmelerini sağlar.

Bu nedenlerle Eurocert, Amazon Tedarikçi Denetimi için tercih edilebilecek bir denetim kuruluşudur. 

 

 

Amazon Tedarikçi Denetimi Kriterleri

Amazon Tedarikçi Denetimi kriterleri, tedarikçilerin iş sağlığı, güvenlik, etik, çevresel uyumluluk ve kalite standartlarına uyumunu değerlendirmek için belirlenen ölçütleri içerir. Amazon'un Tedarikçi Davranış Kuralları (Supplier Code of Conduct) temel alınarak aşağıdaki gibi kriterler değerlendirilebilir:

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği: Tedarikçinin iş sağlığı ve güvenliği politikaları ve uygulamaları incelenir. İşyerinde güvenli çalışma koşullarının sağlanması, risk değerlendirmeleri, eğitim programları ve iş kazası önleme önlemleri gibi unsurlar değerlendirilir.

 2. İşçi Hakları: Tedarikçinin işçi haklarına saygı gösterdiği ve çalışanların temel haklarının korunduğu doğrulanır. Çalışma saatleri, ücretlendirme, sendika özgürlüğü, zorla çalıştırma ve çocuk işçilik gibi konular incelenir.

 3. Etik Uygulamalar: Tedarikçinin etik standartlara uyumlu olduğu doğrulanır. Rüşvet, yolsuzluk, yasalara uyma, rekabet ve tedarik zinciri içinde dürüstlük gibi konular değerlendirilir.

 4. Çevresel Uyumluluk: Tedarikçinin çevresel standartlara uyumlu olduğu doğrulanır. Atık yönetimi, enerji verimliliği, su kullanımı, emisyonlar ve geri dönüşüm gibi konular incelenir.

 5. Kalite Yönetimi: Tedarikçinin kalite standartlarına uyumlu olduğu doğrulanır. Ürün kalitesi, denetimler, kalite kontrol süreçleri ve tedarik zinciri boyunca kalite yönetimi gibi konular değerlendirilir.

Bu kriterler, Amazon Tedarikçi Denetimi sürecinde değerlendirilen temel unsurları içermektedir. Tedarikçilerin bu kriterleri karşılaması ve gereksinimleri yerine getirmesi durumunda, Amazon ile işbirliği yapma fırsatı elde ederler. Denetim süreci, tedarikçilerin uygunluk düzeyini değerlendirir ve gerekli iyileştirmeleri yapmalarını sağlar.

 

Amazon Denetim Dökümantasyonu

Amazon Denetim Dökümantasyonu, tedarikçilerin iş sağlığı, güvenlik, etik, çevresel uyumluluk ve kalite standartlarını değerlendiren denetim sürecine ilişkin belgeleri içerir. Bu dökümantasyon, denetim sürecinde kullanılan bilgileri, raporları ve değerlendirmeleri içerir. İşte Amazon Denetim Dökümantasyonu örnekleri:

 1. Denetim Planı: Denetim öncesinde hazırlanan bir plan, denetim sürecini yönlendirmek için kullanılır. Denetim planında, denetimin amacı, kapsamı, planlanan tarihleri, denetim ekibi ve gereken kaynaklar gibi bilgiler yer alır.

 2. Denetim Raporu: Denetim sonrasında hazırlanan bir rapordur ve denetim sürecinin sonuçlarını, bulguları ve değerlendirmeleri içerir. Denetim raporu, tedarikçinin uygunluk düzeyini, eksiklikleri, önerilen iyileştirmeleri ve takip edilmesi gereken eylem planlarını açıklar.

 3. Belgeler ve Kayıtlar: Denetim sürecinde incelenen belgeler ve kayıtlar, tedarikçinin iş sağlığı, güvenlik, etik, çevresel uyumluluk ve kalite yönetimi konularındaki politikalarını, prosedürlerini ve uygulamalarını gösterir. Bu belgeler arasında iş sağlığı ve güvenliği politikaları, risk değerlendirmeleri, çalışma saatleri kayıtları, ücretlendirme bilgileri, çevresel performans raporları ve kalite yönetim sistemine ilişkin belgeler bulunabilir.

 4. Fotoğraflar ve Görseller: Denetim sırasında çekilen fotoğraflar ve görseller, işyeri koşullarını, güvenlik önlemlerini, ekipman durumunu ve diğer önemli detayları gösterir. Bu fotoğraflar, denetim raporunda görsel kanıtlar olarak kullanılabilir.

 5. Eğitim Belgeleri: Denetim sürecinde, tedarikçinin çalışanlara sağladığı iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle ilgili belgeler de değerlendirilir. Eğitim takvimleri, katılım listeleri ve eğitim materyalleri bu dökümantasyonun bir parçası olabilir.

Amazon Denetim Dökümantasyonu, denetim sürecinin şeffaflığını sağlar, tedarikçilerin uygunluk düzeyini değerlendirmek için kanıtlar sunar ve iyileştirme süreçlerini yönlendirmeye yardımcı olur. 

 

Amazon Tedarikçi Denetimi Nasıl Yapılır?

Amazon Tedarikçi Denetimi, Amazon'un tedarik zinciri içinde çalışan tedarikçilerinin iş sağlığı, güvenlik, etik, çevresel uyumluluk ve kalite standartlarına uyumunu değerlendirmek için gerçekleştirilen bir süreçtir. İşte Amazon Tedarikçi Denetimi'nin genel süreci:

 1. Denetim Talebi: Amazon, tedarikçiye denetim talebinde bulunur. Bu talep genellikle önceden belirlenmiş bir denetim programı veya spesifik bir projenin parçası olarak iletilir. Tedarikçi, denetim talebini kabul eder ve denetim tarihini belirlemek için Amazon ile iletişim kurar.

 2. Denetim Planlaması: Denetim tarihi belirlendikten sonra, tedarikçi denetim planlaması yapar. Bu aşamada, denetim ekibi, denetimin kapsamı, tesislerin belirlenmesi, belge ve kaynak hazırlığı gibi detaylar gözden geçirilir. Amazon ve tedarikçi arasında gerekli bilgi ve belge paylaşımı yapılır.

 3. Denetim Yürütme: Denetim günü geldiğinde, denetim ekibi tedarikçinin tesislerine gider ve denetimi gerçekleştirir. Denetim süreci, belgelerin incelenmesi, tesis turu, röportajlar ve saha gözlemleri gibi aşamaları içerir. Denetim, Tedarikçi Davranış Kuralları (Supplier Code of Conduct) ve ilgili standartlar doğrultusunda gerçekleştirilir.

 4. Bulguların Değerlendirilmesi: Denetim sürecinde elde edilen veriler ve bulgular, denetim ekibi tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, tedarikçinin uygunluk düzeyi, eksiklikler, iyileştirme önerileri ve eylem planları belirlenir.

 5. Denetim Raporu: Denetim sonrasında, denetim ekibi tarafından bir denetim raporu hazırlanır. Rapor, denetim sürecinin sonuçlarını, bulguları, değerlendirmeleri ve önerileri içerir. Rapor, tedarikçiye iletilir ve tedarikçinin düzeltici eylemler için bir plan oluşturmasına yardımcı olur.

 6. Düzeltici Eylemler ve İyileştirme: Tedarikçi, denetim raporundaki eksiklikleri düzeltme ve iyileştirme eylemlerini başlatır. Bu süreçte, tedarikçi Amazon ile iletişim halinde olur ve ilerleme raporları veya belgeleri sağlar. Düzeltici eylemler tamamlandığında, tedarikçi ilgili bilgileri Amazon'a sunar.

 7. Takip ve İzleme: Amazon, tedarikçinin düzeltici eylemleri gerçekleştirdiğini ve iyileştirmeleri sağladığını doğrulamak için takip ve izleme sürecini başlatır. Bu süreçte, Amazon ve tedarikçi arasında düzenli iletişim sağlanır ve gerekli belgeler ve ilerleme raporları paylaşılır. Amazon, tedarikçinin sürekli uyumunu sağlamak için takip ve izleme faaliyetlerini sürdürür.

 8. Yeniden Denetimler: Bazı durumlarda, Amazon tedarikçinin uygunluk düzeyini değerlendirmek için periyodik yeniden denetimler yapabilir. Bu, tedarikçinin sürekli uyum içinde olduğunu doğrulamak ve varsa yeni riskleri ve gelişmeleri değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilir.

Amazon Tedarikçi Denetimi süreci, iş sağlığı ve güvenliği, etik, çevresel uyumluluk ve kalite standartlarının sağlanmasını destekler ve Amazon'un tedarik zincirinde güvenilirlik ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Tedarikçiler, denetim sürecine tam bir işbirliğiyle katılır ve eksiklikleri düzeltme ve iyileştirme eylemlerini gerçekleştirerek uygunluk düzeyini sürdürürler.

 

Amazon Tedarikçi Denetimi Faydaları

Amazon Tedarikçi Denetimi, hem Amazon'a hem de tedarikçilere bir dizi fayda sağlar. İşte Amazon Tedarikçi Denetimi'nin bazı faydaları:

 1. Güvenilirlik ve İtibar: Amazon Tedarikçi Denetimi, tedarikçilerin iş sağlığı, güvenlik, etik, çevresel uyumluluk ve kalite standartlarına uyumu doğrular. Bu, tedarikçilerin Amazon'a ve müşterilere karşı güvenilirliklerini ve itibarlarını artırır.

 2. Sürdürülebilirlik: Amazon Tedarikçi Denetimi, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynar. Denetimler, çevresel uyumluluk ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik eder, atık yönetimi, enerji verimliliği ve karbon ayak izi azaltımı gibi konularda iyileştirmeler sağlar.

 3. İş Sağlığı ve Güvenliği: Denetimler, tedarikçilerin iş sağlığı ve güvenliği politikalarını ve uygulamalarını değerlendirir. Bu, tedarikçilerin işyerinde güvenli çalışma koşullarını sağlamalarını teşvik eder, iş kazalarını azaltır ve çalışanların sağlığını korur.

 4. Etik Uygulamalar: Amazon Tedarikçi Denetimi, tedarikçilerin etik standartlara uyumunu değerlendirir. Rüşvet, yolsuzluk, insan hakları ihlalleri ve diğer etik konular üzerinde denetim sağlar, işletmelerin etik değerlere ve yasalara uyumlu olmasını destekler.

 5. Müşteri Memnuniyeti: Amazon Tedarikçi Denetimi, ürün ve hizmet kalitesinin artırılmasına yardımcı olur. Müşteriler, kaliteli ve güvenilir tedarikçilerden sağlanan ürün ve hizmetlere daha fazla güven duyarlar, bu da müşteri memnuniyetini artırır.

 6. Rekabet Avantajı: Amazon Tedarikçi Denetimi sertifikası, tedarikçilere rekabet avantajı sağlar. Sertifikaya sahip olan tedarikçiler, Amazon ve diğer müşterilere iş sağlığı, güvenlik, etik ve kalite konularında taahhütlerini gösterirler, bu da işbirliği fırsatlarını artırır.

 7. Tedarik Zinciri Güvenliği: Amazon Tedarikçi Denetimi, tedarik zinciri içinde güvenliği artırır. Denetimler, tedarikçilerin tedarik zincirindeki diğer işletmelere güvenli ve uyumlu bir ortam sağlamalarını destekler.

 8. Uyum Sağlama: Amazon Tedarikçi Denetimi, tedarikçilerin Amazon'un Tedarikçi Davranış Kuralları ve diğer ilgili standartlara uyumlu olmalarını sağlar. Bu, tedarikçilerin yasal düzenlemelere ve endüstri standartlarına uyumlu bir şekilde faaliyet göstermelerini teşvik eder.

 9. İyileştirme Fırsatları: Amazon Tedarikçi Denetimi, tedarikçilere sürekli iyileştirme fırsatları sunar. Denetim sonuçları, tedarikçilerin eksiklikleri belirlemelerine ve iş sağlığı, güvenlik, etik ve kalite konularında gelişmeler sağlamalarına yardımcı olur. Bu da işletmelerin performanslarını artırır.

 10. Risk Azaltma: Denetimler, tedarikçilerin iş sağlığı, güvenlik, etik ve çevresel konulardaki risklerini belirlemelerini ve yönetmelerini sağlar. Bu, potansiyel sorunların önceden tespit edilmesini ve önleyici önlemlerin alınmasını mümkün kılar, riskleri azaltır ve işletmelerin daha güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlar.

 11. İnovasyon ve İleri Teknoloji: Amazon Tedarikçi Denetimi, tedarikçilere inovasyon ve ileri teknoloji kullanımı konusunda teşvik sağlar. Denetim süreci, yeni teknolojilerin ve en iyi uygulamaların benimsenmesini teşvik eder, işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerini sağlar.

 12. İşbirliği ve Ortaklık İmkanları: Amazon Tedarikçi Denetimi, işbirliği ve ortaklık fırsatlarını artırır. Amazon, uyumlu ve güvenilir tedarikçilerle daha yakın bir işbirliği yapma eğilimindedir ve denetim süreci, bu tedarikçileri belirlemelerine ve işbirliği imkanlarını geliştirmelerine yardımcı olur.

Amazon Tedarikçi Denetimi'nin sağladığı bu faydalar, hem Amazon'un tedarik zinciri yönetimini güçlendirirken hem de tedarikçilere daha sürdürülebilir, etik ve güvenli bir iş yapma fırsatı sunar.

 

Amazon Tedarikçi Denetimi Fiyatı 

Amazon Tedarikçi Denetimi'nin fiyatı, bir dizi faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu faktörler arasında denetimin kapsamı, tesislerin sayısı, denetim süresi, gereken uzmanlık ve denetim kuruluşunun ücret politikası yer alır.

Amazon Tedarikçi Denetimi için fiyat almak için doğrudan bir denetim kuruluşuyla iletişime geçmeniz en iyisidir. Denetim kuruluşu, işletmenizin spesifik gereksinimlerini, tesislerin durumunu, denetim süresini ve diğer önemli ayrıntıları değerlendirerek size bir fiyat teklifi sunacaktır.

Unutmayın ki Amazon Tedarikçi Denetimi, tedarikçilerin uygunluk düzeyini değerlendiren ve Amazon'un iş sağlığı, güvenlik, etik ve kalite standartlarını takip etmesini sağlayan önemli bir süreçtir. Fiyatın yanı sıra denetim kuruluşunun deneyimi, uzmanlığı ve itibarı gibi faktörleri de değerlendirerek karar vermek önemlidir.

 


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları