ISO 26000 Sosyal Sorumluluk

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk 

Öncesinde SA 8000 Standardı olarak tanınan ve 2010 senesinde ISO - Uluslararası standartlar Örgütü tarafından ISO 26000 : 2010 Sosyal Sorumluluk Standardı , kurumsal sosyal sorumluluk alanında ilk resmi belge nitelliği taşımaktadır. ISO 26000 Sosyal sorumluluk Standardını benimseyen firmalar sosyal ve çevresel katma değeri yükseklmekte ve sürdürebilir kalkınmaya yardımcı olmaktadır.

ISO 26000 sosyal sorumluluk standardının yayınlanmasında ki neden, kötü çalışma ortamlarını, koşullarının ve bunları iyileştirme yönünde yapılacak çalışmalara yönelik tavsiyelerin belirtilmesi sonucunda ki oluşan şartlardır.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk standardı 7 temel maddesi;  
İnsan hakları, 
Çevre, 
Adil operasyon uygulamaları,
Tüketim sorunları, 
Kurumsal yönetim, 
Çalışma uygulamaları, 
Toplum katılımı ve gelişimdir

ISO 26000 Sosyal sorumluluk Standardı aşağıdaki kurum ve platformlarla ortaklık anlaşması gerçekleştirmişlerdir; 

  • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
  • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC)
  • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
  • Global Reporting Initiative (GRI)

 

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standardı Hedefleri ?
Sürdürülabilir kalkınmaya katkıda bulunan kuruluşlara yardımcı olmayı sağlamak ve yasaların gerekliliklerinin yerine getirmenin kuruluşların temel görevi ve sosyal sorumluluğun asıl unsuru olduğunu göstermektir.


ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standardı Faydaları 

Rekabet Avantajı
Saygınlık
Çalışanların, üyelerin, müşterilerin ya da kullanıcıların ilgisinin sağlanması ve elde tutulabilmesi
Çalışanların bağlılığının, verimliliğinin ve morallerinin himaye edilmesi
Yatırımcıların, şirket sahiplerinin, bağışçıların, sponsorların ve de finans camiasının görüşleri
Şirketlerle, devletle, basınla, tedarikçilerle, grup üyeleriyle, müşterilerle ve de içerisinde bulunduğu toplumla ilişkiler

 

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk standardı hakkında detaylı bilgi almak için Eurocert uzaman ekibimize danışabilirsiniz.

 


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları