İyi Su Ürünleri Programı (BAP)

İyi Su Ürünleri Programı (BAP)

İyi Su Ürünleri Programı (BAP), su ürünleri yetiştiriciliği ve işleme sektörlerinde sürdürülebilirlik, çevresel sorumluluk ve sosyal uyumluluğu teşvik eden kapsamlı bir standarttır. BAP, su ürünleri endüstrisindeki işletmelerin çevresel etkilerini azaltmalarını, sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerini ve kalite standartlarını yükseltmelerini hedefler.

Eurocert ve BAP Belgesi
Eurocert, İyi Su Ürünleri Programı (BAP) konusunda uzmanlaşmış bir kuruluştur ve bu alanda kapsamlı hizmetler sunar. Eurocert, su ürünleri yetiştiriciliği ve işleme işletmelerine BAP standartlarına uygunluğun sağlanmasında ve sürdürülebilir uygulamaların geliştirilmesinde yardımcı olur.

Deneyim ve Uzmanlık

 • Uzman Kadro: Eurocert, su ürünleri yetiştiriciliği ve işleme konusunda deneyimli ve uzman bir kadroya sahiptir.
 • Özelleştirilmiş Çözümler: Her işletmenin özgün ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler sunar.
 • Uluslararası Kabul: Eurocert tarafından sunulan BAP belgelendirme hizmetleri, dünya çapında tanınır ve kabul edilir.

 

BAP Nedir?

BAP, su ürünleri yetiştiriciliği ve işleme sektörlerinde sürdürülebilir uygulamaların geliştirilmesine yönelik bir standarttır. Bu program, çevresel koruma, çalışan hakları, hayvan refahı ve gıda güvenliği gibi alanlarda rehberlik eder.

Temel Şartlar ve Uygulamalar

BAP'yi uygulamak için işletmelerin yerine getirmesi gereken temel şartlar ve uygulamalar şunlardır:

 • Çevresel Yönetim: Su kaynaklarının korunması, atık yönetimi ve çevresel etkilerin azaltılması.
 • Sosyal Sorumluluk: Çalışan haklarının korunması, adil çalışma koşulları ve sosyal uyum.
 • Hayvan Refahı: Hayvanların sağlıklı ve insani koşullarda yetiştirilmesi ve işlenmesi.
 • Gıda Güvenliği ve Kalite Kontrolü: Ürünlerin güvenli ve yüksek kalitede olmasını sağlamak için gıda güvenliği ve kalite kontrolleri.
 • Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı: Kaynakların verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması.

 

BAP Belgesinin Faydaları

BAP belgesi, su ürünleri işletmelerine şu faydaları sağlar:

 • Sürdürülebilirlik ve Çevresel Uyum: Çevresel sürdürülebilirlik ve uyum ile işletmenin itibarının ve marka değerinin artırılması.
 • Sosyal Sorumluluk ve İtibar: Sosyal sorumluluk standartlarına uyum ile işletmenin itibarının güçlendirilmesi.
 • Pazar Erişimi ve Rekabet Avantajı: Sertifikalı su ürünlerine yönelik artan talep ve pazarda rekabet avantajı.
 • Ürün Kalitesi ve Güvenliği: Ürün kalitesinin ve gıda güvenliğinin artırılması.
 • Risk Yönetimi ve Uyum: Yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyum ile risk yönetiminin iyileştirilmesi.

 

BAP Belgesi Nasıl Alınır?

BAP belgesini almak için su ürünleri işletmelerinin izlemesi gereken adımlar şunlardır:
Başvuru ve Planlama: Eurocert'e başvuru yapılması ve su ürünleri sürdürülebilirlik yönetim sistemi belgelendirme süreci için planlamanın yapılması.

 • Sistem Geliştirme ve Uygulama: Etkili bir sürdürülebilirlik yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması.
 • Dokümantasyon: Sürdürülebilirlik uygulamalarına ilişkin süreçlerin dokümante edilmesi.
 • Eğitim ve Farkındalık Oluşturma: Çalışanların BAP standartları ve sürdürülebilirlik yönetim sistemleri hakkında eğitilmesi.
 • Eurocert Değerlendirme ve Denetimi: Eurocert uzmanlarının işletmeyi ziyaret ederek sürdürülebilirlik yönetim sistemlerinin standartlara uygunluğunu değerlendirmesi.
 • Belgelendirme ve Sürekli İyileştirme: Uygunluk tespit edildiğinde belgenin verilmesi ve sürdürülebilirlik yönetim sistemlerinin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi.

 

BAP için Neden Eurocert?

Eurocert, BAP belgelendirme sürecinde tercih edilmesinin birçok nedeni vardır:

 • Kapsamlı Uzmanlık: Eurocert, su ürünleri sürdürülebilirliği ve çevresel yönetimi konusunda derin bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir.
 • Özel Çözümler: Her su ürünleri işletmesinin özgün ihtiyaçlarına göre hazırlanan özel çözüm yolları.
 • Küresel Kabul: Eurocert tarafından verilen belgeler, uluslararası düzeyde tanınır ve saygı görür.
 • Sürekli Destek ve Danışmanlık: Belgelendirme sürecinde ve sonrasında devam eden destek ve danışmanlık hizmetleri.

 

Hemen Başvur

İyi Su Ürünleri Programı (BAP) belgesi alarak, işletmenizin sürdürülebilirlik standartlarını yükseltebilir, çevresel ve sosyal sorumluluklarınızı yerine getirebilir ve su ürünleri sektöründe rekabet avantajı elde edebilirsiniz. Eurocert ile iletişime geçerek, işletmenize özel bir fiyat teklifi alabilir ve belgelendirme sürecinizi hemen başlatabilirsiniz. Eurocert ile işbirliği yaparak, bu standartların gerekliliklerini karşılamak ve işletmeniz için en uygun çözümleri bulmak için gerekli tüm adımları kolayca tamamlayabilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları