Sürdürülebilir Turizm Belgesi

Sürdürülebilir Turizm Belgesi

 

Sürdürülebilir Turizm Belgesi Nedir?

Sürdürülebilir Turizm Belgesi, bir turistik tesisin veya destinasyonun sürdürülebilir turizm prensiplerine uygun olduğunu kanıtlayan bir belgedir. Bu belge, turizm sektöründeki tesislerin ve destinasyonların çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkelerine uyum sağladığını göstermek için kullanılır.

 • Sürdürülebilir Turizm Sertifikası, turizm sektöründe sürdürülebilirliği teşvik etmek, çevresel etkileri azaltmak, yerel toplulukları desteklemek ve doğal kaynakları korumak amacıyla oluşturulmuştur. Bu belgeyi elde etmek için tesis veya destinasyonlar, belirli sürdürülebilirlik kriterlerini karşılamalı ve belli bir denetim sürecinden geçmelidir.
 • Sürdürülebilir Turizm Belgesi genellikle bağımsız bir kuruluş veya organizasyon tarafından verilir. Bu belgeyi almak isteyen tesisler ve destinasyonlar, enerji ve su yönetimi, atık yönetimi, doğal ve kültürel mirasın korunması, yerel ekonomiye katkı, yerel toplulukların katılımı gibi konularda belirli standartlara uymalıdır.
 • Bu Belge; Turizm sektöründeki tesislerin ve destinasyonların sürdürülebilirliği benimsemesini teşvik ederken, turistlere de doğal ve kültürel kaynakları koruyan yerleri tercih etmeleri konusunda bilinçlendirme yapar. Böylelikle turizm faaliyetleri çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan daha sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilebilir.

 

Sürdürülebilir Turizm Sertifikası İçin Neden Eurocert?

Eurocert, bir sürdürülebilir turizm sertifikası sağlayıcısı olup, belgelendirme hizmetleri sunan ve sürdürülebilir turizm alanında tanınmış bir kuruluştur. Eurocert'i tercih etmenizin bazı nedenleri şunlar olabilir:

 1. Tanınmışlık ve Güvenilirlik: Eurocert, uluslararası alanda tanınmış bir sertifikasyon kuruluşudur. Sürdürülebilir turizm alanında uzmanlık ve deneyime sahiptir. Eurocert sertifikası, turistler ve seyahat acenteleri tarafından güvenilir ve itibarlı olarak kabul edilir.

 2. Kapsamlı Sürdürülebilirlik Kriterleri: Eurocert, sürdürülebilir turizm belgesi almak için gerekli olan kapsamlı bir kriter setine sahiptir. Bu kriterler çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkelerini kapsar ve tesislerin veya destinasyonların bu ilkelere uygunluğunu değerlendirir.

 3. Uygun Maliyet: Eurocert, sertifikasyon hizmetlerini uygun maliyetlerle sunar. Sürdürülebilir turizm belgesi için ödemeniz gereken ücretler, diğer belge sağlayıcılarla karşılaştırıldığında rekabetçi olabilir.

 4. Uluslararası Geçerlilik: Eurocert sertifikası, uluslararası alanda geçerliliği olan bir belgedir. Bu, işletmenizin uluslararası pazarda tanınırlığını ve sürdürülebilir turizm ilkelerine uygunluğunu gösterir. Eurocert sertifikası, turistler ve seyahat acenteleri tarafından tanınır ve tercih edilir.

 5. Destek ve İletişim: Eurocert, işletmelerin sertifikasyon sürecinde destek sunar ve gerekli rehberlik sağlar. Ayrıca, iletişim kanalları aracılığıyla sorularınızı yanıtlar ve sertifika sürecinde işletmenize yardımcı olur.

Eurocert'i tercih etmeniz, işletmenizin sürdürülebilir turizm alanında başarılı bir şekilde belgelendirilmesini sağlar. 

 

Sürdürülebilir Turizm Sertifikası Ne İşe Yarar? 

Sürdürülebilir Turizm Sertifikası veya Belgesi, turistik tesislerin veya destinasyonların sürdürülebilir turizm ilkelerine uygun olduğunu kanıtlayan bir belgedir. Bu belge, turizm sektöründe yer alan tesislerin ve destinasyonların çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkelerini benimsediğini ve uyguladığını gösterir. Sürdürülebilir Turizm Sertifikası'nın başlıca işlevleri şunlardır:

 1. Güvenilirlik: Sürdürülebilir Turizm Sertifikası, turistik tesislerin veya destinasyonların sürdürülebilirlik ilkelerine uygun hareket ettiğini doğrular. Bu, turistlerin ve seyahat acentelerinin, sertifikalı yerleri tercih ederken güvenebilecekleri anlamına gelir.

 2. Pazarlama ve Rekabet Üstünlüğü: Sürdürülebilir Turizm Sertifikası, tesislerin ve destinasyonların sürdürülebilirlikle ilgili başarısını vurgular. Bu, sertifikalı yerlerin pazarlama faaliyetlerinde ve tanıtımlarında rekabet avantajı elde etmelerini sağlar.

 3. Çevresel ve Sosyal Etkilerin Azaltılması: Sürdürülebilir Turizm Sertifikası, turistik tesislerin ve destinasyonların çevresel etkilerini azaltma, doğal kaynakları koruma, atık yönetimi, enerji ve su tasarrufu gibi sürdürülebilirlik uygulamalarını teşvik eder. Aynı zamanda yerel toplulukların sosyal ve kültürel değerlerini koruma ve destekleme çabalarını da öne çıkarır.

 4. Yerel Ekonomiye Katkı: Sürdürülebilir Turizm Sertifikası, turistik tesislerin ve destinasyonların yerel ekonomiye katkı sağlamasını teşvik eder. Sertifikalı yerler, yerel tedarikçilere öncelik verme, yerel el sanatları ve ürünleri destekleme gibi uygulamalarla yerel ekonominin güçlenmesine yardımcı olurlar.

 5. Bilinçlendirme: Sürdürülebilir Turizm Sertifikası, turistlere doğal ve kültürel kaynakları koruyan, yerel toplulukları destekleyen ve sürdürülebilirlikle ilgili en iyi uygulamalara sahip yerleri tercih etmeleri konusunda bilinçlendirme yapar. Bu şekilde turistler, seyahat tercihlerini sürdürülebilir turizm değerlerine uygun olarak yapabilirler.

Sürdürülebilir Turizm Sertifikası, turizm sektöründe sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı teşvik ederken, turistlerin de bilinçli seyahat etmelerine yardımcı olur.

 

Sürdürülebilir Turizm Belgesi Temel Şartları

Sürdürülebilir Turizm Belgesi almak için, turistik tesislerin veya destinasyonların belirli temel şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Şartlar, genel olarak çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkelerine dayanır. İşte sürdürülebilir turizm belgesi için temel şartlardan bazıları:

 1. Çevresel Performans: Tesis veya destinasyonların çevresel etkilerini azaltma ve doğal kaynakları koruma konusunda başarılı bir performans sergilemeleri beklenir. Bu, enerji ve su tasarrufu yapma, atık yönetimini etkin bir şekilde uygulama, çevre dostu temizlik ürünleri kullanma, doğal alanları koruma gibi uygulamaları içerir.

 2. Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması: Sürdürülebilir turizm belgesi için tesislerin veya destinasyonların doğal ve kültürel mirası koruma taahhüdüne sahip olmaları önemlidir. Buna, yerel ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, tarihi ve kültürel mekanların sürdürülebilir şekilde kullanılması ve yerel kültürel değerlere saygı gösterilmesi gibi unsurlar dahildir.

 3. Yerel Ekonomiye Katkı: Sürdürülebilir turizm belgesi alan tesisler veya destinasyonlar, yerel ekonomiye katkı sağlama ve yerel toplulukları destekleme konusunda taahhütte bulunmalıdır. Bu, yerel tedarikçileri tercih etme, yerel iş gücünü istihdam etme, yerel el sanatları ve ürünleri destekleme gibi uygulamaları içerir.

 4. Toplumsal Katılım ve Kültürel Değerlere Saygı: Sürdürülebilir turizm belgesi alan tesisler veya destinasyonlar, yerel toplulukların katılımını teşvik etmeli ve onların çıkarlarını gözetmelidir. Aynı zamanda yerel kültürel değerlere saygı göstermeli, yerel kültürlerin sürdürülebilir turizm deneyimlerine dahil edilmesini sağlamalıdır.

 5. Eğitim ve Bilinçlendirme: Sürdürülebilir turizm belgesi alan tesisler veya destinasyonlar, çalışanları, ziyaretçileri ve yerel toplulukları sürdürülebilir turizm konusunda eğitmek ve bilinçlendirmek için çaba sarf etmelidir. Bu, çevresel ve sosyal sorunlara dikkat çekme, sürdürülebilirlikle ilgili bilgi paylaşma, yerel kültürler ve doğal çevre hakkında farkındalık yaratma gibi etkinlikleri içerir.

Sürdürülebilir Turizm Belgesi almak için gereken şartlar belgeyi veren kuruluş veya organizasyon tarafından belirlenir ve farklı ülkeler veya bölgeler için farklılık gösterebilir. Bu nedenle, belgeyi almak isteyen tesis veya destinasyonların, ilgili kuruluşun belirlediği kriterlere uygunluğunu araştırmaları önemlidir.

 

Sürdürülebilir Turizm Belgesi Nasıl Alınır?

Sürdürülebilir Turizm Belgesi almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Araştırma yapın: Sürdürülebilir turizm belgesi veren kuruluşları araştırarak, hangi belgelerin tanınmış ve güvenilir olduğunu belirleyin. Bazı popüler uluslararası belge sağlayıcıları arasında Green Globe, EarthCheck, Travelife, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) gibi kuruluşlar bulunmaktadır.

 2. Gerekli standartları inceleyin: Belge sağlayıcı kuruluşların web sitelerini ziyaret ederek, sürdürülebilir turizm belgesi için gereken standartları ve kriterleri inceleyin. Bu kriterler, çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlikle ilgili konuları kapsayabilir.

 3. Uyum sağlama: Tesisinizin veya destinasyonunuzun, belirtilen standartları karşıladığından emin olun. Bu aşamada, belge sağlayıcı tarafından sunulan rehberleri ve gereklilikleri dikkatlice takip ederek, gerekli düzenlemeleri yapmanız gerekebilir. Çevresel etkileri azaltmak, enerji ve su verimliliği sağlamak, atık yönetimi, doğal ve kültürel mirasın korunması gibi konular üzerinde odaklanmanız gerekebilir.

 4. Başvuru yapın: Belge sağlayıcı kuruluşa başvurunuzu yapın. Başvuru süreci genellikle belge sağlayıcının web sitesinde açıklanır ve çevrimiçi başvuru formu doldurmanızı gerektirebilir. Başvuru için belirli belgelerin ve kanıtların sunulması da istenebilir.

 5. Denetim ve değerlendirme: Başvurunuz incelenir ve belge sağlayıcı tarafından bir denetim süreci başlatılabilir. Bu süreçte, tesisiniz veya destinasyonunuz ziyaret edilebilir veya belgeleriniz ve raporlarınız incelenebilir. Denetim sonucunda sürdürülebilir turizm belgesi alıp alamayacağınız değerlendirilir.

 6. Sürdürülebilirlik taahhüdü: Belge alındıktan sonra, belge sağlayıcının gerektirdiği sürdürülebilirlik standartlarını devam ettirmek için taahhütte bulunmanız önemlidir. Belge sağlayıcı kuruluş, belirli aralıklarla yeniden değerlendirme yapabilir ve belgenizi güncellemek veya yenilemek için istekte bulunabilir.

Sürdürülebilir Turizm Belgesi almak, tesisinizin veya destinasyonunuzun sürdürülebilirlik ilkelerine uygunluğunu ve taahhütünü kanıtlar. Bu belge, turistler ve seyahat acenteleri tarafından tercih edilen ve güvenilir bir şekilde sürdürülebilir turizm uygulamalarına sahip olduğunu gösteren bir işaret olarak kabul edilir.

 

Sürdürülebilir Turizm Belgesi Faydaları

Sürdürülebilir Turizm Belgesi, turistik tesislerin veya destinasyonların sürdürülebilir turizm ilkelerine uygun olduğunu kanıtlayan bir belgedir. Bu belgenin faydaları şunlar olabilir:

 1. İtibar ve Güvenilirlik: Sürdürülebilir Turizm Belgesi, tesislerin veya destinasyonların sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdünü ve başarısını doğrular. Bu belgeye sahip olan işletmeler, turistler ve seyahat acenteleri tarafından güvenilir ve saygın olarak kabul edilir. İtibarlı bir sürdürülebilirlik belgesine sahip olmak, işletmelerin rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olabilir.

 2. Pazarlama ve Rekabet Üstünlüğü: Sürdürülebilir Turizm Belgesi, tesislerin veya destinasyonların sürdürülebilirlikle ilgili başarılarını vurgular. Bu, işletmelerin pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde farklılaşmasını sağlar. Sürdürülebilirlik bilincine sahip turistler, belgeye sahip yerleri tercih etme eğiliminde olabilir, bu da işletmelerin rekabet avantajı elde etmesini sağlar.

 3. Çevresel ve Sosyal Etkilerin Azaltılması: Sürdürülebilir Turizm Belgesi, işletmelerin çevresel etkilerini azaltma ve doğal kaynakları koruma konusunda başarılı olduğunu gösterir. Bu belgeye sahip olan işletmeler, enerji ve su tasarrufu, atık yönetimi, çevresel koruma ve restorasyon gibi sürdürülebilir uygulamaları benimsemektedir. Aynı zamanda işletmeler, yerel toplulukları desteklemek, kültürel mirası korumak ve yerel ekonomiye katkı sağlamak gibi sosyal etkileri de gözetmektedir.

 4. İnovasyon ve İyileştirme: Sürdürülebilir Turizm Belgesi almak için gerekli olan süreç, işletmelere sürdürülebilirlikle ilgili alanlarda iyileştirme yapma ve inovasyon geliştirme fırsatı sunar. Belge sağlayıcıların sunduğu kriterler ve denetim süreçleri, işletmelerin mevcut uygulamalarını gözden geçirmesini ve daha sürdürülebilir bir şekilde faaliyetlerini geliştirmesini teşvik eder.

 5. Turist Memnuniyeti ve Sadakati: Sürdürülebilir Turizm Belgesi, turistlerin sürdürülebilir turizm değerlerini benimseyen yerleri tercih etmelerini sağlar. Bu, turistlerin memnuniyetini artırır ve olumlu bir deneyim yaşamalarını sağlar. Sürdürülebilirlik bilincine sahip turistler, sürdürülebilir turizme destek veren ve bu değerleri benimseyen işletmelere tekrar dönme eğiliminde olabilir, bu da işletmelerin sadakat kazanmasına yardımcı olur.

Sürdürülebilir Turizm Belgesi, işletmelere çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konusunda yol gösterirken, turistlere de bilinçli seyahat etme imkanı sunar. Bu belge, turizm sektörünün daha sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini teşvik eder ve doğal ve kültürel kaynakların korunmasına katkıda bulunur.

 

Sürdürülebilir Turizm Belgesi Fiyatı 

Sürdürülebilir Turizm Belgesi için belge sağlayıcı kuruluşların fiyat politikaları farklılık gösterebilir. Belge almak için ödenmesi gereken ücret, belge sağlayıcının büyüklüğü, ülke veya bölgeye bağlı olarak değişebilir ve başvuranın tesisin veya destinasyonun özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.

Belge sağlayıcıların web sitelerini ziyaret ederek veya iletişime geçerek fiyatlandırma bilgilerini öğrenebilirsiniz. Genellikle, belge almak için bir başvuru ücreti ve belge sağlanması için bir değerlendirme ücreti ödenir. Ayrıca, belgenin geçerlilik süresi boyunca yıllık veya dönemsel bir ücret ödenmesi de gerekebilir.

Fiyatlar belge sağlayıcılara göre değiştiği için net bir fiyat vermek mümkün değildir. Ancak, belge alımında maliyetin yanı sıra sağlanan faydaları da değerlendirmek önemlidir. Sürdürülebilir Turizm Belgesi, turistik tesisinizin veya destinasyonunuzun sürdürülebilirlik performansını doğrular ve itibarını artırırken, turistler ve seyahat acenteleri tarafından tercih edilmenizi sağlar. Bu nedenle, sürdürülebilir turizm ilkelerine uyum sağlamak ve belge almak, uzun vadeli rekabet avantajı ve maliyet tasarrufu potansiyeli sunabilir.

Sürdürülebilir Turizm Belgesi fiyatlandırması konusunda en güncel ve doğru bilgilere, belge sağlayıcı kuruluşların web sitelerinden veya doğrudan iletişime geçerek ulaşmanız önerilir.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları