Primark Denetimi ve Belgesi

Primark Denetimi ve Belgesi

Primark, dünya çapında tanınan bir moda perakendecisidir ve geniş bir tedarik zincirine sahiptir. Primark, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularında taahhütlerini yerine getirmek için tedarikçi denetimleri gerçekleştirir ve uygun olanlara primark denetim belgesi verir.
 

PRIMARK Denetim Belgesinin Amacı Nedir?

 1. Primark denetimi ve belgesi, Primark'ın tedarikçilerinin sosyal ve çevresel standartlara uyumunu değerlendirmek ve doğrulamak amacıyla gerçekleştirilen bir denetim sürecini ifade eder.
 2. Denetimler, Primark veya yetkilendirilmiş bir denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilebilir. Denetim süreci, Primark'ın sosyal sorumluluk politikaları, işçi hakları, çalışma koşulları, çevresel uygulamalar ve iş etiği gibi konuları kapsar.
 3. Primark denetimi ve belgesi, tedarikçilerin uyumlu çalışma koşullarını ve etik uygulamaları sağlamalarını teşvik etmeyi amaçlar. Uyumlu tedarikçilere verilen belge, Primark'ın sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik standartlarını karşıladıklarını doğrular.

 

PRIMARK Denetimi için Neden Eurocert?
 

Eurocert, denetim ve belgelendirme hizmetleri sağlayan uluslararası bir kuruluştur ve çeşitli sektörlerde sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularında uzmanlaşmıştır. Primark denetimi için Eurocert'in tercih edilmesinin bazı nedenleri şunlar olabilir:

Yetkilendirilmiş Denetim Kuruluşu: Eurocert, Primark tarafından yetkilendirilen ve Primark denetimlerini gerçekleştirmek için uygunluğu onaylanmış bir kuruluştur. Bu, Eurocert'in denetimleri yürütme konusunda Primark'ın güvendiği ve standartlarını karşılayabilecek yetkinliğe sahip olduğunu gösterir.

Deneyim ve Uzmanlık: Eurocert, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularında geniş bir deneyime sahiptir. Eurocert, tedarik zinciri yönetimi, işçi hakları, iş sağlığı ve güvenliği, çevresel uygulamalar ve etik iş uygulamaları gibi konularda uzmanlaşmıştır. Bu deneyim, Primark denetimleri için gerekli bilgi ve becerileri sunar.

Uluslararası Geçerlilik: Eurocert, uluslararası standartlara uygun denetim ve belgelendirme hizmetleri sunar. Bu, Primark'ın uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlamasına yardımcı olur ve müşterilere sürdürülebilirlik ve etik uyumluluk konularında güven verir. Eurocert belgesi, Primark'ın sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik standartlarına uygunluğunu ve tedarik zinciri yönetimini doğrular.

Güvenilirlik ve İtibar: Eurocert gibi saygın bir denetim kuruluşuna bağlı olmak, Primark'ın sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularında güvenilirlik ve itibar kazanmasına yardımcı olur. Eurocert sertifikası, Primark'ın tedarik zincirinde sürdürülebilirlik hedeflerini yerine getirdiğini ve sosyal sorumluluk standartlarını uyguladığını gösteren bir kanıttır.

Özelleştirilmiş Hizmetler: Eurocert, Primark'ın özel gereksinimlerini ve beklentilerini karşılamak için özelleştirilmiş denetim ve belgelendirme hizmetleri sunar. Her tedarik zinciri farklıdır ve Eurocert, Primark ile işbirliği yaparak özel gereksinimlere uygun bir denetim programı ve süreci geliştirebilir.

 

Primark belgesi, Primark tarafından tedarikçilere verilen ve Primark'ın tedarik zincirindeki etik ve sürdürülebilirlik uyumunu onaylayan bir tanıtım aracıdır. Ancak belge ve denetim süreci detayları, Primark'ın politikaları ve süreçleri doğrultusunda değişebilir.

Primark'ın sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularındaki taahhüdü, müşterilerine daha etik ve sürdürülebilir bir moda deneyimi sunma hedefiyle uyumlu tedarik zinciri yönetimi ve denetimlerine odaklanmaktadır.

 

Primark Denetimi Kuralları

Primark, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularında güçlü bir taahhüdü olan bir moda perakendecisidir. Primark'ın tedarik zinciri denetimi ve kuralları, şirketin tedarikçileriyle çalışma standartlarını ve beklentilerini belirlemek için kullanılır. İşte Primark'ın genel denetim kurallarının bir özeti:
 

1.İşçi Hakları ve Çalışma Koşulları:

 • Çalışma saatleri: Yasal düzenlemelere uygun çalışma saatleri uygulanmalıdır. Aşırı mesai düzenlemeleri uygun şekilde yapılmalıdır.

 • Ücretler: İşçilere adil ve yasal olarak belirlenmiş ücretler ödenmelidir.

 • İşçi temsilciliği: İşçilerin sendika kurma ve sendika temsilcisi seçme hakkı tanınmalıdır.

 • Çocuk işçilik: Yasal yaş sınırlarına uyulmalı ve çocuk işçilik uygulamaları engellenmelidir.

 • Zorla çalıştırma: Hiçbir şekilde zorla çalıştırma veya kölelik uygulamalarına izin verilmemelidir.

2.İş Sağlığı ve Güvenliği:

 • İşyerinde sağlık ve güvenlik önlemleri alınmalıdır.

 • Risk değerlendirmeleri yapılmalı ve uygun koruyucu ekipmanlar sağlanmalıdır.

 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenlenmeli ve işçilere bilinçlendirme sağlanmalıdır.

3.Çevresel Uygulamalar:

 • Atık yönetimi: Atıkların doğru şekilde yönetilmesi ve geri dönüşüm faaliyetlerinin teşvik edilmesi gerekmektedir.

 • Enerji verimliliği: Enerji tasarrufu ve verimliliği için önlemler alınmalıdır.

 • Su kaynaklarının yönetimi: Su tasarrufu ve suyun etkin kullanımı önemlidir.

 • Zararlı kimyasallar: Zararlı kimyasal maddelerin kullanımı kontrol altında olmalı ve çevre dostu alternatifler tercih edilmelidir.

4.Etik İş Uygulamaları:

 • Rüşvet ve yolsuzluk: Rüşvet, yolsuzluk ve haksız rekabet gibi etik dışı uygulamalara izin verilmemelidir.

 • Şeffaflık: Şirketin iş yapış şekli ve yönetişim yapısı şeffaf olmalıdır.

 • İş etiği: İş etiği politikaları ve prosedürleri belirlenmeli ve çalışanlar tarafından benimsenmelidir.

Bu, genel bir özet olup, Primark'ın tedarik zinciri denetim kuralları ve beklentileri çerçevesinde belirlenen bazı örnek kurallardır. Primark, denetimler sırasında tedarikçilerin uyum düzeyini değerlendirmek için özelleştirilmiş sorular ve gereksinimler de kullanabilir.
 

 

İşte Primark denetimi kurallarının bir örneği:

1.İşçi haklarına ve çalışma koşullarına ilişkin:

 1. Çalışma saatleri yasal düzenlemelere uygun mu?

 2. Ücretler yasal asgari ücret veya üzerinde mi?

 3. İşçilerin sendika kurma ve toplu pazarlık hakkı tanınıyor mu?

 4. Çocuk işçilik uygulamaları var mı?

 5. Zorla çalıştırma veya kölelik gibi durumlarla ilgili politikalar mevcut mu?

2.İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili:

 1. İşyerinde sağlık ve güvenlik önlemleri alınıyor mu?

 2. Risk değerlendirmeleri düzenli olarak yapılıyor mu?

 3. İşçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri veriliyor mu?

3.Çevresel uygulamalarla ilgili:

 1. Atık yönetimi nasıl gerçekleştiriliyor?

 2. Enerji ve su kaynakları nasıl yönetiliyor?

 3. Zararlı kimyasalların kullanımı kontrol altında mı?

4.Etik iş uygulamalarıyla ilgili:

 1. Rüşvet, yolsuzluk veya haksız rekabet gibi etik dışı uygulamalara karşı politikalar mevcut mu?

 2. Şirketin iş yapış şekli ve yönetişim yapısı şeffaf mı?

 3. İş etiği politikaları ve prosedürleri belirlenmiş mi?

Primark denetimi kuralları ve soru listesi, tedarikçilerin uyum düzeyini değerlendirmek, iyileştirme alanlarını belirlemek ve Primark'ın sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik standartlarına uyumu doğrulamak için kullanılır. Denetimler genellikle Primark veya yetkilendirilmiş bir denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilir ve denetim sonuçlarına dayanarak belgelendirme verilir.

Primark denetim sürecinde kullanılan soru listesi, tedarikçilere yöneltilen soruları içerir. Denetçiler, tedarikçilerle röportajlar yapar, belgeleri inceler ve işyerlerinde gözlemler yapar. 

 

Örnek Primark Denetim Soruları

 • Çalışanların çalışma saatleri yasal düzenlemelere uygun mu?

 • İşçilere adil ve yasal olarak belirlenmiş ücretler ödeniyor mu?

 • İşçilere sendika kurma ve toplu pazarlık hakkı tanınıyor mu?

 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınıyor mu?

 • Atıkların nasıl yönetildiği ve geri dönüşüm faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğü sorulabilir.

 • Rüşvet, yolsuzluk veya haksız rekabet gibi etik dışı uygulamalara ilişkin politikalar ve prosedürler nelerdir?

Bu sorular, Primark'ın belirli gereksinimlerine ve politikalarına uygun olarak özelleştirilebilir. Denetim sürecinde sorulan sorular, tedarikçilerin Primark'ın sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik standartlarına uyumu hakkında bilgi sağlar ve denetim sonuçlarının değerlendirilmesine yardımcı olur.


Primark Belgesi Denetim sürecinde kullanılan soru listesi, denetim firması veya Primark tarafından sağlanır ve denetim sürecinde uygulanır. Denetçiler, tedarikçilerle röportajlar yapar, belgeleri inceleyerek uyumu değerlendirir ve işyerlerinde gözlemler yapar.

 

Denetim süreci tamamlandıktan sonra, uyumlu tedarikçilere Primark belgesi verilir. Bu belge, Primark'ın sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik standartlarına uyumlu olduklarını onaylar ve Primark'ın tedarik zincirinde sürdürülebilirlik hedeflerini yerine getirdiklerini gösterir.
 

Önemli bir not olarak, Primark denetim süreci, Primark'ın taahhütleri, politikaları ve güncel gereksinimleri doğrultusunda şekillenen dinamik bir süreçtir. Dolayısıyla, belirli bir zamanda Primark denetimi için kullanılan soru listesi ve denetim kuralları değişebilir. Bu nedenle, en güncel bilgilere ve gereksinimlere sahip olmak için doğrudan Primark veya Primark tarafından yetkilendirilen bir denetim kuruluşuyla iletişime geçmek önemlidir.

Sonuç olarak, Primark denetimi ve belgesi, Primark'ın tedarikçilerinin sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik standartlarına uyumunu değerlendiren ve doğrulayan bir süreçtir. Primark'ın denetim kuralları, soru listesi ve belge alma süreci, Primark'ın politikaları ve gereksinimleri doğrultusunda belirlenir ve değişebilir. En güncel ve kesin bilgileri edinmek için doğrudan Primark ile iletişim kurmanız önemlidir.
 

Primark Denetimi Fiyatı 

 • Primark denetimi için belirlenen fiyatlar, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında tedarik zinciri boyutu, coğrafi konum, denetim süresi, denetimi gerçekleştiren denetim firması veya kuruluşun politikaları ve ek maliyetler (seyahat, konaklama, çeviri vb.) yer alabilir.
 • Primark denetimi için doğru bir fiyat almak için doğrudan Primark veya Primark tarafından yetkilendirilen bir denetim kuruluşuyla iletişim kurmanız önemlidir. Denetim firması veya kuruluşu, tedarik zinciri özelliklerinizi, denetim kapsamını ve diğer faktörleri değerlendirdikten sonra size özelleştirilmiş bir fiyat teklifi sunabilir.
 • Unutmayın ki Primark denetimi, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk konularında önemli bir adımdır ve genellikle bir yatırım olarak değerlendirilir. Bu nedenle, denetim maliyetini değerlendirirken tedarik zinciri uyumluluğu, etik uygulamalar ve sürdürülebilirlik hedeflerine sağlanan katma değeri göz önünde bulundurmanız önemlidir.
 • En doğru ve güncel fiyat bilgisini almak için Primark veya yetkilendirilmiş bir denetim kuruluşuyla iletişime geçmeniz önemlidir. Onlar size spesifik gereksinimlerinize ve denetim beklentilerinize uygun bir fiyat teklifi sağlayacaktır.

Mutlu Müşterilerimizden Bazıları