İnşaat Alanlarında İş Güvenliği

Yapı alanlarındaki tehlikeler pek çok farklı nedene bağlı olabilir. Hava koşulları, zaman baskısı altına çalışma ve sözleşmelerin eksikliğinin tümü çalışanların yaralanma riskini arttırmaktadır. Güvenlik ve sağlık koordinatörlerimiz pek çok şirketten çalışanlara sahip büyük yapı alanlarında bile her şeyin takibini yapmaktadır: Yapı alanına genelge çıkarma, bir güvenlik ve sağlık planı oluşturma, ve hatta yapı alanı yönetmelikleri oluşturma ve iş güvenliği önlemlerinin ve yapı alanındaki pekçok çalışanın koordine edilmesi hizmetlerini kapsamaktadır.

Yapı alanlarında iş güvenliği faydaları ;

 • Yapı alanınızdaki güvenliği arttırabilir ve iş kazalarının önüne geçebilirsiniz.
 • Mesleki güvenlik kuruluşlarının ve ticari örgütlerin karşılıklı olarak yasal rahatlık sağlayabilirsiniz.
 • Sorumluluk riskini azaltabilirsiniz.
 • Yapı planındaki sorunları ortadan kaldırarak ve fiziksel yapı için gerekli yapı maliyetlerini azaltabilirsiniz.
 • Işyerimizin geniş ağı ve yapı alanı uzmanlarımızın size her zaman çok yakında olması sayesinde zaman kazanabilirsiniz.

Hizmetlerimiz

 • Ihaleye katılım, teklif kontrolleri ve tedarik edilme,
 • Yapı çalışmalarının önceden bildirimi,
 • Gerekli mesleki güvenlik görevlerinin taslağının hazırlanması,
 • Güvenlik ve sağlık planlaması,
 • Yapı yönetmeliklerinin taslağının hazırlanması,
 • Fiziksel yapıdaki sonraki işlerin belgelerinin derlenmesi
 • Güvenlik ve sağlık korunması planında öngörülen önlemlerin izlenmesi,
 • Denetimlerin ve güvenlik toplantılarının düzenlenmesi,
 • Çeşitli şirketlerdeki kurum içi yöneticilerin bilgilendirmesi,
 • Güvenlik ve sağlık önlemlerinin ve farklı işverenlerin koordinasyonu,
 • Önemli değişikliklerin yapılması durumunda güvenlik ve sağlık planının güncellenmesi

İnşaat alanlarında iş güvenliği ile ilgili Eurocert uzmanlarına danışabilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları