Asansör CE Belgesi

Asansör CE Belgesi

Asansör Ce Belgesi Nedir?

Asansör CE belgesi, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) içerisindeki ticari veya özel amaçlarla kullanılan asansörlerin uygunluk belgesidir. Bu belge, asansörlerin belirli standartlara uygun olduğunu ve kullanıcı güvenliği, çevresel koruma ve enerji verimliliği gibi gereklilikleri karşıladığını belgelemektedir.

 

Asansör CE sertifikası, Avrupa Asansör Direktifi (2014/33/EU) kapsamında verilmektedir. Bu direktif, asansörlerin tasarımı, üretimi, montajı ve işletimi için minimum güvenlik gerekliliklerini belirler.

 

Eurocert'i Tercih Etmenin Nedenleri

Uzmanlık ve Deneyim: Alanında uzman denetçileri ve teknik uzmanlarıyla Eurocert, CE belgesi almak için gerekli uzmanlık ve deneyimi sunar.

Uluslararası Geçerlilik: Eurocert, uluslararası alanda tanınan ve kabul gören bir belgelendirme kuruluşudur.

Güvenilirlik: Eurocert, güvenilirlik ve şeffaflık ilkelerine önem verir.

Hızlı Yanıt Süreleri: Müşteri taleplerine hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verir.

Rekabetçi Fiyatlar: Ekonomik açıdan avantajlı fiyatlar sunar.

Müşteri Memnuniyeti: Müşteri odaklı yaklaşım benimser ve ihtiyaçlara uygun çözümler sunar.

Eurocert, CE belgesi almak için seçilebilecek önde gelen bir belgelendirme kuruluşudur. Uzmanlık, uluslararası geçerlilik, güvenilirlik, hızlı yanıt süreleri, rekabetçi fiyatlar ve müşteri memnuniyeti gibi nedenlerle Eurocert tercih sebebidir.

 

Asansör CE İşareti Kapsamındaki Ürünler

Yük Asansörleri: Ticari veya endüstriyel amaçlarla kullanılan yük taşıma asansörleri.

İnsan Taşıma Asansörleri: Binalarda veya toplu taşıma araçlarında kullanılan asansörler. Bu kapsamda otel asansörleri, ofis binaları, alışveriş merkezleri, hastaneler ve diğer kamu veya özel yapılarda kullanılan asansörler bulunur.

Hidrolik Asansörler: Hidrolik sistem kullanarak çalışan asansörler.

Makine Dairesiz Asansörler: Makine dairesi gerektirmeyen, doğrudan şafta monte edilen asansörler.

Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen Bantlar: Yaya trafiğini taşımak için kullanılan yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar.

 

Asansör CE amblemi almak isteyen üreticiler, ilgili standartlara uygun tasarım, üretim ve test süreçlerini takip etmelidir. Teknik dosya hazırlığı, risk analizi, testler ve denetimler gibi adımları tamamlamaları gerekmektedir. Bir yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu, üreticilere CE belgesi almak konusunda rehberlik sağlar ve gerekli denetimleri gerçekleştirir.

 

Asansör CE belgesi, asansörlerin EEA içerisinde serbestçe pazarlanabilmesini ve kullanılabilmesini sağlar. Bu belge, asansörlerin güvenliği ve performansının standartlara uygun olduğunu gösterir.

 

Asansör CE Belgesi Nasıl Alınır?

Uygunluk Değerlendirmesi: Asansör üreticisi, ürününü uygunluk değerlendirmesine tabi tutar. Bu süreçte, asansörün tasarımı, güvenlik özellikleri, performans kriterleri ve diğer gereklilikler gözden geçirilir.

 

Standartlara Uygunluk: Asansör, belirlenen standartlara uygun olmalıdır. Avrupa Standartları (EN) ve Asansör Direktifi gereklilikleri, asansörün tasarım ve yapımında dikkate alınması gereken standartlar ve güvenlik önlemlerini belirler.

 

Teknik Dosyanın Hazırlanması: Asansörün tasarımı, teknik özellikleri, güvenlik önlemleri ve test sonuçlarını içeren ayrıntılı bir teknik dosya hazırlanır. Bu dosya, yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından incelenecek ve doğrulanacaktır.

 

Notifikasyon Süreci: Üretici, yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşunu seçer ve asansörün uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirme süreci için başvuruda bulunur. Belgelendirme kuruluşu, asansörün standartlara uygunluğunu değerlendirir ve gerekli test ve denetimleri gerçekleştirir.

 

CE Belgesi Verilmesi: Asansör, uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirme süreci tamamlandıktan sonra CE belgesi alır. Bu belge, asansörün güvenlik standartlarına uygun olduğunu ve kullanıcıların güvenliğini sağladığını belgeleyen bir sertifikadır.

 

Asansör CE Belgesi almak, üreticilerin asansörlerini EEA'da serbestçe pazarlayabilmesini sağlar. Ayrıca, belge, asansörün kalitesini ve güvenliğini vurgulayarak müşterilerin güvenini artırır. Eurocert gibi yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşu, asansör CE sertifikası almak için tercih edilebilir. Eurocert, deneyimli denetçileri ve teknik uzmanlarıyla üreticilere uygunluk değerlendirmesi, testler ve belgelendirme sürecinde destek sağlar.

 

Asansör CE Belgesi Temel Şartlar

Asansör CE belgesi almak için temel şartlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Güvenlik: Asansörler, insanların güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamalıdır. Belirli güvenlik standartlarına uygun olmalı ve kullanıcıların zarar görmesini engelleyecek önlemler içermelidir.

 

Performans: Asansörler, belirlenen performans kriterlerini karşılamalıdır. Bu kriterler, asansörün düzgün çalışmasını, yüksek verimliliği ve uygun hızı içerir.

 

Kalite: Asansörlerin tasarımı, malzeme seçimi ve yapımında kalite standartlarına uygunluk sağlanmalıdır. Yüksek kaliteli malzemeler kullanılmalı ve üretim süreci kalite kontrollerine tabi tutulmalıdır.

 

Etiketleme: Asansörler, üzerlerinde CE işaretini taşımalıdır. Bu işaret, asansörün belgelendirildiğini ve gerekliliklere uygun olduğunu gösterir.

 

Teknik Dokümantasyon: Asansörlerin teknik dosyaları hazırlanmalı ve gereken bilgileri içermelidir. Bu dosya, asansörün tasarımı, bileşenlerinin teknik özellikleri, güvenlik önlemleri, montaj talimatları ve kullanım kılavuzunu içerir.

 

Asansör CE Belgesi Denetimi

Test ve Denetimler: Asansörler, belirli test ve denetimlere tabi tutulmalıdır. Bu testler, asansörün güvenlik, performans ve işlevselliğini doğrulamayı amaçlar.

Fabrika Denetimi: Denetim sürecinin bir parçası olarak, belgelendirme kuruluşu yetkilileri, asansör üreticisinin fabrikasını ziyaret eder. Bu ziyarette, üretim süreçleri, kalite kontrol önlemleri, malzeme seçimi ve test prosedürleri incelenir.

Teknik Dosyanın Değerlendirilmesi: Asansörün teknik dosyası, denetçiler tarafından dikkatlice incelenir. Bu dosya, asansörün tasarımı, bileşenlerin teknik özellikleri, montaj talimatları, kullanım kılavuzları ve yapılan testlerin sonuçlarını içerir.

Performans Testleri: Asansörün belirlenen performans kriterlerini karşıladığını doğrulamak için performans testleri yapılır. Bu testler, asansörün düzgün çalışmasını, yüksek verimliliği ve uygun hızı doğrulamayı amaçlar.

Güvenlik Testleri: Asansörün güvenlik önlemlerinin gerekliliklere uygun olduğunu doğrulamak için güvenlik testleri gerçekleştirilir. Bu testler, acil durum duraklaması, kapı sensörleri, emniyet kilidi ve yangın durumunda güvenli tahliye gibi güvenlik özelliklerini değerlendirir.

Belge Değerlendirmesi: Denetçiler, asansörün uygunluk değerlendirmesi için gereken belgeleri ve sertifikaları gözden geçirir. Bu belgeler, asansörün CE işareti almak için gerekli tüm şartları karşıladığını belgeleyen önemli belgelerdir.

 

  1. Bu temel şartlar, asansörlerin CE belgesi alabilmesi için karşılanması gereken önemli kriterlerdir. Üreticiler, belgelendirme kuruluşuna başvurarak uygunluk değerlendirmesi, testler ve denetimler için gerekli adımları takip etmelidir. Bu süreçte Eurocert gibi yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşu, üreticilere rehberlik ederek gerekli şartları sağlamalarına yardımcı olur.
  2. Asansör CE belgesi için denetim, üreticinin asansörlerinin belirli standartlara uygun olduğunu ve gerekli gereklilikleri karşıladığını doğrulamak amacıyla gerçekleştirilen bir süreçtir. Denetim aşağıdaki adımları içerebilir:
  3. Denetim süreci, asansörün belirli standartlara uygun olduğunu ve gerekli gereklilikleri karşıladığını doğrulamayı amaçlar. Bu süreçte Eurocert gibi yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşu, denetimlerin etkin bir şekilde yapılmasını sağlar. Denetim sonucunda asansörün uygunluğu onaylanır ve gerekli belgelendirme süreci tamamlanarak CE belgesi verilir. Bu belge, asansörün güvenlik standartlarına uygun olduğunu ve kullanıcıların güvenliğini sağladığını belgeleyen bir sertifikadır.


Asansör CE Belgesinin Fiyatı
 

Asansör CE belgesi almanın fiyatı, bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir. Fiyatlandırma, asansörün karmaşıklığına, büyüklüğüne, kullanım amacına ve belgelendirme sürecinin kapsamına bağlı olarak belirlenir. Ayrıca, belgelendirme kuruluşunun ücret politikası da fiyatı etkileyen bir faktördür.

Belgelendirme sürecinde genellikle aşağıdaki maliyetler bulunabilir:

 

  • Uygunluk Değerlendirmesi ve Testler: Asansörün uygunluk değerlendirmesi ve testleri için maliyetler oluşur. Bu süreçte yapılan testler, performans, güvenlik ve diğer gerekliliklerin doğrulanmasını içerir.

 

  • Denetim ve Belgelendirme: Asansörün üretim tesisi ve kalite kontrol süreçleri denetlenir ve belgelendirme süreci tamamlanır. Bu aşamada yapılan denetimler ve belgelendirme işlemleri için belirli bir ücret ödenir.

 

  • Teknik Dosya Hazırlığı: Asansörün teknik dosyasının hazırlanması ve güncellenmesi için maliyetler oluşabilir. Bu dosya, asansörün tasarımı, bileşenlerin teknik özellikleri, montaj talimatları ve kullanım kılavuzunu içerir.

 

  • Yenileme ve Sürekli Denetim: Asansörün CE belgesinin sürekli olarak yenilenmesi ve denetim altında tutulması gerekmektedir. Bu süreç, belgelendirme kuruluşuna ödenmesi gereken belirli bir periyodik ücret gerektirebilir.

 

Asansör CE belgesi almak için kesin bir fiyat vermek zor olsa da, belgelendirme kuruluşları genellikle üreticilerle çalışarak özel bir fiyat teklifi sunarlar. Üreticiler, belgelendirme kuruluşlarıyla iletişime geçerek ürünleri ve belgelendirme süreci hakkında ayrıntılı bilgi alabilir ve özel bir fiyatlandırma talep edebilirler.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları