Globalgap Belgesi

Globalgap Belgesi

​​Globalgap Belgesi Nedir?

GlobalGAP, küresel gıda güvenliği ve tarım sürdürülebilirliği standartlarını belirleyen bir programdır. GlobalGAP belgesi, tarım ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasında uygulanan uluslararası standartlara uygunluğu doğrulayan bir sertifikadır. Bu belge, tarım üreticilerine, tedarikçilere ve perakendecilere ürünlerin güvenli, çevre dostu ve sürdürülebilir bir şekilde üretildiğini kanıtlamalarında yardımcı olur.

GlobalGAP Sertifikası, tarım işletmelerinde uygulanan tarımsal pratiklerin kalitesini, gıda güvenliğini, çevresel sürdürülebilirliği ve işçi sağlığını ve güvenliğini gözlemleyen ve değerlendiren bir standarttır. Bu standartlar, tarım üretiminin tüm aşamalarını kapsar: tohum seçimi, yetiştirme, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlı kontrolü, hasat, depolama, taşıma ve paketleme.

GlobalGAP belgesi, tarım işletmelerine rekabet avantajı sağlar ve ürünlerinin uluslararası pazarlarda kabul edilmesini kolaylaştırır. Bu belgeye sahip olan üreticiler, gıda güvenliği, çevre koruması ve işçi sağlığı konularında yüksek standartlara uygunluklarını kanıtlamış olurlar.

GlobalGAP belgesi almak isteyen bir tarım işletmesi, belirli kriterlere uyum sağlamalı ve denetim sürecinden geçmelidir. Bu denetimler, bağımsız sertifikasyon kuruluşları tarafından gerçekleştirilir ve işletmenin standartlara uygunluğunu değerlendirir.

GlobalGAP Standardı, çeşitli tarım ürünleri için uygulanabilir olup, tarım ürünlerinin ihracatında genellikle talep edilir. Üreticiler, bu belgeyi alarak tüketicilere güvenli ve sürdürülebilir ürünler sunduklarını gösterir ve tedarik zincirindeki diğer paydaşlarla işbirliği yapmalarını sağlar.

 

Globalgap Belgesi İçin Neden Eurocert?

Eurocert, GlobalGAP belgesi için bir belgelendirme kuruluşu olarak tercih edilebilir bir seçenektir. İşletmeler Eurocert'i tercih etme nedenleri şunlar olabilir:

 1. Uzmanlık ve Deneyim: Eurocert, GlobalGAP belgelendirme konusunda uzmanlaşmış ve deneyimli bir kuruluştur. Uzun yıllara dayanan tecrübesi ve sektördeki bilgi birikimi, işletmelerin GlobalGAP gerekliliklerine uyum sağlamalarında ve belge almalarında yardımcı olur.

 2. Uluslararası Tanınırlık: Eurocert, uluslararası alanda tanınan bir belgelendirme kuruluşudur. Bu, Eurocert belgesinin uluslararası pazarlarda geçerli ve saygın olduğu anlamına gelir. Eurocert belgesine sahip olmak, işletmenizin uluslararası pazarlarda rekabet edebilme yeteneğini artırır.

 3. Müşteri Desteği: Eurocert, müşterilerine belge alımı sürecinde danışmanlık ve destek sağlar. İşletmelerin gereksinimlerini anlar, uyum sağlama sürecinde rehberlik eder ve denetimler için hazırlık yapmalarına yardımcı olur. Müşteri memnuniyetine önem veren bir yaklaşım sergiler.

 4. Kapsamlı Hizmetler: Eurocert, GlobalGAP belgesi için kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunar. Başvuru süreci, denetimler, belge düzenleme ve sonraki süreçlerde işletmelere destek sağlar. Ayrıca, işletmelerin diğer sertifikasyon gereksinimlerini de karşılayabilecek ek hizmetler sunabilir.

 5. Bölgesel Kapsam: Eurocert, birçok ülkede faaliyet gösteren bir belgelendirme kuruluşudur. Bu, bölgenizde veya hedef pazarınızda yerel uzmanlık ve bilgi sağlamalarını sağlar. İşletmenizin bulunduğu bölgeye uygunluk sağlamak için Eurocert'i tercih etmek mantıklı olabilir.

 

Globalgap Belgesi Hangi Ürünler İçin Geçerli?

GlobalGAP belgesi, çeşitli tarım ürünleri için geçerlidir. Aşağıda, GlobalGAP standartlarının uygulandığı bazı ürün kategorileri bulunmaktadır:

 1. Sebzeler ve meyveler: Örneğin, domates, salatalık, biber, havuç, patates, elma, muz, çilek, üzüm gibi ürünler.

 2. Tahıllar: Buğday, arpa, çavdar, mısır, pirinç gibi tahıllar için GlobalGAP standartları mevcuttur.

 3. Bitkisel yağlar: Ayçiçeği yağı, soya yağı, mısır yağı, kanola yağı gibi bitkisel yağlar GlobalGAP kapsamındadır.

 4. Çiçekler ve süs bitkileri: Kır çiçekleri, kesme çiçekler, süs bitkileri gibi çiçek ve bitki ürünleri de GlobalGAP standartlarına tabidir.

 5. Süt ürünleri: Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri için de GlobalGAP belgesi alınabilir.

 6. Et ürünleri: Büyükbaş hayvanlar, kümes hayvanları ve diğer et ürünleri için de GlobalGAP standartları geçerlidir.

 7. Su ürünleri: Balık yetiştiriciliği, karides çiftlikleri ve diğer su ürünleri yetiştiriciliği de GlobalGAP sertifikasyonu alabilir.

Bu sadece birkaç örnektir. GlobalGAP, tarım sektöründeki çeşitli ürün kategorilerini kapsamaktadır ve belirli bir ürün için belge almak isteyen işletmeler, ilgili GlobalGAP standartlarına uyum sağlamalıdır.

 

Globalgap Belgesi nasıl Alınır?

GlobalGAP belgesi almak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir:

 1. Hazırlık yapın: GlobalGAP belgesi almak isteyen işletme, belgelendirme sürecine hazırlık yapmalıdır. Bu, GlobalGAP standartlarına uygunluk için gerekli düzenlemeleri yapmayı ve gereken belgeleri hazırlamayı içerir.

 2. Standartları inceleyin: İlgili GlobalGAP standartlarını ve gerekliliklerini inceleyin. GlobalGAP web sitesi ve belgelendirme kuruluşları, standartlar hakkında detaylı bilgi sağlayabilir.

 3. Belgelendirme kuruluşunu seçin: GlobalGAP belgesi almak için bir belgelendirme kuruluşu seçin. Belgelendirme kuruluşu, bağımsız bir kuruluştur ve işletmenin standartlara uygunluğunu değerlendirir. Doğrulama ve denetimleri yaparak belge verir.

 4. Başvuru yapın: Seçtiğiniz belgelendirme kuruluşuna başvurun. Başvuru süreci, belgelendirme kuruluşunun istediği bilgi ve belgeleri sağlamanızı gerektirir. Başvuru genellikle yazılı olarak yapılır.

 5. Denetim yapılması: Belgelendirme kuruluşu, işletmenizin standartlara uygunluğunu denetlemek için bir denetim gerçekleştirir. Bu denetim, tarım alanlarını, üretim tesislerini, süreçleri ve kayıtları kapsar.

 6. Uygunluk değerlendirmesi: Denetim sonrasında belgelendirme kuruluşu, işletmenizin standartlara uygunluğunu değerlendirir. Eğer uygun bulunursanız, GlobalGAP belgesi alabilirsiniz.

 7. Belge verilmesi: Uygunluk değerlendirmesi sonucunda, belgelendirme kuruluşu GlobalGAP belgesini verir. Bu belge, işletmenizin standartlara uygun olduğunu ve gıda güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik ve işçi sağlığı konularında yüksek standartları karşıladığını kanıtlar.

 8. Sürekli uyumluluk: GlobalGAP belgesi almak tek seferlik bir süreç değildir. İşletmeniz, belgeyi elinde tutabilmek için düzenli olarak denetimlere tabi tutulur ve standartlara uyumluluğunu sürdürmelidir.

GlobalGAP belgesi almak için başvurduğunuz belgelendirme kuruluşunun spesifik gerekliliklerini takip etmek önemlidir. Bu süreçte size destek sağlamak amacıyla profesyonel danışmanlık hizmeti almak da faydalı olabilir.

 

Globalgap Belgesi Standardı Maddeleri

GlobalGAP belgesi, tarım işletmelerinin uyum sağlaması gereken bir dizi standart ve gereklilikleri içerir. Her bir ürün kategorisi için belirli standartlar bulunsa da, genel olarak aşağıdaki maddeler GlobalGAP belgesi standardının bir parçasıdır:

 1. İşletme yönetimi:

  • Tarım işletmesinin hukuki durumu ve kayıtlarının tutulması

  • Üretim süreçlerinin belgelenmesi ve yönetilmesi

  • İş sağlığı ve güvenliği politikalarının uygulanması

  • Personel eğitimi ve yetkinliklerinin belgelenmesi

 2. Çevresel sürdürülebilirlik:

  • Su kaynaklarının yönetimi ve suyun verimli kullanımı

  • Toprak yönetimi ve erozyon kontrolü

  • Pestisitlerin doğru ve güvenli kullanımı

  • Doğal yaşamın korunması ve biyolojik çeşitlilik

 3. Üretim süreçleri:

  • Tohum ve fidan seçimi, takibi ve tedariki

  • Gübreleme, sulama ve sulama suyu yönetimi

  • Hastalık ve zararlı kontrolü

  • Hasat ve post-harvest süreçlerinin yönetimi

 4. Gıda güvenliği:

  • Hijyenik üretim koşulları ve temizlik standartları

  • Kalıntı analizi ve kimyasal kontrol

  • İşlem ve paketleme işlemlerinin uygunluğu

  • İzlenebilirlik ve geri çağırma süreçleri

 5. İşçi sağlığı ve güvenliği:

  • Çalışanların hakları ve işçi sağlığı güvenliği politikaları

  • Çalışma koşulları ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı

  • İşçi eğitimi ve bilinçlendirme

Bu maddeler, genel olarak GlobalGAP belgesi standardının kapsamını ve gerekliliklerini yansıtmaktadır. Her bir madde, daha spesifik alt maddeler içerebilir ve belgelendirme kuruluşu tarafından denetimlerde değerlendirilir. 

 

Globalgap Belgesi Faydaları

GlobalGAP belgesi, tarım işletmeleri için bir dizi fayda sağlar. İşte GlobalGAP belgesinin bazı faydaları:

 1. Pazar Erişimi: GlobalGAP belgesine sahip olmak, tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırır. Birçok perakendeci ve alıcı, tedarikçilerden GlobalGAP belgesine sahip olmalarını talep eder. Bu belge, işletmenizin ihracat yapabilmesi için önemli bir gerekliliktir.

 2. İtibar ve Güven: GlobalGAP belgesi, tarım işletmelerinin ürünlerinin güvenli, çevre dostu ve sürdürülebilir olduğunu kanıtlar. Bu da müşterilerin ve tüketicilerin işletmeye olan güvenini artırır ve işletmenizin itibarını yükseltir.

 3. Gıda Güvenliği: GlobalGAP standartları, gıda güvenliği konusunda yüksek standartlar sağlar. İşletmeler, hijyenik üretim koşullarını, kalıntı analizlerini ve izlenebilirlik süreçlerini uygulayarak gıda güvenliği konusunda hassas olurlar. Bu da tüketicilere güvenli ve kaliteli ürünler sunmanızı sağlar.

 4. Sürdürülebilirlik: GlobalGAP, tarım işletmelerinin çevresel sürdürülebilirlik konusunda sorumluluk almasını teşvik eder. Toprak, su ve doğal kaynakların korunması, pestisitlerin kontrolü, biyolojik çeşitliliğin korunması gibi çevresel faktörlere dikkat edilmesi gereken standartlar içerir. Bu da işletmenizin sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlamasını sağlar.

 5. Rekabet Avantajı: GlobalGAP belgesi, işletmenize rekabet avantajı sağlar. Diğer rakip işletmelere göre daha yüksek standartlara sahip olmanız, müşterilerin ve alıcıların tercih sebebi olmanızı sağlar.

 6. Verimlilik ve İyileştirme: GlobalGAP standartları, işletmelerin daha iyi tarım yönetimi, kaynak kullanımı ve süreçlerin iyileştirilmesi konusunda teşvik eder. Bu da işletmenizin verimliliğini artırır ve daha sürdürülebilir bir işletme olmanıza yardımcı olur.

Bu faydalar, GlobalGAP belgesinin işletmeler için önemini ve değerini göstermektedir. Bu belge, işletmelere pazarda rekabet avantajı sağlar, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik konularında standartlara uygunluklarını kanıtlar ve müşterilerin güvenini kazanmalarını sağlar.

 

Globalgap Sertifikası Fiyatı

 • GlobalGAP sertifikası almak için ödemeniz gereken fiyat, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Fiyatlar, belgelendirme kuruluşu, işletmenin büyüklüğü, üretim hacmi, tarım ürünleri ve coğrafi konum gibi faktörlere göre farklılık gösterebilir. Ayrıca, denetimlerin sıklığı ve süresi de fiyatı etkileyebilir.
 • Genel olarak, GlobalGAP sertifikası almak için ödenen ücret, başvuru ücreti, denetim ücreti, belge düzenleme ücreti ve denetim sürecindeki diğer harcamaları içerebilir. Ayrıca, belgelendirme kuruluşunun sunduğu hizmetlere, danışmanlık desteğine veya ek taleplerinize göre değişebilir.
 • Belgelendirme kuruluşları genellikle işletmenin taleplerine özgü bir fiyat teklifi sunar. Bu nedenle, GlobalGAP sertifikası için fiyat teklifi almak için doğrudan belgelendirme kuruluşlarıyla iletişime geçmek en iyisidir. Bu şekilde, işletmenizin özelliklerine ve gereksinimlerine göre özelleştirilmiş bir fiyat alabilirsiniz.
 • Dikkate almanız gereken bir diğer nokta da, GlobalGAP sertifikası almanın tek maliyetinin başvuru ve denetim ücreti olmadığıdır. İşletmenizin, standartlara uyum sağlamak için bazı yatırımlar yapması, süreçleri iyileştirmesi veya ekipman ve kaynakları güncellemesi gerekebilir. Bu maliyetler de sertifika maliyetine dahil edilmelidir.

Sonuç olarak, GlobalGAP sertifikası fiyatı işletmeye özgü ve değişkenlik gösteren bir faktördür. Belgelendirme kuruluşlarıyla iletişime geçmek ve işletmenizin spesifik gereksinimlerine uygun bir fiyat teklifi almak en doğru adım olacaktır.

 


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları