Ovocom Sertifikası

Ovocom Sertifikası Nedir?

Ovocom Sertifikası, yem ve yem hammaddeleri sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlara verilen bir sertifikadır. Ovocom, Avrupa'da yem güvenliği ve kalitesi standartlarını belirlemek ve yönetmek amacıyla kurulmuş bir organizasyondur.

 • Ovocom, yem zincirindeki tüm paydaşları kapsayan bir yaklaşım benimsemekte ve yem güvenliği ve kalitesini sağlamak için standartlar geliştirmektedir. Ovocom standartları, yem hammaddelerinin üretiminden başlayarak, depolanması, taşınması, işlenmesi ve dağıtımına kadar olan süreçleri kapsar. Bu standartlar, yemlerin üretiminde ve ticaretinde güvenliği, kaliteyi ve izlenebilirliği sağlamak amacıyla belirli kurallar ve prosedürler içerir.
 • Ovocom Belgesi, yem ve yem hammaddeleri üreten, işleyen veya ticaretini yapan kuruluşlar için bir kabul göstergesidir. Sertifikaya sahip olmak, kuruluşların yem güvenliği ve kalitesi standartlarına uygunluğunu kanıtlar. Ovocom sertifikalı bir kuruluş, yem zincirindeki diğer işletmeler ve müşterileri arasında güven oluşturur ve yemlerin kalitesi ve güvenliği konusunda bir referans noktası haline gelir.
 • Ovocom, yem zincirindeki güvenlik ve kalite standartlarının sürekli olarak geliştirilmesi ve güncellenmesi için çalışmaktadır. Bu sayede, yem sektöründeki tüm paydaşlar, güncel gereksinimlere uygun olarak üretim yapabilir ve tüketici sağlığı ve hayvan refahını koruyabilir.

 

Ovocom Sertifikası İçin Neden Eurocert?

Ovocom Sertifikası için Eurocert, sertifika sağlayıcı olarak tercih edilebilecek bir kuruluştur. İşte Ovocom Sertifikası için Eurocert'i tercih etmeniz için bazı nedenler:

 1. Yetkilendirilmiş bir sertifika sağlayıcı: Eurocert, Ovocom tarafından yetkilendirilen bir sertifika sağlayıcıdır. Bu, Eurocert'in Ovocom Sertifikası verme yetkisine sahip olduğunu ve Ovocom standartlarını uygulayabileceğini gösterir.

 2. Deneyim ve uzmanlık: Eurocert, yılların deneyimine sahip olan bir sertifikasyon kuruluşudur. Yem ve yem hammaddeleri sektöründe uzmanlaşmış olan Eurocert, Ovocom standartlarını ve gereksinimlerini anlar ve kuruluşları bu standartlara uygunluğunu sağlamada destekleyebilir.

 3. Müşteri odaklı yaklaşım: Eurocert, müşteri odaklı bir yaklaşım benimser ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı hedefler. Eurocert ekibi, müşterilere danışmanlık yaparak, uyum sürecinde rehberlik eder ve sertifikasyon sürecini mümkün olduğunca kolaylaştırır.

 4. Uluslararası tanınırlık: Eurocert, uluslararası geçerliliği olan bir sertifikasyon kuruluşudur. Eurocert tarafından verilen Ovocom Sertifikası, uluslararası pazarda kabul gören bir belgedir ve ihracat yaparken kolaylık sağlar.

 5. Entegre denetimler: Eurocert, yem güvenliği ve kalitesiyle ilgili diğer sertifikasyon programlarına da hizmet verir. Bu, bir kuruluşun aynı denetim sürecinde farklı sertifikaları almasını sağlar, böylece zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır.

 

Ovocom Sertifikası Temel şartları

Ovocom Sertifikası'nın temel şartları, yem ve yem hammaddeleri sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların belirli standartlara uygunluğunu sağlamalarını içerir. Bu standartlar, yem güvenliği ve kalitesini korumayı hedefler. İşte Ovocom Sertifikası'nın temel şartlarından bazıları:

 1. HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) sistemi: Kuruluşlar, yem üretim süreçlerinde tehlike analizi yapmalı ve kritik kontrol noktalarını belirlemelidir. Bu, yemlerin güvenliğini ve kalitesini sağlamak için riskleri değerlendirme ve kontrol etme yöntemlerini içerir.

 2. İyi Üretim Uygulamaları (GMP): Kuruluşlar, yem üretimi ve işleme süreçlerinde GMP prensiplerine uygun hareket etmelidir. Bu, hijyenik üretim ortamlarının oluşturulması, personel eğitimi, temizlik ve sanitasyon gibi konuları kapsar.

 3. İyi Yemleme Uygulamaları (GMP+): Kuruluşlar, yemlerin depolanması, taşınması ve dağıtımı süreçlerinde GMP+ prensiplerine uymalıdır. Bu, yemlerin doğru depolanması, taşınması ve teslim edilmesi için gereken önlemleri içerir.

 4. Hammaddelerin izlenebilirliği: Kuruluşlar, yem hammaddelerinin kaynaklarını belirleyebilmeli ve hammaddelerin izlenebilirliğini sağlamalıdır. Bu, hammaddelerin tedarikçileriyle iletişim kurmayı, doğru belgelendirme ve kayıt tutmayı içerir.

 5. Analiz ve kontrol: Kuruluşlar, yemlerin kalitesini ve güvenliğini sağlamak için düzenli olarak analiz yapmalı ve kontroller gerçekleştirmelidir. Bu, laboratuvar testleri, numune alma prosedürleri ve sonuçların değerlendirilmesini içerir.

Bu temel şartlar, Ovocom Sertifikası'nın minimum gerekliliklerini temsil etmektedir. Kuruluşlar, Ovocom tarafından belirlenen diğer spesifik gereksinimleri de karşılamalıdır. Ayrıca, sertifika almak için belirli denetimlerden geçmek ve Ovocom'un belirlediği diğer prosedürleri takip etmek de gereklidir.

 

Ovocom Sertifikası Faydaları

Ovocom Sertifikası'nın birçok faydası bulunmaktadır. İşte Ovocom Sertifikası'nın sağladığı bazı faydalar:

 1. Güvenilirlik: Ovocom Sertifikası, yem ve yem hammaddeleri sektöründe faaliyet gösteren bir kuruluşun yem güvenliği ve kalite standartlarına uygunluğunu kanıtlar. Bu, müşterilere ve tedarikçilere güvenilir bir iş ortağı olduğunu gösterir.

 2. Piyasa erişimi: Ovocom Sertifikası, uluslararası yem pazarına erişimi kolaylaştırır. Birçok ülke, Ovocom Sertifikası'nı yem ithalatında bir gereklilik olarak kabul etmektedir. Bu sertifikaya sahip olmak, ihracat yaparken bürokratik engelleri azaltır ve yeni pazarlara girmeyi kolaylaştırır.

 3. Rekabet avantajı: Ovocom Sertifikası, kuruluşlara rekabet avantajı sağlar. Müşteriler, yem güvenliği ve kalitesine önem verir ve Ovocom Sertifikası olan bir kuruluşla çalışmayı tercih eder. Bu sertifikaya sahip olmak, diğer rakiplere göre daha güvenilir ve kaliteli bir hizmet sunarak müşteri sadakatini artırabilir.

 4. Yem güvenliği ve kalitesinin sağlanması: Ovocom Sertifikası, yem üretimi ve ticaretinde güvenlik ve kalite standartlarını belirler. Kuruluşlar, bu standartlara uygun hareket ederek yemlerin güvenliğini ve kalitesini sağlar. Bu da hayvanların sağlığını ve refahını korurken, gıda güvenliği standartlarını karşılamayı sağlar.

 5. İzlenebilirlik: Ovocom Sertifikası, yem hammaddelerinin izlenebilirliğini sağlar. Hammaddelerin kaynaklarının belirlenmesi ve izlenebilirliği, güvenilir bir tedarik zinciri oluşturulmasına yardımcı olur. Bu da herhangi bir olumsuz durumda geri çağırma veya sorunun kaynağını tespit etmeyi kolaylaştırır.

 6. Sürekli iyileştirme: Ovocom, standartlarını sürekli olarak günceller ve sektördeki en son bilgilere dayanır. Ovocom Sertifikası, kuruluşlara sürekli iyileştirme fırsatı sunar ve yenilikçi uygulamaları teşvik eder. Bu da kuruluşların süreçlerini ve operasyonlarını geliştirmelerini sağlar.

Ovocom Sertifikası, yem ve yem hammaddeleri sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar için sayısız fayda sağlar. Kuruluşlar, yem güvenliği, kalite standartlarına uyum, piyasa erişimi ve müşteri güveni gibi konularda avantaj elde ederler.

 

Ovocom Sertifikası Fiyatı

Ovocom Sertifikası'nın fiyatı, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında kuruluşun büyüklüğü, üretim hacmi, ürün çeşitliliği, tesislerin ve ekipmanların durumu, mevcut kalite yönetim sistemleri ve diğer sertifikalara sahip olup olunmaması gibi etkenler yer alır.

Ovocom Sertifikası'nın alımında bazı maliyetler olabilir. Bunlar genellikle aşağıdaki unsurları içerebilir:

 1. Başvuru ücreti: Ovocom'a başvuruda bulunmak için bir başvuru ücreti ödenmesi gerekebilir. Bu ücret, kuruluşun büyüklüğüne ve karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir.

 2. Denetim ücreti: Ovocom sertifikası için denetim yapılması gerekmektedir. Denetim ücreti, kuruluşun büyüklüğü, tesislerin sayısı ve denetim sürecinin karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir.

 3. Dokümantasyon ve kayıt tutma maliyetleri: Ovocom Sertifikası için gerekli dokümantasyon ve kayıt tutma süreçleri maliyetler doğurabilir. Bu, kalite yönetim sistemlerinin oluşturulması, güncellenmesi ve belgelendirme maliyetlerini içerir.

 4. Eğitim maliyetleri: Ovocom Sertifikası için personelin eğitilmesi gerekebilir. Bu eğitim maliyetleri, personelin sertifikasyon programlarına katılımı, iç denetim eğitimleri ve diğer eğitim kaynaklarına yapılan harcamaları içerebilir.

Ovocom Sertifikası'nın kesin fiyatı, kuruluşun spesifik gereksinimlerine ve Ovocom tarafından belirlenen prosedürlere bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Bu nedenle, Ovocom'a başvurarak veya Ovocom tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşla iletişim kurarak doğrudan fiyat teklifi almanız önemlidir.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları