İyi Su Ürünleri Uygulamalari BAP

İyi su ürünleri uygulamaları (BAP)  Nedir? 
Global Aquaculture Alliance kurumu tarafından deniz ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve kalitesi için oluşturulmuş bir standartlar bütünüdür.

Bap Standartları Neleri İçerir?
İyi su ürünleri uygulamaları (BAP) çevre, sosyal sorumluluk, hayvan refahı yetiştiricilik tesisleri için standartları kapsar. Bap sertifikasyon sorumlu kültür balıkçılığının en önemli unsurlarını tanımlar ve bu uygulamalara uyumunu değerlendirmek için kantitatif çözümler sunar.

Bap programı kuluçkahane, yem fabrikası, çiftlik işleme tesisi için standartlar geliştirilmiştir.
Kabuklu deniz ürünleri dahil üretim sistemlerinin hemen hemen tamamı için geçerli bir hale gelmiştir.Yeni standartlar da özellikle üretimi çok fazla olan levrek, çipura ve alabalık ta dahil edilmiştir.

Belgelendirme Süreci
Çiftlikler, işleme tesisleri, kuluçkahaneler ve yem tesisleri için Bap programına başvurmadana once standardın tanımladığı gerekleri yerine getirmelidir. Daha sonra belgelendirme denetimi için başvuru yapılabilir,
Bap İlk Belgelendirme Adımı;

 • Balık türüne gore standart temin edilmelidir.
 • Bap standardı çerçevesinde üretim teisisi ve dökümanlar standard uygun hale getirilmeli,
 • Ön denetim opsiyonel olarak yapılabilir,
 • Denetim planlaması
 • Varsa uygunsuzlukların giderilmesi
 • BAP Belgesi çıkışı onay 

İzlenebilirlik
İyi Su Ürünleri uygulamaları sertifikasyon sürecinin ayrılmaz bir parçası da izlenebilirliktir.Üretim zincirinde tüm giriş ve çıkışlar birbirine bağlı bir şekilde ürün menşei geri izlenebilriliği sağlanabilmektedir.
İzlenebilirlik üretim sürecinin tüm aşamalarını çevresel sosyal gıda güvenliği stanadartlarına uygun olarak alındığını gösterir. Tüm belgeli tesisler gerekli bilgileri belgelemek için gerekli verileri elektronik veya kağıt oramında tutmak ve saklamakla yükümlüdür.

Sertifikalı Tesisler
İyi Su Ürünleri Uygulaması değerlendirmesinde Yıldız Sistemi vardır.
Kategorizasyon şu şekildedir;

 • 2 Ylıdız Çiftlik ve isleme tesislerini
 • 3 yıldız çiftlik, fabrika ve kuluçkahaneyi kapsar
 • 4 Yıldız yem fabrikalarını temsil eder
 • İşleme tesisleri 
 • Yeniden paketleme tesisleri
 • Yem fabrikaları

BAP Yıllık Yenileme;
İyi su ürünleri uygulamaları son sertifikasyon onay tarihinden itibaren 1 yıl sure ile geçerlididr. Biribirini izleyen her yıl yerinde izleme ve gözden geçirme yapılmalıdır. Yeniden sertifikasyon için 30- 60 gündür. 

İlk sertifikasyondan sonra tesis üretim hacmine gore yıllık gözetim muayene ücreti ödeyecektir. Minimum maksimum değerler tesis türüne gore ayarlanır.

İyi Su Üretim Uygulamaları (Best Aquaculture Practices) BAP konusunda her türlü sorularınızı Eurocert uzmanlarına danışabilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları