ISO IEC 12207 Belgesi | Yazılım Yaşam Döngüsü Sertifikası

ISO IEC 12207 Belgesi

Yazılım Yaşam Döngüsü Sertifikası

 

ISO IEC 12207 Nedir?

ISO/IEC 12207, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından geliştirilen ve yazılım yaşam döngüsü süreçlerini tanımlayan bir standarttır. Bu standart, yazılımın geliştirilmesi, işletilmesi ve bakımı dahil tüm yaşam döngüsü süreçlerini kapsar.

Standart, bir yazılım projesinin planlama, tasarım, geliştirme, işletme ve bakım gibi aşamalarını ve bu aşamalar arasındaki etkileşimleri belirler. Bu, süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesini ve proje hedeflerine ulaşılmasını sağlar.

ISO/IEC 12207, aşağıdaki ana bölümlerden oluşur:

  1. İlk Aşama Süreçleri: Bu bölüm, sistem gereksinimlerini, yazılım gereksinimlerini ve yazılım mimarisini belirleyen süreçleri içerir. Bu süreçler genellikle bir yazılım projesinin planlama aşamasında gerçekleşir.
  2. Geliştirme Süreçleri: Bu bölüm, yazılımın tasarımı, kodlaması ve test edilmesi gibi süreçleri kapsar.
  3. İşletme Süreçleri: Bu bölüm, yazılımın kullanıcıya teslimi ve işletilmesi süreçlerini tanımlar.
  4. Bakım Süreçleri: Bu bölüm, yazılımın düzgün bir şekilde çalıştığından emin olmak için düzenli bakım ve güncellemeleri içerir.
  5. Destek Süreçleri: Bu bölüm, örneğin belgelendirme, yapılandırma yönetimi ve kalite güvencesi gibi destek süreçlerini tanımlar.

Bu standart, yazılım geliştirme ve bakım süreçlerini daha öngörülebilir ve yönetilebilir hale getirerek, daha yüksek kaliteli yazılım ürünlerinin oluşturulmasına yardımcı olur.

 

ISO IEC 12207 Belgesi İçin Neden Eurocert?

Eurocert, bir dizi farklı ISO standardı için belgelendirme hizmetleri sağlayan bir belgelendirme kuruluşudur. Eurocert, geniş bir endüstri yelpazesinde, küçük işletmelerden büyük kurumsal şirketlere kadar çeşitli organizasyonlara hizmet vermektedir.

 

ISO/IEC 12207 belgelendirmesi için Eurocert'i tercih etmek için birkaç neden:

Deneyim: Eurocert, bir dizi farklı endüstri ve standartta belgelendirme hizmetleri sunma konusunda geniş bir deneyime sahiptir. Bu, kuruluşunuzun ihtiyaçlarını anlamak ve etkili bir şekilde hizmet vermek için gereken bilgi ve becerilere sahip oldukları anlamına gelir.

Uygunluk: Eurocert, uluslararası belgelendirme standartlarına uygundur ve bu, belgelendirme sürecinin ve sonuçlarının güvenilirliğini sağlar.

Hizmet Kalitesi: Eurocert, yüksek kaliteli hizmet sunma konusunda bir itibara sahiptir. Bu, organizasyonunuzun belgelendirme sürecinin her aşamasında destek ve rehberlik alacağı anlamına gelir.

Müşteri Odaklılık: Eurocert, müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak için çaba gösterir. Bu, belgelendirme sürecinin organizasyonunuzun belirli gereksinimlerine ve hedeflerine uygun olacağı anlamına gelir.

Bu nedenlerle, ISO/IEC 12207 belgelendirme sürecinde Eurocert'i tercih etmek mantıklı olabilir. Ancak, hangi belgelendirme kuruluşunun en uygun olduğuna karar verirken, kuruluşunuzun belirli ihtiyaçlarını ve hedeflerini dikkate almanız önemlidir.

Farklı belgelendirme kuruluşlarının hizmetlerini karşılaştırmak ve hangisinin en uygun olduğuna karar vermek için bir danışmana başvurabilirsiniz.

 

ISO IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Temel Şartları 

 

ISO/IEC 12207 standardı, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini tanımlar ve yönetir. Bu standartta belirtilen temel şartlar genellikle aşağıdaki gibidir:

Süreç Tanımı: Tüm süreçler, alt süreçler ve faaliyetler açıkça tanımlanmalıdır. Bunlar genellikle başlatma, planlama, uygulama, kontrol ve kapatma aşamalarını içerir.

Süreç İzleme ve Kontrol: Standart, süreçlerin düzenli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesi gerekliliğini vurgular. Bu, süreçlerin beklenen sonuçları sağlayıp sağlamadığını belirlemek için gereklidir.

Süreç Geliştirme: Süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereklidir. Bu, süreçlerin ve sonuçların kalitesini artırmak için gereklidir.

Eğitim ve Yetenek Geliştirme: Standart, personelin süreçleri etkin bir şekilde uygulayabilmesi için gerekli eğitim ve yetenek geliştirme gereksinimlerini belirtir.

Belgelendirme: Tüm süreçler ve faaliyetler belgelendirilmeli ve kaydedilmelidir. Bu, süreçlerin etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirmek için gereklidir.

Kalite Yönetimi: Standart, kalite yönetim sistemlerinin ve süreçlerinin uygulanması gerekliliğini vurgular. Bu, yazılım ürününün kalitesini sağlamak ve sürekli iyileştirmek için gereklidir.

Bu standart, yazılım süreçlerinin etkinliğini artırmak ve yazılım projelerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için kullanılır. Bu, yazılımın kalitesini ve güvenilirliğini artırmak, maliyetleri azaltmak ve projelerin zamanında tamamlanmasını sağlamak için gereklidir.

 

ISO IEC 12207 Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO/IEC 12207 yazılım yaşam döngüsü standardı hakkında bir sertifikasyon sistemi direkt olarak yoktur, çünkü bu standard genellikle yazılım süreçlerinin düzenlenmesi ve yönetilmesi için bir rehber olarak kullanılır. Bununla birlikte, bir organizasyonun bu standardı etkin bir şekilde uyguladığını göstermek için belirli adımları takip etmesi mümkündür.

 

Bu adımlar genellikle aşağıdakileri içerir:

ISO/IEC 12207 Standardını Anlama: İlk adım, standardı ve onun gerekliliklerini anlamaktır. Bu, standardın kendisini okuyarak ve incelenerek başarılabilir.

 

Süreçlerin Yönetimi: ISO/IEC 12207 standardını etkin bir şekilde uygulamanın önemli bir parçası, organizasyonun yazılım süreçlerini düzenlemek ve yönetmek için bir sistem geliştirmesini gerektirir.

Eğitim: Organizasyonun tüm üyeleri, ISO/IEC 12207'nin gerekliliklerini ve organizasyonun yazılım süreçlerini nasıl yöneteceğini anlamalıdır.

Uygulama: Bir sonraki adım, standardı uygulamaktır. Bu, yazılım süreçlerinin yönetilmesini ve düzenlenmesini içerir.

İnceleme ve Değerlendirme: Organizasyon, süreçlerini düzenli olarak gözden geçirmeli ve değerlendirmelidir. Bu, standardın gerekliliklerine uygun olup olmadığını belirlemek için gereklidir.

 

  • Bu adımların tamamlanması, bir organizasyonun ISO/IEC 12207 standardına uygun olduğunu gösterir. Ancak, bir organizasyonun bu standarda uygun olduğunu resmi olarak belgelendirmesi için, bir dış denetim veya değerlendirme genellikle gereklidir. Bu, genellikle bağımsız bir sertifika kuruluşu veya danışmanlık firması tarafından gerçekleştirilir.

 

  • Bu tür bir değerlendirme, genellikle organizasyonun süreçlerinin ve belgelerinin detaylı bir incelemesini içerir. Bu, organizasyonun ISO/IEC 12207 standardına uygun olduğunu doğrular ve genellikle bir uygunluk belgesi ile sonuçlanır. Bu belge, organizasyonun müşterilerine, paydaşlarına ve düzenleyicilere standartlara uygun çalıştığını gösterir.

 

  • Her ne kadar ISO/IEC 12207 için doğrudan bir sertifikasyon süreci olmasa da, benzer süreçler ve prensipler ISO 9001 gibi diğer ISO standartlarında bulunabilir ve bu standartlara sertifikasyon alabilirsiniz. Bu tür bir sertifikasyon, bir organizasyonun kalite yönetim sisteminin belirli standartlara uygun olduğunu belgeler.

 

ISO IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Belgesi Fiyatı

ISO/IEC 12207 belgesi veya benzeri bir belge için kesin bir fiyat belirtmek genellikle zordur çünkü bir dizi faktör fiyatlandırmayı etkileyebilir. Bu faktörler şunları içerir:

 

Danışmanlık Hizmetleri: Bir organizasyon genellikle standardı anlamak ve uygulamak için bir danışmanın yardımına ihtiyaç duyar. Danışmanlık hizmetlerinin maliyeti danışmanın ücretlerine, hizmetin süresine ve danışmanlık hizmetlerinin kapsamına bağlıdır.

Eğitim Maliyetleri: Organizasyonun personeli, ISO/IEC 12207'nin gerekliliklerini anlamak ve uygulamak için eğitim almalıdır. Eğitim maliyetleri genellikle eğitimin süresine, kapsamına ve eğitmenin ücretlerine bağlıdır.

Denetim ve Değerlendirme Maliyetleri: Organizasyon, uygunluğunu doğrulamak için bir dış denetim veya değerlendirme yapmalıdır. Denetim ve değerlendirme maliyetleri genellikle denetçinin ücretlerine, denetimin süresine ve kapsamına bağlıdır.

Belgeleme Ücretleri: Bir organizasyon, uygunluk belgesini almak için genellikle bir belgeleme kuruluşuna bir ücret öder. Bu ücret, belgeleme kuruluşunun belirli ücretlerine ve belgenin türüne bağlıdır.

 

Bu nedenle, ISO/IEC 12207 belgesi için genel bir fiyat vermek zordur. Fiyat, organizasyonun özel ihtiyaçlarına, standardın uygulanmasının karmaşıklığına ve belirtilen diğer faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

ISO/IEC 12207'ye uygunluk belgesi almayı düşünüyorsanız, bir danışmanlık firması veya belgeleme kuruluşuyla görüşerek daha kesin bir fiyat alabilirsiniz. Ayrıca, bu tür bir belgeyi almanın yararları ve maliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir danışmana başvurabilirsiniz.

 


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları