INDITEX Denetimi

İnditex Denetimi ve Belgesi

Inditex, dünyanın en büyük moda perakendecilerinden biridir ve birçok tanınmış markayı içermektedir. Inditex'in sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularında öncü bir rolü vardır. Inditex, tedarik zinciri uyumluluğunu sağlamak için tedarikçilerine yönelik denetimler gerçekleştirmekte ve uyumlu tedarikçilere belge vermektedir.

Inditex denetimi ve belgesi, tedarik zinciri etiketi ve uyumluluğunu doğrulayan bir belgelendirme programını ifade eder. Bu program, Inditex'in tedarikçilerinin sosyal ve çevresel standartlara uyumunu değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen denetimleri içerir.

 

Neden Eurocert?

 

Eurocert, Inditex gibi şirketlerin sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarında uyumunu değerlendiren bir denetim kuruluşudur. Eurocert'in tercih edilmesinin bazı nedenleri şunlar olabilir:

Yetkilendirilmiş Denetim Kuruluşu: Eurocert, Inditex tarafından yetkilendirilen ve Inditex denetimleri için uygunluğu onaylanmış bir kuruluştur. Bu, Eurocert'in denetimleri yürütme konusunda yetkin olduğunu ve Inditex'in standartlarına uygunluğu garanti ettiğini gösterir.

Geniş Kapsam ve Uzmanlık: Eurocert, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve tedarik zinciri yönetimi konularında geniş bir deneyime sahiptir. Eurocert, farklı sektörlerdeki şirketlere hizmet verir ve kapsamlı bir denetim süreci sunar.

Uluslararası Geçerlilik: Eurocert, uluslararası standartlara uygun denetim ve belgelendirme hizmetleri sunar. Bu, şirketlere uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlar ve müşterilere sürdürülebilirlik ve etik uyumluluk konularında güven verir.

Güvenilirlik ve İtibar: Eurocert gibi saygın bir denetim kuruluşuna bağlı olmak, şirketlerin sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularında güvenilirlik ve itibar kazanmasına yardımcı olabilir. Eurocert sertifikası, şirketin tedarik zinciri uyumluluğunu ve etik uygulamalarını doğrulayan bir kanıttır.

Eurocert ile çalışmak, şirketlerin tedarik zinciri yönetimi ve sosyal sorumluluk alanlarında iyileştirme fırsatlarını tanımlamalarına ve daha sürdürülebilir bir iş yapma şekli benimsemelerine yardımcı olur. 

 

Denetimler, Inditex veya yetkilendirilmiş bir denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilebilir. Denetim süreci, Inditex'in kurumsal sosyal sorumluluk politikaları, işçi hakları, çalışma koşulları, çevresel uygulamalar ve iş etiği gibi konuları kapsar.
Inditex denetimi, tedarikçilerin uyumlu çalışma koşullarını ve etik uygulamaları sağlamalarını teşvik etmeyi amaçlar. Uyumlu tedarikçilere verilen belge, Inditex'in tedarik zincirinde sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk standartlarını yerine getirdiklerini onaylar.

 

Bu belge, Inditex tarafından tedarikçilere verilen ve Inditex'in tedarik zincirindeki etik ve sürdürülebilirlik uyumunu doğrulayan bir tanıtım aracıdır. Ancak belge ve denetim süreci detayları, Inditex'in politikaları ve süreçleri doğrultusunda değişebilir.
Inditex'in sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularındaki taahhüdü, müşterilerine daha etik ve sürdürülebilir bir moda deneyimi sunma hedefiyle uyumlu tedarik zinciri yönetimi ve denetimlerine odaklanmaktadır.

 

İnditex Denetimi Kuralları

 

Inditex, sürdürülebilirlik ve etik konularında güçlü bir taahhüdü olan bir moda perakendecisidir. Inditex'in tedarik zinciri denetimi ve kuralları, şirketin tedarikçileriyle çalışma standartlarını ve beklentilerini belirlemek için kullanılır. İşte Inditex'in genel denetim kurallarının bir özeti:

 1. İşçi Hakları ve Çalışma Koşulları:

 1. Çalışma saatleri: Yasal düzenlemelere uygun çalışma saatleri uygulanmalıdır. Aşırı mesai düzenlemeleri uygun şekilde yapılmalıdır.

 2. Ücretler: İşçilere adil ve yasal olarak belirlenmiş ücretler ödenmelidir.

 3. İşçi temsilciliği: İşçilerin sendika kurma ve sendika temsilcisi seçme hakkı tanınmalıdır.

 4. Çocuk işçilik: Yasal yaş sınırlarına uyulmalı ve çocuk işçilik uygulamaları engellenmelidir.

 5. Zorla çalıştırma: Hiçbir şekilde zorla çalıştırma veya kölelik uygulamalarına izin verilmemelidir.

       2.İş Sağlığı ve Güvenliği:

 

 1. İşyerinde sağlık ve güvenlik önlemleri alınmalıdır.

 2. Risk değerlendirmeleri yapılmalı ve uygun koruyucu ekipmanlar sağlanmalıdır.

 3. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenlenmeli ve işçilere bilinçlendirme sağlanmalıdır.

      3.Çevresel Uygulamalar:

 

 1. Atık yönetimi: Atıkların doğru şekilde yönetilmesi ve geri dönüşüm faaliyetlerinin teşvik edilmesi gerekmektedir.

 2. Enerji verimliliği: Enerji tasarrufu ve verimliliği için önlemler alınmalıdır.

 3. Su kaynaklarının yönetimi: Su tasarrufu ve suyun etkin kullanımı önemlidir.

 4. Zararlı kimyasallar: Zararlı kimyasal maddelerin kullanımı kontrol altında olmalı ve çevre dostu alternatifler tercih edilmelidir.

      4.Etik İş Uygulamaları:

 

 1. Rüşvet ve yolsuzluk: Rüşvet, yolsuzluk ve haksız rekabet gibi etik dışı uygulamalara izin verilmemelidir.

 2. Şeffaflık: Şirketin iş yapış şekli ve yönetişim yapısı şeffaf olmalıdır.

 3. İş etiği: İş etiği politikaları ve prosedürleri belirlenmeli ve çalışanlar tarafından benimsenmelidir.

Inditex, denetimlerini genellikle kendi iç denetim ekipleri veya bağımsız denetim kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirir. Denetimler, tedarikçilerin uyum düzeyini değerlendirmek, riskleri belirlemek ve sürekli iyileştirme için önerilerde bulunmak amacıyla yapılır.

Inditex, tedarikçilere belirli bir denetim programına tabi olmalarını ve belirli standartlara uyum sağlamalarını talep eder. Bu programlar, Inditex'in etik standartlarına, sosyal sorumluluk politikalarına ve sürdürülebilirlik hedeflerine dayanır.

Inditex denetimleri ve kuralları, şirketin tedarik zinciri yönetiminde etik, sosyal sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirlik konularında lider olma hedefiyle uyumlu olarak şekillenir. Bu denetimler, Inditex'in tedarikçileriyle işbirliği yaparak daha sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmasına ve müşterilerine etik ve sürdürülebilir ürünler sunmasına yardımcı olur.

 

İnditex Belgesi Nasıl Alınır?

 

Inditex belgesi, tedarikçilerin Inditex'in sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik standartlarına uygun olduğunu doğrulayan bir belgedir. Inditex belgesini almak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir:

 1. İlgili Politika ve Standartları İnceleyin: Inditex'in sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik politikalarını ve standartlarını dikkatlice inceleyin. Bu belgeler, Inditex'in tedarikçilerinden beklediği uyum kriterlerini ve beklentilerini açıklar.

 2. İletişim Kurun: Inditex ile iletişim kurarak belge alım süreci ve gereklilikleri hakkında bilgi edinin. Inditex'in tedarik zinciri uyumluluğunu değerlendiren bir denetim programı olduğunu ve belge alım sürecinin bu denetimler sonucunda gerçekleştiğini unutmayın.

 3. Denetime Tabi Olun: Inditex belgesini alabilmek için tedarikçilerin Inditex tarafından belirlenen denetimlere tabi olması gerekmektedir. Bu denetimler, tedarikçinin işyeri koşulları, işçi hakları, çevresel sürdürülebilirlik ve iş etiği gibi konuları değerlendirir. Denetimler Inditex veya yetkilendirilmiş bir denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilebilir.

 4. İyileştirme Planı Oluşturun: Denetim sonuçlarına dayanarak, tedarikçinin eksiklikleri veya uyumsuzlukları düzeltme planları ve iyileştirme taahhütleri oluşturmalıdır. Inditex, tedarikçilere uygunluk sağlama konusunda rehberlik etmek için iyileştirme sürecini destekler.

 5. Belgelendirme Sürecini Tamamlayın: Denetim sonuçlarına dayanarak, tedarikçi uygunluk kriterlerini karşıladığında ve gerekli iyileştirmeleri yaptığında, Inditex belgesini almayı başarır. Belgelendirme süreci ve belgenin geçerlilik süresi Inditex ile koordineli olarak belirlenir.

Belge alım süreci Inditex'in belirlediği politika ve prosedürlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, belge almak için doğrudan Inditex ile iletişim kurmanız ve süreç hakkında ayrıntılı bilgi almanız önemlidir.

 

İnditex Denetimi Soru Listesi

 

Inditex denetimi için özel bir soru listesi (checklist) bulunmaktadır. Bu soru listesi, denetim sürecinde tedarikçilerin uyum düzeyini değerlendirmek için kullanılan bir araçtır. İşte genel olarak kullanılan bir Inditex denetimi soru listesinin örnek bir özeti:

1.İşyeri Koşulları:

 1. İşyeri düzeni ve temizlik koşulları nasıl?

 2. Yangın güvenliği önlemleri alınmış mı?

 3. İşyerinde acil durum prosedürleri ve ekipmanları mevcut mu?

2.İş Sağlığı ve Güvenliği:

 1. İşyerinde risk değerlendirmesi yapılmış mı?

 2. İşçilere sağlık ve güvenlik eğitimleri veriliyor mu?

 3. Kişisel koruyucu ekipmanlar sağlanıyor mu ve kullanılıyor mu?

3.Çalışma Saatleri ve Ücret:

 1. Çalışma saatleri yasal düzenlemelere uygun mu?

 2. Fazla mesai uygulamaları ve ücretlendirme nasıl?

 3. Ücret kayıtları tutuluyor ve açıkça gösteriliyor mu?

4.Çocuk İşçilik ve Zorla Çalıştırma:

 1. Yasal yaş sınırlarına uyuluyor mu?

 2. Çocuk işçilik uygulamaları var mı?

 3. Zorla çalıştırma veya kölelik gibi uygulamaların varlığı var mı?

5.İşçi Hakları:

 1. İşçilere sendika kurma ve sendika temsilcisi seçme hakkı tanınıyor mu?

 2. İşçiler grev yapma hakkına sahip mi?

 3. Taciz, ayrımcılık veya mobbing gibi durumlarla ilgili politikalar mevcut mu?

6.Çevresel Performans:

 1. Atık yönetimi nasıl gerçekleştiriliyor?

 2. Enerji ve su tasarrufu önlemleri alınıyor mu?

 3. Zararlı kimyasalların kullanımı kontrol altında mı?

7.İş Etiği ve Yönetişim:

 1. Rüşvet, yolsuzluk veya haksız rekabet gibi etik dışı uygulamalara izin veriliyor mu?

 2. İşletmenin yönetişim yapısı şeffaf ve hesap verebilir mi?

 3. İş etiği politikaları ve prosedürleri belirlenmiş mi?

Bu sadece genel bir örnek soru listesidir ve Inditex'in spesifik gereksinimlerine ve standartlarına göre özelleştirilebilir. Inditex denetimi için soru listesi, denetimi gerçekleştirecek olan denetçiler veya denetim firmaları tarafından sağlanır ve denetim sürecinde kullanılır.

 

Örnek Soru Listesi

Denetim sürecinde kullanılan soru listesi, tedarikçilere yöneltilen soruları içerir. Denetçiler, tedarikçilerle röportajlar yapar, belgeleri inceler ve işyerlerinde gözlemler yapar. Bu süreçte, örnek sorular şunları içerebilir:

 • Çalışma saatleriyle ilgili olarak, çalışanlar haftalık olarak kaç saat çalışıyor?

 • Çalışma saatleri yasal düzenlemelere uygun mu? Fazla mesai ücretlendirmesi nasıl yapılıyor?

 • Çocuk işçilik uygulamaları veya zorla çalıştırma gibi etik dışı uygulamalar var mı?

 • İşyerinde yangın güvenliği önlemleri nasıl sağlanıyor?

 • İş sağlığı ve güvenliği önlemleri nelerdir? İşçilere sağlık ve güvenlik eğitimleri veriliyor mu?

 • İşçilerin sendika kurma ve sendika temsilcisi seçme hakkı var mı? Sendikalarla iletişim nasıl sağlanıyor?

 • Çevresel performansla ilgili olarak, atıkların nasıl yönetildiği ve geri dönüşüm faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğü sorulabilir.

 • Rüşvet, yolsuzluk veya haksız rekabet gibi etik dışı uygulamalara ilişkin politikalar ve prosedürler nelerdir?

 • İşletmenin yönetişim yapısı şeffaf mı? Hangi mekanizmalar hesap verebilirlik sağlıyor?

Bu sorular, Inditex'in belirli gereksinimlerine ve politikalarına uygun olarak özelleştirilebilir. Denetim sürecinde sorulan sorular, tedarikçilerin Inditex'in sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik standartlarına uyumu hakkında bilgi sağlar ve denetim sonuçlarının değerlendirilmesine yardımcı olur.

Önemli olan, Inditex denetimi için kullanılan soru listesinin Inditex veya denetim firması tarafından sağlanan resmi bir belgeye dayanmasıdır.

 

INDITEX Denetimi Fiyatı

 

Inditex denetimlerinin fiyatı, belirli bir standart fiyatlandırma üzerinden belirlenmemektedir. Denetim maliyeti, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında tedarik zinciri boyutu, coğrafi konum, denetim süresi, denetimi gerçekleştirecek denetim firması veya kuruluşun politikaları ve ek maliyetler (seyahat, konaklama vb.) yer alır.

Inditex denetimlerinin maliyeti, genellikle denetimi gerçekleştiren denetim firması veya kuruluş tarafından belirlenir. Denetim firması, tedarik zinciri özelliklerini, denetim kapsamını ve diğer faktörleri dikkate alarak bir maliyet değerlendirmesi yapar.

Bu nedenle, Inditex denetimi için doğrudan denetim firmasıyla veya Inditex'in yetkilendirdiği denetim kuruluşuyla iletişime geçmeniz ve belirli bir teklif talep etmeniz önemlidir. Denetim maliyeti, tedarik zinciri uyumluluğu ve sürdürülebilirlik gibi önemli faktörleri göz önünde bulundurduğunuzda, genellikle bir yatırım olarak değerlendirilir.

Her şirketin ihtiyaçları farklı olduğundan, denetim maliyetini belirlemek için spesifik gereksinimlerinizi ve denetim beklentilerinizi denetim firmasıyla doğrudan görüşerek paylaşmanız önemlidir. Bu şekilde, size özel bir teklif alabilir ve maliyeti doğru bir şekilde değerlendirebilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları