ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Iso 27001 Belgesi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 

ISO 27001 Nedir?

ISO 27001, bir organizasyonun bilgi güvenliği yönetim sistemini kurması, uygulaması, sürdürmesi ve sürekli olarak iyileştirmesi için uluslararası bir standarttır. Bu standardın amacı, bir organizasyonun hassas bilgilerin etkin bir şekilde koruyabilmesi için gereken politika, prosedürler, teknikler ve diğer kontrolleri sağlamasını sağlamaktır. ISO 27001 sertifikası, bir organizasyonun bu standarta uygun olduğunu ve bilgi güvenliği yönetim sistemi kurduğunu doğrulayan bir belgedir.

 

Neden Eurocert'i Tercih Etmelisiniz?

Eurocert, ISO 27001 sertifikasyon sürecinde işletmelere destek sağlayan güvenilir bir belgelendirme kuruluşudur. Uzman denetçilerden oluşan deneyimli ekibiyle ISO 27001 standartının gerekliliklerini karşılamak için doğru adımları atmanıza yardımcı olur. 

Eurocert'in kuruluşa özel yaklaşımı, hızlı ve etkin hizmet anlayışı, müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı ve küresel tanınması, işletmenizin bilgi güvenliği yönetim sisteminin ISO 27001'e uygunluğunu kanıtlamanızı sağlar. Eurocert, güvenilir partneriniz olarak, işletmenizin bilgi güvenliği konusunda en iyi uygulamaları takip etmesini sağlar ve müşteri, iş ortağı ve paydaşlarınızın güvenini kazanmanıza yardımcı olur.

 

ISO 27001 Sertifikasyon Süreci

 

ISO 27001 sertifikası almak için aşağıdaki adımları takip etmek gerekmektedir:

 • Planlama: Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi için bir proje ekibi oluşturulması ve projenin kapsamı belirlenmelidir. Bu aşamada risk değerlendirmesi ve uygun güvenlik kontrollerinin belirlenmesi önemlidir.

 

 • Dokümantasyon: Bilgi güvenliği politikası, prosedürler ve diğer gerekli belgeler oluşturulmalıdır. Bu belgeler, ISO 27001 gerekliliklerini karşılamalı ve organizasyonun bilgi güvenliği yönetim sistemini açıkça tanımlanmalıdır.

 

 • Uygulama: Belirlenen politika ve prosedürlerin organizasyon içinde uygulanması sağlanmalıdır. Bu aşamada eğitimler ve farkındalık programları da düzenlenebilir.

 

 • İç denetim: ISO 27001 gerekliliklerine uygunluğu değerlendirmek için iç denetimler yapılmalıdır. Bu denetimler, sistemin etkinliğini ölçmek ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek için önemlidir.

 

 • Doğrulama: Bir doğrulama kuruluşu tarafından yapılan dış denetim süreci gerçekleştirilmelidir. Bu denetimler, organizasyonun ISO 27001 standartına uyumunu değerlendirecek ve sertifikasyon sürecini tamamlayacaktır.

 

ISO/IEC 27001, bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS) için uluslararası bir standarttır. Aşağıda, ISO/IEC 27001 standardının ana maddelerini bulabilirsiniz:

 

 1. Kapsam
  • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin (BGYS) kapsamını belirleme.
 2. Normatif Referanslar
  • Standardın hangi diğer belgelere referans verdiğini belirleme.
 3. Terimler ve Tanımlar
  • Standartta kullanılan önemli terimlerin ve kavramların tanımlarını sağlama.
 4. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
  • BGYS'nin gerekliliklerini belirleme.
  • Organizasyonun bilgi güvenliği politikasının belirlenmesi.
  • Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi süreçlerini tanımlama.
  • Kaynak yönetimi, personel güvenliği ve fiziksel ve çevresel güvenlik gerekliliklerini belirleme.
  • İletişim ve iş sürekliliği planlamasının sağlanması.
  • İzleme, değerlendirme, denetim ve iyileştirme süreçlerini belirleme.
 5. Yönetim Taahhüdü
  • Yönetimin liderlik ve taahhüdünü sağlama.
  • İç ve dış paydaşların gereksinimlerini belirleme.
  • BGYS politikasını oluşturma ve iletmeyi sağlama.
  • Risk değerlendirmesi ve yönetiminin gerçekleştirilmesini sağlama.
 6. İç Denetim
  • İç denetim programını belirleme ve uygulama.
  • İç denetim sonuçlarını raporlama.
 7. Yönetim İncelemesi
  • Yönetimin, BGYS'nin etkinliğini ve uygunluğunu gözden geçirmesini sağlama.
 8. Kaynak Yönetimi
  • İnsan kaynaklarının bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamasını sağlama.
  • Bilgi güvenliği ile ilgili eğitim, farkındalık ve iletişim programlarını sağlama.
 9. İletişim
  • İç ve dış iletişim gereksinimlerini belirleme ve sağlama.
  • İlgili tarafların bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılama.
 10. Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi
  • Risk değerlendirme sürecini belirleme.
  • Risklerin kabul edilebilir seviyeye düşürülmesini sağlama.
  • Risk yönetimi sürecini belirleme ve uygulama.
 11. Bilgi Güvenliği İzleme, Ölçme, Analiz ve İyileştirme
  • İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme süresinin belirlenmesi.
 • İzleme faaliyetlerinin düzenlenmesi ve kaydedilmesi.
 • Güvenlik olaylarının raporlanması ve bunlara yanıt verilmesi.
 • Sürekli iyileştirme faaliyetlerinin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi.

12.İş Sürekliliği Yönetimi

 • İş sürekliliği yönetimi politikasının belirlenmesi.
 • İş sürekliliği risklerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesi.
 • İş sürekliliği planlarının oluşturulması ve uygulanması.
 • İş sürekliliği planlarının test edilmesi, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi.

13.İşveren Yükümlülükleri

 • İşverenin bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılaması.
 • Personel politikalarının belirlenmesi.
 • Personelin bilgi güvenliği farkındalığının sağlanması ve eğitimi.

14.İlişkili Şirketler ve Dış Kaynaklar

 • İlişkili şirketler ve dış kaynakların seçimi ve değerlendirilmesi.
 • İlişkili şirketler ve dış kaynaklarla yapılan anlaşmalarda bilgi güvenliği gereksinimlerinin belirlenmesi.

15.Bilgi Güvenliği Olaylarına Yanıt

 • Bilgi güvenliği olaylarına müdahale politikalarının belirlenmesi.
 • Bilgi güvenliği olaylarının tanımlanması, raporlanması ve yanıtlanması.
 • Bilgi güvenliği olaylarından ders çıkarılması ve iyileştirme faaliyetleri.

16.İstihdam İlişkisi

 • İstihdam ilişkisine yönelik bilgi güvenliği politikalarının belirlenmesi.
 • İstihdam ilişkisi sona erdiğinde bilgi güvenliği gereksinimlerinin sağlanması.

17.Fiziksel ve Çevresel Güvenlik

 • Fiziksel ve çevresel güvenlik gereksinimlerinin belirlenmesi.
 • Cihazların, ekipmanların ve önemli kaynakların güvenliğinin sağlanması.

18.Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemine Uygulanan Düzenlemeler

 • İlgili düzenlemelerin tanımlanması ve uyumluluğun sağlanması.

 

ISO 27001 Sertifikası Almanın Avantajları; 

Bilgi Güvenliği Yönetimi: ISO 27001, organizasyonunuzun bilgi güvenliği yönetim sistemini etkin bir şekilde kurmanızı ve sürdürmesini sağlar. Standart, bilgi varlıklarını koruma altına almanıza, riskleri yönetmenize ve sürekli olarak güvenlik önlemlerini geliştirmenize yardımcı olur.

 

Müşteri ve İş Ortakları Güveni: ISO 27001 sertifikası, müşterilere ve iş ortaklarına organizasyonunuzun bilgi güvenliği konusunda ciddiyetle yaklaştığınızı ve en iyi uygulamaları takip ettiğinizi gösterir. Bu da müşteri güvenini artırır ve iş ilişkilerini güçlendirir.

 

Yasal ve Düzenleyici Uyumluluk: ISO 27001, birçok yasal ve düzenleyici gerekliliği karşılamak için etkili bir çerçeve sunar. Bu sayede, bilgi güvenliği yönetim sisteminin mevcut yasalara uyumlu olduğunu kanıtlamanızı sağlar.

 

Risk Yönetimi: ISO 27001, organizasyonunuzun bilgi varlıklarının potansiyel risklerini tanımlamanıza ve yönetmenize yardımcı olur. Bu sayede, bilgi güvenliği açıklarını belirleyebilir ve uygun kontrolleri uygulayarak riskleri azaltabilirsiniz.

 

Rekabet Avantajı: ISO 27001 sertifikası, organizasyonunuzun bilgi güvenliği konusunda diğer rakiplerinden öne çıktığını gösterir. Bu da pazarda rekabet avantajı sağlar ve müşterilerin tercih ettiği güvenilir bir iş ortağı olduğunu vurgular.

 

ISO 27001 Şirketler için Neden Önemlidir?

ISO 27001, şirketler için bir dizi önemli avantaj sağlar. İşte ISO 27001'in şirketler için neden önemli olduğuna dair bazı nedenler:

 

Bilgi Varlıklarının Korunması: Birçok şirket için bilgi varlıkları en değerli varlıklardır. ISO 27001, organizasyonunuzun bu varlıkları etkin bir şekilde korumasını sağlar, veri sızıntıları ve bilgi güvenliği ihlalleri riskini azaltır.

 

Müşteri Güveni ve İmaj: Müşteriler, iş ortakları ve diğer paydaşlar, bilgilerinin güvende olduğundan emin olmak isterler. ISO 27001 sertifikası, şirketinizin bilgi güvenliği konusunda ciddiyetle yaklaştığını ve en iyi uygulamaları takip ettiğini kanıtlar. Bu da müşteri güvenini artırır ve itibarınızı güçlendirir.

 

Yasal Uyumluluk: Birçok sektörde, bilgi güvenliği yasal düzenlemelere tabidir. ISO 27001, bu yassal düzenlemeleri karşılamak için etkili bir çerçeve sunar. Şirketinizin ISO 27001 sertifikasına sahip olması, yasal uyumluluğunuzu kanıtlamanıza yardımcı olur ve potansiyel yasal sorunları önler.

 

Risk Yönetimi ve İyileştirme: ISO 27001, organizasyonunuzun bilgi güvenliği risklerini tanımlamasına ve yönetmenize yardımcı olur. Risk analizi ve değerlendirme süreçleri, potansiyel tehditleri belirlemenizi ve buna göre uygun kontrolleri uygulamanızı sağlar. Ayrıca, ISO 27001 sürekli iyileştirme prensiplerine dayanır ve organizasyonunuzun sürekli olarak güvenlik önlemlerini geliştirmesine olanak tanır.

 

İş Sürekliliği: Bilgi güvenliği ihlalleri veya olayları, iş sürekliliğini olumsuz etkileyebilir. ISO 27001, iş sürekliliği planlamasını içerir ve organizasyonunuzun iş süreçlerini korumasına yardımcı olur. Bu sayede, olaylar karşısında hızlı bir şekilde yanıt verebilir ve operasyonlarını kesintisiz sürdürebilirsiniz.

 

ISO 27001 Sertifikası Fiyatı

ISO 27001 sertifikasyon süreci ve maliyeti birçok faktöre bağlıdır, örneğin organizasyonunuzun büyüklüğü, karmaşıklığı, sektörü ve mevcut bilgi güvenliği uygulamaları gibi.

Sertifikasyon süreci, danışmanlık hizmetleri, dokümantasyon, iç denetimler, eğitimler ve dış denetimler gibi çeşitli aşamaları içerir. Bu nedenle, ISO 27001 sertifikasyon fiyatı organizasyondan organizasyona farklılık gösterir.

 

ISO 27001, bilgi güvenliği yönetim sistemi için uluslararası bir standarttır ve organizasyonlar için birçok avantaj sunar.

Bilgi güvenliği yönetim sistemini kurmak ve sertifikasyon sürecini tamamlamak, şirketinizin bilgi güvenliği alanında en iyi uygulamaları takip ettiğini gösterir, müşteri güvenini artırır, yasal uyumluluğu sağlar ve riskleri yönetmenizi sağlar.

ISO 27001 sertifikasyon süreci, organizasyonunuzun ihtiyaçlarına göre planlanmalı ve gereken kaynaklar tahsis edilmelidir. Bu sayede, bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkin bir şekilde oluşturabilir ve sürekli olarak iyileştirebilirsiniz.

 


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları