İyi Dağıtım Uygulamaları GDP

İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP) Belgesi 

Gdp Nedir?

İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP) belgesi, ilaç sektöründe tedarik zincirinin güvenliğini ve kalitesini sağlamak amacıyla kullanılan bir belgedir. GDP, ilaçların üretiminden, depolanmasına, taşınmasına ve dağıtımına kadar olan süreçlerin uygun bir şekilde yönetilmesini ve izlenmesini sağlar.

 • GDP belgesi, uluslararası ve ulusal düzenlemelere uygunluğu kanıtlayarak ilaç dağıtım şirketlerine ve diğer ilgili kuruluşlara verilir. Bu belge, ilaçların kalite, güvenlik ve bütünlüğünü korumak için gerekli olan standartları karşıladığını gösterir.
 • GDP Sertifikası almak isteyen bir şirketin, tedarik zinciri yönetimi, envanter kontrolü, depolama koşulları, taşıma yöntemleri, geri çağırma süreçleri gibi konularda belirli gereklilikleri yerine getirmesi gerekmektedir. Ayrıca, personelin eğitimi, belge ve kayıt tutma sistemleri, sıcaklık kontrolü gibi unsurlar da belgenin alınması için değerlendirilen kriterler arasında yer alır.
 • GDP Sertifikası , ilaç sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin güvenilirliğini ve kalite standartlarını kanıtlamalarını sağlar. Bu belge, ilaçların güvenli bir şekilde üretildiğini, taşındığını ve dağıtıldığını göstererek hastaların sağlığını korumayı hedefler. Ayrıca, yasal düzenlemelere uyumu sağlayarak sahte veya düşük kaliteli ilaçların piyasaya girmesini engeller.

İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP) Belgesi İçin Neden Eurocert?

GDP belgesi almak için Eurocert gibi bir kuruluşu tercih etmenin bazı avantajları şunlardır:

 1. Uluslararası Tanınırlık: Eurocert, uluslararası düzeyde tanınan ve kabul gören bir belgelendirme kuruluşudur. Bu, Eurocert ile alınan GDP belgesinin, uluslararası pazarda tanınma ve kabul görmesini sağlar.

 2. Uzmanlık ve Deneyim: Eurocert, ilaç dağıtımı ve tedarik zinciri yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir kuruluştur. Sahip olduğu deneyim ve uzmanlık, işletmelerin GDP standartlarına uygunluğunu değerlendirmek ve geliştirmek için önemli bir avantaj sağlar.

 3. Müşteri Güveni: Eurocert belgesi, müşterilere güven verir. Eurocert tarafından verilen belge, işletmenin ilaç dağıtımında yüksek standartları karşıladığını ve güvenilir bir şekilde faaliyet gösterdiğini gösterir. Müşteriler, Eurocert belgesine sahip olan şirketlerle çalışmanın daha güvenli olduğunu bilir.

 4. Bağımsızlık ve Tarafsızlık: Eurocert, bağımsız bir belgelendirme kuruluşudur. Bu, tarafsız bir şekilde şirketleri değerlendirir ve belgelendirme sürecini objektif bir şekilde yürütür. Bu, işletmelerin GDP gerekliliklerine uygunluğunu tarafsız bir şekilde doğrulayan güvenilir bir değerlendirme süreci sağlar.

 5. Sürekli Denetim ve İyileştirme: Eurocert, belgelendirilen şirketler üzerinde periyodik denetimler yaparak sürekli uyumluluk ve iyileştirme süreçlerini destekler. Bu, işletmelerin GDP standartlarını sürekli olarak sürdürmelerini ve geliştirmelerini sağlar.

 6. Uluslararası İlişkiler: Eurocert, uluslararası düzeyde birçok düzenleyici kurumla ilişkilidir. Bu, Eurocert belgesine sahip olan şirketlerin uluslararası pazarlarda daha kolay erişim sağlamasını ve gerektiğinde ilgili düzenleyici kurumlarla işbirliği yapabilmesini sağlar.

Özetle, Eurocert gibi bir belgelendirme kuruluşunu tercih etmek, uluslararası tanınırlık, uzmanlık, müşteri güveni, bağımsızlık, sürekli denetim ve uluslararası ilişkiler gibi farklı avantajlara sahip olmanızı sağlar. Bu avantajlar, işletmenizin GDP standartlarına uyumlu olduğunu ve güvenilir bir şekilde ilaç dağıtımı yaptığınızı göstermek için önemli bir referans noktası sağlar.

 

Gdp Standardı Temel Şartları Nelerdir?

İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP) standardı, ilaçların güvenli ve kaliteli bir şekilde tedarik zinciri boyunca taşınması, depolanması ve dağıtılmasını sağlamak amacıyla belirli şartlar ve gereklilikler içerir. GDP standardının temel şartları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. Tedarik Zinciri Yönetimi: İlaçların tedarik zinciri boyunca takip edilebilirlik ve izlenebilirlik sağlanmalıdır. İlaçların kaynağından nihai kullanıcıya kadar olan yolculuğu belgelendirilmeli ve takip edilebilir olmalıdır.

 2. Depolama Koşulları: İlaçların uygun depolama koşullarında saklanması gerekmektedir. Depolama ortamları, sıcaklık, nem ve diğer ilgili faktörlere uygun şekilde kontrol edilmelidir.

 3. Kalifikasyon ve Validasyon: Depolama ve taşıma ekipmanları, tesisler ve süreçlerin kalifikasyonu ve validasyonu yapılmalıdır. Bu, ekipmanların uygunluğunun ve doğruluğunun sağlanmasını içerir.

 4. Personel Eğitimi: Depolama, taşıma ve dağıtım süreçlerinde yer alan personel, görevlerini doğru bir şekilde yerine getirebilmek için eğitilmelidir. İyi uygulama prensipleri, hijyen kuralları, güvenlik önlemleri ve ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

 5. Belge ve Kayıt Tutma: İlgili tüm süreçler, kayıt ve belgelerle belgelenmelidir. İlaçların tedarik zinciri boyunca izlenebilirliğini sağlamak için kayıtların düzenli bir şekilde tutulması önemlidir.

 6. Sıcaklık Kontrolü: İlaçların taşınması ve depolanması sırasında sıcaklık kontrolü büyük önem taşır. İlaçlar, belirlenen sıcaklık aralıklarında korunmalı ve taşınmalıdır. Soğutucu zincir gerektiren ilaçlar için özel önlemler alınmalıdır.

 7. Geri Çağırma ve İade Süreçleri: Yanlış veya hasarlı ürünlerin geri çağırılması veya iade edilmesi durumunda etkin bir süreç bulunmalıdır. Bu süreçlerin hızlı ve etkili bir şekilde uygulanabilmesi için prosedürler belirlenmelidir.

Bu şartlar ve gereklilikler, ilaçların güvenliği, kalitesi ve bütünlüğünü sağlamak için önemlidir. İlaç şirketleri, bu standartlara uygunluklarını değerlendirmek ve GDP belgesi alabilmek için genellikle yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından denetlenirler.

 

İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP) Belgesi Nasıl Alınır?

İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP) belgesi almak için aşağıdaki adımları takip etmek gerekmektedir:

 1. Mevzuatları Araştırın: İlgili ülkenin veya bölgenin ilaç dağıtımıyla ilgili mevzuatını araştırın. GDP belgesi almak için gereken yasal düzenlemeleri ve gereklilikleri öğrenin. Bu mevzuatlarda belirtilen standartlara ve yönergelerinize uygunluk sağlamanız gerekecektir.

 2. İyi Dağıtım Uygulamalarını İnceleyin: GDP'nin gerekliliklerini ve standartlarını öğrenmek için ilgili kuruluşların veya düzenleyici otoritelerin yayınladığı dokümanları ve rehberleri inceleyin. Bu belgeler, ilaç dağıtımıyla ilgili tüm gereklilikleri ve en iyi uygulamaları ayrıntılı bir şekilde açıklar.

 3. İşletme Süreçlerinizi Gözden Geçirin: İşletme süreçlerinizi, tedarik zinciri yönetimi, depolama koşulları, sıcaklık kontrolü, kayıt tutma ve diğer ilgili alanlar üzerinden gözden geçirin. Mevcut süreçlerinizin GDP standartlarına uyumlu olduğundan emin olun. Eksiklikler veya iyileştirme gerektiren alanlar belirleyin.

 4. Gereklilikleri Uygulayın: GDP gerekliliklerini işletme süreçlerinize uygulayın. Depolama tesislerinizin uygun sıcaklık ve nem koşullarına sahip olduğundan emin olun. Taşıma ve dağıtım süreçlerinizi izlenebilirlik ve kayıt tutma açısından düzenleyin. Personelinizi GDP standartları hakkında eğitin ve bilgilendirin.

 5. Dış Denetimler İçin Başvurun: GDP belgesi almak için dış denetimler yapılması gerekmektedir. Bu denetimler, bağımsız kuruluşlar veya yetkilendirilmiş denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Başvuruda bulunarak denetim sürecini başlatın ve denetçilerin işletme süreçlerinizi ve uygulamalarınızı incelemesine izin verin.

 6. Denetim Sürecine Uygun Olun: Denetim sürecinde denetçiler, işletme süreçlerinizi detaylı bir şekilde değerlendireceklerdir. Denetim sonucunda eksiklikler veya uygunsuzluklar tespit edilirse, bunları gidermek için düzeltici önlemler almanız gerekecektir.

 7. GDP Belgesi Alın: Denetim sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, GDP belgesi almaya hak kazanırsınız. Bu belge, ilaç dağıtım süreçlerinizin ulusal veya uluslararası standartlara uygun olduğunu ve ilaçların güvenliği, kalitesi ve bütünlüğünü sağlamak için gerekli önlemleri aldığınızı gösterir.

GDP belgesi almak için süreç, ülkelere ve düzenleyici otoritelere göre farklılık gösterebilir. Dolayısıyla, belge almak istediğiniz ülkenin veya bölgenin spesifik gereksinimlerini ve başvuru prosedürlerini takip etmek önemlidir.

 

GDP Sertifikası Faydaları Nelerdir?

İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP) belgesi, ilaç sektöründe faaliyet gösteren şirketlere bir dizi önemli fayda sağlar. İşte GDP sertifikasının faydalarından bazıları:

 1. Güvenilirlik ve İtibar: GDP sertifikası, bir şirketin ilaç dağıtımında yüksek standartları takip ettiğini ve güvenilir bir şekilde çalıştığını gösterir. Bu, müşteriler, tedarikçiler ve düzenleyici otoriteler tarafından takdir edilen bir itibar kazandırır.

 2. Uyumluluk ve Yasal Düzenlemelere Uygunluk: GDP sertifikası, ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlandığını kanıtlar. Bu, şirketin tedarik zinciri yönetimi, depolama koşulları, taşıma yöntemleri ve diğer ilgili süreçlerde gereken standartları karşıladığını gösterir.

 3. İlaç Kalitesi ve Güvenliği: GDP sertifikası, ilaçların güvenliği, kalitesi ve bütünlüğünü korumak için gerekli önlemlerin alındığını belirtir. Bu, sahte ilaçların piyasaya girmesini engelleyerek hastaların güvenliği ve sağlığına katkıda bulunur.

 4. İzlenebilirlik ve Kayıt Tutma: GDP sertifikası almak için gereken süreçler, ilaçların tedarik zinciri boyunca izlenebilirliğini ve kayıt tutulmasını sağlar. Bu, yanlışlık veya sorun durumunda geri çağırma veya iade süreçlerinin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlar.

 5. Rekabet Avantajı: Bir şirketin GDP sertifikasına sahip olması, pazarda rekabet avantajı sağlar. Bu belge, müşterilere ve tedarikçilere, şirketin ilaç dağıtımında kalite, güvenlik ve uyumluluk konularında öncelik verdiğini gösterir.

 6. Uluslararası İlaç Ticareti Kolaylığı: GDP sertifikası, uluslararası ilaç ticaretinde önemli bir rol oynar. Birçok ülke, ilaçların ihracat ve ithalat süreçlerinde GDP sertifikasını talep eder. Bu belgeye sahip olmak, uluslararası ilaç ticaretinde bürokrasiyi azaltabilir ve işlemleri kolaylaştırabilir.

GDP sertifikası, ilaç sektöründe güvenilirlik, kalite ve uyumluluğu vurgulayan önemli bir belgedir. Şirketler için müşteri güvenini artırır, yasal düzenlemelere uyumu sağlar ve rekabet avantajı sunar. Aynı zamanda ilaçların güvenliği, kalitesi ve izlenebilirliği için önemli bir gösterge olarak kabul edilir.

 


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları