ISO 27034 Uygulama Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgesi

ISO 27034 – Uygulama Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgesi

ISO 27034, yazılım uygulamalarının güvenliğini sağlamak ve yönetmek amacıyla geliştirilmiş uluslararası bir standarttır. Bu standart, uygulama güvenliği süreçlerinin etkin bir şekilde planlanmasını, uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini kapsar.

 

Eurocert ve ISO 27034

Eurocert, ISO 27034 Uygulama Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgesi konusunda uzmanlaşmış bir kuruluştur ve bu alanda kapsamlı hizmetler sunar. Eurocert, şirketlere uygulama güvenliği konusunda rehberlik eder ve ISO 27034 standardına uygunluğun sağlanmasında yardımcı olur.

Deneyim ve Uzmanlık

 • Uzman Kadro: Eurocert, uygulama güvenliği konusunda deneyimli ve uzman bir kadroya sahiptir.
 • Özelleştirilmiş Çözümler: Her şirketin özgün uygulama güvenliği ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler sunar.
 • Uluslararası Kabul: Eurocert tarafından verilen ISO 27034 belgesi, dünya çapında tanınır ve kabul edilir.

 

ISO 27034 Nedir?

ISO 27034, yazılım uygulamalarının güvenliğini sağlamak için organizasyonel çerçeveler ve süreçler sunar. Bu standart, uygulama geliştirme ve bakım aşamalarında güvenlik önlemlerinin entegrasyonunu ve sürdürülebilirliğini hedefler.

Temel Şartlar ve Uygulamalar

ISO 27034 standardını uygulamak için şirketlerin yerine getirmesi gereken temel şartlar ve uygulamalar şunlardır:

 • Güvenlik İhtiyaçlarının Tanımlanması: Uygulamalar için güvenlik gereksinimlerinin belirlenmesi.
 • Güvenlik Kontrollerinin Uygulanması: Uygulamalarda güvenlik kontrollerinin etkin bir şekilde uygulanması.
 • Risk Değerlendirme ve Yönetimi: Uygulama güvenlik risklerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesi.
 • Sürekli İzleme ve Gözden Geçirme: Güvenlik süreçlerinin ve kontrollerinin sürekli olarak izlenmesi ve gözden geçirilmesi.

 

ISO 27034 Belgesinin Faydaları

ISO 27034 belgesi, şirketlere şu faydaları sağlar:

 • Uygulama Güvenliğinin Artırılması: Yazılım uygulamalarının güvenliğinin sistematik bir şekilde iyileştirilmesi.
 • Risklerin Azaltılması: Siber güvenlik risklerinin azaltılması ve güvenli uygulama geliştirme.
 • Müşteri ve Paydaş Güveni: Güvenli uygulamalar sayesinde müşteriler ve paydaşlar nezdinde artan güven.
 • Uluslararası Standartlara Uygunluk: Küresel güvenlik standartlarına uygun uygulama geliştirme ve yönetim uygulamaları.

 

ISO 27034 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 27034 belgesini almak için şirketlerin izlemesi gereken adımlar şunlardır:

 • Başvuru ve Planlama: Eurocert'e başvuru yapılması ve uygulama güvenliği yönetim sistemi belgelendirme süreci için planlamanın yapılması.
 • Sistem Geliştirme ve Uygulama: Etkili bir uygulama güvenliği yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması.
 • Dokümantasyon: Uygulama güvenliği yönetim süreçlerinin dokümante edilmesi.
 • Eğitim ve Farkındalık Oluşturma: Çalışanlara uygulama güvenliği ve ISO 27034 standardı hakkında eğitim verilmesi.
 • Eurocert Değerlendirme ve Denetimi: Eurocert uzmanlarının şirketi ziyaret ederek uygulama güvenliği yönetim sistemlerinin standarda uygunluğunu değerlendirmesi.
 • Belgelendirme ve Sürekli İyileştirme: Uygunluk tespit edildiğinde belgenin verilmesi ve uygulama güvenliği yönetim sistemlerinin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi.

 

ISO 27034 İçin Neden Eurocert?

Eurocert, ISO 27034 belgelendirme sürecinde tercih edilmesinin birçok nedeni vardır:

 • Kapsamlı Uzmanlık: Eurocert, uygulama güvenliği konusunda derin bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir.
 • Özel Çözümler: Her kuruluşun özgün ihtiyaçlarına göre hazırlanan özel çözüm yolları.
 • Küresel Kabul: Eurocert tarafından verilen belgeler, uluslararası düzeyde tanınır ve saygı görür.
 • Sürekli Destek ve Danışmanlık: Belgelendirme sürecinde ve sonrasında devam eden destek ve danışmanlık hizmetleri.

 

Hemen Başvurun

ISO 27034 Uygulama Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgesi, şirketinizin uygulama güvenliği yönetim uygulamalarını güçlendirerek siber güvenlik risklerini azaltacak ve müşteri güvenini artıracak önemli bir adımdır. Eurocert ile işbirliği yaparak, bu standardın gerekliliklerini karşılamak ve belgenizi almak için gerekli tüm adımları kolayca tamamlayabilirsiniz.

Eurocert, sürecin her aşamasında sizlere rehberlik edecek, gerekli eğitimleri ve danışmanlığı sağlayarak başarılı bir belgelendirme sürecinin temellerini atmanıza yardımcı olacaktır. ISO 27034 belgesini alarak, uygulama güvenliği yönetiminde mükemmelliğe ulaşabilir, şirketinizin teknoloji yönetimindeki gücünü ve pazardaki rekabet gücünü artırabilirsiniz. Eurocert ile iletişime geçerek belgelendirme sürecinizi hemen başlatın ve uygulama güvenliği yönetiminde bir adım öne çıkın.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları