OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği

Ohsas 18001 İş Güvenliği

Ohsas 18001 İş sağlığı ve güvenliği konusunda uluslararası tanınmış bir standarttır. Kurumların her türlü kanıtlanabilir iş sağlığı ve güvenliği performanslarını ortaya koyması için geliştirilmiş bir standarttır.

Iso 9001 ve 14001 gibi standartlar işletmelerin kalite ve çevre gibi yönetimleri için hazırlanmış bir standart olmala birlikte işletmenin çalışanlarına yönelik güvenliğin sağlanması ile iglili bir standart bulunmamaktaydı. Bu ihtiyaca binaen İngiltere’de Ohsas Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurulun çalışması sonucu ortaya çıkarılan Ohsas 18001 standardı İş sağlığı ve güvenliği alanında tüm dünyada genel kabul görmüş bir standart olmuştur.

İnsan kaynaklarının yönetimi ve personelin güvenilir şartlarda çalışmasının sağlanaması üzerine bina edilen bu standart ile kuruluşlar planlı ve organize bir biçimde iş sağlığı ve güvenliği üzerine odaklanmaktadır.
Ohsas diğer Iso 9001, Iso 14001 gibi bir Iso standardı değildir. British Standartlar Enstitüsü tarafından hazırlanmış bir standart olmakla birlikte tüm dünyada Kabul gören bir stanadart olmuştur.
Bu standart kuruluşun ürünün veya hizmetin kalitesinden ziyade işiçinin sağlık ve güvenlik koşullarına odaklanmıştır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği
1950 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından işçilerin iş sağlığı ve güvenliği tanımı ortaya atılmıştır. Buna gore “tüm kuruluşlar çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini ve adaptasyonunu ve ruhsal sağlığını gözetip korumakla yükümlü kılınmış ve bununla ilgili önelemler almakla yükümlü tutulmuştur”

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurumların iş sağlığı ve güvenliği şartlarını gözetip sürekli iyileştirmeler yapmasını sağlayan bir standarttır. İş sağlığı ve güvenliği ahlaki, yasal ve mali açılardan önemli bir standarttır. Ahlaki yükümlülük çalışanın iş sağlığını korumak yasal yükümlülük te yasalar önünde maruz kalınacak maddi manevi tazminatlar açısından korunmaktır. İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi ile çalışanın yaralanma, hastalanma ve tıbbi bakım gibi giderlerinin en aza indirgenmesini sağlamaktadır.

Ohsas 18001Standardı Gelişimi
1999 yılında ilk olarak yayınlandı ve Ohsas 18001 standardı 2007 yılında yenilenmiştir ve şu an mevcurt bu revizyonu kullanılmaktadır.Ayrıca bu standartla beraber 18002 rehber standartta yayınlanmıştır.2005 yılı itibariyle 100 den fazla ülkede Kabul görmüş v eve bu tarihte 50.000 sertifika düzenlenmiştir.

Ohsas 18001 Nasıl Çalışır?
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kuruluşlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması için teşvik eder ve kaza olasılıklarının ve risklerinin en aza indirgenmesi için bilinç oluşturmayı hedeflemiştir.
Kuruluşların diğer yönetim sistemlerine uymlu kolay entegre edilebilir bir standarttır. Ayrıca yürürlükteki yasal mevzuatları da gözeterek bir çalışma yapılmasını sağlamaktadır.

Ohsas 18001 Standardı Yapısı

 1. Standart kapsamı
 2. Atıf yapılan standartlar
 3. Terimler tarifler
 4. İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sitemi Şartları
  1. Genel Şartlar
  2. İş sağlığı ve Güvenliği Politikası
  3. İş sağlığı ve Güvenliği planlama
   1. Tehlike tanımlanması ve risk değerlendirmesi
   2. Yasal şartlar
   3. Hedefler ve diğer politikalar
  4. Uygulama ve işletme
   1. Kaynaklar, görev ve sorumluluklar
   2. Eğitim
   3. İletişim ve katılım
   4. Dökümantasyon
   5. İşletme kontrolü
   6. Acil durum planı
  5. Kontrol
   1. Performans ölçümü
   2. Uygunluk değerlendirmesi
   3. Uygunsuzluk düzeltme
   4. Kayıtların kontrolü
  6. İç tetkik
   1. Yönetim gözden geçirme

Ohsas 18001 İş sağlığı Ve Güvenliği Danışmanlığı Kapsamı

 • Kuruluş durumunun analizi yapılması
 • Firmanın bağlı bulunduğu yasal koşulların belirlenmesi
 • Eğtim planlaması
 • Dokümantasyon hazırlığı 
 • Sistemin işlevselliğinin yerine getirilmesi
 • Belgelendirme başvurusu
 • Denetim öncesi ön denetim planlaması yapılamsı (isteğe bağlı)

Eurocer uzmanları kuruluşunuzun iş sağlığı ve güvenliği konularında yardımcı olacaktır.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları