ISO 22320 Acil Durum Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 22320 Acil Durum Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 22320, acil durum ve kriz yönetimi için kapsamlı bir uluslararası standarttır. Bu standart, kuruluşların acil durumlara hazırlıklı olmalarını, etkili bir şekilde yanıt vermelerini ve kriz yönetimi süreçlerini iyileştirmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
 

Eurocert ve ISO 22320

Eurocert, ISO 22320 Acil Durum Yönetim Sistemi Belgesi konusunda uzmanlaşmış bir kuruluştur ve bu alanda kapsamlı hizmetler sunar. Eurocert, kuruluşlara acil durum ve kriz yönetimi sistemlerinin geliştirilmesinde ve ISO 22320 standardına uygunluğun sağlanmasında yardımcı olur.

Deneyim ve Uzmanlık

 • Uzman Kadro: Eurocert, acil durum ve kriz yönetimi konusunda deneyimli ve uzman bir kadroya sahiptir.
 • Özelleştirilmiş Çözümler: Her kuruluşun özgün acil durum yönetimi ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler sunar.
 • Uluslararası Kabul: Eurocert tarafından verilen ISO 22320 belgesi, dünya çapında tanınır ve kabul edilir.

 

ISO 22320 Nedir?

ISO 22320, acil durum ve kriz yönetimi için kuruluşlara rehberlik eder. Bu standart, acil durum yönetimi süreçlerinin etkili bir şekilde planlanması, uygulanması ve iyileştirilmesi için gerekli yönergeleri içerir.

Temel Şartlar ve Uygulamalar

ISO 22320 standardını uygulamak için kuruluşların yerine getirmesi gereken temel şartlar ve uygulamalar şunlardır:

 • Acil Durum Yönetimi Politikası: Etkili bir acil durum yönetimi politikasının oluşturulması ve uygulanması.
 • Risk Değerlendirme ve Yönetimi: Acil durum risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi.
 • Hazırlık ve Yanıt Planları: Acil durumlar için hazırlık ve yanıt planlarının geliştirilmesi.
 • Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlara acil durum yönetimi konusunda eğitim verilmesi ve farkındalık oluşturulması.
 • Sürekli İyileştirme: Acil durum yönetim sistemlerinin ve uygulamalarının sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi.

 

ISO 22320 Belgesinin Faydaları

22320 belgesi, kuruluşlara şu faydaları sağlar.

 • Etkili Kriz Yönetimi: Acil durumlara hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verme yeteneği.
 • Operasyonel Süreklilik: Acil durumlarda iş süreçlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi.
 • Risklerin Azaltılması: Acil durum ve kriz risklerinin azaltılması ve etkin yönetimi.
 • Kurumsal İtibar ve Güvenilirlik: Etkili acil durum yönetimi ile kurumsal itibarın ve güvenilirliğin artırılması.
 • Toplumsal Sorumluluk: Topluma karşı acil durum yönetimindeki sorumlulukların yerine getirilmesi.

 

ISO 22320 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 22320 belgesini almak için kuruluşların izlemesi gereken adımlar şunlardır:

 • Başvuru ve Planlama: Eurocert'e başvuru yapılması ve acil durum yönetim sistemi belgelendirme süreci için planlamanın yapılması.
 • Sistem Geliştirme ve Uygulama: Etkili bir acil durum yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması.
 • Dokümantasyon: Acil durum yönetim sistemine ilişkin süreçlerin dokümante edilmesi.
 • Eğitim ve Farkındalık Oluşturma: Çalışanların acil durum yönetim sistemleri ve ISO 22320 standardı hakkında eğitilmesi.
 • Eurocert Değerlendirme ve Denetimi: Eurocert uzmanlarının kuruluşu ziyaret ederek acil durum yönetim sistemlerinin standarda uygunluğunu değerlendirmesi.
 • Belgelendirme ve Sürekli İyileştirme: Uygunluk tespit edildiğinde belgenin verilmesi ve acil durum yönetim sistemlerinin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi.

 

ISO 22320 İçin Neden Eurocert?

Eurocert, ISO 22320 belgelendirme sürecinde tercih edilmesinin birçok nedeni vardır:

 • Kapsamlı Uzmanlık: Eurocert, acil durum ve kriz yönetimi konusunda derin bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir.
 • Özel Çözümler: Her kuruluşun özgün acil durum yönetimi ihtiyaçlarına göre hazırlanan özel çözüm yolları.
 • Küresel Kabul: Eurocert tarafından verilen belgeler, uluslararası düzeyde tanınır ve saygı görür.
 • Sürekli Destek ve Danışmanlık: Belgelendirme sürecinde ve sonrasında devam eden destek ve danışmanlık hizmetleri.

 

Hemen Başvurun

ISO 22320 Acil Durum Yönetim Sistemi Belgesi, kuruluşunuzun acil durum yönetim uygulamalarını geliştirmek, krizlere etkili bir şekilde yanıt vermek ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek için önemli bir adımdır. Eurocert ile işbirliği yaparak, bu standardın gerekliliklerini karşılamak ve belgenizi almak için gerekli tüm adımları kolayca tamamlayabilirsiniz.

Eurocert, sürecin her aşamasında sizlere rehberlik edecek, gerekli eğitimleri ve danışmanlığı sağlayarak başarılı bir acil durum yönetim sistemi geliştirme sürecinin temellerini atmanıza yardımcı olacaktır. ISO 22320 belgesini alarak, acil durum yönetiminde mükemmelliğe ulaşabilir, kuruluşunuzun operasyonel sürekliliğini ve toplumda güvenilir bir imajını sağlayabilirsiniz. Eurocert ile iletişime geçerek belgelendirme sürecinizi hemen başlatın ve acil durum yönetiminde bir adım öne çıkın.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları