ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Belgesi

ISO 22301 Belgesi Nedir Nasıl Alınır?

ISO 22301, şirketlerin iş sürekliliği yönetimi süreçlerini standartlaştırmak ve etkinleştirmek amacıyla geliştirilmiş uluslararası bir standarttır. Bu standart, şirketlerin beklenmedik durumlar ve krizler karşısında dayanıklılığını artırmak ve sürekliliğini sağlamak için gerekli yapıları ve süreçleri tanımlar.

 

Eurocert ve ISO 22301

Eurocert, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi konusunda uzmanlaşmış bir kuruluştur ve bu alanda kapsamlı hizmetler sunar. Eurocert, şirketlere iş sürekliliği yönetimi konusunda rehberlik eder ve ISO 22301 standardına uygunluğun sağlanmasında yardımcı olur.

Deneyim ve Uzmanlık

Uzman Kadro: Eurocert, iş sürekliliği yönetimi konusunda deneyimli ve uzman bir kadroya sahiptir.
Özelleştirilmiş Çözümler: Her şirketin özgün ihtiyaç ve risk profiline göre özelleştirilmiş çözümler sunar.
Uluslararası Kabul: Eurocert tarafından verilen ISO 22301 belgesi, dünya çapında tanınır ve kabul edilir.

 

ISO 22301 Nedir?

ISO 22301, şirketlerin iş sürekliliği planlaması ve yönetimi için bir çerçeve sunar. Bu standart, beklenmeyen olaylar ve kriz durumlarında şirketlerin operasyonlarını sürdürebilirliğini sağlamak için gerekli adımları ve süreçleri içerir.

Temel Şartlar ve Uygulamalar

ISO 22301 standardını uygulamak için şirketlerin yerine getirmesi gereken temel şartlar ve uygulamalar şunlardır:

 • İş Sürekliliği Planlaması: Kriz durumlarına hazırlık için kapsamlı planların oluşturulması.
 • Risk Değerlendirme ve Yönetimi: Potansiyel tehditlerin ve risklerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi.
 • Kaynak Yönetimi: Kriz durumlarında gerekli kaynakların sağlanması ve yönetilmesi.
 • Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlara iş sürekliliği konusunda eğitim verilmesi ve bu alanda farkındalık oluşturulması.
 • Sürekli İyileştirme: İş sürekliliği yönetim sistemlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi.

 

ISO 22301 Belgesinin Faydaları

ISO 22301 belgesi, şirketlere şu faydaları sağlar:

 • Dayanıklılık ve Hazırlıklılık: Kriz durumlarına karşı artan hazırlıklılık ve dayanıklılık.
 • Operasyonel Süreklilik: Beklenmedik durumlarda iş süreçlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi.
 • Müşteri ve Paydaş Güveni: İş sürekliliği yönetimindeki güçlü yaklaşım, müşteriler ve paydaşlar nezdinde güven oluşturur.
 • Rekabet Avantajı: Etkili iş sürekliliği yönetimi, pazarda rekabet avantajı sağlar ve şirketin sektördeki konumunu güçlendirir.
 • Risk Azaltma: Olası kriz durumlarında risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi ve azaltılması.
 • Uluslararası Standartlara Uygunluk: Global iş yapış biçimlerine ve uluslararası standartlara uyum sağlamak.

 

ISO 22301 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 22301 belgesini almak için şirketlerin izlemesi gereken adımlar şunlardır:

 • Başvuru ve Planlama: Eurocert'e başvuru yapılması ve iş sürekliliği yönetim sistemi belgelendirme süreci için planlamanın yapılması.
 • İş Sürekliliği Stratejisinin Geliştirilmesi: Şirketin iş sürekliliği stratejisi ve planlarının oluşturulması.
 • Dokümantasyon ve Uygulama: İş sürekliliği yönetim sistemi süreçlerinin dokümante edilmesi ve uygulanması.
 • Eğitim ve Farkındalık Oluşturma: Çalışanlara iş sürekliliği konusunda eğitim verilmesi ve bu alanda farkındalık oluşturulması.
 • Eurocert Değerlendirme ve Denetimi: Eurocert uzmanlarının şirketi ziyaret ederek iş sürekliliği yönetim sistemlerinin standarda uygunluğunu değerlendirmesi.
 • Belgelendirme ve Sürekli İyileştirme: Uygunluk tespit edildiğinde belgenin verilmesi ve iş sürekliliği yönetim sistemlerinin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi.

 

ISO 22301 İçin Neden Eurocert?

Eurocert, ISO 22301 belgelendirme sürecinde tercih edilmesinin birçok nedeni vardır:
Kapsamlı Uzmanlık: Eurocert, iş sürekliliği yönetimi konusunda derin bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir.

 • Özel Çözümler: Her kuruluşun özgün ihtiyaçlarına göre hazırlanan özel çözüm yolları.
 • Küresel Kabul: Eurocert tarafından verilen belgeler, uluslararası düzeyde tanınır ve saygı görür.
 • Sürekli Destek ve Danışmanlık: Belgelendirme sürecinde ve sonrasında devam eden destek ve danışmanlık hizmetleri.

 

Hemen Başvurun

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi, şirketinizin kriz durumlarında dayanıklılığını ve operasyonel sürekliliğini artıracak önemli bir adımdır. Eurocert ile işbirliği yaparak, bu standardın gerekliliklerini karşılamak ve belgenizi almak için gerekli tüm adımları kolayca tamamlayabilirsiniz.
Eurocert, sürecin her aşamasında sizlere rehberlik edecek, gerekli eğitimleri ve danışmanlığı sağlayarak başarılı bir belgelendirme sürecinin temellerini atmanıza yardımcı olacaktır. ISO 22301 belgesini alarak, iş sürekliliği yönetiminde mükemmelliğe ulaşabilir, şirketinizin krizlere karşı hazırlıklılığını ve pazardaki rekabet gücünü artırabilirsiniz. Eurocert ile iletişime geçerek belgelendirme sürecinizi hemen başlatın ve iş sürekliliği yönetiminde bir adım öne çıkın.

 


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları