Cezayir İhracat Uygunluk Belgesi

Cezayir’ e yapılacak tüm ihracatlarda Cezayir İhracat uygunluk Belgesi alınması gereklidir.
Mart 2011 yılında, Cezayir Ticaret Bakanlığı aracılığıyla bir uygunluk belgesi ibraz etmek zorunluluğu  tüm ithalatçılar için kalite sertifikası alması gerektiği ile ilgili düzenleme yayınladı.

Bu yükümlülük, 25.02.2009 tarihli ve 05-467 kararname koşulları ve uygunluk prosedürleri, 2005/12/12 tarihli Gümrüklerde ithal malların kontrolü ile ilgili yönetmeliğe dayanmakttadır.
Uygunluk Belgesinin aslı, her sevkiyat için gereklidir ve ihracat yapılan ülkede ürünle beraberihraç edilmelidir. 

Nasıl Alınır?
Eurocert ofislerine başvuru yapıldıktan sonra size uzmanlarımız ürünle ilgili gereksinimleri detayları aktaracaktır.

Daha sonra ihracat belgeleri bize vermeniz gerekmektedir.Bu belgeler Menşe Belgesi, Test Raporları (varsa), akreditif ve ambalaj listesini içerebilir.

Daha sonra muayene için karşılıklı olarak uygun tarihi, saati ve yeri belirlenecektir.
Sonuçlar en kısa sürede tarafınıza bildirilecektir.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları