KKDİK Ön Kayıt Hizmeti

KKDİK Ön Kayıt Hizmeti Nedir ?

 

KKDİK Nedir?

KKDIK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) Ön Kayıt Hizmeti, Avrupa Birliği'nde (AB) üretilen veya ithal edilen kimyasalların ön kaydını gerçekleştirmek için sunulan bir hizmettir. KKDIK, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals - Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) yönetmeliği kapsamında uygulanır.

KKDIK Ön Kayıt Hizmeti, kimyasal üreticileri veya ithalatçılarını, yüksek miktarda üretilen veya ithal edilen kimyasallar için bir ön kayıt sürecine tabi tutar. Bu hizmet, kimyasal maddelerin daha sonra kaydedileceği tam kayıt süreci için bir başlangıç adımıdır.

Ön kayıt süreci, üretici veya ithalatçıların ilgili kimyasal maddeler hakkında temel bilgileri kaydetmelerini sağlar. Bu bilgiler, kimyasal maddenin kimyasal yapısı, kullanım amacı, üretim veya ithalat miktarı gibi bilgileri içerir. Ön kayıt süreci, üretici veya ithalatçıların daha sonra tam kayıt sürecine geçiş yapabilmeleri için belirli bir süre sınırlamasıyla sunulur.

KKDIK Ön Kayıt Hizmeti'nin temel amaçları şunlardır:

 1. Bilgi Toplama: KKDIK Ön Kayıt Hizmeti, AB'de üretilen veya ithal edilen kimyasallarla ilgili temel bilgilerin toplanmasını sağlar. Bu bilgiler, kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde kullanılması ve değerlendirilmesi için önemlidir.

 2. Geçiş Süreci: KKDIK Ön Kayıt Hizmeti, üretici veya ithalatçıların daha sonra tam kayıt sürecine geçebilmeleri için bir geçiş adımı sağlar. Ön kayıt, tam kayıt sürecine geçiş yapabilmek için belirli bir süre sınırlaması sunar.

 3. Bilgi Paylaşımı: KKDIK Ön Kayıt Hizmeti, kimyasal üreticileri ve ithalatçıları arasında bilgi paylaşımını teşvik eder. Aynı kimyasal maddeyi üreten veya ithal eden şirketler, bilgileri paylaşarak kaynakları daha etkin bir şekilde kullanabilir ve maliyetleri azaltabilir.

KKDIK Ön Kayıt Hizmeti, kimyasal üreticileri ve ithalatçıları REACH yönetmeliği gerekliliklerine uyma konusunda destekler. Bu hizmet, kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde üretilmesi, kullanılması ve ticaretinin yapılmasını sağlar.

 

Kimyasal Kayıt Bildirim Kkdik İçin Neden Eurocert

Eurocert, kimyasal kayıt bildirimi sürecini yöneten ve Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygunluk sağlayan bir sertifikasyon kuruluşudur. Eurocert'i tercih etmenin bazı nedenleri şunlar olabilir:

 1. Uzmanlık ve Deneyim: Eurocert, kimyasal kayıt bildirimi konusunda uzmanlaşmış bir kuruluştur. Bu alanda geniş deneyime sahip olması, AB düzenlemelerini ve gerekliliklerini tam olarak anlaması ve sürecin yönetiminde başarılı bir geçmişe sahip olması önemlidir. Eurocert, doğru bilgi ve rehberlik sağlayarak kayıt bildirimi sürecini etkin bir şekilde yönetir.

 2. Güvenilirlik ve İtibar: Eurocert, uluslararası alanda tanınan ve saygın bir sertifikasyon kuruluşudur. Eurocert sertifikası, şirketinizin kimyasal kayıt bildirimi sürecinde AB standartlarına uyum sağladığını ve düzenlemelere tam olarak uyduğunu gösterir. Bu, müşterileriniz, tedarikçileriniz ve diğer paydaşlarınız tarafından güvenilir bir işletme olarak algılanmanızı sağlar.

 3. Rekabet Avantajı: Eurocert sertifikası, kimyasal kayıt bildirimini tamamlayan şirketlere rekabet avantajı sağlar. Eurocert sertifikasına sahip olmak, AB pazarında kimyasal maddelerin serbestçe ticaret yapabilmesini ve müşterilere ulaşabilmesini sağlar. Bu da pazarlama stratejilerinizde ve iş geliştirme faaliyetlerinizde bir fark yaratır.

 4. Destek ve İletişim: Eurocert, kimyasal kayıt bildirimi sürecinde size destek sağlar ve iletişim kanallarını açık tutar. Sertifikasyon süreciyle ilgili sorularınızı yanıtlar, gereken belgelerin hazırlanmasında rehberlik eder ve düzenleyici gereklilikler konusunda sizi bilgilendirir. Eurocert, şirketinizle etkileşimde bulunarak sertifikasyon sürecinin sorunsuz ilerlemesini sağlar.

 5. Uluslararası Geçerlilik: Eurocert sertifikası, AB dışında da uluslararası geçerliliğe sahiptir. Bu, şirketinizin kimyasal kayıt bildirimi gerekliliklerini karşıladığını ve uluslararası ticarette rekabet avantajı elde ettiğini gösterir.

Eurocert, kimyasal kayıt bildirimi sürecinde uzmanlık, güvenilirlik ve destek sağlar. Sertifikasyon sürecinde size rehberlik eder, uyum sağlamanıza yardımcı olur ve işletmenizin rekabet avantajı elde etmesine katkıda bulunur.

 

 

KKdik Ön Kayıt Numarası Nedir?

KKDIK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) Ön Kayıt Numarası, Avrupa Birliği'nde (AB) REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals - Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) yönetmeliği kapsamında kimyasal maddelerin ön kaydını tamamlayan üreticilere veya ithalatçılara verilen bir tanımlayıcı numaradır.

KKDIK Ön Kayıt Numarası, kimyasal maddenin kayıt sürecine dahil olduğunu ve daha sonra tam kayıt sürecine geçiş yapabileceğini gösterir. Bu numara, ilgili kimyasal maddenin benzersiz bir tanımlayıcısıdır ve yetkilendirme kurumu tarafından verilir.

KKDIK Ön Kayıt Numarası, kimyasal üreticileri veya ithalatçıları tarafından alınırken, ilgili kimyasal maddenin bilgileriyle birlikte sunulur. Ön kayıt numarası, kimyasal maddenin kaydedildiğini ve ileride tam kayıt sürecine geçebileceğini gösterir.

KKDIK Ön Kayıt Numarası'nın önemi şunlardır:

 1. Geçiş Süreci: KKDIK Ön Kayıt Numarası, kimyasal üreticilerinin veya ithalatçılarının tam kayıt sürecine geçiş yapabilmesi için önemli bir adımdır. Ön kayıt numarası, ileride tam kayıt sürecine geçiş yapabilmelerini sağlar.

 2. Kimyasal Maddelerin Tanımlanması: KKDIK Ön Kayıt Numarası, ilgili kimyasal maddenin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. Bu numara, kimyasal maddenin kaydedildiği ve kayıt sürecinde yer aldığını gösterir.

 3. Bilgi Paylaşımı: KKDIK Ön Kayıt Numarası, kimyasal maddenin kaydını yapan şirketler arasında bilgi paylaşımını teşvik eder. Aynı kimyasal maddeyi üreten veya ithal eden şirketler, ön kayıt numarası üzerinden bilgi ve veri paylaşımını gerçekleştirebilir.

KKDIK Ön Kayıt Numarası, kimyasal üreticileri veya ithalatçıları tarafından REACH yönetmeliği gerekliliklerine uyum sağlama sürecinde alınır. Bu numara, kimyasal maddenin ön kayıt aşamasını tamamladığını ve ileride tam kayıt sürecine geçebileceğini gösterir.

 

Kimyasal Kayıt Bildirim Kkdik Zorunlu Ürün Grupları

KKDIK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) kapsamında kimyasal kayıt bildirimi zorunlu olan ürün grupları şunlardır:

 1. Yüksek Hacimli Ürünler: AB'de yılda 1 ton veya daha fazla miktarda üretilen veya ithal edilen kimyasal maddeler bu kategoriye girer. Bu tür kimyasallar, ön kayıt sürecini tamamlamış ve tam kayıt sürecine geçiş yapmak zorundadır.

 2. Özel Endüstriyel Kullanım Alanlarına Sahip Ürünler: Bazı endüstriyel sektörlerde kullanılan ve özel kullanım alanlarına sahip olan kimyasal maddeler bu kategoriye girer. Örneğin, petrol ve gaz endüstrisi, kimyasal üretim, boya ve kaplama endüstrisi gibi sektörlerde kullanılan bazı kimyasal maddeler KKDIK kapsamında kayıt bildirimine tabidir.

 3. Tehlikeli Maddeler: Tehlikeli özelliklere sahip olan kimyasal maddeler, KKDIK kapsamında kayıt bildirimine tabidir. Bu, insan sağlığına zararlı, çevreye toksik veya tehlikeli yanıcı gibi özelliklere sahip maddeleri içerir.

 4. Öncelikli Endişe Maddeleri: AB tarafından belirlenen öncelikli endişe maddeleri KKDIK kapsamında kayıt bildirimine tabidir. Bu maddeler, insan sağlığı veya çevre üzerinde yüksek düzeyde endişe yaratan maddelerdir.

 5. Biyosit Ürünleri: Biyosit ürünleri, zararlı organizmaları kontrol etmek veya öldürmek için kullanılan kimyasal ürünlerdir. Bu ürünler KKDIK kapsamında kayıt bildirimine tabidir.

 6. Bazı İthalatçılar ve Distribütörler: Kimyasal maddeleri ithal eden veya dağıtan bazı şirketler, KKDIK kapsamında kayıt bildirimine tabidir. Bu, kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde kullanılmasını ve ticaretini sağlamak için gereklidir.

Yukarıdaki listedeki ürün grupları, KKDIK kapsamında kayıt bildirimine tabi olan örnek gruplardır. Ancak, kimyasal maddelerin çeşitliliği ve kullanım alanları çok geniştir. Dolayısıyla, spesifik bir ürünün kayıt bildirimi gerekip gerekmediğini belirlemek için REACH yönetmeliğinde belirtilen gereklilikleri takip etmek ve ilgili yetkilendirme kurumlarına danışmak önemlidir.

 

Kimyasal Kayıt Bildirim Kkdik Faydaları 

Kimyasal Kayıt Bildirimi KKDIK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu sürecin faydaları şunlardır:

 1. İnsan Sağlığı ve Çevre Koruması: Kimyasal kayıt bildirimi, kimyasal maddelerin insan sağlığına ve çevreye olan etkilerini değerlendirir. Bu sayede, zararlı maddelerin tespit edilmesi ve kontrol altına alınması sağlanır. Bildirim süreci, tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde kullanılmasını ve olumsuz etkilerinin azaltılmasını hedefler.

 2. Bilgi Paylaşımı ve İşbirliği: Kimyasal kayıt bildirimi, kimyasal maddeler hakkında bilgi paylaşımını ve işbirliğini teşvik eder. Üretici ve ithalatçılar, aynı kimyasal maddelerle ilgili bilgileri paylaşarak kaynakları daha etkin bir şekilde kullanır ve maliyetleri azaltır. Aynı zamanda, diğer şirketler ve düzenleyici kurumlarla işbirliği içinde olma imkanı sağlar.

 3. Pazar Erişimi: Kimyasal maddelerin kayıt bildirimi, AB pazarına erişimi kolaylaştırır. Kimyasal maddelerin kayıt sürecini tamamlayan şirketler, AB pazarında ürünlerini serbestçe ticaret yapabilir ve müşterilere ulaşabilir. Bu da rekabet avantajı sağlar.

 4. Şeffaflık ve Düzenleyicilerle İlişkiler: Kimyasal kayıt bildirimi, şeffaflığı artırır ve düzenleyici kurumlarla sağlam ilişkiler kurulmasını sağlar. Kimyasal üreticiler ve ithalatçılar, düzenleyici kurumlarla iletişim halinde olur ve gerekliliklere uyum sağlar. Bu, düzenleyicilerin kimyasal maddelerin güvenliğini sağlama ve kontrol etme yeteneklerini güçlendirir.

 5. İnovasyon ve Ar-Ge Desteği: Kimyasal kayıt bildirimi, yeni kimyasal maddelerin ve teknolojilerin geliştirilmesine destek sağlar. Bilgi paylaşımı ve işbirliği sayesinde, inovasyon ve araştırma-geliştirme faaliyetleri teşvik edilir. Bu da yeni ve daha güvenli kimyasal maddelerin geliştirilmesine olanak tanır.

 6. Uluslararası Ticaret: Kimyasal maddelerin kayıt bildirimi, uluslararası ticarette rekabet avantajı sağlar. Birçok ülke, kimyasal maddelerin kayıt bildirimi gerekliliklerini talep eder. Kimyasal kayıt bildirimi sürecini tamamlayan şirketler, uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştırır ve ticaret engellerini azaltır.

Kimyasal kayıt bildirimi, kimyasal maddelerin güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanılmasını teşvik eder. İnsan sağlığı ve çevre koruması, bilgi paylaşımı, pazar erişimi, inovasyon ve uluslararası ticaretin desteklenmesi gibi faydalarıyla kimyasal sektörün sürdürülebilirliğini ve güvenliğini sağlamaya yardımcı olur.

 

Kimyasal Kayıt Bildirim Kkdik Ön Kayıt Fiyatı

KKDIK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) ön kayıt fiyatı, sabit bir maliyet değildir ve belirli bir miktar vermek mümkün değildir. Ön kayıt sürecinin maliyeti çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Bu faktörler arasında kimyasal maddenin hacmi, karmaşıklığı, kullanım alanları, üretici veya ithalatçının büyüklüğü ve başvuru yapılan yetkilendirme kurumu gibi etkenler bulunur.

Ön kayıt sürecinin maliyetini etkileyen bazı unsurlar şunlardır:

 1. Kimyasal Maddelerin Hacmi: Kimyasal maddenin ön kaydını yaptırmak isteyen şirketin, kimyasal maddenin üretim veya ithalat miktarına göre ödeme yapması gerekebilir. Miktar arttıkça, ön kayıt maliyeti de artabilir.

 2. Üretici veya İthalatçının Büyüklüğü: Şirketin büyüklüğü, ön kayıt sürecinin maliyetini etkileyebilir. Daha büyük şirketler, daha fazla kimyasal maddenin ön kaydını yaptırmak istediklerinde daha yüksek maliyetlerle karşılaşabilir.

 3. Başvuru Yapılan Yetkilendirme Kurumu: Kimyasal maddenin ön kaydını yapmak için başvuruda bulunulan yetkilendirme kurumunun ücret politikası da maliyeti etkileyebilir. Her yetkilendirme kurumu, farklı ücret yapısına sahip olabilir.

 4. Danışmanlık Hizmetleri: Kimyasal maddenin ön kaydıyla ilgili danışmanlık hizmetleri almak isteyen şirketler, danışmanlık firmalarının ücretlerini de dikkate almalıdır. Danışmanlık hizmetleri, sürecin yönetimi, teknik desteğin sağlanması ve gereken belgelerin hazırlanması gibi konularda yardımcı olabilir.​


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları