CE Belgesi, CE İşareti, CE Uygunluk Beyanı, AT Uygunluk Beyanı, CE Deklarasyon

ce belgesiCE Belgesi / CE İşareti Nedir

1995 yılından bugüne Avrupa Birliği içerisinde uyumu gösteren dünyada üretilen bir ürünün Avrupa Birliği ürün güvenlik mevzuatlarına uygun olduğunu gösteren işarete veya markaya CE İşareti denir ve bunu gösteren belgeye de CE belgesi veya CE Uygunluk Beyanı denmektedir. CE Belgesi sertfikasyonu alanında 25 yıllık deneyim ve uzman kadromuz ile hizmetinizdeyiz. Hemen Online Başvuru Yapmak için 0850 533 07 77 numaralı hattımızdan teklif alabilirsiniz ya da Hızlı teklif formunu doldurarak bize gönderebilirsiniz.

Üretici ürün Avrupa Birliği sınırları içerisine girmeyi amaçladığı veya Avrupa sınırları içerisinde üretildiği takdirde ürünün tabi olduğu directive yönetmelikler çerçevesinde ürünü üretmekle yükümlüdür. Ürünle ilgili yasal tüm süreçlerin tek sorumlusu üreticidir. 

CE amblemi taşıyan bir ürün; ürünün tabi olduğu  Avrupa Birliği direktifleri ve ve normlarının karşıladığının göstergesidir. Örneğin elektrikli bir ürün Avrupa Birliği Alçak Gerilim Direktifi ve EMC Direktifine uymakla yükümlüdür. Bir ürün birden fazla direktif kapsamına girebilir.

CE sertifikası ile üretici ürünün temel güvenlik koşullarını sağladığını, çevreye  ve insana zarar vermeyeceğini deklare etmiş olur ve bu da ürünün bir nevi pasaportu yerine geçer ürünün Avrupa Pazarında kolayca ticarete konu olmasını sağlamaktadır.

CE belgesi, Avrupa Ekonomik Bölgesi (EEA)  ülkelerinde  üretilen  ürünlerin, sağlık, güvenlik ve çevre gibi Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygunluğunu gösteren bir belgedir. Bu belge, ürünün serbest dolaşımını sağlamakta ve AB pazarında satışına izin vermektedir.

 

Ürünün üreticisi veya ithalatçısı tarafından AB pazarına sunulmadan önce alınması gereken bir belgedir. CE Belgesinin açılımı “Conformité Européenné” baş harflerinden oluşur ve Avrupa Uygunluk Belgesi anlamına gelir. Belge, ürünün tasarım, üretim ve test aşamalarında belli bir takım standartların karşılandığını göstermektedir. CE amblemi, birçok ürün kategorisinde gereklidir, örneğin elektronik cihazlar, oyuncaklar, tıbbi cihazlar, inşaat malzemeleri gibi birçok alanda  kullanılan ürünler için gereklidir.

 

Ce Belgesi Zorunlu Ürünler

Avrupa Ekonomik Bölgesi (EEA) ülkelerinde üretilen veya ithal edilen birçok ürün kategorisi için zorunludur. Bu ürün kategorileri arasında şunlar yer almaktadır:

Elektronik cihazlar: Bilgisayarlar, telefonlar, tabletler, televizyonlar, radyolar, ses sistemleri, video oyunları vb.

Medikal cihazlar: Hastane ekipmanları, tıbbi cihazlar, cerrahi aletler vb. Oyuncaklar: Bebekler, çocuklar ve yetişkinler için tasarlanan tüm oyuncaklar. İnşaat malzemeleri: Binaların yapımında kullanılan tüm malzemeler, çimento, cam, kapılar, pencereler vb.

Basınçlı ekipmanlar: Tüpler, borular, basınçlı kaplar vb.

Kişisel koruyucu ekipmanlar: Eldivenler, maske, gözlük, başlık, ayakkabı vb.

Otomotiv ürünleri: Araçlar, araç aksesuarları, lastikler, frenler vb. Tarım ekipmanları: Traktörler, tarım makineleri, bahçe ekipmanları vb. Enerji ürünleri: Jeneratörler, güneş panelleri, bataryalar vb.

Asansörler: Asansörler, yürüyen merdivenler, hareketli yürüyen bantlar vb.

Bu kategorilerin dışında kalan birçok ürün de CE sertifikası almak zorunda olabilir. CE amblemi, ürünün AB pazarında serbest dolaşımını sağlamakta ve AB'ye ithalat yapmak isteyen üreticiler ve ithalatçılar için önemli bir gerekliliktir.

 

Ce Belgesi Nasıl Alınır?

CE belgesi almak için aşağıdaki adımlar izlenir:

Temel   gerekliliklerin   uygunluğu:   Ürünlerin   AB'nin   belirlediği    temel gereklilikleri karşıladığından emin olunmalıdır.

Teknik  dosya  hazırlama:  Üreticiler,  ürünlerinin  tasarımı,  üretimi   ve  testleri hakkında detaylı bilgi içeren bir teknik dosya hazırlamalıdır.

Yeterlilik  değerlendirmesi:  Üreticiler,  ürünlerinin  AB  standartlarına  uygun olduğunu göstermek için bir yeterlilik değerlendirmesi yapmalıdır. Bu değerlendirme, ürünlerin tasarımı, üretimi, testleri ve belgelendirmesi hakkında detaylı bilgi içermelidir. Bazı ürünler için, üreticilerin ürünlerini AB standartlarına uygunluğunu onaylamak için bir yetkili kuruluşa başvurması gerekir.

CE işareti: Ürünlerin CE amblemi taşıması gerekmektedir.

Üretici beyanı: Üreticiler, ürünlerinin AB standartlarına uygun olduğunu beyan etmelidir. Bu beyan, üreticinin sorumluluğunda olup, CE belgesi ile birlikte sunulmalıdır.
 
CE belgesi başvurusu: Üreticiler, CE belgesi  almak için bir başvuru yapmalıdır. Başvuru, üreticinin veya ithalatçının ürünlerinin AB standartlarına uygun olduğunu gösteren belgeleri yetkili bir kuruluşa sunmasıyla gerçekleştirilir.

Değerlendirme:   Yetkili    kuruluş,   ürünlerin   AB   standartlarına   uygunluğunu değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda CE belgesi verilebilir veya verilmeyebilir. Eğer CE belgesi verilirse, ürünler AB pazarında serbest dolaşımını sağlayabilir.

CE belgesi almak, üreticiler için önemli bir süreçtir ve bu süreçte doğru belgelendirme ve test süreçleri izlenmelidir.

 

CE Belgesi ve CE İşareti Gerektiren Ülkeler

CE sertifikası taşıması zorunlu bir ürün Avrupa Birliği üye ülkelerinin tamamında ürün CE Sertifikası ile pazara giriş yapabilir veya üretilebilir. Bunun yanısıra EFTA ülkeleri İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn ve bu ülkelerin dışında ülkemiz Türkiye içinde zorunlu bir belgelendirmedir. Avrupa Birliği uyum yasaları ile direktiflerden 29 tanesinde ülkemizde de aynı Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu bir bir zorunluluk vardır.
En son 2013 yılı itibariyle CEFTA ülkeleri yani Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması ile Makedonya, Sırbistan ve Karadağ’ da bu yönetmeliğe tabi anlaşmalara imza atmıştır.

 

CE Belgesi ve CE İşareti Kuralları Nelerdir?

Avrupa Birliği merkezli bir üretici veya ithalatçı veya distributor ürünün mevzuatlara gore taşıması gereken asgari koşulları sağlamsından sorumludur.

Üretici veya ithalatçı ürünün uygunluk değerlendirmesini yapıp bir teknik dosya ile beraber uygunluk beyanını imzalamak ve  gereken adımları atmak zorundadır. Bu zorunlu adımlar ürünün tabi olduğu direktiflere gore değişmektedir.

Ürün ithalatçıları ise ürünün gereken belgelerini talep edip kontrol etmekle yükümlüdür. Ithalatçı veya distributor ürünü aldığı ve pazara sunduğu andan itibaren tüm sorumluluğu da devralmış sayılmaktadır ki ürünün tasarım üretimi konusunda yeterince bilgiya sahip olmaları gerekmektedir.


CE İşareti Tutturmak İçin Bazı prosedürler vardır Bunlar;

 

 • Ürün piyasaya arz edilmeden Ab direktifine uygun işaretlemenin yapılması
 • Üretici Ab direktiflerini kontrol etmeli
 • Uygunluk değerlendirmesi ürünün tabi olduğu tüm direktifleri kapsamalı
 • Üretici At uygunluk beyanı ile ürüne işareti iliştirmeli
 • Direktif kapsamında üçüncü bir onaylı kuruluş değerlendirmeye dahil edilmeli
 • CE amblemi ile beraber diğer iaşretler ürünün ce işaretinin okunmasını engellememelidir.

 

CE Belgelendirme Süreci Aşamaları;

1.Aşama : Geçerli Direktifin Tanımlanması;

İlk adım olarak ürünün ce işareti gereksinimi olup olmadığının tayin edilmesidir. Sektörel olarak yayınlanan direktiflerin en az birisine giren ürünler CE İşareti taşımak zorundandır.
Bir ürün birden fazla direktife de girebilir eğer direktif kapsamında yoksa ürün CE işareti taşımak zorunda değildir.

2.Aşama : Direktifin Gerekliliklerini Belirleyin:

Herbir direktifin ürünün kullanım alanı ve risk faktörüne gore değerlendirmesi farklı olabilir. Her direktifin ürün piyasaya arz edilmeden once karşılaması gereken bir numarası vardır. Standartla kullanılırken öncelikle sorulması gereken bu ürüne ait uymlaştırılmış bir standart varmıdır? Eğer varsa işimiz daha kolay olacaktır.

3.Aşama: Uygunluk Değerlendirme İçin Bir Yol Haritası Belirleme

 • Ürünün risk değerlendirmesine gore gereksinimlerinin ve uygunluk değerlendirme kurumunun belirlenmesi.
 • Ürünün değerlendirilmesi
 • Üçüncü taraf denetimleri için Fabrika Üretim Kontrol Sisteminin kurulması
 • Üçüncü taraf denetimleri için AT tip testlerinin yapılması

4.Aşama Ürünün Uygunluk Değerlendirmesinin Yapılması

Direktifin kapsamındaki tüm gereklere ürünün uygun olup olmadığı belirlenmelidir. Örneğin ürünün tip testlerinin yaptırılması veya gereken koşullara uyumunun sağlanması gibi.

5.Aşama Teknik Belgelerin Hazırlanması;

Ürünlerin tabi oldukları normlara ve direktiflere gore teknik dosya hazırlanması gerekmektedir. Bu bilgiler ürünün tasarımından , geliştirme ve ürün detaylarını içermesi gerekmektedir.

Teknik dosyada bulunması gereken bilgiler;

 • Ürünle ilgili teknik bilgi
 • Teknik çizimler, devre şemaları ve resimler
 • Ürünle ilgili tüm komponent bilgiler
 • Uygunluk beyanına ait şartnameler
 • Ürüne ait test raporları
 • Talimatlar
 • AT uygunluk beyanı
 • Ürünün üretildiği son partiden itibaren 10 yıl sure ile bu bilgiler saklanmak zorundadır.

 

AT Uygunluk Beyanı Ve Ürüne CE İşareti İliştirmek

CE Uygunluk Beyanı, AT Uygunluk Beyanı ve CE Deklerasyon ürüne ve direktife gore istenen bilgiler değişiklik göstermekle birlikte genel olarak aşağıdaki bilgiler bulunması gerekir

 • Üreticinin adı ve adresi
 • Ürünün detayları ( Ürün model, açıklama ve seri numarası vs.)
 • Yürüllükteki direktif, standart ve normların numaraları (Tabi olduğu)
 • Ürünün ilgili gereksinimlere uygun olduğunun beyanı
 • İsim imza ve kişinin pozisyonu bilgisi
 • Deklerasyonun imzalandığı tarih
 • Ürün Avrupa Birliği temsilcisi 
 • Ek direktif özel gereksinimler
 • Uygunluk beyanı tamamlandıktan sonra ürüne Ce işaretinin eklenmesi ve etiketin bir örneğinin de teknik dosyaya eklenmesi

Uygunluk Beyanı

Üretici bilgilerini adı adresi, ürün bilgileri, standart performans verileri ve yasal imza bulunmalıdır.

 

Hangi Ürün Grupları CE İşareti Gerektirir

 • Vücuda yerleştirilebilir tıbbi cihazlar 
 • Gaz yakan cihazlar
 • Teleferikler
 • Elektromanyetik cihazlar
 • Patlayıcı ortamlarda kullanılan ürünler 
 • Sivil kullanım amaçlı patlayıcılar
 • Sıcak su kazanları
 • In Vitro diagnostik tıbbi cihazlar
 • Asansörler
 • Alçak gerilim cihazları
 • Makinalar
 • Ölçü Aletleri
 • Tıbbi cihazlar
 • Otomatik olmayan tartı aletleri
 • Kişisel koruyucu ekipmanlar
 • Basınçlı ekipmanlar
 • Radyo ve Telekominikasyon cihazları
 • Oyuncaklar
 • Basit basınçlı kaplar

Uygunluk Değerlendirmesinin Karşılıklı Tanınması Nasıldır?

Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Kanada ve İsrail gibi devletler arasında birçok karşılıklı tanıma anlaşmaları vardır. Sonuç olarak Avrupa Birliği ülkelerinden veya başka ülkelerden gelen ce işareti taşıyan ürünleri bu ülkeler de tanımaktadır. Ülkemzde zaten aynı direktifler uyum yasaları ile yasalaştığından tanıma yasalar düzeyindedir.

CE İşaretlemesi Nasıl Olmalıdır?

 • Üretici veya CE işareti ürünün görünmez bir yerine okunaklı ve slilinmez bir biçimde yetkili temsilcisi tarafından yapıştırılmış olması gerekmektedir.
 • Üretici ürün üzerine ce işaretini yerleştirdiğinde ürün için geçerli olan tüm temel güvenlik şartlarını yerine getirmiş sayılmaktadır.
 • Örnek ; Bir makine için ;
 • Alçak Gerilim direktifi
 • Emc direktifi
 • Makina direktifi
 • Atex direktifi
 • Bazen diğer yasal yükümlülükleri karşılamış olabilir
 • CE işaretinin boyutu en az 5 mm olmalıdır
 • Paketli bir üründe ise ürünün paketinin üzerine ce işaretlemesi konulabilir.
 • Ürün onaylı kuruluş nezaretinde uygunluk değerlendirmesi yapıldı ise onaylı kuruluş numarası gerekir.

E İşareti

E işareti Avrupa Birliği motorlu araçlar ile ilgili yönetmeliğin işaretidir. Ce işareti ile karıştırılmamalıdır.

China Export 

Çin ürünleri tüketicileri yanıltmak amacıyla China Export işaretinin kısaltmasını Ce şeklinde ürünler üzerinde kullanmaktadır. Avrupa Birliği marka kullanım haklarını ihlal sebebiyle bu ürünlere müdahale etmektedir.

CE Belgesi ve CE İşaretini Haksız Kullanımın Yasal Etkileri


CE Belgesi ve CE işaretinin doğru ürünlerde kullanımı ile ilgili yasal mekanizmalar vardır. Işaretin kontrolü ve gereken denetim mekanizmaları devlet otoritelerinin yükümlülüğündedir.

Türkiye’ de bu otorite ürünlerin tabii olduğu baakanlıklara verilmiştir. Mesela yapı ürünleri ile ilgili denetim ve gözetim piyasa gözetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndadır. 

CE işaretinin uygun olmayarak kullanımı ilgili ülkerin yasal otoritelerindedir. Örneğin Türkiye’de Ce işareti taşıması gereken bir ürünün gereken yükümlülüğünü yerine getimemesinin 30.000 TL ye kadar cezai müeyyide uygulanabilir.

EUROCERT EQC; Türkiye'de ve Avrupa'da CE belgesi veren firmalar ve CE sertifikası veren kuruluşlar arasında önde gelen ciddi firmalardan birisidir. 

 

CE BELGESİ HİZMETLERİMİZ

Oyuncak CE Belgesi

Tıbbi Cihaz CE Belgesi

Makine CE Belgesi

 


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları