Karbon Ayakizi Belgesi

Karbon Ayak İzi Nedir ? 

Bir ürünün veya hizmetin seragazı olarak havaya bıraktığı yükü, izi izlemeyi, ölçmeyi ifade eden terimdir. İnsan, üretim ve tüketim faaliyetleri ile ilgili iklimlerin değişmesine neden olan sera gazlarının miktarının hesaplanması işlemini içerir.


Karbon Ayakizi İle İlgili standartlar Neler ? 

 • ISO 14064-1, ISO 14064-2
 • ISO 14067-1 (Karbon Ayakizi)
 • PAS 2050
 • IPCC Rehberleri
 • AB Emisyon Ticareti Standartları 
 • ISO 14064-3, ISO 14065, ISO 14066
 • ISO 14067-2, ISO 14025


Karbon Ayakizi Hesaplanması ile ; sera gazı salınımlarını azaltır, maliyetlerin düşmesini sağlar, üretim aşamalarında emisyon etkilerinin ne kadar olduğu görülür, çevreye ve kurumsal sosyal sorumluluk konularında duyarlı olmayı sağlar, karbon ayakizi ve yeşil ürün talep eden tüketiciler, kişiler tarafından talep görür. 


PAS 2050 Karbon Ayakizi Standardı

PAS 2050 (Publicly Available Specification 2050) standardı ürünlerin sera gazı salınımlarının değerlendirilmesi için gereklilikleri belirlemede kullanılan standartdır. İngiliz, Defra, Carbon Trust standartlar enstitüsü liderliğinde hazırlanmıştır ve 2008 senesinde yayınlanmıştır.

PAS 2050 Karbon Ayakizi Belirlenmesindeki Aşamalar Neler ? 

 • Ürünün Süreç Hatitasının Belirlenmesi (hammadddeden ürünün üretimine kadar geçen tüm maddelerin belirlenmesi)
 • Emisyon Kaynaklarının Belirlenmesi
 • Verilerin Toplanması
 • Sera gazı salınım hesaplanması (karbon ayakizi hesaplanması)
 • Karbon ayakizinin hassasiyetinin belirlenmesi
 • Sera gazı salınım raporu
 • Sera gazı salınım doğrulaması


ISO 14067 Karbon Ayakizi Standardı 

ISO tarafından yayınlanan ve ürünün yaşam döngüsü süreçlerinde karbon ayakizi belirleyen, ölçen gereklilikleri kapsayan bir standarttır.  İşletmelerin faaliyetleri sonucu karbon ayakizi hesaplanmasını sağlamaktır. Karbon ayakizinin dogru ölçülmesi için  karbon azaltılması önemli bir adımdır. ISO 14067 Standardını uygulayan firmalar,  diğer firmalar ile ilgili karşılaştırma fırsatı sağlar.


ISO 14067 standardının tasarlanmasının en önemli amacı, mevcut belgelerle (Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi - WBCSD  ile Dünya Kaynakları Enstitüsü - WRI   arasındaki işbirliğine yönelik Sera Gazı Protokolü veya PAS 2050, mal ve hizmetlerin yaşam döngüsü sera gazı salınımlarının değerlendirilmesine yönelik İngiliz spesifikasyonu) uyumluğu sağlamak ve tüm küresel pazara dayalı, genel olarak uygulanabilir bir sertifika oluşturmaktır.


Karbon ayak izi ölçülmesi, çevreye olan kurumsal sorumluluğunuzu göstermenize, rekabetortamında öne geçmenize  ve müşterilerinize olan bağlılığını gösterir.

ISO 14067 Belgesi (ISO 14067 Sertifikası) hakkında detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları