P&G Etik Denetimi ve Belgesi

P&G Etik Denetimi ve Belgesi

P&G (Procter & Gamble), dünyanın önde gelen tüketici ürünleri şirketlerinden biridir ve etik değerlere ve iş uygulamalarına büyük önem verir. P&G, tedarik zinciri uyumluluğunu sağlamak için tedarikçilerine yönelik etik denetimler gerçekleştirir ve uygun olanlara Etik Denetimi Belgesi verir.

P&G Etik Denetimi ve Belgesi, tedarik zinciri etik uyumluluğunu doğrulayan bir belgelendirme programını ifade eder. Bu program, P&G'nin tedarikçilerinin etik değerlere ve iş uygulamalarına uyumunu değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen denetimleri içerir.

 • P&G Etik Denetimi, P&G veya yetkilendirilmiş bir denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilir. Denetim süreci, P&G'nin etik politikaları, iş uygulamaları, işçi hakları, çevresel sürdürülebilirlik ve iş etiği gibi konuları kapsar. Denetimler, P&G'nin Sürdürülebilirlik Teslimat Planı (Sustainability Delivery Plan) hedeflerine ve Etik Tedarik Zinciri Standartlarına uyumu değerlendirir.
 • P&G Etik Denetimi ve Belgesi, tedarikçilerin etik uygulamalarını, işçi haklarını, çevresel sürdürülebilirliği ve iş etiğini sağlamalarını teşvik etmeyi amaçlar. Belge, P&G'nin tedarik zincirinde etik ve sürdürülebilirlik standartlarını yerine getirdiklerini doğrular.
 • Etik Denetimi Belgesi, P&G tarafından tedarikçilere verilen ve P&G'nin etik değerlere ve iş uygulamalarına uyumlu olduklarını doğrulayan bir tanıtım aracıdır. Ancak belge ve denetim süreci detayları, P&G'nin politikaları ve süreçleri doğrultusunda değişebilir.
 • P&G Etik Denetimi, şirketin tedarik zinciri yönetiminde etik, iş uygulamaları ve sürdürülebilirlik konularında lider olma hedefiyle uyumlu olarak şekillenir. Bu denetimler, P&G'nin tedarikçileriyle işbirliği yaparak daha etik ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmasına ve müşterilere güvenilir ürünler sunmasına yardımcı olur.
 • P&G Etik Denetimi için ayrıntılı denetim kriterleri, süreçler ve soru listeleri P&G veya yetkilendirilmiş denetim kuruluşu tarafından sağlanır. P&G Etik Denetimi sürecinde kullanılan ayrıntılı kriterler ve soru listeleri, P&G veya yetkilendirilmiş denetim kuruluşu tarafından sağlanır. Bu kriterler ve sorular, tedarikçilerin etik değerlere ve iş uygulamalarına uyumunu değerlendirmek amacıyla kullanılır.

 

Neden Eurocert?

Eurocert, bir denetim ve belgelendirme kuruluşudur ve çeşitli sektörlerdeki şirketlere etik, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarında hizmetler sunmaktadır. Eurocert'in tercih edilmesinin bazı nedenleri şunlar olabilir:

Yetkilendirilmiş Denetim Kuruluşu: Eurocert, birçok uluslararası standart ve şemaya uygun olarak denetim ve belgelendirme hizmetleri sunan yetkilendirilmiş bir kuruluştur. Eurocert, müşterilerine etik, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularında bağımsız bir değerlendirme sağlar.

Deneyim ve Uzmanlık: Eurocert, uzun yıllara dayanan deneyime ve çeşitli sektörlerdeki şirketlere hizmet verme kabiliyetine sahiptir. Bu deneyim, Eurocert'in müşterilerine etkili ve güvenilir denetimler sağlama yeteneğini destekler.

Uluslararası Geçerlilik: Eurocert, uluslararası tanınırlığı olan standartlara ve şemalara uygun olarak hizmet verir. Bu, Eurocert belgesinin uluslararası pazarda kabul görmesini sağlar ve müşterilere uluslararası ticarette rekabet avantajı sağlar.

Müşteri Odaklı Yaklaşım: Eurocert, müşterileriyle işbirliği yaparak ihtiyaçlarını anlar ve hizmetlerini müşteri taleplerine uygun olarak özelleştirir. Eurocert, müşteri memnuniyetine odaklanır ve müşterilere sürekli destek sağlar.

Güvenilirlik ve İtibar: Eurocert belgesi, müşterinin etik, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarında uyumu doğrulayan bir kanıttır. Eurocert belgesi, müşterilere ve paydaşlara şirketin taahhütlerini ve performansını gösterir, böylece güven ve itibar kazanılmasına yardımcı olur.

Eurocert, etik, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularında müşterilerine sağladığı hizmetlerle tanınmış bir kuruluştur. Müşteriler, Eurocert'in deneyimli ve yetkin ekibiyle çalışarak iş süreçlerini geliştirme, uyum sağlama ve sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirme konularında destek alabilirler.

 

P&G Etik Denetimi soru listesinin örnek bir özeti:

 1. Etik Standartlar:

  • Şirketin etik politikaları ve kuralları belirlenmiş mi?

  • Rüşvet, yolsuzluk, haksız rekabet gibi etik dışı uygulamalara izin veriliyor mu?

  • Çıkar çatışmaları ve etik ihlalleriyle ilgili politikalar ve prosedürler nelerdir?

 2. İşçi Hakları:

  • İşçilere sendika kurma ve sendika temsilcisi seçme hakkı tanınıyor mu?

  • İşçilerin çalışma saatleri yasal düzenlemelere uygun mu?

  • Ücretlendirme ve çalışma koşulları adil ve yasalara uygun mu?

 3. Çevresel Uygulamalar:

  • Şirketin çevresel politikaları ve hedefleri belirlenmiş mi?

  • Enerji tasarrufu, atık yönetimi ve su kaynaklarının etkin kullanımı gibi çevresel uygulamaları teşvik eden önlemler alınıyor mu?

  • Zararlı kimyasalların kullanımı kontrol altında mı ve çevre dostu alternatifler tercih ediliyor mu?

 4. Tedarik Zinciri Yönetimi:

  • Tedarikçilerin etik değerlere ve iş uygulamalarına uyumu nasıl değerlendiriliyor?

  • Tedarikçilerin iş etiği politikaları ve uygulamaları belirlenmiş mi?

  • Tedarik zinciri boyunca sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk performansının izlenmesi ve raporlanması nasıl sağlanıyor?

Bu sadece genel bir örnek soru listesidir ve P&G'nin spesifik gereksinimlerine ve standartlarına göre özelleştirilebilir. P&G Etik Denetimi, denetimi gerçekleştirecek olan denetçiler veya denetim firmaları tarafından sağlanır ve denetim sürecinde kullanılır.

PG Denetim sürecinde kullanılan soru listesi, tedarikçilere yöneltilen soruları içerir. Denetçiler, tedarikçilerle röportajlar yapar, belgeleri inceler ve işyerlerinde gözlemler yapar. Bu süreçte, örnek sorular şunları içerebilir:

 • İşyerinde çalışanların işçi haklarına saygı gösteriliyor mu?

 • İşçilerin çalışma saatleri yasal düzenlemelere uygun mu? Fazla mesai uygulamaları nasıl yönetiliyor?

 • İşçilere adil ve yasal olarak belirlenmiş ücretler ödeniyor mu?

 • İşçilere sendika kurma ve sendika temsilcisi seçme hakkı tanınıyor mu?

 • İşyerinde sağlık ve güvenlik önlemleri alınıyor mu? İşçilere sağlık ve güvenlik eğitimleri veriliyor mu?

 • Atık yönetimi nasıl gerçekleştiriliyor? Geri dönüşüm faaliyetleri teşvik ediliyor mu?

 • Enerji ve su tasarrufu için önlemler alınıyor mu? Sürdürülebilir enerji kaynakları kullanılıyor mu?

 • Zararlı kimyasalların kullanımı kontrol altında mı? Çevre dostu alternatifler tercih ediliyor mu?

 • İşletmenin yönetişim yapısı şeffaf mı? İş etiği politikaları ve prosedürleri belirlenmiş mi?

 • Rüşvet, yolsuzluk veya haksız rekabet gibi etik dışı uygulamalara izin veriliyor mu?

 • İşletmenin sürdürülebilirlik ve etik performansı nasıl izleniyor ve raporlanıyor?

Bu sorular, P&G'nin belirli gereksinimlerine ve politikalarına uygun olarak özelleştirilebilir. Denetim sürecinde sorulan sorular, tedarikçilerin P&G'nin etik değerlere ve iş uygulamalarına uyumu hakkında bilgi sağlar ve denetim sonuçlarının değerlendirilmesine yardımcı olur.

Önemli olan, P&G Etik Denetimi için kullanılan soru listesinin P&G veya denetim firması tarafından sağlanan resmi bir belgeye dayanmasıdır. Bu belge, denetim sürecinin detaylarını ve denetim kriterlerini içerir.

 

P&G Etik Denetimi Ve Belgesi Fiyatı

 

P&G Etik Denetimi için belirlenen fiyatlar, denetimi gerçekleştiren denetim firması veya kuruluş tarafından belirlenir. Fiyatlar, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir, bunlar arasında tedarik zinciri büyüklüğü, coğrafi konum, denetim süresi, denetimi gerçekleştiren denetçilerin deneyimi ve ek maliyetler (seyahat, konaklama vb.) yer alabilir.

P&G Etik Denetimi, genellikle denetimi gerçekleştiren denetim firması veya kuruluş tarafından sağlanan bir teklif ve maliyet değerlendirmesi üzerinden belirlenir. Denetim firması, tedarik zinciri özelliklerini, denetim kapsamını ve diğer faktörleri dikkate alarak bir maliyet değerlendirmesi yapar.

Bu nedenle, P&G Etik Denetimi için doğrudan denetim firması veya P&G ile iletişim kurarak spesifik gereksinimlerinizi ve denetim beklentilerinizi paylaşmanız ve fiyat teklifi talep etmeniz önemlidir. Denetim maliyeti, tedarik zinciri uyumluluğu, etik değerlerin doğrulanması ve iş uygulamalarının değerlendirilmesi gibi önemli faktörleri göz önünde bulundurarak bir yatırım olarak değerlendirilmelidir.

Her şirketin ihtiyaçları farklı olduğundan, P&G Etik Denetimi için fiyatı belirlemek için spesifik gereksinimlerinizi ve denetim beklentilerinizi denetim firmasıyla doğrudan görüşerek paylaşmanız önemlidir. Bu şekilde, size özel bir teklif alabilir ve maliyeti doğru bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

 


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları