İyi Ticaret Uygulamaları (GTP)

İyi Ticaret Uygulamaları Belgesi (GTP)

İyi Ticaret Uygulamaları Belgesi (GTP), ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için kritik öneme sahip bir standarttır. GTP, işletmelerin ticaret süreçlerini etik, şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmelerini, tedarik zincirlerindeki uyumu artırmalarını ve iş etiği standartlarını güçlendirmelerini hedefler.

Eurocert ve GTP

Eurocert, İyi Ticaret Uygulamaları (GTP) konusunda uzmanlaşmış bir kuruluştur ve bu alanda kapsamlı hizmetler sunar. Eurocert, ticari işletmelere GTP standartlarına uygunluğun sağlanmasında ve etik iş uygulamalarının geliştirilmesinde yardımcı olur.

Deneyim ve Uzmanlık

 • Uzman Kadro: Eurocert, ticaret ve iş etiği yönetimi konusunda deneyimli ve uzman bir kadroya sahiptir.
 • Özelleştirilmiş Çözümler: Her işletmenin özgün ticaret ve etik ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler sunar.
 • Uluslararası Kabul: Eurocert tarafından sunulan GTP belgelendirme hizmetleri, dünya çapında tanınır ve kabul edilir.

 

GTP Nedir?

GTP, ticari işletmelerin iş süreçlerini daha etik, şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmelerine yönelik bir rehberdir. Bu program, iş etiği, tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri ve çevresel sorumluluk gibi alanlarda standartlar ve ilkeler sunar.

Temel Şartlar ve Uygulamalar

GTP'yi uygulamak için ticari işletmelerin yerine getirmesi gereken temel şartlar ve uygulamalar şunlardır:

 • Etik İş Davranışları: İş etiği ilkelerine uygun davranış ve karar alma süreçleri.
 • Tedarik Zinciri Yönetimi: Tedarik zincirinde şeffaflık ve etik standartlara uyum.
 • Müşteri İlişkileri ve Şeffaflık: Müşterilere karşı şeffaf ve adil uygulamalar.
 • Çevresel Sorumluluk: Çevresel etkilerin azaltılması ve sürdürülebilir kaynak kullanımı.
 • Sosyal Sorumluluk ve Çalışan Hakları: Çalışan haklarının korunması ve sosyal sorumluluk uygulamaları.

 

GTP Belgesinin Faydaları

GTP belgesi, ticari işletmelere şu faydaları sağlar:

 • İtibar ve Güvenilirlik: Etik iş uygulamaları ve şeffaflık ile işletmenin itibarının ve güvenilirliğinin artırılması.
 • Rekabet Avantajı: Etik ve sürdürülebilir iş uygulamaları ile pazarda rekabet avantajı elde etme.
 • Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati: Müşterilerle güçlü ve adil ilişkilerin kurulması ve müşteri memnuniyetinin artırılması.
 • Risk Yönetimi ve Uyum: Yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyum ve işletme risklerinin yönetimi.
 • Sürdürülebilir Kalkınma: Sürdürülebilir iş uygulamaları ve çevresel sorumluluk ile topluma katkı sağlama.

 

GTP Belgesi Nasıl Alınır?

GTP belgesini almak için ticari işletmelerin izlemesi gereken adımlar şunlardır:

 • Başvuru ve Planlama: Eurocert'e başvuru yapılması ve ticaret etiği yönetim sistemi belgelendirme süreci için planlamanın yapılması.
 • Sistem Geliştirme ve Uygulama: Etkili bir ticaret etiği yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması.
 • Dokümantasyon: Ticaret ve etik uygulamalarına ilişkin süreçlerin dokümante edilmesi.
 • Eğitim ve Farkındalık Oluşturma: Çalışanların GTP standartları ve ticaret etiği yönetim sistemleri hakkında eğitilmesi.
 • Eurocert Değerlendirme ve Denetimi: Eurocert uzmanlarının işletmeyi ziyaret ederek ticaret etiği yönetim sistemlerinin standartlara uygunluğunu değerlendirmesi.
 • Belgelendirme ve Sürekli İyileştirme: Uygunluk tespit edildiğinde belgenin verilmesi ve ticaret uygulamalarının sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi.

 

GTP için Neden Eurocert?

Eurocert, GTP belgelendirme sürecinde tercih edilmesinin birçok nedeni vardır:

 • Kapsamlı Uzmanlık: Eurocert, ticaret ve iş etiği yönetimi konusunda derin bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir.
 • Özel Çözümler: Her ticari işletmenin özgün ihtiyaçlarına göre hazırlanan özel çözüm yolları.
 • Küresel Kabul: Eurocert tarafından verilen belgeler, uluslararası düzeyde tanınır ve saygı görür.
 • Sürekli Destek ve Danışmanlık: Belgelendirme sürecinde ve sonrasında devam eden destek ve danışmanlık hizmetleri.

 

Hemen Başvurun

İyi Ticaret Uygulamaları (GTP) belgesi alarak, işletmenizin etik standartlarını yükseltebilir, ticaret süreçlerinizi şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde yönetebilir ve ticaret sektöründe rekabet avantajı elde edebilirsiniz. Eurocert ile iletişime geçerek, işletmenize özel bir fiyat teklifi alabilir ve belgelendirme sürecinizi hemen başlatabilirsiniz. Eurocert ile işbirliği yaparak, bu standartların gerekliliklerini karşılamak ve işletmeniz için en uygun çözümleri bulmak için gerekli tüm adımları kolayca tamamlayabilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları