ISO IEC 15504 Spice Belgesi

Bu standart bilgi teknolojisi süreç değerlendirme olarak ifade edilebilir.SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) Yazılım Süreç geliştirme yetenek düzeyi belirlenmesi olarak ifade edilebilir. ISO ve IEC kurumlaraı tarafından ortak geliştirilen bir standarttır. 

Referans Modülü 
ISO / IEC 15504  
Süreç boyutu ve yetenek boyutu olrak ikiye ayrılır;

Süreçler
Beş süreç tanımlanmıştır,

 • Müşteri ve tedarikçi
 • Mühendislik
 • Destek
 • Yönetim
 • Organizasyon

Yetenek Seviyeleri Ve Süreç Nitelikleri
Her bir işlem için bir yetenek düzeyini belirler,
Seviye     İsim
5        Optimize Sreci
4        Öngörülebilir süreç
3        Kuruluş süreci
2        Yönetilen süreç
1        Yapılan işlem    
0        Eksik işlem


İşlem özellikleri kullanılarak nitelikleri tanımlanır, Bunlar,

 1. 1 Süreç Performansı
 2. 1 Performans Yönetimi
 3. 2 Çalışma Ürün Yönetimi
 4. 1 Proses Tanımı
 5. 2 Süreç Dağıtım
 6. 1 Proses Ölçüm
 7. 2 Proses Kontrol
 8. 1 Süreç Yenilik
 9. 2 Proses Optimizasyon .

Değerlendirme Süreci

 • Değerlendirme süreci aşağıdaki adımları kapsar,
 • Değerlendirmenin başlatılması
 • Değerlendirme ekibinin oluşturulması
 • Değerlendirme planı 
 • Ön değerlendirme birifngi
 • Bilgi toplama
 • Veri doğrulama
 • Süreç değerlendirmesi
 • Değerlendirme raporu

ISO / IEC 15504 Kullanım Alanları

İki alanda kullanılabilir

 • Süreç iyileştirme
 • Yetnek belirleme

ISO / IEC 15504 Standardı ile ilgili Eurocert uzmanlarını arayabiiriniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları