İyi Tarım Uygulamaları (GAP)

İyi Tarım Uygulamaları Belgesi (GAP)

İyi Tarım Uygulamaları (GAP), tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için kritik öneme sahip bir standarttır. GAP, sürdürülebilir tarım uygulamalarını, çevresel korumayı, işçi sağlığı ve güvenliğini ve gıda güvenliğini destekleyen uluslararası kabul görmüş bir uygulamadır.
Eurocert ve GAP

Eurocert ve GAP

Eurocert, İyi Tarım Uygulamaları (GAP) konusunda uzmanlaşmış bir kuruluştur ve bu alanda kapsamlı hizmetler sunar. Eurocert, tarım işletmelerine GAP standartlarına uygunluğun sağlanmasında ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının geliştirilmesinde yardımcı olur.

Deneyim ve Uzmanlık

 • Uzman Kadro: Eurocert, sürdürülebilir tarım ve çevresel yönetim konusunda deneyimli ve uzman bir kadroya sahiptir.
 • Özelleştirilmiş Çözümler: Her tarım işletmesinin özgün ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler sunar.
 • Uluslararası Kabul: Eurocert tarafından sunulan GAP belgelendirme hizmetleri, dünya çapında tanınır ve kabul edilir.

 

GAP Nedir?

GAP, tarım sektöründe uygulanan en iyi uygulamaları ve standartları tanımlayan bir rehberdir. Bu program, ürün kalitesini artırmak, çevresel etkileri azaltmak, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak ve gıda güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır.

Temel Şartlar ve Uygulamalar

GAP'yi uygulamak için tarım işletmelerinin yerine getirmesi gereken temel şartlar ve uygulamalar şunlardır:

 • Çevresel Yönetim: Toprak, su ve diğer doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı.
 • Gıda Güvenliği ve Kalite Kontrolü: Ürünlerin gıda güvenliği standartlarına uygun olarak üretilmesi ve işlenmesi.
 • İşçi Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması, adil çalışma koşullarının sağlanması.
 • Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Sürdürülebilir tarım tekniklerinin uygulanması ve biyolojik çeşitliliğin korunması.
 • Yasal Uyum ve Sosyal Sorumluluk: Yasal düzenlemelere uyum ve sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi.

 

GAP Belgesinin Faydaları

GAP belgesi, tarım işletmelerine şu faydaları sağlar:

 • Ürün Kalitesinin Artırılması: Kaliteli ve güvenli tarım ürünlerinin üretilmesi.
 • Pazar Erişimi ve Rekabet Avantajı: Sertifikalı ürünlere yönelik artan talep ve pazarda rekabet avantajı.
 • Çevresel Sürdürülebilirlik: Çevresel etkilerin azaltılması ve sürdürülebilir kaynak kullanımı.
 • Çalışanların Refahı: İşçi haklarının korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi.
 • Risk Yönetimi ve Uyum: Yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyum ve tarımsal risklerin yönetimi.

 

GAP Belgesi Nasıl Alınır?

GAP belgesini almak için tarım işletmelerinin izlemesi gereken adımlar şunlardır:

 • Başvuru ve Planlama: Eurocert'e başvuru yapılması ve tarım sürdürülebilirlik yönetim sistemi belgelendirme süreci için planlamanın yapılması.
 • Sistem Geliştirme ve Uygulama: Etkili bir tarım sürdürülebilirlik yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması.
 • Dokümantasyon: Sürdürülebilir tarım uygulamalarına ilişkin süreçlerin dokümante edilmesi.
 • Eğitim ve Farkındalık Oluşturma: Çalışanların GAP standartları ve sürdürülebilirlik yönetim sistemleri hakkında eğitilmesi.
 • Eurocert Değerlendirme ve Denetimi: Eurocert uzmanlarının işletmeyi ziyaret ederek sürdürülebilirlik yönetim sistemlerinin standartlara uygunluğunu değerlendirmesi.
 • Belgelendirme ve Sürekli İyileştirme: Uygunluk tespit edildiğinde belgenin verilmesi ve tarım uygulamalarının sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi.

 

GAP için Neden Eurocert?

Eurocert, GAP belgelendirme sürecinde tercih edilmesinin birçok nedeni vardır:

 • Kapsamlı Uzmanlık: Eurocert, sürdürülebilir tarım ve çevresel yönetimi konusunda derin bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir.
 • Özel Çözümler: Her tarım işletmesinin özgün ihtiyaçlarına göre hazırlanan özel çözüm yolları.
 • Küresel Kabul: Eurocert tarafından verilen belgeler, uluslararası düzeyde tanınır ve saygı görür.
 • Sürekli Destek ve Danışmanlık: Belgelendirme sürecinde ve sonrasında devam eden destek ve danışmanlık hizmetleri.

 

Hemen Başvurun

İyi Tarım Uygulamaları (GAP) belgesi alarak, tarım işletmenizin sürdürülebilirlik standartlarını yükseltebilir, çevresel ve sosyal sorumluluklarınızı yerine getirebilir ve tarım sektöründe rekabet avantajı elde edebilirsiniz. Eurocert ile iletişime geçerek, işletmenize özel bir fiyat teklifi alabilir ve belgelendirme sürecinizi hemen başlatabilirsiniz. Eurocert ile işbirliği yaparak, bu standartların gerekliliklerini karşılamak ve işletmeniz için en uygun çözümleri bulmak için gerekli tüm adımları kolayca tamamlayabilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları