Tıbbi Cihazlar Ce Belgesi

Tıbbi Cihaz CE Belgesi

Tıbbi cihazlar, sağlık hizmetlerinde hayati bir rol oynayan önemli araçlardır. Bu cihazlar, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon gibi sağlık alanlarında kullanılır. Ancak, güvenlik ve uyumluluk, tıbbi cihazların tasarımı, üretimi ve kullanımı konusunda en önemli faktörlerdir. Avrupa Birliği'nde (AB), tıbbi cihazların güvenlik standartlarına uygun olduğunu göstermek için Tıbbi Cihaz CE Belgesi gereklidir. 

 

Tıbbi Cihaz CE Belgesi Nedir?

Tıbbi Cihaz CE Belgesi, AB ülkelerinde satılan veya kullanılan tıbbi cihazların güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösteren bir belgedir.

CE İşareti ile temsil edilir ve üreticilerin veya ithalatçıların tıbbi cihazlarının AB Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne (Medical Devices Directive) uygun olduğunu kanıtlamasını sağlar. Bu belge, hastaların güvenliğini korumayı, tıbbi cihazların etkinliğini sağlamayı ve uygunluk standartlarına uygun cihazların kullanımını teşvik etmeyi amaçlar.

 

Neden Eurocert?

Eurocert gibi belgelendirme kuruluşları, Tıbbi Cihaz CE Belgesi alım sürecinde uzmanlık sağlayan birçok kuruluş arasından biridir. Eurocert'in tercih edilmesinde bazı nedenler şunlardır.

Uzmanlık ve Deneyim: Eurocert, tıbbi cihazlar ve uygunluk değerlendirmesi konusunda uzmanlaşmış bir kuruluştur. Tıbbi cihazların gerekliliklerini anlama ve uygunluk sürecini yönetme konusunda geniş bir bilgi birikimine sahiptir.

Hızlı Yanıt Süreleri: Eurocert, müşterilere hızlı yanıt süreleri sunarak belgelendirme sürecinin hızlı ilerlemesini sağlar. 

Müşteri Odaklı Yaklaşım: Eurocert, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir yaklaşıma sahiptir. Müşterilerin ihtiyaçlarını anlama, rehberlik etme ve destek sağlama konularında özenli bir hizmet sunar. Tıbbi cihazlar alanında uzman ekibiyle müşterilere özelleştirilmiş çözümler sunmaya odaklanır.

Uluslararası Tanınırlık: Eurocert, uluslararası alanda tanınan bir belgelendirme kuruluşudur. Bu, Eurocert'e sahip olan şirketlerin tıbbi cihazlarının uluslararası pazarlarda kabul edilebilirlik ve güvenilirlik sağladığını gösterir.

 

 

Tıbbi Cihaz CE Belgesi Şartları

Tıbbi Cihaz CE Belgesi alabilmek için belirli gereklilikleri karşılamak gerekmektedir. Tıbbi cihazlar, kullanıcı güvenliği ve sağlık açısından risk oluşturmadığını kanıtlamalıdır. Bu gereklilikler, cihazın tasarımı, malzeme seçimi, kalite kontrol süreçleri, performans testleri, sterilizasyon yöntemleri ve etiketlemesi gibi çeşitli alanları kapsar. Ayrıca, klinik veriler, kullanım talimatları ve ürün geri çağırma süreçleri de gereklilikler arasındadır.

 

CE Belgesi Nasıl Alınır?

  • Tıbbi cihaz üreticileri veya ithalatçıları, CE Belgesi almak için belirli adımları izlemelidir. İlk olarak, tıbbi cihaz AB Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygunluğunu kanıtlamak üzere gerekli testleri gerçekleştirmelidir. Bu testler, cihazın güvenlik, etkinlik ve performans standartlarını karşıladığını doğrular. Ardından, teknik dosya hazırlanmalı ve uygunluk beyanı yapılmalıdır.

 

  • Teknik dosya, cihazın tasarımı, üretimi, test sonuçları, klinik veriler, kullanım talimatları ve diğer ilgili belgeleri içermelidir. Uygunluk beyanı ise üreticinin veya ithalatçının cihazın ilgili yönetmeliğe uygun olduğunu beyan ettiği resmi bir belgedir.

 

  • Daha sonra, üretici veya ithalatçı, CE Belgesi için yetkilendirilmiş bir kuruluşa başvurmalıdır. Bu kuruluş, teknik dosyayı ve uygunluk beyanını değerlendirir, gerekli denetimleri gerçekleştirir ve uygun olduğunu tespit ederse Tıbbi Cihaz CE Belgesi verir. Belgenin alınmasıyla birlikte, tıbbi cihaz AB pazarında serbestçe satılabilir ve kullanılabilir.

 

Tıbbi Cihaz Ce Belgesi Testleri

Tıbbi Cihaz CE Belgesi almak için, tıbbi cihazların belirli testlere tabi tutulması gerekmektedir. Bu testler, cihazın güvenlik, performans ve uyumluluk açısından gereklilikleri karşıladığını doğrulamayı amaçlar. İşte

Tıbbi Cihaz CE Belgesi için yaygın olarak yapılan testler aşağıda listelenmiştir:

Elektriksel Güvenlik Testleri: Elektrikli tıbbi cihazlar için yapılan bu testler, cihazın izolasyon direnci, topraklama, yalıtım performansı, elektriksel emniyet ve elektromanyetik uyumluluk gibi elektriksel güvenlik gerekliliklerini karşıladığını doğrular.

 

Biyolojik Değerlendirme Testleri: Tıbbi cihazların insan dokusuyla temas ettiği durumlarda yapılan bu testler, cihazın biyolojik uyumluluğunu değerlendirir. Bu testler, cihazın doku tahrişi, toksik etkiler, implant uyumluluğu ve biyobozunurluk gibi faktörlere karşı uygun olduğunu gösterir.

 

Performans Testleri: Tıbbi cihazın tasarım gerekliliklerine ve belirlenen performans özelliklerine uygun olduğunu doğrulamak için yapılan bu testler, cihazın beklenen performansı sergilemesini sağlar. Örneğin, bir cerrahi cihazın kesme veya dikiş yapma yetenekleri gibi performans parametreleri test edilir.

 

Radyasyon Emisyonu ve Emisyon Testleri: Radyasyon üreten veya radyasyona maruz kalan tıbbi cihazlar için yapılan bu testler, cihazın radyasyon emisyonlarını belirler ve belirlenen limitlerin altında olduğunu doğrular.

 

Etiketleme ve İşaretlemeye İlişkin Testler: Tıbbi cihazların etiketleme ve işaretlemesi üzerine yapılan bu testler, cihazın doğru bir şekilde etiketlendiğini, kullanım talimatlarının açıkça belirtildiğini ve CE işaretinin doğru bir şekilde uygulandığını gösterir.

 

Bu testler, Tıbbi Cihaz CE Belgesi almak için genel olarak yapılması gereken testlerdir. Ancak, tıbbi cihazın türüne ve kullanım amacına bağlı olarak ek testler de gerekebilir. Tıbbi cihaz üreticileri, uygun testleri belirlemek ve testleri yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yaptırmak için yetkilendirilmiş bir kuruluşla çalışmalıdır. Test sonuçları, CE Belgesi alım sürecinde sunulmalı ve belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilmelidir.

 

Tıbbi Cihaz CE Belgesi Denetimi Nasıl Yapılır?

Tıbbi Cihaz CE Belgesi sahibi olan üreticiler veya ithalatçılar düzenli olarak denetimlere tabi tutulurlar. Bu denetimler, cihazın hala güvenlik, etkinlik ve performans standartlarını karşıladığını gözlemlemeyi amaçlar.

Denetimler, CE Belgesi veren kuruluşlar veya yetkilendirilmiş denetleme kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Bu denetimler, üreticinin veya ithalatçının yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve tıbbi cihazın güvenli ve etkili olduğunu teyit etmeyi hedefler.

 

 

Medikal Cihazlar Risk Gruplarına Göre Sınıflandırma

Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine göre uygulanacak kontrollerin, testlerin medikal cihaza ait risk seviyenine göre bir sınıflandırmaya girer ve kontroller yüksek seviyeli riskli ürün guruplarına uygulanır.

Bu sınıflar aşağıda belirtilmektedir; 

Sınıf I – Düşük Risk
Sınıf IIa – Orta Risk
Sınıf IIb – Orta Risk
Sınıf III – Yüksek Risk

Üreticilerin , medikal cihazların temel şartlarını karşıladığını belirtmeleri veya göstermeleri için bazı uygunluk değerlendirme yöntemlerinden / testlerden geçer. Bu yöntemler risk sınıflarına göre farrklı işlemlerden geçer.

Uygunluğu test edilen , değerlendirilen medikal ürünlere CE Sertifikası verilir ve ürünlere Ce İşareti iliştirilir. CE İşaretini ürüne yerleştirmedeki tüm sorumluluk üretici firmaya aittir. Ce Etiketi ürünün üzerine veya ambalajına iliştirilebilir ve görülür bir şekilde yerleştirilmelidir.

Tııbbi Cihazlar Ce Sertifikası hakkında detaylı bilgi almak için Eurocert ekibimizle  irtibata geçebilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları