TS EN ISO 9241 Web Sitesi Ergonomi Kalite

Bu standart Web sitesi tasarlanırken mümkünolan en geniş kullanıcıya hitap edebilecek bir tasarım geliştirilmesi üzerine odaklanmıştır.

Web sitesinin kullanıcılarına yönelik şu unsurlar gözetilir.

  • Tasarım kararı ve staratejisi
  • İçeriğin tasarlanması
  • Gezinme şekli arama yapılması
  • İçeriğin nasıl sunulduğu

Tüm bilgilendirme siteleri, kurumsal siteler, e ticaret siteleri gibi çok geniş amaçlara hizmet etmektedir. Bu nedenle web sitesinin amacı ve hedefi çok iyi belirlenmelidir.
Web sitesinin içerik tanımlaması amacına uygun ve yeterli olmalıdır.
Gezinme; Sitenin bir ögesinden diğer ögesine geçmeyi tanımlar Erişilebilirlik esnek olmalıdır.
TS EN ISO 9241-151 standardı ile ilgili Eurocert uzmnlarına danışabilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları