ISO 17100 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 17100 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 17100 Nedir?

ISO 17100, tercüme hizmetlerinin kalitesini yönetmek ve standartlaştırmak için kullanılan bir uluslararası standarttır. Bu standart, tercüme hizmetlerindeki en iyi uygulamaları belirler ve tercüme sürecinin her aşamasında kalite gereksinimlerini karşılamayı hedefler.

 • ISO 17100 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi, bir kuruluşun ISO 17100 standartlarına uygun tercüme hizmetleri sağladığını belgeleyen bir sertifikadır. Bu belge, tercüme sürecinin her aşamasında kalite kontrolünün sağlandığını ve müşteri memnuniyetini artırmak için gereken önlemlerin alındığını gösterir.
 • ISO 17100 belgesi almak için, uluslararası standartlara uygun tercüme hizmetleri sunmak için gerekli prosedürleri ve kalite kontrol önlemlerini uygulamalıdır. Belge, bağımsız bir sertifikasyon kuruluşu tarafından denetlenir ve uygunluk değerlendirmesi yapılır. Denetim sonucunda kuruluşun ISO 17100 standartlarına uygun olduğu onaylanırsa, belge verilir.
 • ISO 17100 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi, tercüme hizmeti sağlayan kuruluşların müşterilerine güvenilirlik, kalite ve profesyonellik sunma yeteneklerini gösterir. Bu belge, kuruluşların uluslararası pazarda rekabet edebilirliğini artırır ve tercüme hizmetlerinin standartlara uygun olarak sunulmasını sağlar.

 

ISO 17100 Sertifikası İçin Neden Eurocert? 

Eurocert, ISO 17100 Belgesi için sertifikasyon hizmeti sunan bir belgelendirme kuruluşudur. Eurocert'i tercih etmenizin bazı nedenleri şunlar olabilir:

 1. Uzmanlık ve Deneyim: Eurocert, uluslararası standartlara uyum belgelendirmesi konusunda uzmanlaşmış bir kuruluştur. ISO 17100 Belgesi için gerekli olan gereklilikleri ve süreci detaylı olarak bilir ve uygular. Kuruluşunuzun gereksinimlerini anlamak ve belgelendirme sürecinde size rehberlik etmek için uzman bir ekip sunar.

 2. Uluslararası Tanınırlık: Eurocert, uluslararası alanda tanınan bir belgelendirme kuruluşudur. ISO 17100 Belgesi, uluslararası geçerliliği olan bir belgedir ve müşterileriniz ve iş ortaklarınız tarafından kabul edilir. Eurocert tarafından verilen belge, tercüme hizmetlerinizin uluslararası standartlara uygun olduğunu kanıtlar.

 3. Müşteri Odaklı Yaklaşım: Eurocert, müşteri memnuniyetine ve ihtiyaçlarına odaklanan bir yaklaşım benimser. Belgelendirme sürecinde size özelleştirilmiş hizmetler sunar ve kuruluşunuzun gereksinimlerine uygun çözümler sağlar. Müşteri ilişkileri yönetiminde profesyonel bir yaklaşım sergiler.

 4. Hızlı ve Güvenilir Hizmet: Eurocert, belgelendirme sürecini hızlı ve etkili bir şekilde yönetir. Başvurunuzun değerlendirilmesi, denetim planlaması, denetim süreci ve sertifikasyon aşamasında zamanında ve güvenilir hizmet sunar. Belgenizin alınması sürecinde size rehberlik eder ve gerektiğinde destek sağlar.

 5. Sürekli Destek ve İyileştirme: Eurocert, belgelendirme sonrasında da size sürekli destek sağlar. ISO 17100 Belgesi'ni elde ettikten sonra sürekli iyileştirme ve denetim faaliyetlerinde size rehberlik eder. Belgenizin geçerliliğini sürdürmek ve performansınızı artırmak için size danışmanlık hizmetleri sunar.

Eurocert, ISO 17100 Belgesi için sertifikasyon hizmetleri sunan bir kuruluş olarak belgelendirme sürecinde size profesyonel destek sağlar ve tercüme hizmetlerinizin kalitesini kanıtlamanıza yardımcı olacaktır. 


 

ISO 17100 Belgesi Temel Gereksinimleri Nelerdir? 

ISO 17100 Belgesi, tercüme hizmeti sağlayan kuruluşların belirli gereksinimlere uygun olarak çalışmasını sağlar. Temel gereksinimler aşağıda açıklanmıştır:

 1. Kaynak Dilde Metin Analizi: Tercüme süreci, kaynak dildeki metnin anlaşılması ve analizi ile başlar. Kuruluşlar, tercüme yapılacak metinleri anlamalı, gereksinimleri belirlemeli ve kaynak metnin dil ve içerik açısından doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamalıdır.

 2. İnsan Kaynakları: Tercüme hizmeti sağlayan kuruluşlar, nitelikli tercümanları istihdam etmelidir. Tercümanların dil yetenekleri, tercüme deneyimi ve özel uzmanlık alanları değerlendirilmeli ve kaynak metne uygun tercüme yapma yeteneklerine sahip olmaları sağlanmalıdır.

 3. Tercüme Süreci: Tercüme süreci, kaynak metinden hedef dile doğru bir aktarımı içerir. Kuruluşlar, tercüme sürecini belirlemeli, tercüme, düzenleme, revizyon ve kalite kontrol gibi aşamaları yönetmeli ve kalite gereksinimlerini karşılamak için uygun yöntemler kullanmalıdır.

 4. Kalite Kontrol: ISO 17100, tercüme hizmetlerinde kalite kontrol önlemlerini belirler. Kuruluşlar, kalite yönetim sistemlerini uygulamalı, kalite kontrol prosedürlerini izlemeli ve tercümelerin dil, anlam, tutarlılık ve doğruluk gibi kalite kriterlerine uygun olduğunu sağlamalıdır.

 5. Müşteri İlişkileri ve Proje Yönetimi: Kuruluşlar, müşteri taleplerini anlamalı, süreçleri planlamalı, zaman yönetimi yapmalı ve müşteri ile etkin iletişim sağlamalıdır. Tercüme projelerinin etkin bir şekilde yönetilmesi, müşteri memnuniyetini artırmak için önemlidir.

 6. Gizlilik ve Veri Güvenliği: Kuruluşlar, müşteri bilgilerini gizli tutmalı ve veri güvenliği önlemlerini almalıdır. Müşteriye ait bilgilerin ve belgelerin korunması, güvenilirlik ve itibar açısından önemlidir.

ISO 17100 Sertifikası, bu temel gereksinimleri karşılayan tercüme hizmeti sağlayan kuruluşlara verilir. Belge, kuruluşların kaliteli tercüme hizmetleri sağladığını ve uluslararası standartlara uygun olarak çalıştığını gösterir.

 

ISO 17100 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 17100 Sertifikası almak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir:

 1. Standartları İnceleyin: ISO 17100 Belgesi gerekliliklerini ve standartları inceleyin. Bu belge, tercüme hizmetlerinin kalitesini yönetmek için belirlenen spesifik gereklilikleri içerir. Standartların tümünü anlamak ve uygulamak önemlidir.

 2. Hazırlık Yapın: ISO 17100 Belgesi almak için kuruluşunuzda bir hazırlık süreci başlatın. Bu süreç, standartlara uyum için gerekli adımları ve düzenlemeleri içerir. Örneğin, tercümanların niteliklerini değerlendirmek, tercüme süreçlerini belirlemek, kalite kontrol prosedürlerini oluşturmak gibi çalışmalar yapılmalıdır.

 3. Eğitim ve Farkındalık Oluşturma: Çalışanlarınıza ISO 17100 gereklilikleri hakkında eğitimler verin ve belgenin önemini vurgulayın. ISO 17100 standartlarına uygun çalışma süreçlerini ve kalite yönetim sistemini anlamalarını sağlayın.

 4. Uygulama ve Dokümantasyon: Standartları uygulamaya başlayın ve ilgili dokümantasyonu oluşturun. Bu dokümantasyon, tercüme süreçlerini, kalite kontrol adımlarını, insan kaynakları yönetimini ve diğer gereklilikleri ayrıntılı olarak belirtmelidir. Dokümantasyonunuz, ISO 17100 gerekliliklerine uygunluğunuzu göstermelidir.

 5. İç Denetim ve Gözden Geçirme: ISO 17100 gerekliliklerine uyumunuzu değerlendirmek için iç denetimler yapın. Bu denetimler, kuruluşunuzun belirlediği süreçleri takip ettiğini ve gerekliliklere uygun çalıştığını doğrulamak için kullanılır. Ayrıca, sürekli iyileştirme amacıyla periyodik gözden geçirmeler yapın.

 6. Sertifikasyon Kuruluşuna Başvurun: ISO 17100 Belgesi almak için bir sertifikasyon kuruluşuna başvurun. Bu kuruluşlar, belgelendirme sürecini yürüten ve uygunluk değerlendirmesi yaparak belge veren kuruluşlardır. Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, sertifikasyon kuruluşu belgenizi vermek üzere denetim yapacaktır.

 7. Denetim Süreci: Sertifikasyon kuruluşu, belgenin verilebilmesi için bir denetim gerçekleştirir. Bu denetim, ISO 17100 standartlarına uygunluğunuzun değerlendirilmesini içerir. Denetim sonucunda gerekliliklere uygun olduğunuz onaylanırsa, ISO 17100 Belgesi alabilirsiniz.

ISO 17100 Belgesi almak bir süreç gerektirir ve başvuru süreci kuruluşunuzun hazırlığına ve uyum seviyesine bağlı olarak değişebilir. Profesyonel danışmanlık almak veya sertifikasyon kuruluşunun rehberlik etmesi, başvuru sürecinde yardımcı olabilir.


 

ISO 17100 Belgesi Fiyatı Nedir?    

ISO 17100 Belgesi almak için belgelendirme kuruluşları farklı fiyatlandırma politikaları izleyebilir ve ücretlendirme, kuruluşunuzun büyüklüğü, karmaşıklığı ve belgelendirme sürecindeki ihtiyaçlara bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, kesin bir fiyat vermek için doğrudan belgelendirme kuruluşlarıyla iletişime geçmeniz önemlidir.

ISO belgelendirme sürecinin maliyeti, aşağıdaki faktörler tarafından etkilenebilir:

 1. Kuruluşunuzun büyüklüğü: Çalışan sayısı, operasyonların hacmi ve tercüme hizmetlerinin kapsamı gibi faktörler, belgelendirme maliyetini etkileyebilir.

 2. Süreç Karmaşıklığı: Kuruluşunuzun mevcut tercüme süreçleri ve kalite yönetim sistemi karmaşıklığı, denetim süresini ve dolayısıyla maliyeti etkileyebilir.

 3. Denetim Hacmi: ISO 17100 Belgesi almak için gereken denetim sayısı da maliyet üzerinde etkili olabilir. Belirli bir zaman dilimi içinde birden fazla denetim yapılması gerekiyorsa, maliyet artabilir.

 4. Geçerlilik Süresi: Belgenin geçerlilik süresi de maliyeti etkileyebilir. Belgenin süresi uzadıkça, yenileme maliyetleri ortaya çıkabilir.

 

ISO 17100 Belgesi Faydaları Nelerdir? 

ISO 17100 Belgesi, tercüme hizmeti sağlayan kuruluşlar için birçok fayda sağlar. İşte ISO 17100 Belgesi'nin bazı faydaları:

 1. Kalite Güvencesi: ISO 17100 standartlarına uygun olarak belgelendirilmiş olmak, tercüme hizmetlerinizin kalitesini garanti eder. Müşterilere, tercümelerinin belirli bir kalite standardına uygun olarak gerçekleştirileceği konusunda güven verir.

 2. Müşteri Memnuniyeti: ISO 17100 Belgesi, müşterilere profesyonel, kaliteli ve güvenilir tercüme hizmetleri sunduğunuzu gösterir. Müşterilerin tercümelerinizden memnun kalma olasılığı artar ve uzun vadeli müşteri ilişkileri geliştirebilirsiniz.

 3. Rekabet Avantajı: ISO 17100 Belgesi, tercüme hizmetlerinizde standartlara uygunluğunuzu kanıtlar. Bu da sizi rakiplerinizden ayırır ve müşterilerin tercih ettiği bir tercüme hizmeti sağlayıcısı olarak konumlanmanızı sağlar.

 4. İç Süreçlerin Geliştirilmesi: ISO 17100 standartlarına uyum sağlamak için kuruluşunuzda süreçlerinizi gözden geçirmeniz gerekecektir. Bu, iş süreçlerinizin daha etkin ve verimli hale getirilmesine yol açabilir ve operasyonel mükemmeliyeti teşvik edebilir.

 5. Risk Azaltma: ISO 17100 Belgesi, tercüme hizmetlerinizin kalitesini ve tutarlılığını yönetmek için belirlenmiş bir kalite yönetim sistemi gerektirir. Bu da hataların azaltılmasına, risklerin önceden tespit edilmesine ve düzeltilmesine yardımcı olur.

 6. Uluslararası Kabul: ISO 17100 Belgesi, tercüme hizmetlerinizin uluslararası standartlara uygun olduğunu kanıtlar. Bu, uluslararası müşterilerle çalışırken güvenilirlik ve kabul edilebilirlik sağlar.

 7. İyileştirme Fırsatları: ISO 17100 Belgesi, sürekli iyileştirme prensibine dayanan bir kalite yönetim sistemini gerektirir. Bu, kuruluşunuzun sürekli olarak performansını ve hizmet kalitesini artırmasını teşvik eder.

ISO 17100 Sertifikası, tercüme hizmetleri alanında itibarınızı güçlendirir, müşteri memnuniyetini artırır, rekabet avantajı sağlar ve operasyonel verimliliği teşvik eder. Ayrıca, uluslararası alanda daha geniş müşteri tabanı oluşturma fırsatı sunar.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları