ETI Etik Ticaret Belgesi

Eti Etik Ticaret Belgesi Etik Ticaret Girişimi (ETI) dünya çapında işçi haklarına saygıyı teşvik etmek amacıyla şirketler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin önde gelen bir ittifakıdır. Vizyonu tüm işçilerin sömürü ve ayrımcılığa arınmış ve özgürlük, güvenlik ve eşitlik koşullarına bir ortamda çalışmasını sağlamaktır.

Etik ticaret nedir?
Etik ticaret perakendeciler, markalar ve onların tedarikçilerinin sattıkları ürünlerin ve  insanların çalışma koşullarının iyileştirilmesi için sorumluluk alması demektir. Bu işçilerin çoğu dünya çapındaki tedarikçi firmalar, işçi haklarını korumak için tasarlanmış yasalar yetersiz ya da olmayan yoksul ülkelerde bulunan tarafından istihdam edilmektedir.

ETI Neden Gereklidir?
Etik ticaret tadarik yönetimi içerisinde önemli bir hale gelmiştir. Bu sisteme dahil dünya çapında  fimalar tedarikçilerinden talep etmektedirler.
ETI belgesi ile ilgili Eurocert uzmanlarına danışabilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları