SEDEX Denetimi (SMETA)

Sedex Smeta Denetim Nedir?

Sedex SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit), birçok şirketin tedarik zinciri yönetimi ve sosyal sorumluluk açısından uyum sağlamak için kullandığı bir denetim yöntemidir. SMETA, Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) üyeleri tarafından benimsenen bir denetim standardıdır.

 

Neden Eurocert?

Eurocert, Sedex SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) denetimleri gibi belgelendirme ve denetim hizmetleri sunan uluslararası bir sertifikasyon kuruluşudur. Eurocert, şirketlere tedarik zinciri yönetimi, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarında destek sağlamak için yetkilendirilmiş bir denetim kuruluşudur.

Eurocert'in Tercih Etmeniz için Birkaç Sebep

Yetkilendirilmiş Denetim Kuruluşu: Eurocert, Sedex tarafından yetkilendirilen ve SMETA denetimleri için uygunluğu onaylanmış bir kuruluştur. Bu, Eurocert'in denetimleri yürütme konusunda yetkin olduğunu ve uluslararası standartlara uygunluğunu garanti ettiğini gösterir.

Geniş Kapsam ve Uzmanlık: Eurocert, tedarik zinciri yönetimi, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik gibi birçok alanda deneyime sahiptir. Farklı sektörlerdeki şirketlere hizmet verir ve kapsamlı bir denetim süreci sunar.

Uluslararası Geçerlilik: Eurocert, uluslararası standartlara uygun denetim ve belgelendirme hizmetleri sunar. Bu da şirketlere uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlar ve müşterilerine sürdürülebilirlik ve etik uyumluluk konularında güven verir.

Güvenilirlik ve İtibar: Eurocert gibi saygın bir denetim kuruluşuna bağlı olmak, şirketlerin sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularında güvenilirlik ve itibar kazanmasına yardımcı olabilir. Eurocert sertifikası, şirketin tedarik zinciri uyumluluğunu ve etik uygulamalarını doğrulayan bir kanıttır.

Eurocert gibi yetkin bir denetim kuruluşuyla çalışmak, şirketlerin tedarik zinciri yönetimi ve sosyal sorumluluk alanlarında iyileştirme fırsatlarını tanımlamalarına ve daha sürdürülebilir bir iş yapma şekli benimsemelerine yardımcı olacaktır.

 

SMETA denetimleri, tedarik zincirindeki işyeri koşullarını, işçi haklarını, çevresel sürdürülebilirliği ve iş etiğini değerlendirmek için kullanılır. Bu denetimler, tedarikçilerin belirli bir dizi kriteri karşıladığını ve etik ticaret ilkelerine uyduğunu doğrulamak amacıyla yapılır.

SMETA denetimi, şirketlerin tedarikçilerinin performansını ve uyum düzeyini değerlendirmelerine olanak sağlar. Denetimler, çalışma koşullarını, işçi haklarını, ücret ve çalışma saatleri gibi konuları, sağlık ve güvenlik önlemlerini, çevresel uygulamaları ve iş etiğini inceler. Bu denetimler, şirketlerin tedarik zincirindeki riskleri belirlemelerini, iyileştirme fırsatlarını tanımalarını ve daha sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmalarını sağlar.

SMETA denetimleri, tarafsız ve bağımsız üçüncü taraf denetim kuruluşları veya şirket içi denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilebilir. Denetim sonuçları, şirketlerin tedarikçileriyle iletişim kurmaları, işbirliği yapmaları ve tedarik zincirindeki iyileştirme çalışmalarını yönlendirmeleri için değerli bir bilgi kaynağı sağlar.

Sedex SMETA denetimi, şirketlerin etik ticaret uygulamalarını desteklemelerine, sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmalarına yardımcı olan önemli bir araçtır.

 

Sedex Smeta Denetim Kriterleri

Sedex SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) denetimi, tedarik zinciri yönetimi ve sosyal sorumluluk alanlarında uyumu değerlendirmek için kullanılan bir denetim standardıdır. Denetim, bir dizi kriteri ele alır ve işyeri koşulları, işçi hakları, çevresel sürdürülebilirlik ve iş etiği gibi konuları kapsar. SMETA denetim kriterleri genellikle aşağıdaki gibi unsurları içerir:

 1. İşyeri Koşulları: Denetim, işyerlerinde güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanıp sağlanmadığını değerlendirir. Buna işyeri düzeni, temizlik, yangın güvenliği, acil durum prosedürleri gibi faktörler dahildir.

 2. Çalışma Saatleri ve Ücret: Denetim, işçilere adil ve yasal çalışma saatleri ve ücretler sağlanıp sağlanmadığını inceler. Aşırı mesai, fazla çalışma ücretleri, ücret dökümü gibi konular kontrol edilir.

 3. Çocuk İşçilik: Denetim, çocuk işçilik uygulamalarının tespit edilip edilmediğini kontrol eder. Yasal yaş sınırlarına uyum, eğitim hakları ve çocuk işçilikle mücadele politikaları gibi konular değerlendirilir.

 4. Zorla Çalıştırma: Denetim, zorla çalıştırmanın olup olmadığını belirlemek için işçi haklarına saygıyı değerlendirir. İşçilere özgürce çalışma imkanı sunulup sunulmadığı, tehdit ve baskıların olup olmadığı kontrol edilir.

 5. İşçi Hakları: Denetim, sendika özgürlüğü, kolektif pazarlık, grev hakkı gibi işçi haklarını inceler. İşçilerin haklarını ifade etme ve savunma özgürlüğüne saygı gösterilip gösterilmediği kontrol edilir.

 6. Sağlık ve Güvenlik: Denetim, işyerlerinde sağlık ve güvenlik önlemlerinin uygulanıp uygulanmadığını değerlendirir. İşçilere sağlanan koruyucu ekipmanlar, risk değerlendirmeleri, güvenlik eğitimleri gibi konular kontrol edilir.

 7. Çevresel Performans: Denetim, işletmelerin çevresel etkilerini değerlendirir. Atık yönetimi, enerji tüketimi, su kullanımı, zararlı kimyasalların kullanımı gibi konular kontrol edilir.

 8. İş Etiği ve Yönetişim: Denetim, işletmelerin iş etiği standartlarına uygunluğunu değerlendirir. Rüşvet, yolsuzluk, haksız rekabet gibi etik olmayan uygulamaların varlığı incelenir. Ayrıca, şirketin yönetişim yapısı, şeffaflık düzeyi ve sürdürülebilirlik politikaları gibi konular da denetim kapsamında değerlendirilir.

 

SMETA denetimleri genellikle aşağıdaki adımları içeren bir süreçte gerçekleştirilir:

 1. Denetim Planlama: Denetimi gerçekleştirecek denetim ekibi, denetimin planlaması için tedarikçi ve işyeri ile iletişime geçer. Denetim tarihi, süresi ve detayları belirlenir.

 2. Dokümantasyon İncelemesi: Denetim öncesinde, tedarikçi tarafından sağlanan belgeler incelenir. Bu belgeler arasında çalışma saatleri kayıtları, ücret dökümleri, iş sağlığı ve güvenliği politikaları, çevresel politikalar gibi bilgiler yer alır.

 3. Site Ziyareti ve Gözlem: Denetim ekibi, tedarikçi işyerini ziyaret ederek gözlem yapar. Çalışma koşullarını, tesisin fiziksel durumunu, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini değerlendirir. Ayrıca, işçilerle röportajlar yaparak görüşlerini alır.

 4. Röportajlar: Denetim ekibi, tedarikçi çalışanları, işçi temsilcileri ve yöneticilerle görüşmeler yapar. Bu röportajlar, çalışma saatleri, ücretler, işçi hakları, sendika özgürlüğü gibi konuları kapsar.

 5. Belgelerin İncelenmesi: Denetim ekibi, tedarikçi tarafından sağlanan belgeleri detaylı bir şekilde inceler. Bu belgeler arasında ücret kayıtları, sözleşmeler, çalışma saatleri düzenlemeleri, eğitim kayıtları gibi belgeler yer alır.

 6. Raporlama: Denetim ekibi, denetim sonuçlarını raporlar. Rapor, tespit edilen uyumlu ve uyumsuzlukları, önerilen iyileştirmeleri ve varsa önemli riskleri içerir. Rapor, tedarikçiye sunularak düzeltici ve önleyici eylem planlarının oluşturulmasına yardımcı olur.

SMETA denetimi, tedarik zinciri içindeki şirketlerin sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine ve daha sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmelerine yardımcı olur. Bu denetimler, şirketlerin etik ticaret ilkelerine uyumunu değerlendirir ve tedarikçilerin işyeri koşullarını iyileştirmeleri için rehberlik eder. SMETA denetimi, tedarik zincirindeki riskleri belirlemek, uygunluk düzeyini değerlendirmek ve iyileştirme fırsatları tanımlamak için önemli bir araçtır.

 

SMETA Standartları

 1. Yasal Uyumluluk: Denetim, tedarikçinin yerel yasal düzenlemelere ve uluslararası standartlara uyumunu değerlendirir. İşçi hakları, iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma gibi konularda gereksinimleri karşılayıp karşılamadığı incelenir.

 2. İşçi Hakları: Denetim, tedarikçinin işçi haklarına saygı gösterip göstermediğini değerlendirir. Çalışma saatleri, ücretler, fazla mesai, grev hakkı, sendika özgürlüğü gibi konular kontrol edilir.

 3. Çocuk İşçilik ve Zorla Çalıştırma: Denetim, çocuk işçilik uygulamalarının varlığını tespit eder ve tedarikçinin bu konuda önlemler aldığını kontrol eder. Aynı şekilde, zorla çalıştırma veya kölelik gibi uygulamaların olup olmadığı da incelenir.

 4. Sağlık ve Güvenlik: Denetim, tedarikçinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemleri değerlendirir. İşyerindeki risklerin belirlenmesi, koruyucu ekipmanların kullanımı, acil durum prosedürleri gibi faktörler kontrol edilir.

 5. Çevresel Performans: Denetim, tedarikçinin çevresel etkilerini değerlendirir. Atık yönetimi, enerji ve su tüketimi, hava ve su kirliliği, zararlı kimyasalların kullanımı gibi konular kontrol edilir.

 6. İş Etiği: Denetim, işletmenin etik değerlere uygun davrandığını değerlendirir. Rüşvet, yolsuzluk, haksız rekabet gibi etik olmayan uygulamaların varlığı araştırılır.

SMETA denetimleri, tedarik zincirindeki şirketlerin sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirdiğini doğrulamak ve iyileştirme fırsatlarını tanımlamak için önemli bir araçtır. Denetim sonuçları, şirketlerin tedarikçileriyle işbirliği yaparak daha etik ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmasına yardımcı olur.

 

Sedex Smeta Denetim Çeklisti

Sedex SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) denetiminde kullanılan bir kontrol listesi (checklist) bulunmaktadır. Bu kontrol listesi, denetim sırasında incelenmesi gereken konuları ve ilgili soruları içerir. İşte genel olarak kullanılan bir Sedex SMETA denetim kontrol listesinin örnek bir özeti:

 1. İşyeri Koşulları:

 2. İşyeri düzeni ve temizlik koşulları nasıl?

 3. Yangın güvenliği önlemleri alınmış mı?

 4. Acil durum prosedürleri ve ekipmanları mevcut mu?

 5. İş Sağlığı ve Güvenliği:

 6. İşyerinde risk değerlendirmesi yapılmış mı?

 7. İşçilere gerekli eğitimler veriliyor mu?

 8. Kişisel koruyucu ekipmanlar sağlanıyor mu ve kullanılıyor mu?

 9. Çalışma Saatleri ve Ücret:

 10. Çalışma saatleri yasal düzenlemelere uygun mu?

 11. Fazla mesai uygulamaları ve ücretlendirme nasıl?

 12. Ücret kayıtları tutuluyor ve açıkça gösteriliyor mu?

 13. Çocuk İşçilik ve Zorla Çalıştırma:

 14. Çocuk işçilik uygulamaları var mı?

 15. Yasal yaş sınırlarına uyuluyor mu?

 16. Zorla çalıştırma veya kölelik gibi uygulamaların varlığı var mı?

 17. İşçi Hakları:

 18. Sendika özgürlüğüne ve kolektif pazarlığa saygı gösteriliyor mu?

 19. İşçiler grev yapma hakkına sahip mi?

 20. Taciz, ayrımcılık veya mobbing gibi durumlarla ilgili politikalar mevcut mu?

 21. Çevresel Performans:

 22. Atık yönetimi nasıl gerçekleştiriliyor?

 23. Enerji ve su tasarrufu önlemleri alınıyor mu?

 24. Zararlı kimyasalların kullanımı kontrol altında mı?

 25. İş Etiği ve Yönetişim:

 26. Rüşvet, yolsuzluk veya haksız rekabet gibi etik olmayan uygulamalar var mı?

 27. Yönetişim yapısı şeffaf ve hesap verebilir mi?

 28. Etik politikalar ve prosedürler belirlenmiş mi?

Bu sadece genel bir örnek kontrol listesidir ve her denetim durumuna göre özelleştirilebilir. Sedex SMETA denetimleri, ilgili tedarik zinciri ve sektöre göre farklılık gösterebilir. Denetim kontrol listesi, denetimi gerçekleştirecek denetçiler veya denetim firmaları tarafından sağlanır ve denetim sürecinde kullanılır.

 

Sedex Smeta Denetimi Fiyatı

Sedex SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) denetimi için belirli bir standart fiyatlandırma bulunmamaktadır. Denetim maliyeti, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında denetim kapsamı, tedarik zinciri boyutu, coğrafi konum, denetim süresi ve denetimi gerçekleştirecek denetim firması veya kuruluşun politikaları yer alır.

Genellikle denetim maliyeti, denetimi gerçekleştirecek olan denetim firmasının belirlediği bir günlük/hourly ücret üzerinden hesaplanır. Denetim süresi, tedarik zincirinin karmaşıklığına, işyeri sayısına, çalışan sayısına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Ek olarak, bazı durumlarda seyahat, konaklama ve diğer masraflar da denetim maliyetine eklenir. Bu nedenle, denetim maliyeti için doğrudan denetim firması veya denetim kuruluşuyla iletişime geçmek önemlidir.

Sedex SMETA denetimlerinin fiyatı, genellikle özel bir teklif süreciyle belirlenir. Denetim firması veya kuruluşu, tedarik zinciri özelliklerini ve denetim gereksinimlerini dikkate alarak bir maliyet değerlendirmesi yapar. Bu nedenle, denetim maliyetini belirlemek için doğrudan denetim firmasıyla iletişime geçmek en iyi yaklaşımdır.

Unutmayın ki denetim maliyeti, işletme için sosyal sorumluluk ve tedarik zinciri uyumluluğu gibi önemli faktörler göz önüne alındığında genellikle bir yatırım olarak değerlendirilir.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları