İyi Veteriner Uygulamaları (GVP)

İyi Veteriner Uygulamaları Belgesi (GVP)

İyi Veteriner Uygulamaları (GVP), veteriner hizmetlerinde faaliyet gösteren işletmeler için kritik öneme sahip bir standarttır. GVP, hayvan sağlığı ve refahını korumak, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi, ve veteriner hizmetlerinin genel kalitesinin artırılması için uluslararası kabul görmüş uygulamaları içerir.

Eurocert ve GVP

Eurocert, İyi Veteriner Uygulamaları (GVP) konusunda uzmanlaşmış bir kuruluştur ve bu alanda kapsamlı hizmetler sunar. Eurocert, veteriner klinikleri ve sağlık merkezlerine GVP standartlarına uygunluğun sağlanmasında ve hayvan sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesinde yardımcı olur.

Deneyim ve Uzmanlık

 • Uzman Kadro: Eurocert, veteriner sağlık yönetimi ve hayvan refahı konusunda deneyimli ve uzman bir kadroya sahiptir.
 • Özelleştirilmiş Çözümler: Her veteriner işletmesinin özgün ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler sunar.
 • Uluslararası Kabul: Eurocert tarafından sunulan GVP belgelendirme hizmetleri, dünya çapında tanınır ve kabul edilir.

 

GVP Nedir?

GVP, veteriner hizmetlerinin kalitesini, güvenilirliğini ve etkinliğini artırmak için gerekli standartları ve ilkeleri tanımlar. Bu program, hayvan sağlığı ve refahı, hastalık önleme ve kontrolü, ve veteriner etiği konularında rehberlik eder.

Temel Şartlar ve Uygulamalar

GVP'yi uygulamak için veteriner işletmelerinin yerine getirmesi gereken temel şartlar ve uygulamalar şunlardır:

 • Hayvan Sağlığı ve Refahı: Hayvanların sağlığının ve refahının korunması için etkili yöntemlerin uygulanması.
 • Hastalık Önleme ve Kontrolü: Hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için gerekli önlemlerin alınması.
 • Eğitim ve Farkındalık: Veteriner personelinin sürekli eğitimi ve hayvan sağlığı konusunda farkındalığın artırılması.
 • Tıbbi Ürünlerin Güvenli Kullanımı: Veteriner tıbbi ürünlerin güvenli ve etkin bir şekilde kullanılması.
 • Veteriner Hizmetlerinin Kalitesi: Veteriner hizmetlerinin kalitesinin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi.

 

GVP Belgesinin Faydaları

GVP belgesi, veteriner işletmelerine şu faydaları sağlar:

 • Hayvan Sağlığı ve Refahının Artırılması: Etkili veteriner uygulamaları ile hayvan sağlığı ve refahının artırılması.
 • İtibar ve Güvenilirlik: Yüksek kaliteli veteriner hizmetleri sunarak işletmenin itibarının ve güvenilirliğinin artırılması.
 • Hastalık Önleme ve Kontrolü: Hastalıkların etkin bir şekilde önlenmesi ve kontrol edilmesi.
 • Sürdürülebilir Veteriner Hizmetleri: Sürdürülebilir ve etik veteriner hizmetlerinin sunulması.
 • Yasal Uyumluluk: Veteriner hizmetleriyle ilgili yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyum.

 

GVP Belgesi Nasıl Alınır?

GVP belgesini almak için veteriner işletmelerinin izlemesi gereken adımlar şunlardır:
Başvuru ve Planlama: Eurocert'e başvuru yapılması ve veteriner sağlık yönetim sistemi belgelendirme süreci için planlamanın yapılması.

 • Sistem Geliştirme ve Uygulama: Etkili bir veteriner sağlık yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması.
 • Dokümantasyon: Veteriner hizmetlerine ilişkin süreçlerin dokümante edilmesi.
 • Eğitim ve Farkındalık Oluşturma: Veteriner personelinin GVP standartları ve sağlık yönetim sistemleri hakkında eğitilmesi.
 • Eurocert Değerlendirme ve Denetimi: Eurocert uzmanlarının işletmeyi ziyaret ederek veteriner sağlık yönetim sistemlerinin standartlara uygunluğunu değerlendirmesi.
 • Belgelendirme ve Sürekli İyileştirme: Uygunluk tespit edildiğinde belgenin verilmesi ve veteriner hizmetlerinin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi.

 

GVP için Neden Eurocert?

Eurocert, GVP belgelendirme sürecinde tercih edilmesinin birçok nedeni vardır:

 • Kapsamlı Uzmanlık: Eurocert, veteriner sağlık yönetimi ve hayvan refahı konusunda derin bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir.
 • Özel Çözümler: Her veteriner işletmesinin özgün ihtiyaçlarına göre hazırlanan özel çözüm yolları.
 • Küresel Kabul: Eurocert tarafından verilen belgeler, uluslararası düzeyde tanınır ve saygı görür.
 • Sürekli Destek ve Danışmanlık: Belgelendirme sürecinde ve sonrasında devam eden destek ve danışmanlık hizmetleri.

 

Hemen Başvurun

İyi Veteriner Uygulamaları (GVP) belgesi alarak, veteriner işletmenizin hizmet kalitesini yükseltebilir, hayvan sağlığı ve refahını artırabilir ve veteriner sektöründe rekabet avantajı elde edebilirsiniz. Eurocert ile iletişime geçerek, işletmenize özel bir fiyat teklifi alabilir ve belgelendirme sürecinizi hemen başlatabilirsiniz. Eurocert ile işbirliği yaparak, bu standartların gerekliliklerini karşılamak ve işletmeniz için en uygun çözümleri bulmak için gerekli tüm adımları kolayca tamamlayabilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları