ISO 22000 Belgesi - Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Iso 22000 Belgesi

Iso 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

 

ISO 22000 Nedir?

ISO 22000 Sertifikası, gıda güvenliği yönetim sistemi standartlarına uyumlu olduğunu kanıtlayan bir belgedir. Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanan ISO 22000 standardı, gıda güvenliği risklerini yönetmek ve gıda güvenliğini sağlamak için uygulanması gereken bir dizi gereklilik belirler.

Güven Verir!

ISO 22000 Sertifikası, gıda işletmeleri için önemli bir prestij unsuru ve güvenilirliğin bir göstergesidir. Bu belge, işletmelerin gıda güvenliği risklerini analiz etmelerini, yönetmelerini ve kontrol altına almalarını sağlayarak tüketicilere güven verir.

 

Eurocert'in ISO 22000 Hizmeti

Eurocert, ISO 22000 Belgesi konusunda uzmanlaşmış bir belgelendirme kuruluşudur. ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sistemlerinin oluşturulması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi için bir çerçeve sunar. Eurocert Firması, müşterilerine ISO 22000 belgesi alımı ve uyumluluk süreçlerinde profesyonel hizmetler sunarak, gıda işletmelerinin güvenli ve kaliteli ürünler üretmelerine yardımcı olur.

Eurocert ISO 22000 konusundaki uzmanlığı, deneyimli ve yetkin bir kadroya dayanır. Firmada çalışan uzmanlar, ISO 22000 standartlarını ve gerekliliklerini derinlemesine anlar ve müşterilerin bu standartları başarıyla uygulamalarına yardımcı olurlar. ISO 22000 belgesi almak isteyen müşterilere danışmanlık, eğitim ve belgelendirme sürecinde destek sağlarlar. Sizde hemen 0850 533 07 77 numaralı hattımızdan detaylı bilgi alabilir veya aşağıdaki Hemen Teklif Alın kısmından formu doldurup teklif isteyebilirsiniz.

 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Gereksinimleri

ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sistemi için temel gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarttır. Bu standart, işletmelerin gıda güvenliği risklerini etkili bir şekilde yönetmelerini sağlamak için çerçeve oluşturur. 

 ISO 22000 Belgesi Alabilmek için Temel Şartlar

  • Gıda güvenliği politikası ve hedefleri: İşletme, gıda güvenliği politikasını belirlemeli ve hedeflerini belirlemelidir. Bu politika, işletmenin gıda güvenliği taahhüdünü açıkça ifade etmeli ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmelidir.
  • Gıda güvenliği risklerinin analizi: İşletme, gıda güvenliği risklerini sistematik bir şekilde analiz etmeli ve değerlendirmelidir. Bu analiz, gıda güvenliğini etkileyebilecek tehlikelerin belirlenmesini içerir.
  • Gıda güvenliği yönetim sistemi: İşletme, etkili bir gıda güvenliği yönetim sistemi kurmalıdır. Bu sistem, politika, hedefler, prosedürler, süreçler ve kaynakları içermelidir. Ayrıca, sürekli izleme, gözlemleme, düzeltici önlemler ve iyileştirme faaliyetlerini içeren bir döngüyü de içermelidir.
  • İletişim: İşletme, gıda güvenliği ile ilgili bilgilerin etkili bir şekilde iletilmesini sağlamalıdır. Bu, çalışanlar arasında, tedarikçilerle ve müşterilerle iletişimi içerir.
  • Yasal gerekliliklerin takibi: İşletme, gıda güvenliği ile ilgili yasal gereklilikleri takip etmeli ve uyum sağlamalıdır. Bunlar, gıda güvenliği düzenlemeleri, izinler ve lisanslar gibi yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli olan gerekliliklerdir.
  • İzlenebilirlik: İşletme, gıda ürünlerinin tedarik zinciri boyunca izlenebilirliğini sağlamalıdır. Bu, hammaddenin kaynağından nihai ürüne kadar tüm adımların takip edilebilir olması anlamına gelir.
  • Acil durum hazırlığı ve tepki: İşletme, potansiyel acil durumları tanımlamalı ve hazırlık planları geliştirmelidir. Ayrıca, acil durum durumunda etkili bir şekilde tepki verebilmek için gerekli önlemleri almalıdır.
  • İyileştirme: İşletme, gıda güvenliği yönetim sisteminin etkinliğini sürekli olarak gözden geçirmeli ve iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirmelidir. Bu, performansın izlenmesi, verilerin analiz edilmesi, düzeltici ve önleyici önlemlerin uygulanması ve sürekli iyileştirmenin teşvik edilmesi anlamına gelir.

 

Bu temel şartlar, ISO 22000'in gerekliliklerini kapsar. Bunlar işletmelerin gıda güvenliği yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürdürmek için izlenmesi gereken önemli adımları temsil eder. ISO 22000 Belgesi almak isteyen işletmeler, bu temel şartları karşılamak için gereken önlemleri almalı ve sürekli olarak performanslarını iyileştirmeye odaklanmalıdır.

 

Iso 22000 Standardı Maddeleri

ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sistemi için uluslararası bir standarttır. Bu standart, gıda işletmelerinin, gıda güvenliği risklerini tanımlamaları, kontrol etmeleri ve yönetmeleri için bir çerçeve sağlar. ISO 22000'in ana maddeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 

1.Kapsam: Standart, uygulanacak olan gıda güvenliği yönetim sistemi kapsamını belirlemektedir. Bu, işletmenin hangi faaliyetlerini ve süreçlerini içerdiğini açıklar.

2.Referanslar: ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sistemi için temel alınacak diğer standartlara ve belgelere atıfta bulunur.

3.Terimler ve tanımlar: Standart, kullanılan terimleri ve tanımları açıklar ve anlaşılmasını kolaylaştırır.

4.Gıda güvenliği yönetim sistemi: Bu bölüm, işletmenin gıda güvenliği politikasını belirlemesini, gıda güvenliği hedeflerini belirlemesini ve yönetim sisteminin kurulmasını gerektirir.

5.Sorumluluklar: İşletmenin üst yönetimi, gıda güvenliği yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanması ve sürdürülmesi için sorumluluk taşır.

6.Kaynak yönetimi: İşletme, insan kaynakları, altyapı, çalışma ortamı ve diğer kaynakları etkin bir şekilde yönetmelidir.

7.Planlama ve gerçekleştirme: İşletme, gıda güvenliği risklerini değerlendirmeli, önleme ve kontrol tedbirleri geliştirmeli ve bunları uygulamalıdır.

8.Validasyon, doğrulama ve iyileştirme: İşletme, kontrol tedbirlerinin etkinliğini doğrulamalı, sürekli olarak performansını izlemeli ve geliştirme fırsatlarını belirlemelidir.

Gıda güvenliği yönetim sistemi belgesi: İşletme, ISO 22000 standardına uygunluğunu gösteren bir belge veya sertifika almak için gereken adımları takip etmelidir.

Bu maddeler, ISO 22000'in ana hatlarını oluşturur ve bir gıda işletmesinin gıda güvenliği yönetim sistemi için izlemesi gereken adımları kapsar. Her maddenin altında daha detaylı alt maddeler ve gereklilikler bulunmaktadır.

 

ISO 22000 Belgesi Nasıl Alınır? 

ISO 22000 Belgesi almak için aşağıdaki adımları takip etmek gerekmektedir:

Hazırlık: İşletmenizin mevcut durumunu değerlendirin ve ISO 22000 standardının gerekliliklerine uygunluk düzeyinizi belirleyin. Eksiklikleri ve iyileştirilmesi gereken alanları belirleyin.

Dokümantasyon: İşletmenizin mevcut iş süreçlerini belgeleyin ve gıda güvenliği yönetim sisteminizi tanımlayan bir dökümantasyon oluşturun. Bu dökümanlar ISO 22000 gerekliliklerini karşılamalıdır.

Eğitim: İşletme çalışanlarını, ISO 22000 standardı ve gıda güvenliği konularında eğitin. Gerekli bilgi ve becerileri sağlamak için eğitim programları düzenleyin.

Uygulama: Gıda güvenliği yönetim sisteminizi işletmenizde uygulayın. Gıda güvenliği politikalarınızı ve prosedürlerinizi hayata geçirin ve sürekli izleme ve değerlendirme yapın.

Belgelendirme: ISO 22000 Belgesi almak için bir belgelendirme kuruluşuyla anlaşma sağlayın. Belgelendirme süreci, belgelendirme kuruluşunun işletmenizi değerlendirmesi ve ISO 22000 standardının gerekliliklerine uygunluğunuzu doğrulamasıyla gerçekleşir.

ISO 22000 Belgesini Kimler Alabilir?

ISO 22000 Belgesi, gıda sektöründe faaliyet gösteren herhangi bir işletme tarafından alınabilir. Üreticiler, işleyiciler, paketleyiciler, dağıtıcılar, restoranlar, oteller, catering şirketleri gibi gıda zinciri boyunca faaliyet gösteren tüm işletmeler ISO 22000 Belgesi alabilir.

 

ISO 22000 Zorunlu Mu?

ISO 22000 Belgesi, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için zorunlu bir belge değildir. ISO 22000, işletmelere gıda güvenliği yönetim sistemi kurma ve sertifikalandırma fırsatı sunar, ancak alınması tamamen işletmenin tercihine bağlıdır. Bununla birlikte, ISO 22000 Standardı, birçok ulusal ve uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlayabilir ve müşterilerin güvenini kazanmaya yardımcı olabilir.

 

ISO 22000 Belgesi Fiyatı

Iso 22000 belgesi alımıyla ilgili maliyetler konusunda net bir fiyat vermek zordur. ISO 22000 Belgesi fiyatı hesaplanırken, işletmenin büyüklüğü, karmaşıklığı, faaliyet alanı ve belgelendirme kuruluşunun ücret politikası gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir.

Belge almak isteyen işletmelerin, belgelendirme kuruluşlarıyla iletişime geçerek detaylı bir fiyatlandırma teklifi alması gereklidir. Bu şekilde, işletmeler belge alımıyla ilgili maliyetleri önceden planlayabilir ve buna göre bir karar verebilir.

 

Diğer Gıda Belgelendirme Hizmetlerimiz:


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları