İyi Laboratuvar Uygulamaları Belgesi (GLP)

İyi Laboratuvar Uygulamaları Belgesi (GLP)

İyi Laboratuvar Uygulamaları Belgesi (GLP), laboratuvar ortamlarında yürütülen araştırma ve deneylerin kalitesini, doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmak amacıyla oluşturulmuş bir uluslararası standarttır. Bu belge, laboratuvarların bilimsel çalışmalarını uluslararası kabul görmüş standartlara göre yürütmelerini sağlar.

Eurocert ve GLP Belgesi

Eurocert, İyi Laboratuvar Uygulamaları Belgesi (GLP) konusunda uzmanlaşmış bir kuruluştur ve bu alanda kapsamlı hizmetler sunar. Eurocert, laboratuvarlara GLP standartlarına uygunluğun sağlanmasında ve kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesinde yardımcı olur.

Deneyim ve Uzmanlık

 • Uzman Kadro: Eurocert, laboratuvar kalite yönetimi ve iyi uygulama standartları konusunda deneyimli ve uzman bir kadroya sahiptir.
 • Özelleştirilmiş Çözümler: Her laboratuvarın özgün ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler sunar.
 • Uluslararası Kabul: Eurocert tarafından verilen GLP belgesi, dünya çapında tanınır ve kabul edilir.

 

GLP Nedir?

GLP, laboratuvarlarda yürütülen araştırma ve deneylerin standardizasyonunu sağlamak için gerekli yönergeleri ve ilkeleri içerir. Bu standart, laboratuvar ortamında yapılan çalışmaların tutarlılığını, tekrarlanabilirliğini ve doğruluğunu garanti altına almayı amaçlar.

Temel Şartlar ve Uygulamalar

 • GLP'yi uygulamak için laboratuvarların yerine getirmesi gereken temel şartlar ve uygulamalar şunlardır:
 • Kalite Kontrol ve Kalite Güvencesi: Laboratuvar çalışmalarının kalite kontrol ve kalite güvence sistemleri.
 • Dokümantasyon ve Kayıt Tutma: Deneylerin ve araştırmaların detaylı kayıt tutma ve dokümantasyonu.
 • Personel Eğitimi ve Yeterliliği: Laboratuvar personelinin eğitimi ve yeterliliğinin sağlanması.
 • Ekipman ve Malzemeler: Deneylerde kullanılan ekipman ve malzemelerin bakımı ve doğruluğunun kontrolü.
 • Deney Tasarımı ve Yönetimi: Bilimsel deneylerin tasarımı, uygulaması ve yönetimi.

 

GLP Belgesinin Faydaları

GLP belgesi, laboratuvarlara şu faydaları sağlar:

 • Bilimsel Verilerin Güvenilirliği: Yüksek kaliteli ve güvenilir bilimsel verilerin üretilmesi.
 • Uluslararası Standartlara Uygunluk: Uluslararası kabul görmüş standartlara uygun laboratuvar çalışmaları.
 • İtibar ve Güvenilirlik: Bilimsel topluluk içinde laboratuvarın itibarının ve güvenilirliğinin artırılması.
 • Risk Yönetimi: Laboratuvar çalışmalarında risklerin azaltılması ve etkin yönetimi.
 • Operasyonel Verimlilik: Laboratuvar işlemlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması.

 

GLP Belgesi Nasıl Alınır?

GLP belgesini almak için laboratuvarların izlemesi gereken adımlar şunlardır:

 • Başvuru ve Planlama: Eurocert'e başvuru yapılması ve laboratuvar kalite yönetim sistemi belgelendirme süreci için planlamanın yapılması.
 • Sistem Geliştirme ve Uygulama: Etkili bir laboratuvar kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması.
 • Dokümantasyon: Laboratuvar çalışmalarına ilişkin süreçlerin dokümante edilmesi.
 • Eğitim ve Farkındalık Oluşturma: Laboratuvar personelinin GLP standartları ve kalite yönetim sistemleri hakkında eğitilmesi.
 • Eurocert Değerlendirme ve Denetimi: Eurocert uzmanlarının laboratuvarı ziyaret ederek kalite yönetim sistemlerinin standartlara uygunluğunu değerlendirmesi.
 • Belgelendirme ve Sürekli İyileştirme: Uygunluk tespit edildiğinde belgenin verilmesi ve laboratuvar hizmetlerinin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi.

 

GLP için Neden Eurocert?

Eurocert, GLP belgelendirme sürecinde tercih edilmesinin birçok nedeni vardır:

 • Kapsamlı Uzmanlık: Eurocert, laboratuvar kalite yönetimi ve iyi laboratuvar uygulamaları konusunda derin bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir.
 • Özel Çözümler: Her laboratuvarın özgün ihtiyaçlarına göre hazırlanan özel çözüm yolları.
 • Küresel Kabul: Eurocert tarafından verilen belgeler, uluslararası düzeyde tanınır ve saygı görür.
 • Sürekli Destek ve Danışmanlık: Belgelendirme sürecinde ve sonrasında devam eden destek ve danışmanlık hizmetleri.

 

Hemen Başvurun

İyi Laboratuvar Uygulamaları Belgesi (GLP) alarak, laboratuvarınızın kalite standartlarını yükseltebilir, bilimsel çalışmalarınızın güvenilirliğini ve doğruluğunu artırabilir ve laboratuvarınızın itibarını güçlendirebilirsiniz. Eurocert ile iletişime geçerek, işletmenize özel bir fiyat teklifi alabilir ve belgelendirme sürecinizi hemen başlatabilirsiniz. Eurocert ile işbirliği yaparak, bu standartların gerekliliklerini karşılamak ve laboratuvarınız için en uygun çözümleri bulmak için gerekli tüm adımları kolayca tamamlayabilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları