ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 39001 – Yol ve Trafik Güvenliği Sistemi Belgesi

ISO 39001, yol ve trafik güvenliğinin yönetimi için kritik öneme sahip olan bir uluslararası standarttır. Bu standart, kuruluşların yol güvenliği risklerini azaltmalarına, trafik kazalarını önlemelerine ve sürdürülebilir yol güvenliği performansını iyileştirmelerine yönelik bir çerçeve sunar.

 

Eurocert ve ISO 39001

Eurocert, ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi konusunda uzmanlaşmış bir kuruluştur ve bu alanda kapsamlı hizmetler sunar. Eurocert, kuruluşlara yol ve trafik güvenliği yönetim sistemlerinin geliştirilmesinde ve ISO 39001 standardına uygunluğun sağlanmasında yardımcı olur.

Deneyim ve Uzmanlık

 • Uzman Kadro: Eurocert, yol ve trafik güvenliği yönetimi konusunda deneyimli ve uzman bir kadroya sahiptir.
 • Özelleştirilmiş Çözümler: Her kuruluşun özgün yol güvenliği ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler sunar.
 • Uluslararası Kabul: Eurocert tarafından verilen ISO 39001 belgesi, dünya çapında tanınır ve kabul edilir.

 

ISO 39001 Nedir?

ISO 39001, yol güvenliği risklerinin azaltılması ve trafik kazalarının önlenmesi için kuruluşlara rehberlik eder. Bu standart, yol güvenliği performansını iyileştirmek, etkili yol güvenliği politikalarını ve uygulamalarını geliştirmek için gerekli yönergeleri içerir.

Temel Şartlar ve Uygulamalar

ISO 39001 standardını uygulamak için kuruluşların yerine getirmesi gereken temel şartlar ve uygulamalar şunlardır:

 • Yol Güvenliği Politikası: Etkili bir yol güvenliği politikasının oluşturulması ve uygulanması.
 • Risk Değerlendirme ve Yönetimi: Yol güvenliği risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi.
 • Hedefler ve Performans Göstergeleri: Yol güvenliği hedeflerinin belirlenmesi ve performans göstergelerinin takibi.
 • Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlara yol güvenliği konusunda eğitim verilmesi ve farkındalık oluşturulması.
 • Sürekli İyileştirme: Yol güvenliği yönetim sistemlerinin ve uygulamalarının sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi.

 

ISO 39001 Belgesinin Faydaları

ISO 39001 belgesi, kuruluşlara şu faydaları sağlar:

 • Trafik Kazalarının Azaltılması: Etkili yol güvenliği yönetimi ile trafik kazalarının ve bunların sonuçlarının azaltılması.
 • Operasyonel Verimlilik: Yol güvenliği yönetimindeki iyileştirmelerle operasyonel verimliliğin artırılması.
 • Rekabet Avantajı: Yol güvenliğinde mükemmelliğe ulaşarak pazarda rekabet avantajı elde etme.
 • Kurumsal İtibar ve Güvenilirlik: Güvenli yol kullanımı ve trafik kazalarının azaltılması ile kurumsal itibarın ve güvenilirliğin artırılması.
 • Sosyal Sorumluluk: Trafik kazalarının azaltılması ve yol güvenliğinin artırılması yoluyla topluma karşı sosyal sorumluluğun yerine getirilmesi.

 

ISO 39001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 39001 belgesini almak için kuruluşların izlemesi gereken adımlar şunlardır:

 • Başvuru ve Planlama: Eurocert'e başvuru yapılması ve yol güvenliği yönetim sistemi belgelendirme süreci için planlamanın yapılması.
 • Sistem Geliştirme ve Uygulama: Etkili bir yol güvenliği yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması.
 • Dokümantasyon: Yol güvenliği yönetim sistemine ilişkin süreçlerin dokümante edilmesi.
 • Eğitim ve Farkındalık Oluşturma: Çalışanların yol güvenliği yönetim sistemleri ve ISO 39001 standardı hakkında eğitilmesi.
 • Eurocert Değerlendirme ve Denetimi: Eurocert uzmanlarının kuruluşu ziyaret ederek yol güvenliği yönetim sistemlerinin standarda uygunluğunu değerlendirmesi.
 • Belgelendirme ve Sürekli İyileştirme: Uygunluk tespit edildiğinde belgenin verilmesi ve yol güvenliği yönetim sistemlerinin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi.

 

ISO 39001 İçin Neden Eurocert?

Eurocert, ISO 39001 belgelendirme sürecinde tercih edilmesinin birçok nedeni vardır:

 • Kapsamlı Uzmanlık: Eurocert, yol güvenliği yönetim sistemleri konusunda derin bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir.
 • Özel Çözümler: Her kuruluşun özgün yol güvenliği ihtiyaçlarına göre hazırlanan özel çözüm yolları.
 • Küresel Kabul: Eurocert tarafından verilen belgeler, uluslararası düzeyde tanınır ve saygı görür.
 • Sürekli Destek ve Danışmanlık: Belgelendirme sürecinde ve sonrasında devam eden destek ve danışmanlık hizmetleri.

 

Hemen Başvurun

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, kuruluşunuzun yol güvenliği yönetim uygulamalarını geliştirmek, trafik kazalarını azaltmak ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek için önemli bir adımdır. Eurocert ile işbirliği yaparak, bu standardın gerekliliklerini karşılamak ve belgenizi almak için gerekli tüm adımları kolayca tamamlayabilirsiniz.

Eurocert, sürecin her aşamasında sizlere rehberlik edecek, gerekli eğitimleri ve danışmanlığı sağlayarak başarılı bir yol güvenliği yönetim sistemi geliştirme sürecinin temellerini atmanıza yardımcı olacaktır. ISO 39001 belgesini alarak, yol güvenliği yönetiminde mükemmelliğe ulaşabilir, kuruluşunuzun operasyonel verimliliğini artırabilir ve toplumda güvenilir bir imaj oluşturabilirsiniz. Eurocert ile iletişime geçerek belgelendirme sürecinizi hemen başlatın ve yol güvenliği yönetiminde bir adım öne çıkın. 


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları