BS 10012 Veri Koruma Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi

BS 10012 Belgesi

Veri Koruma Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi

 

BS 10012 Belgesi Nedir?

BS 10012, "Veri Koruma Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi" olarak da bilinen "BS 10012:2017 Veri Koruma Kanıtlarına Sahip Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi Şartları" standardı, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasıyla ilgili bir yönetim sistemi standardıdır. Bu standart, İngiltere merkezli olan British Standards Institution (BSI) tarafından yayınlanmıştır.

BS 10012, özellikle kuruluşların kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçlerini düzenlemelerine ve uygun önlemleri almalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Standart, aşağıdaki konuları içeren bir çerçeve sunar:

 1. Kişisel verilerin tanımı ve kapsamı.
 2. Kişisel verilerin yasal işlenme koşullarının belirlenmesi ve uygulanması.
 3. Kişisel verilerin işlenmesi için gerekli olan uygun politika, süreç ve prosedürlerin oluşturulması.
 4. Kişisel veri ihlallerinin tespiti, raporlanması ve ele alınması için yöntemlerin belirlenmesi.
 5. Çalışanların eğitimi ve farkındalığının artırılması.
 6. Kişisel verilere erişimi kontrol etme ve güvenlik önlemlerinin uygulanması.

Standart, kuruluşların kişisel verileri etkin bir şekilde yönetmelerine ve yasal uyumluluğu sağlamalarına yardımcı olarak güvenilir bir veri koruma yönetim sistemi oluşturmalarına katkı sağlar. Bu nedenle, veri koruma ve gizlilik konularında çalışan kuruluşlar için önemli bir referans kaynağıdır.

 

BS 10012 Belgesi İçin Neden Eurocert?

BS 10012 belgesi almak için Eurocert gibi bir belgelendirme kuruluşunu tercih etmenin bazı avantajları şunlardır:

 1. Uluslararası Tanınırlık: Eurocert, uluslararası düzeyde tanınan ve saygın bir belgelendirme kuruluşudur. Bu, Eurocert tarafından verilen BS 10012 belgesinin, uluslararası pazarda tanınma ve kabul görmesini sağlar. İşletmenizin BS 10012 standardına uygunluğunu Eurocert belgesiyle kanıtlamak, uluslararası müşteriler ve iş ortakları için güvenilir bir referans olacaktır.
 2. Uzmanlık ve Deneyim: Eurocert, veri koruma ve kişisel bilgi yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir kuruluştur. Bu alanda sahip olduğu deneyim ve uzmanlık, işletmelerin BS 10012 gerekliliklerini anlamaları, uygulamaları ve süreçlerini optimize etmeleri için büyük bir avantaj sağlar.
 3. Tarafsızlık ve Bağımsızlık: Eurocert, bağımsız ve tarafsız bir belgelendirme kuruluşudur. Bu, BS 10012 standardına uygunluğunuzun tarafsız bir değerlendirmesi ve doğrulanması anlamına gelir. Eurocert tarafından yapılan denetimler, işletmenizin gerçek uyum seviyesini objektif bir şekilde belirlemenizi sağlar.
 4. Müşteri Güveni: Eurocert belgesi, müşterilere güven verir. İşletmenizin kişisel veri yönetimine ve veri koruma süreçlerine uygunluk gösterdiği, müşteri verilerini güvenli bir şekilde işlediği ve kişisel gizlilik haklarına saygı duyduğu konusunda müşterilere güvence sağlar.
 5. Sürekli İyileştirme: Eurocert, sertifikalandırılmış işletmeleri periyodik olarak denetler ve sürekli iyileştirme süreçlerine katkıda bulunur. Bu, işletmenizin veri koruma ve kişisel bilgi yönetimi süreçlerini sürekli olarak geliştirmenize yardımcı olur.
 6. Rekabet Avantajı: BS 10012 belgesi, işletmenize bir rekabet avantajı sağlayabilir. Müşteriler, verilerinin güvenli bir şekilde korunmasını ve işlenmesini önemserler, bu nedenle Eurocert belgesine sahip olmanız, müşteri tercihini artırabilir ve yeni iş fırsatları yaratmanıza yardımcı olabilir.

Özetle, Eurocert gibi güvenilir ve uzman bir belgelendirme kuruluşunu tercih etmek, işletmenizin BS 10012 standardına uygunluğunu doğrulayarak uluslararası tanınırlık, müşteri güveni ve sürekli iyileştirme avantajları sağlayacaktır. 

 

BS 10012 Standardı Temel Şartları

BS 10012 standardı, "Veri Koruma Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi Şartları" olarak da bilinir ve kişisel verilerin korunması için bir yönetim sistemi oluşturmayı amaçlar. Standart, aşağıdaki temel şartları içerir:

 1. Kapsam ve Sorumluluklar: Standart, kişisel veri işleme faaliyetlerinin kapsamını ve ilgili roller ve sorumlulukları tanımlar. Kuruluş, kişisel verileri yalnızca yasal temellere uygun olarak işlemeyi ve veri konularına (veri sahipleri) saygılı bir şekilde davranmayı taahhüt eder.
 2. Politika ve Süreçler: BS 10012, kuruluşların veri koruma politikası oluşturmalarını ve bu politikanın uygulanmasını sağlayacak süreçler ve prosedürler geliştirmelerini gerektirir. Politika, kişisel verilerin nasıl işleneceği, saklanacağı, güvence altına alınacağı ve kimlerle paylaşılacağı gibi ana prensipleri belirlemelidir.
 3. Risk Değerlendirmesi: Kuruluşlar, kişisel verilerin işlenmesi süreçlerindeki potansiyel riskleri belirlemek ve bu riskleri azaltmak için uygun önlemleri almakla sorumludur. Risk yönetimi, veri güvenliği ve veri korumasının etkin bir şekilde sağlanmasında kritik bir adımdır.
 4. Bilgi Güvenliği: BS 10012, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemlerin alınmasını talep eder. Bu önlemler, yetkisiz erişimi önleme, veri bütünlüğünü sağlama, veri kaybını önleme ve veri ihlallerinin tespitini içerebilir.
 5. Çalışan Eğitimi ve Farkındalığı: Kuruluşlar, çalışanlarına veri koruma politikaları ve süreçleri konusunda eğitim sağlamak ve veri koruma konusunda farkındalığı artırmakla yükümlüdür. Bilinçli çalışanlar, veri koruma kültürünün oluşturulmasında önemli bir rol oynar.
 6. Veri İhlalleri Yönetimi: BS 10012, olası veri ihlallerini tespit etmek, raporlamak ve ele almak için bir mekanizma oluşturmayı gerektirir. Veri ihlalleri, veri konularına ve düzenleyici kurumlara zamanında bildirilmelidir.
 7. Performans İzleme ve Gözden Geçirme: Kuruluşlar, veri koruma süreçlerinin ve politikalarının etkinliğini düzenli olarak izlemeli ve değerlendirmelidir. Performans gözden geçirmeleri, eksiklikleri belirlemek ve düzeltici önlemler almak için önemlidir.
 8. Düzenleyici Uyum: BS 10012, kuruluşların veri koruma düzenlemelerine ve yasal gerekliliklere uyum sağlamalarını talep eder. Bu, GDPR gibi veri koruma yasalarının gerekliliklerini karşılamayı içerir.

BS 10012 standardı, veri koruma süreçlerini organize etmek ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için kuruluşlara kapsamlı bir çerçeve sunar. Kuruluşların bu standartı takip ederek, veri konularının güvenini kazanmaları ve veri korumasına yönelik riskleri minimize etmeleri hedeflenir. Bu sayede, kuruluşlar yasal uyumluluk sağlar ve veri ihlallerini en aza indirerek itibarlarını korurlar.

 

BS 10012 Sertifikası Nasıl Alınır?

BS 10012 standardına uygunluk belgesi (sertifikası) almak için aşağıdaki adımları takip etmek gerekmektedir:

 1. Uygunluk Değerlendirmesi: İlk adım, kuruluşunuzun BS 10012 standardına uygun olup olmadığını belirlemektir. Bu değerlendirmeyi yapmak için iç denetimler düzenleyebilir, mevcut süreçleri ve politikaları standardın gereklilikleriyle karşılaştırabilir veya bağımsız bir denetim şirketinden hizmet alabilirsiniz.
 2. Hazırlık: Uygunluk değerlendirmesinden sonra, eksiklikleri belirlemek ve düzeltici önlemler almak için gerekli düzenlemeleri yapmanız gerekebilir. BS 10012 standardındaki şartları karşılamak için politikalar, prosedürler ve süreçler oluşturmalı veya revize etmelisiniz.
 3. Uygunluk Denetimi: Uygunluk süreci için bağımsız bir denetim kuruluşunu seçebilirsiniz. Bu kuruluş, kuruluşunuzun BS 10012 standardına uygun olup olmadığını değerlendirecektir.
 4. Denetim Raporu ve Düzeltici Önlemler: Denetim tamamlandıktan sonra, denetim raporu alacaksınız. Bu rapor, kuruluşunuzdaki uygunluk durumunu gösterir ve eksikliklerinizi belirleyebilir. Eğer eksiklikler varsa, bu noktada düzeltici önlemler almanız gerekecektir.
 5. Başvuru ve Belgelendirme: Düzeltici önlemleri aldıktan sonra, bir belgelendirme kuruluşuna başvuruda bulunabilirsiniz. Bu kuruluş, başvurunuzu değerlendirecek ve uygun bulunursanız BS 10012 standardına uygunluk belgesi verilecektir.

Önemli Notlar:

 • Belgelendirme kuruluşunu seçerken, güvenilir ve akredite bir kuruluş olduğundan emin olun.
 • Belgelendirme, belirli bir süre için geçerli olacaktır ve belirli aralıklarla denetimlerin yapılması gerekecektir.
 • BS 10012 sertifikası almak için belirli bir yasal gereklilik yoktur, ancak belgelendirme, kuruluşunuzun veri koruma süreçlerini düzenlemesi, uygulaması ve iyileştirmesi konusunda bağımsız bir güvence sağlar.

BS 10012 standardına uygunluk belgesi almak, kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğini önemseyen kuruluşlar için itibar ve güvenilirlik açısından değerli olabilir. Ancak bu sürecin zaman alabileceğini ve düzenlemelerin dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini unutmayın.

 

BS 10012 Belgesi Fiyatı

BS 10012 belgesi fiyatı için belgelendirme süreci ve fiyatı, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Belgelendirme sürecinin maliyetini etkileyen bazı faktörler şunlardır:

 1. Kuruluşunuzun Büyüklüğü ve Karmaşıklığı: Kuruluşunuzun büyüklüğü ve faaliyet alanı, belgelendirme sürecinin maliyetini etkileyebilir. Daha büyük ve karmaşık kuruluşlar, daha fazla kaynak ve denetim süresi gerektirebilir.
 2. Belgelendirme Kuruluşu: Belgelendirme süreci için seçtiğiniz belgelendirme kuruluşu da fiyatı etkileyebilir. Farklı belgelendirme kuruluşları farklı fiyatlandırma politikaları ve hizmet paketleri sunabilir.
 3. Mevcut Durum: Kuruluşunuzun zaten ne kadar hazır olduğu da fiyatı etkileyebilir. Eğer mevcut veri koruma ve kişisel bilgi yönetim süreçleriniz BS 10012 standardına yakınsa, uygunluk sağlamak için daha az düzenleme yapmanız gerekebilir ve bu da maliyeti düşürebilir.
 4. Belgelendirme Sürecinin Kapsamı: BS 10012 standardına uygunluk belgesi almak için belgelendirme sürecinin kapsamı önemlidir. Sadece belirli bir departman veya süreci kapsayacak şekilde belgelendirme yapmak, maliyeti düşürebilirken, tüm kuruluşu kapsayacak şekilde geniş bir belgelendirme süreci daha maliyetli olabilir.

 

Aşağıdaki Hizmetlerimize de Göz Atmanızı Öneriyoruz:

BS 10008 Belgesi

BS 6701 Belgesi

TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları