SVHC Testi ve Belgesi

SVHC Testi ve Belgesi

 

SVHC nedir?

SVHC, çok endişe verici madde (Substance of Very High Concern) olarak adlandırılan kimyasal maddeleri ifade eder. Bu maddelerin insan sağlığına, çevreye veya ekosistemlere ciddi zararları olabileceği düşünülen özelliklere sahip olduğu kabul edilir. SVHC'lerin belirlenmesi ve kontrol altına alınması için REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals - Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) yönetmeliği tarafından düzenlemeler getirilmiştir.

 • SVHC testi, bir kimyasal maddenin SVHC olup olmadığını belirlemek için yapılan bir test sürecidir. Bu testler, kimyasal maddenin belirli özelliklerini değerlendirerek SVHC kriterlerini karşılayıp karşılamadığını tespit eder. SVHC testleri, çeşitli analitik teknikler ve test yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilir.
 • SVHC belgelendirmesi ise, bir kimyasal maddenin SVHC olarak sınıflandırıldığını ve ilgili düzenlemelerin gerekliliklerini karşıladığını belgelemek anlamına gelir. SVHC belgelendirmesi, ilgili düzenleyici otoriteler tarafından yapılır ve kimyasal maddenin SVHC olarak sınıflandırıldığını gösteren belgeler veya bildirimler sunulması gerekebilir.
 • SVHC testi ve belgelendirmesi, kimyasal maddelerin SVHC olup olmadığının belirlenmesi ve kontrol altına alınması için önemlidir. Bu süreç, insan sağlığına ve çevreye zararlı etkileri olan kimyasal maddelerin tespit edilmesini sağlar ve bu maddelerin kullanımının düzenlenmesini veya sınırlanmasını gerektirebilir. SVHC testi ve belgelendirmesi, toplum sağlığını ve çevreyi korumaya yönelik önemli bir adımdır ve REACH yönetmeliği gerekliliklerini karşılamayı hedefler.

 

SVHC Testi ve Belgesi İçin Neden Eurocert?

 

Eurocert, SVHC (Substance of Very High Concern) testi ve belgesi için tercih edilebilecek bir sertifikasyon kuruluşudur. Eurocert'i tercih etmenin bazı nedenleri şunlar olabilir:

 1. Uzmanlık ve Deneyim: Eurocert, SVHC testi ve belgesi konusunda uzmanlaşmış bir kuruluştur. Bu alanda geniş deneyime sahip olması, SVHC kriterlerini ve ilgili düzenlemeleri tam olarak anlaması ve süreci etkin bir şekilde yönetmesi önemlidir. Eurocert, doğru bilgi ve rehberlik sağlayarak SVHC testi ve belgelendirme sürecini etkin bir şekilde yürütür.

 2. Güvenilirlik ve İtibar: Eurocert, uluslararası alanda tanınan ve saygın bir sertifikasyon kuruluşudur. Eurocert sertifikası, SVHC testini tamamlayan ve ilgili düzenlemelere uyum sağlayan şirketlerin güvenilirliğini ve itibarını artırır. Müşterileriniz, tedarikçileriniz ve diğer paydaşlarınız tarafından güvenilir bir şekilde uyum sağlayan bir işletme olarak algılanmanızı sağlar.

 3. Destek ve İletişim: Eurocert, SVHC testi ve belgelendirme sürecinde size destek sağlar ve iletişim kanallarını açık tutar. Sertifikasyon süreciyle ilgili sorularınızı yanıtlar, gereken belgelerin hazırlanmasında rehberlik eder ve düzenleyici gereklilikler konusunda sizi bilgilendirir. Eurocert, şirketinizle etkileşimde bulunarak sertifikasyon sürecinin sorunsuz ilerlemesini sağlar.

 4. Uluslararası Geçerlilik: Eurocert sertifikası, uluslararası geçerliliğe sahiptir. Bu, SVHC testi ve belgesinin uluslararası pazarda kabul göreceği anlamına gelir. Eurocert sertifikası, işletmenizin SVHC testini başarıyla tamamladığını ve düzenleyici gereklilikleri karşıladığını gösterir.

 5. Rekabet Avantajı: Eurocert sertifikası, SVHC testi ve belgesini tamamlayan şirketlere rekabet avantajı sağlar. SVHC'leri kontrol altına alan ve ilgili düzenlemelere uyum sağlayan şirketler, müşterilere güven verir ve pazarlama stratejilerinde fark yaratır.

Eurocert, SVHC testi ve belgesi sürecinde uzmanlık, güvenilirlik, destek ve iletişim sağlar. Eurocert sertifikasyonu, şirketinizin uyumlu, güvenilir ve çevresel açıdan sorumlu bir şekilde faaliyet gösterdiğini gösterir. Bu nedenle, Eurocert'i SVHC testi ve belgesi için tercih edebilirsiniz.

 

SVHC nedir?

SVHC, "Substance of Very High Concern" kısaltmasıyla ifade edilen, Türkçe'de "Çok Endişe Verici Madde" olarak anılan bir terimdir. SVHC, Avrupa Kimyasallar Ajansı (European Chemicals Agency - ECHA) tarafından belirlenen ve insan sağlığına, çevreye veya ekosistemlere önemli zararlar potansiyeli taşıyan kimyasal maddeleri ifade eder.

 • SVHC'ler, özellikle kanserojen, mutajen, toksik üreme, kalıcı biyobirikimlilik ve çevresel toksisite gibi özelliklere sahip olmaları nedeniyle endişe verici olarak kabul edilir. Bu maddeler, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği düşünülen veya çevre ve ekosistemler üzerinde zararlı etkilere sahip olduğu tespit edilen maddelerdir.
 • SVHC'lerin belirlenmesi ve kontrol altına alınması için Avrupa Birliği'nde REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals - Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) yönetmeliği uygulanır. Bu yönetmelik, SVHC'lerin kimyasal kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması gibi konuları düzenler. SVHC olarak belirlenen maddeler, özel izinler veya sınırlamalarla kontrol altına alınabilir ve kullanımları kısıtlanabilir.
 • ECHA, SVHC'lerin listesini sürekli olarak güncelleyerek yeni maddeleri ekleme veya mevcut maddeleri çıkarma yetkisine sahiptir. Bu liste, kimyasal maddelerin potansiyel tehlikeleri hakkında bilgi sağlar ve ilgili tarafların bu maddelerle ilgili önlemler almasını sağlar.

SVHC, kimyasal maddelerin potansiyel risklerini tanımlayan bir kavramdır ve insan sağlığına ve çevreye zararlı etkilere sahip olabilecek maddelerin kontrol altına alınmasını amaçlar.

 

SVHC Testi Kapsamındaki Ürünler?

SVHC (Substance of Very High Concern) testi, çok endişe verici maddelerin tespit edilmesi amacıyla yapılan bir test sürecidir. SVHC testi, çeşitli ürün grupları için uygulanabilir. Bu ürün grupları şunları içerebilir:

 1. Tüketici Ürünleri: Tüketici ürünleri, günlük kullanım için tasarlanan ve tüketicilere satılan ürünlerdir. Örneğin, elektronik eşyalar, oyuncaklar, tekstil ürünleri, mobilyalar, kozmetik ürünler ve ambalaj malzemeleri gibi ürünler SVHC testine tabi olabilir.

 2. Otomotiv Endüstrisi Ürünleri: Otomotiv endüstrisi, içerisinde birçok kimyasal madde bulunan karmaşık bir sektördür. Otomobil parçaları, boya ve kaplamalar, döşeme malzemeleri, kablo ve teller gibi otomotiv ürünleri SVHC testine tabi olabilir.

 3. Elektrik ve Elektronik Ürünler: Elektrik ve elektronik ürünlerde kullanılan kimyasal maddelerin SVHC testinden geçmesi gerekebilir. Bilgisayarlar, cep telefonları, beyaz eşyalar, aydınlatma ürünleri, pil ve bataryalar gibi elektrik ve elektronik ürünler bu kapsamdadır.

 4. İnşaat Malzemeleri: İnşaat sektöründe kullanılan malzemeler, SVHC testine tabi olabilir. Örneğin, boya, kaplama malzemeleri, yalıtım malzemeleri, çimento ve beton gibi inşaat malzemeleri SVHC testine tabi tutulabilir.

 5. Tekstil ve Ayakkabı Ürünleri: Tekstil ve ayakkabı endüstrisi, SVHC testine tabi tutulabilecek ürünler üretir. Kumaşlar, elbiseler, ayakkabılar, aksesuarlar gibi tekstil ve ayakkabı ürünleri SVHC testine tabi olabilir.

Bu sadece birkaç örnek olup, SVHC testi birçok farklı ürün grubu için gereklilik arz edebilir. Özellikle insan teması, tüketici güvenliği, çevresel etkiler ve potansiyel tehlike kriterlerine göre belirli ürünler SVHC testine tabi tutulabilir. Her bir ürünün özellikleri ve kullanım amacı dikkate alınarak, SVHC testinin gerekip gerekmeyeceği belirlenir.

 

SVHC Belgesi Nasıl Alınır?

SVHC (Substance of Very High Concern) belgesi, bir kimyasal maddenin SVHC olarak sınıflandırıldığını ve ilgili düzenlemelere uyum sağlandığını belgeleyen bir belgedir. SVHC belgesi almak için aşağıdaki adımları takip etmek gerekmektedir:

 1. SVHC Belirlenmesi: Öncelikle, ilgili kimyasal maddenin SVHC olarak sınıflandırılmış olması gerekmektedir. Avrupa Kimyasallar Ajansı (European Chemicals Agency - ECHA) tarafından yayınlanan SVHC aday listesini kontrol ederek, ilgili maddenin bu listede yer alıp almadığını doğrulamak önemlidir. Eğer maddeniz SVHC olarak sınıflandırılmışsa, SVHC belgesi almanız gerekebilir.

 2. REACH Yönetmeliği Uyumu: SVHC belgesi almak için, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals - Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) yönetmeliği gerekliliklerine uyum sağlamanız gerekmektedir. Bu yönetmelik, SVHC'lerin kontrol altına alınmasını ve kullanımlarının düzenlenmesini hedefler. İlgili maddenin SVHC olarak sınıflandırılması durumunda, REACH yönetmeliğinde belirtilen gereklilikleri karşılamalısınız.

 3. Yetkilendirme ve Bildirim Süreçleri: SVHC belgesi almak için, yetkilendirme veya bildirim süreçlerini takip etmeniz gerekebilir. Eğer ilgili maddenin kullanımı için özel izin gerekiyorsa, yetkilendirme sürecini başlatmanız ve gerekli başvuruları yapmanız gerekebilir. Bildirim süreci ise, ilgili düzenleyici otoritelere kimyasal maddenin SVHC olarak sınıflandırıldığını bildirmenizi içerir.

 4. Belgelendirme Kuruluşu ile İletişim: SVHC belgesi almak için bir belgelendirme kuruluşuyla iletişime geçmeniz gerekebilir. Belgelendirme kuruluşu, ilgili maddenin SVHC olarak sınıflandırıldığını ve REACH gerekliliklerine uyum sağlandığını doğrulayan bir belge düzenler. Bu süreçte, belgelendirme kuruluşunun gerekliliklerini ve prosedürlerini takip etmeniz önemlidir.

SVHC belgesi almak, kimyasal maddenin SVHC olarak sınıflandırıldığını ve düzenlemelere uyum sağlandığını belgelemek için önemlidir. Bu süreçte, SVHC'nin belirlenmesi, REACH yönetmeliği uyumu, yetkilendirme veya bildirim süreçlerinin takibi ve belgelendirme kuruluşuyla iletişim gibi adımları takip etmek gerekmektedir. İlgili düzenleyici gerekliliklere uyum sağlayarak SVHC belgesini almanız, ürünlerinizin uygunluk ve güvenilirlik açısından avantaj sağlamasını sağlar.

 

SVHC Testi ve Belgelendirmesi Fiyatı

SVHC (Substance of Very High Concern) testi ve belgelendirmesi için fiyatlar, birkaç farklı faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler şunlar olabilir:

 1. Test Kapsamı: SVHC testi, farklı kimyasal maddelerin belirlenmesini içerebilir ve her bir maddenin testi ayrı bir maliyetle karşılanabilir. Test kapsamı, hangi kimyasal maddelerin test edileceği ve ne kadar detaylı bir analizin yapılacağına bağlı olarak fiyatı etkiler.

 2. Test Metodları ve Teknikler: SVHC testi için farklı analitik metotlar ve teknikler kullanılabilir. Kimyasal maddenin analiz edilmesi için gerekli olan laboratuvar ekipmanları, uzman personel ve analiz yöntemlerine göre maliyetler değişebilir.

 3. Numune Sayısı ve Örneklem Alma: SVHC testi için test numunesi veya örneklerin alınması gerekebilir. Numune sayısı ve örneklem alma süreci, fiyatı etkileyen faktörler arasındadır. Daha fazla numune veya daha kapsamlı bir örneklem alma işlemi, maliyetleri artırabilir.

 4. Belgelendirme Kuruluşu ve Hizmet Sağlayıcıları: SVHC testi ve belgelendirmesi için farklı belgelendirme kuruluşları ve hizmet sağlayıcıları bulunmaktadır. Her bir kuruluşun kendi fiyat politikası ve hizmet bedelleri olabilir. Bu nedenle, farklı kuruluşlardan fiyat teklifi alarak karşılaştırma yapmanız önemlidir.

SVHC testi ve belgelendirmesi için net bir fiyat vermek mümkün değildir, çünkü her durum farklılık gösterebilir. Test kapsamı, analiz metotları, numune sayısı, belgelendirme kuruluşu ve hizmet sağlayıcıları gibi faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenle, SVHC testi ve belgelendirmesi için belgelendirme kuruluşlarından fiyat teklifi almak ve gereksinimlerinizi açıklamak önemlidir. Böylece size özel bir fiyatlandırma yapılabilir ve maliyetler hakkında daha doğru bilgi alabilirsiniz.

 

SVHC Sertifikası Faydaları?

SVHC (Substance of Very High Concern) sertifikası, bir kimyasal maddenin SVHC olarak sınıflandırıldığını ve ilgili düzenlemelere uyum sağlandığını belgeleyen bir sertifikadır. SVHC sertifikasının faydaları şunlar olabilir:

 1. Uyumluluk ve İtibar: SVHC sertifikası, ilgili kimyasal maddenin SVHC olarak sınıflandırıldığını ve düzenlemelere uyum sağlandığını belgelediği için uyumluluk sağlama açısından önemlidir. Bu sertifika, müşterileriniz, tedarikçileriniz ve diğer paydaşlarınız tarafından güvenilir bir şekilde uyum sağlayan bir işletme olarak algılanmanızı sağlar.

 2. Pazar Erişimi: SVHC sertifikası, Avrupa Birliği (AB) pazarına erişimi kolaylaştırır. AB düzenlemelerine uyum sağlamak, AB içinde ticaret yapmak ve ürünlerinizi serbestçe satmak için önemlidir. SVHC sertifikası, AB pazarında rekabet avantajı elde etmenizi sağlar.

 3. Müşteri Tercihi: SVHC sertifikası, müşterilerinizin ve tüketicilerin tercihlerine uyum sağlamanızı sağlar. Çevresel ve sağlık konularına duyarlı müşteriler, SVHC sertifikasına sahip olan ürünlere daha fazla ilgi gösterebilir. Bu da müşteri memnuniyetini artırabilir ve markanızın itibarını güçlendirebilir.

 4. Yasal Uyumluluk: SVHC sertifikası, ilgili düzenlemelerin gerekliliklerini yerine getirdiğinizi ve yasalara uyum sağladığınızı gösterir. Bu da yasal sorunlarla karşılaşma riskini azaltır ve düzenleyici otoritelerle ilişkilerinizi güçlendirir.

 5. İnovasyon ve Rekabet Avantajı: SVHC sertifikası, çevresel ve sağlık konularına odaklanan inovasyon çalışmalarını teşvik eder. SVHC maddelerinin kullanımını azaltmaya veya alternatif çözümler geliştirmeye yönelik çalışmalar, inovasyon ve rekabet avantajı sağlar.

 6. Sürdürülebilirlik ve Çevre Koruma: SVHC sertifikası, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma ve çevre koruma amaçlarını destekler. SVHC maddelerinin kontrol altına alınması ve alternatif çözümlerin benimsenmesi, çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlar.

SVHC sertifikası, kimyasal maddelerin SVHC olarak sınıflandırıldığını ve ilgili düzenlemelere uyum sağlandığını belgeleyerek, müşteri güveni, pazar erişimi, yasal uyumluluk, inovasyon, sürdürülebilirlik ve çevre koruma gibi faydalar sağlar. Bu sertifikayı alarak, işletmenizin uyumlu, güvenilir ve çevresel açıdan sorumlu bir şekilde faaliyet gösterdiğini gösterebilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları