Ekolojik Tarım Belgesi

Ekolojik Tarım Belgesi Nedir?

Ekolojik Tarım Belgesi, tarım ürünlerinin ve tarımsal faaliyetlerin çevresel etkilerini en aza indirgemek için belirlenen ekolojik standartlara uygunluğunu değerlendiren bir sertifikasyondur. Bu sertifikasyon, tarım ürünlerinin ve faaliyetlerinin çevre dostu ve sürdürülebilir bir şekilde üretilmesini ve işletilmesini garanti eder.

Ekolojik Tarım Belgesinin Amacı

Ekolojik Tarım Belgesinin amacı, tarım ürünlerinin ve faaliyetlerinin çevresel etkilerini azaltmak, doğal kaynakları korumak ve biyolojik çeşitliliği desteklemektir. Bu belge, sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesine ve tüketicilere sağlıklı, çevre dostu ürünler sunulmasına katkı sağlar.

 

Eurocert ve Ekolojik Tarım Sertifikasyonu

Eurocert, Ekolojik Tarım Belgesi sertifikasyon sürecinde tarım sektörü işletmelerine rehberlik eden, çevresel standartlara uyum konusunda uzmanlaşmış bir kuruluştur. Eurocert, işletmelere sertifikasyon sürecinde danışmanlık, değerlendirme ve sertifikasyon hizmetleri sunar.

Eurocert’in Ekolojik Tarımdaki Rolü

 • Danışmanlık ve Değerlendirme: Eurocert, işletmelerin Ekolojik Tarım standartlarına uyumunu değerlendirir ve gerekli düzenlemeler için danışmanlık sağlar.
 • Sertifikasyon Süreci: Eurocert, işletmelerin Ekolojik Tarım Belgesi almasını sağlayacak süreçleri yönetir ve sertifikasyon hizmetleri sunar.
 • Sürekli Destek: Eurocert, işletmelere sertifikasyon sürecinin her aşamasında destek sunar ve sürekli iyileştirme için rehberlik eder.

 

Ekolojik Tarım Belgesinin Kapsamı ve Uygulanışı

Hangi Ürünler ve Faaliyetler Kapsamda?

Ekolojik Tarım Belgesi, sebze ve meyve üretimi, hayvancılık, arıcılık ve diğer tarımsal faaliyetleri kapsar.

Ekolojik Tarım Uygulamasının Adımları

 • Başvuru ve İlk Değerlendirme: Tarım sektörü işletmeleri, Ekolojik Tarım Belgesi sertifikasyon sürecine başvurur ve Eurocert, mevcut tarım uygulamalarını değerlendirir.
 • Standartlara Uygunluk Analizi: Eurocert, tarım faaliyetlerinin Ekolojik Tarım standartlarına uygunluğunu analiz eder ve gerekli iyileştirmeleri belirler.
 • Test ve Doğrulama: Tarım ürünleri ve faaliyetler, belirlenen çevresel performans kriterlerine göre test edilir ve doğrulanır.
 • Sertifikasyon ve Takip: Uygunluk durumuna göre sertifika verilir ve tarım faaliyetlerinin standartlara sürekli uyumunu sağlamak için düzenli denetimler yapılır.

 

Ekolojik Tarım Sertifikasının Faydaları

Temel İlkeler

 • Çevresel Sürdürülebilirlik: Tarım faaliyetlerinin çevreye olan etkilerinin azaltılması ve sürdürülebilir kaynak kullanımı.
 • Doğal Kaynakların Korunması: Toprak, su ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı.
 • Kimyasal Kullanımının Azaltılması: Sentetik gübrelerin ve pestisitlerin kullanımının azaltılması veya yasaklanması.
 • Yerel Ekosistemlerin Desteklenmesi: Yerel ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi ve korunması.

Faydaları

 • Çevresel Bilinç ve Sorumluluk: Ekolojik Tarım Belgesi, tarım sektöründe çevresel bilinci ve sorumluluğu teşvik eder.
 • Pazar Farkındalığı ve Rekabet Avantajı: Ekolojik Tarım Belgesi, tarım ürünlerinin pazarda çevre dostu olarak tanınırlık kazanmasını ve rekabet avantajı sağlar.
 • Tüketici Güveni ve Memnuniyeti: Çevresel sertifikasyon, tüketicilerin güvenini ve memnuniyetini artırır.
 • Sürdürülebilir Kalkınma: Çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine uygun tarım faaliyetleri, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlar.

 

Ekolojik Tarım Sertifikasyon Sürecinde Eurocert Hizmetleri

Ekolojik Tarım Sertifikasyon Sürecinde Eurocert’in Hizmetleri

 • Ön Değerlendirme ve Planlama: Eurocert, işletmelerin mevcut durumunu analiz eder ve Ekolojik Tarım Belgesine uyum için gereken adımları belirler.
 • Eğitim ve Farkındalık Oluşturma: Eurocert, işletme personeline Ekolojik Tarım standartları ve uygulamaları hakkında eğitim ve bilgilendirme sağlar.
 • Belgelendirme ve Denetim: Eurocert, sertifikasyon sürecini yönetir ve işletmelerin Ekolojik Tarım standartlarına sürekli uyumunu sağlamak için denetimler gerçekleştirir.

 

Hemen Başvurun

Ekolojik Tarım Belgesi alarak, işletmenizin tarım ürünlerinin ve faaliyetlerinin çevresel sürdürülebilirliğini kanıtlayabilir, tüketicilerin güvenini kazanabilir ve pazarda rekabet avantajı elde edebilirsiniz. Eurocert ile Ekolojik Tarım Belgesi sertifikasyon sürecine başlayarak, işletmenize özel hizmetler sunarak, bu standartlara uygunluğunuzu kolayca sağlamanıza yardımcı olur. İşletmenize özel bir fiyat teklifi almak ve Ekolojik Tarım Belgesi sertifikasyon sürecinizi hemen başlatmak için Eurocert ile iletişime geçebilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları