Entegre Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi

Sistem belgelendirmede en çok rastlanılan sorunlardan her bir sürecin kendine gore bir takım gerekliliklerin olması ve bu gerekliliklerin ağır prosedürler oluşturup iş yükü oluşturmasıdır.

Burada önerimiz tüm bu sistem belgelendirme süreçlerinin bir yerden işletimesi ve süreçlerin birleştirilmesidir. Bunu gerçekleştirmeniz maliyet iş süreci açaısından sizlere avantaj sağlayacaktır.

Eurocert tüm bu standartlar çerçevesinde entegre bir yönetim sistemi kurulmasında sizlere yardımcı olacaktır.
Hali hazırda kullandığınız tüm yçnetim sistemlerine entegre modeler kurulabilir.

  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri
  • OHSAS 18001 İş Sağlığı & Güvenliği Yönetim Sistemleri
  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri

Entegre yönetim sistemleri maliyet ve müşteri memnuniyeti açısından avantajlar sağlayacaktır.
Entegre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi ile ilgili Eurocert uzmanlarına danışabilirisiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları