ISO 10012 Ölçme Yönetim Sistemleri Belgesi

ISO 10012 Belgesi

ISO 10012 Nedir?

ISO 10012, ölçme yönetim sistemleri için bir standarttır. Bu standart, ölçüm süreçlerinin doğruluğunu sağlamak ve izlemek için bir çerçeve sunar. ISO 10012 Belgesi, bir organizasyonun ölçme yönetim sistemine uygunluğunu doğrulayan bir belgedir.

ISO 10012 Belgesi almak için bir organizasyon, ölçme yönetim sistemlerini ISO 10012 standartlarına uygun olarak kurmalı ve sürdürmelidir. Bu standart, ölçme ekipmanı seçiminden, kalibrasyon süreçlerine, ölçme sonuçlarının analizine kadar bir dizi gereklilik belirler.

Belge almak isteyen bir organizasyon, bağımsız bir sertifikasyon kuruluşuna başvurmalıdır. Bu kuruluş, organizasyonun ölçme yönetim sistemini ISO 10012 standartlarına uygun olarak değerlendirecek ve belge verme kararını verecektir. Belge, organizasyonun müşterilerine, tedarikçilere ve diğer paydaşlara ölçüm süreçlerinde güvenilirlik sağladığını gösterir.

ISO 10012 Belgesi, bir organizasyonun ölçme süreçlerinde güvenilirliğini kanıtlar ve rekabet avantajı sağlar. Müşteriler, ISO 10012 belgesine sahip bir organizasyondan hizmet veya ürün satın alırken ölçüm süreçlerinin doğruluğuna güvenebilirler.

Ancak belgenin alınması bir zorunluluk değildir. ISO 10012 Sertifikası, organizasyonun tercihine bağlı olarak alınabilir ve uygulanabilir. Belgenin alınması, ölçüm yönetim süreçlerinin daha iyi kontrol edilmesini ve sürekli iyileştirilmesini teşvik eder.

ISO 10012 Sertifikası, ölçme yönetim sistemleri ve ölçüm süreçlerine odaklanan ISO'nun diğer standartlarıyla birlikte kullanılabilir. Örneğin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile entegre edilerek organizasyonun kalite yönetim süreçleri güçlendirilebilir.

Sonuç olarak, ISO 10012 Belgesi, ölçme yönetim sistemlerinin uygunluğunu doğrulayan bir belgedir. Organizasyonların bu belgeyi alarak ölçüm süreçlerinde güvenilirlik sağlaması ve rekabet avantajı elde etmesi mümkündür.

ISO 10012 Sertifikası İçin Neden Eurocert?

 

EuroCert, ISO 10012 Belgesi almak için tercih edilebilecek bir sertifikasyon kuruluşudur. Aşağıda EuroCert'i tercih etme nedenleri özetlenmiştir:

Uluslararası tanınırlık: EuroCert, uluslararası olarak tanınan bir sertifikasyon kuruluşudur. ISO standartlarının uygulanması ve belgelendirilmesi konusunda geniş deneyime sahiptir. Bu, EuroCert tarafından verilen ISO 10012 Belgesi'nin uluslararası alanda kabul göreceği anlamına gelir.

Uzmanlık ve bilgi birikimi: EuroCert, ölçme yönetim sistemleri ve ISO standartları konusunda uzmanlaşmış bir kuruluştur. Alanında deneyimli ve yetkin denetçi kadrosuyla ölçme yönetim süreçlerinizi değerlendirebilir ve ISO 10012 gerekliliklerine uygunluğunuza dair güvenilir bir değerlendirme sağlayabilir.

Rekabetçi fiyatlandırma: EuroCert, rekabetçi bir fiyatlandırma politikasına sahip olabilir. ISO 10012 Belgesi almak için sunulan hizmetlerin maliyeti konusunda adil ve rekabetçi bir yaklaşım sunarak organizasyonunuzun bütçe gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olabilir.

Müşteri odaklılık: EuroCert, müşteri memnuniyetine odaklanan bir kuruluştur. Belgelendirme süreci boyunca ihtiyaçlarınıza uygun bir hizmet sunmaya çalışır ve müşteri geri bildirimlerini önemser. Size süreç hakkında doğru bilgiler sağlamak, danışmanlık ve destek sunmak için çaba sarf eder.

Süreç yönetimi: EuroCert, belgelendirme sürecini etkin bir şekilde yönetme ve organizasyonunuzla işbirliği içinde çalışma konusunda yeteneklidir. Sürecin planlanması, denetimlerin yapılması, raporların hazırlanması ve belgenin verilmesi aşamalarında profesyonel bir yaklaşım sergiler.

Bu nedenler EuroCert'i ISO 10012 Belgesi almak için tercih edilebilecek bir sertifikasyon kuruluşu yapabilir. Ancak, belgelendirme sürecinde karar vermeden önce, EuroCert ile doğrudan iletişime geçerek hizmetleri, fiyatlandırma politikası ve diğer ayrıntılar hakkında daha fazla bilgi edinmeniz önemlidir.

 

ISO 10012 Belgesi Temel Gereksinimleri Nelerdir?

ISO 10012 Belgesi için temel gereksinimler şunları içerir:

Ölçme politikası: Organizasyon, ölçme süreçlerine ilişkin politikalarını belirlemeli ve bunları uygulamalıdır. Ölçme politikası, ölçüm süreçlerinin doğruluğu, izlenebilirlik, kaynak yönetimi ve sürekli iyileştirme gibi konuları kapsar.

Ölçme ekipmanı seçimi: Organizasyon, ölçme süreçlerinde kullanılacak ekipmanları seçerken belirlenen kriterleri göz önünde bulundurmalıdır. Ekipmanların doğruluk, hassasiyet, kalibrasyon ve doğruluk sınıfı gibi özelliklere uygun olması gerekmektedir.

Kalibrasyon: Ölçme ekipmanının doğruluğunu sağlamak için periyodik olarak kalibrasyonu yapılmalıdır. Kalibrasyon, belirli bir ölçme ekipmanının standart bir referans değerine uygunluğunu doğrulamayı içerir.

Ölçme süreçlerinin kontrolü: Organizasyon, ölçme süreçlerini kontrol etmek ve belirlenen ölçüm gereksinimlerine uygunluğunu sağlamak için prosedürler ve talimatlar oluşturmalıdır. Bu prosedürler, ölçüm süreçlerinin adımlarını, sorumlulukları, kaynakları ve kayıt tutma gerekliliklerini belirtmelidir.

Ölçüm belirsizliği değerlendirmesi: Organizasyon, ölçüm süreçlerinden elde edilen sonuçların belirsizliğini değerlendirmelidir. Ölçüm belirsizliği, ölçülen değerlerin doğruluk aralığını ifade eder.

Ölçüm sonuçlarının analizi: Organizasyon, ölçüm sonuçlarını analiz etmeli ve elde edilen verileri doğru bir şekilde yorumlamalıdır. Bu analizler, ölçüm süreçlerinin performansını değerlendirmeye ve sürekli iyileştirmeye olanak sağlar.

Dokümantasyon ve kayıt tutma: Organizasyon, ölçme yönetim süreçlerine ilişkin dokümantasyonu oluşturmalı ve kayıtları tutmalıdır. Bu kayıtlar, ölçüm sonuçları, kalibrasyon raporları, ölçüm belirsizliği hesaplamaları, ekipman kullanım talimatları gibi bilgileri içermelidir.

Bu temel gereksinimler, ISO 10012 Belgesi almak için organizasyonların karşılaması gereken önemli kriterleri temsil etmektedir. Belgenin alınması ve sürdürülmesi, ölçme yönetim süreçlerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamayı hedefler.

 

ISO 10012 Belgesi Standardı 

ISO 10012, ölçme yönetim sistemleri için bir standardı temsil eder. Bu standart, ölçme süreçlerinin doğruluğunu sağlamak, izlemek ve belgelendirmek için bir çerçeve sunar. ISO 10012, bir organizasyonun ölçme yönetim sistemi için gereksinimleri belirler ve bunların nasıl uygulanması gerektiğini açıklar.

ISO 10012, aşağıdaki temel unsurları kapsar:

Ölçme Yönetim Sistemi (MMS): ISO 10012, bir organizasyonun ölçme yönetim sisteminin kurulmasını ve sürdürülmesini gerektirir. Bu sistem, ölçme politikalarını, prosedürleri, kaynakları ve kayıt tutma gerekliliklerini içermelidir. MMS, ölçme süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Ölçme ekipmanı: ISO 10012, organizasyonların uygun ölçme ekipmanı seçimini ve kullanımını gerektirir. Ekipmanlar, belirlenen ölçüm gereksinimlerine uygun olmalı ve doğruluk, hassasiyet ve kalibrasyon gibi özellikleri karşılamalıdır.

Kalibrasyon: ISO 10012, ölçme ekipmanlarının düzenli olarak kalibrasyonunun yapılmasını gerektirir. Kalibrasyon, ölçme ekipmanının doğru çalıştığından ve belirlenen standartlara uyduğundan emin olmayı sağlar.

Ölçme belirsizliği: ISO 10012, ölçme sonuçlarının belirsizliğinin hesaplanması ve değerlendirilmesini gerektirir. Ölçüm belirsizliği, ölçülen değerlerin doğruluk aralığını ifade eder ve sonuçların güvenilirliğini belirlemeye yardımcı olur.

Kayıt tutma: ISO 10012, ölçme süreçleriyle ilgili kayıtların tutulmasını gerektirir. Bu kayıtlar, kalibrasyon raporları, ölçüm sonuçları, ölçüm belirsizliği hesaplamaları ve diğer ilgili belgeleri içermelidir.

İzleme ve değerlendirme: ISO 10012, ölçme yönetim sisteminin etkinliğini izlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eder. Bu, performans ölçütlerinin belirlenmesi, iç tetkiklerin yapılması ve müşteri geri bildirimlerinin değerlendirilmesini içerir.

ISO 10012 Belgesi, bir organizasyonun ölçme yönetim süreçlerini standarda uygun bir şekilde uyguladığını ve doğruluk, izlenebilirlik ve güvenilirlik sağladığını belgelemektedir. Belge, organizasyonun müşterilere ve diğer paydaşlara ölçme süreçlerinde güven vermesini sağlar.

 

ISO 10012 Belgesi Nasil Alınır?

ISO 10012 Belgesi almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

İlgili standartların anlaşılması: ISO 10012 standartlarını dikkatlice okuyun ve ölçme yönetim sistemleri için gereksinimleri anlayın.

Mevcut durumun değerlendirilmesi: Organizasyonunuzdaki ölçme yönetim süreçlerini değerlendirin ve standartlara uygunluk eksikliklerini belirleyin. İhtiyaç duyulan iyileştirmeleri belirlemek için bir gap analizi yapabilirsiniz.

Uygun bir sertifikasyon kuruluşu seçimi: ISO 10012 Belgesi almak için bağımsız bir sertifikasyon kuruluşu seçin. Bu kuruluşun ISO 10012 Belgesi verme yetkisine sahip olduğundan emin olun.

Belgelendirme başvurusu: Seçtiğiniz sertifikasyon kuruluşuna başvurun. Başvurunuzda organizasyonunuzun ISO 10012 gerekliliklerini nasıl karşıladığını açıklamanız gerekebilir.

Belgelendirme süreci: Sertifikasyon kuruluşu, organizasyonunuzun ölçme yönetim sistemini ISO 10012 standartlarına göre değerlendirecektir. Bu değerlendirme genellikle bir denetim sürecini içerir. Denetçiler, ölçme süreçlerinizi ve belgelerinizi kontrol edecek ve uygunluklarını doğrulayacaktır.

Doğrulama ve düzeltici faaliyetler: Denetim sonucunda belgelendirme kuruluşu, uygunluk durumunu değerlendirecek. Eğer belgelendirme gereksinimlerini karşılıyorsanız, ISO 10012 Belgesi verilecektir. Ancak, eksiklikler belirlenirse, düzeltici faaliyetler yapmanız ve gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirmeniz istenecektir.

Belgelendirme sürecinin sürdürülmesi: ISO 10012 Belgesi alındıktan sonra, belgelendirme kuruluşu belirli aralıklarla sizi denetleyecek ve belgenin sürdürülmesini sağlayacaktır. Bu periyodik denetimler, ölçme yönetim süreçlerinizin uygunluğunu ve sürekli iyileştirmeyi gözlemlemek içindir.

ISO 10012 Belgesi almak, organizasyonunuzun ölçme yönetim sistemlerinin uygunluğunu ve doğruluğunu belgelemek için önemlidir. Bu süreçte sertifikasyon kuruluşunuzun rehberliği ve desteği size yardımcı olacaktır.

 

ISO 10012 Belgesi Dokümantasyon Şartları

ISO 10012 Belgesi için dokümantasyon şartları aşağıdaki unsurları içerebilir:

Ölçme politikası: Organizasyonun ölçme politikasını belirleyen bir doküman oluşturulmalıdır. Bu dokümanda, ölçme süreçlerinin doğruluğu, izlenebilirlik, kaynak yönetimi ve sürekli iyileştirme gibi politika beyanları yer almalıdır.

Prosedürler ve talimatlar: Ölçme yönetim süreçlerinin nasıl yürütüleceğini belirten prosedürler ve talimatlar oluşturulmalıdır. Bu dokümanlar, ölçme ekipmanı kullanımı, kalibrasyon, ölçüm sonuçlarının analizi, ölçüm belirsizliği hesaplamaları gibi süreçleri ayrıntılı bir şekilde açıklamalıdır.

Kayıtlar: Ölçme yönetim süreçlerine ilişkin kayıtların tutulması gerekmektedir. Bu kayıtlar, kalibrasyon raporları, ölçüm sonuçları, ölçüm belirsizliği hesaplamaları, ekipman kullanım talimatları gibi bilgileri içermelidir. Kayıtların tutulması, izlenebilirlik ve geçmiş verilere erişim sağlar.

Kalibrasyon ve doğrulama dokümantasyonu: Ölçme ekipmanlarının kalibrasyon ve doğrulama süreçleri ile ilgili dokümantasyon gereklidir. Bu belgeler, ekipmanların kalibrasyon durumunu, kullanım talimatlarını, kalibrasyon sertifikalarını ve düzenli kalibrasyon takvimlerini içermelidir.

İç tetkik raporları: ISO 10012 standartlarının uygunluğunu değerlendirmek için yapılan iç tetkiklerle ilgili raporlar tutulmalıdır. Bu raporlar, eksiklikleri belirlemek ve düzeltici faaliyetleri planlamak için kullanılabilir.

İyileştirme faaliyetleri: ISO 10012 gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilen iyileştirme faaliyetleriyle ilgili dokümantasyon yapılmalıdır. Bu dokümantasyon, iyileştirme planları, alınan önlemler ve elde edilen sonuçları içermelidir.

ISO 10012 Belgesi için dokümantasyon, ölçme yönetim sistemlerinin doğru ve tutarlı bir şekilde uygulandığını göstermek amacıyla önemlidir. Bu dokümanlar, organizasyonun içerisindeki paydaşlara, denetleyicilere ve müşterilere sistemin etkin bir şekilde yönetildiğini ve standartlara uygunluk sağlandığını kanıtlar.

 

ISO 10012 Belgesi Denetim ve Belgelendirme Süreci Nasıl İşler? 

ISO 10012 Belgesi için denetim ve belgelendirme süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

Başvuru: Organizasyonunuz, ISO 10012 Belgesi almak için bir sertifikasyon kuruluşuna başvurmalısınız. Başvurunuzda, ölçme yönetim süreçlerinizi ve uygulamalarınızı açıklamanız gerekebilir.

Ön Değerlendirme (Opsiyonel): Sertifikasyon kuruluşu, organizasyonunuzun ISO 10012 gerekliliklerini karşıladığını değerlendirmek için bir ön değerlendirme yapabilir. Bu değerlendirme, belgelendirme sürecine hazırlık amacıyla eksiklikleri belirlemek için yapılan bir kontrol olabilir.

Denetim Planlaması: Sertifikasyon kuruluşu, ISO 10012 Belgesi denetimini planlayacak ve size denetim tarihini bildirecektir. Denetim genellikle bir veya birden fazla gün sürebilir, süre organizasyonun büyüklüğüne ve karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir.

Denetim: Denetim gününde, sertifikasyon kuruluşunun denetçileri organizasyonunuzun ölçme yönetim süreçlerini inceleyecektir. Denetçiler, belgelendirme gerekliliklerini kontrol etmek, ölçme ekipmanını denetlemek, prosedürleri gözlemlemek, kayıtları incelemek ve personelle görüşmeler yapmak gibi faaliyetlerde bulunacaklardır.

Denetim Raporu: Denetim sonrasında sertifikasyon kuruluşu, denetim raporunu hazırlayacak ve organizasyona iletecektir. Bu rapor, denetçilerin gözlem ve bulgularını içerir. Eğer eksiklikler veya uygunluk ihlalleri tespit edilirse, düzeltici faaliyetler yapmanız istenecektir.

Düzeltici Faaliyetler: Denetim raporunda belirtilen eksiklikleri düzeltmek için düzeltici faaliyetler yapmanız gerekebilir. Bu, belgelendirme kuruluşunun belirlediği süre içinde düzeltmeleri gerçekleştirmenizi ve gerekli iyileştirmeleri yapmanızı içerir.

Belgelendirme: Eksikliklerin düzeltilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasının ardından, sertifikasyon kuruluşu belgelendirme kararını verecektir. Eğer ISO 10012 gerekliliklerini başarıyla karşıladığınız belirlenirse, ISO 10012 Belgesi size verilecektir.

Sürekli Denetimler: ISO 10012 Belgesi alındıktan sonra, belgelendirme kuruluşu belirli aralıklarla sizi denetleyecek ve belgenin sürdürülmesini sağlayacaktır. Bu periyodik denetimler, ölçme yönetim süreçlerinizin uygunluğunu ve sürekli iyileştirmeyi gözlemlemek içindir.

Denetim ve belgelendirme süreci, organizasyonunuzun ölçme yönetim süreçlerinin uygunluğunu ve ISO 10012 gerekliliklerini karşıladığını belgelemek için önemlidir. Sertifikasyon kuruluşunuzun rehberliği ve desteği size bu süreçte yardımcı olacaktır.

 

ISO 10012 Belgesi Fiyatı Nedir?        

ISO 10012 Belgesi'nin fiyatı, birkaç faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında belgelendirme kuruluşunun politikaları, organizasyonun büyüklüğü, karmaşıklığı ve belgelendirme kapsamı yer alır. Ayrıca, denetim süresi, denetçi sayısı ve belgelendirme kuruluşunun hizmetleri de fiyatı etkileyebilir.

ISO 10012 Belgesi almak için bir sertifikasyon kuruluşuna başvurduğunuzda, genellikle bir teklif veya fiyatlandırma süreci başlar. Bu süreçte, belgelendirme kuruluşu organizasyonunuzun ihtiyaçlarını değerlendirir ve size bir teklif sunar. Teklif, belgelendirme sürecinin kapsamı, denetim süresi ve fiyat hakkında ayrıntıları içerecektir.

ISO belgelendirme maliyetleri genellikle şirketin büyüklüğü ve karmaşıklığına bağlı olarak değişir. Daha büyük ve karmaşık organizasyonlar, daha fazla kaynak ve zaman gerektireceğinden dolayı genellikle daha yüksek maliyetlere sahip olabilir. Ayrıca, belgelendirme kuruluşunun sunduğu ek hizmetler, eğitim veya danışmanlık gibi, maliyeti artırabilir.

ISO 10012 Belgesi almak için doğru bir fiyatlandırma ve bütçe planlaması için belgelendirme kuruluşunuzla iletişim kurmanız önemlidir. Bu şekilde, belgelendirme sürecinin maliyetleri hakkında doğru bilgilere ve tekliflere sahip olabilirsiniz.

 

ISO 10012 Belgesi Faydalari Nelerdir? 

ISO 10012 Belgesi'nin çeşitli faydaları vardır. İşte ISO 10012 Belgesi'nin sağlayabileceği bazı faydalar:

Güvenilirlik ve itibar: ISO 10012 Belgesi, ölçme yönetim süreçlerinizin uluslararası standartlara uygun olduğunu ve doğruluk sağladığını gösterir. Bu, müşterileriniz, tedarikçileriniz ve diğer paydaşlarınız tarafından güvenilir ve itibarlı bir organizasyon olduğunuzu kanıtlamanızı sağlar.

Rekabet avantajı: ISO 10012 Belgesi, ölçme yönetim süreçlerinizin doğruluğunu ve izlenebilirliğini belgeler. Bu, rakipleriniz arasında sizi ayıran bir avantaj yaratır ve potansiyel müşterileriniz için güven verici bir faktör olabilir.

Kalite yönetiminde iyileştirme: ISO 10012 Belgesi, ölçme süreçlerinizin etkinliğini ve doğruluğunu değerlendirmenize yardımcı olur. Belge almak için geçerli olan gereksinimleri karşılamak için süreçlerinizi gözden geçirmeniz ve iyileştirme fırsatları bulmanız gerekebilir. Bu da kalite yönetim sisteminizi güçlendirir ve sürekli iyileştirme sağlar.

Hataların azalması: ISO 10012 Belgesi, doğru ölçme süreçlerinin uygulanmasını gerektirir. Doğru ölçme süreçleri, hataların azalmasına ve yanlış ölçümlerden kaynaklanan maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olur.

Müşteri memnuniyeti: ISO 10012 Belgesi, müşterilerinize doğru ölçme sonuçları sağlayacağınızı gösterir. Bu da müşteri memnuniyetini artırır ve müşteri ilişkilerinizi güçlendirir.

Maliyet ve verimlilik iyileştirmeleri: ISO 10012 Belgesi, ölçme süreçlerinizdeki doğruluk ve izlenebilirliği artırarak hataları ve yeniden işleme ihtiyacını azaltır. Bu da maliyetleri düşürür ve iş süreçlerinin verimliliğini artırır.

İç kontrol ve risk yönetimi: ISO 10012 Belgesi, ölçme yönetim süreçlerinizi düzenleyerek iç kontrol mekanizmalarını güçlendirir. Bu da organizasyonunuzun risklerini azaltır ve hataları önleme konusunda daha etkili bir yaklaşım sağlar.

Bu faydalar, ISO 10012 Belgesi'nin organizasyonunuzun ölçme yönetim süreçlerini düzenlemek ve iyileştirmek için sağlayabileceği bazı avantajları temsil etmektedir.

 

ISO 10012 Belgesi Danışmanlık

ISO 10012 Belgesi almak için danışmanlık hizmeti almak, organizasyonunuzun süreci daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir. ISO 10012 Belgesi danışmanlık hizmetleri aşağıdaki gibi yardımları sağlayabilir:

Standartlar ve gereksinimlerin anlaşılması: ISO 10012 Belgesi danışmanları, standartların ve gereksinimlerin anlaşılmasına yardımcı olur. Standartın ayrıntıları, ölçme yönetim süreçlerinin nasıl uygulanacağı, dokümantasyon gereksinimleri ve denetim süreci gibi konuları kapsar.

Ölçme yönetim süreçlerinin analizi: Danışmanlar, mevcut ölçme yönetim süreçlerinizi analiz eder ve ISO 10012 Belgesi gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirir. Süreçlerdeki eksiklikleri, iyileştirme fırsatlarını ve gereken düzeltici faaliyetleri belirler.

Dokümantasyon hazırlığı: ISO 10012 Belgesi için gereken dokümantasyonun hazırlanmasında danışmanlık hizmeti sağlanır. Danışmanlar, ölçme politikalarının, prosedürlerin, talimatların ve kayıtların oluşturulması ve düzenlenmesinde rehberlik ederler.

İç tetkikler: Danışmanlar, iç tetkiklerin planlanması ve yürütülmesinde size yardımcı olurlar. İç tetkikler, süreçlerin uygunluğunu değerlendirmek ve potansiyel iyileştirme alanlarını belirlemek için kullanılır.

Denetim öncesi hazırlık: ISO 10012 Belgesi denetimi öncesinde danışmanlar, organizasyonunuzun denetim için hazır olduğundan emin olmanızda size rehberlik eder. Denetçilerin gözden geçireceği alanları belirlemeniz ve eksiklikleri düzeltmek için düzeltici faaliyetleri planlamanızda size yardımcı olurlar.

İyileştirme ve sürekli destek: Danışmanlar, ISO 10012 Belgesi sürecinde sürekli destek sağlarlar. İyileştirme fırsatları, süreçlerin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi, belge sürdürme süreci gibi konularda size rehberlik ederler.

ISO 10012 Belgesi danışmanlık hizmeti almak, organizasyonunuzun ISO 10012 gerekliliklerini daha etkin bir şekilde karşılamasına yardımcı olur. Danışmanlar, sürecin daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar ve belgenin başarıyla alınmasına katkıda bulunurlar.

 


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları