BSCI Belgesi

BSCİ Belgesi Nedir?

BSCI, Business Social Compliance Initiative (İş Dünyası Sosyal Uyum Girişimi) kısaltmasıdır. BSCI, ticari şirketlerin tedarik zincirinde sosyal sorumluluk ilkelerine uyum sağlamalarına yardımcı olan bir inisiyatiftir.

Bsci Belgesi İçin Neden Eurocert’ i Tercih etmelisiniz?

Eurocert'i tercih etmeniz için bazı nedenler:

  1. BSCI belgesi alma sürecinde geniş deneyime sahip bir denetim firmasıdır. Uluslararası alanda sosyal sorumluluk denetimleri konusunda uzmanlaşmış denetçilere sahiptir ve size profesyonel bir hizmet sunabilir.
  2. Uluslararası olarak tanınan bir denetim firmasıdır. BSCI belgesi almak için Eurocert'i tercih etmek, belgenizin global olarak kabul edilen bir itibara sahip olmasını sağlar. Bu, iş ortaklarınız, müşterileriniz ve paydaşlarınız açısından önemlidir.
  3. BSCI belgesi alma sürecinde size kapsamlı bir hizmet sunar. Denetimlerin yanı sıra, belge başvurusu sürecinde size rehberlik eder, belge için gerekli dokümantasyonu hazırlamanızda yardımcı olur ve süreç boyunca danışmanlık sağlar.
  4. Müşteri memnuniyetine büyük önem veren bir firmadır. Profesyonel ve müşteri odaklı bir yaklaşımla çalışır. İhtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi anlamak için sizinle işbirliği yapar ve belge alma sürecini en iyi şekilde yönetir.
  5. Farklı ülkelerde faaliyet gösteren işletmelere hizmet vermektedir. Bölgesel bilgi ve deneyime sahip olmaları, yerel gereksinimlere uyum sağlamanızı destekler.
  6.  BSCI belgesi alma sürecinde deneyimli, tanınmış, kapsamlı hizmetler sunan ve müşteri memnuniyetine önem veren bir denetim firması olarak öne çıkar.

 

İşletmenizin sosyal sorumluluk hedeflerine ulaşmak için Eurocert'i tercih ederek güvenilir bir iş ortağıyla çalışabilirsiniz.

 

BSCI Almanın Önemi

  1. BSCI, işletmelerin tedarik zincirinde çalışanların haklarını, iş sağlığı ve güvenliğini, çalışma saatlerini ve ücretlerini korumak için belirli standartlara uymalarını teşvik eder. Bu, üretim süreçlerinin sosyal, etik ve çevresel açılardan sürdürülebilir hale getirilmesini hedefler.
  2. BSCI belgesi, bir şirketin BSCI inisiyatifine uyum sağladığını ve tedarikçi zinciri boyunca sosyal sorumluluk ilkelerini yerine getirdiğini doğrulayan bir sertifikadır. Bu belge, şirketlerin iş ortakları, müşterileri ve tüketici tarafından sosyal sorumluluğa verdiği önemi göstermekte ve şirketin sürdürülebilir bir ticaret anlayışını benimsediğini göstermektedir.
  3. BSCI belgesine sahip olmak, şirketlerin iş ahlakına, insan haklarına ve sosyal sorumluluğa olan taahhütlerini vurgular ve müşterilerin güvenini artırır. Ayrıca, şirketlerin tedarik zincirindeki çalışma koşullarını daha iyi yönetmesine ve iyileştirmesine yardımcı olur.

 

Bsci Standardı ve Temel Gereksinimler

BSCI, işletmelerin tedarik zincirinde sosyal sorumluluk ilkelerine uyum sağlamalarını teşvik eden bir inisiyatiftir. BSCI'nin temel gereksinimleri aşağıdaki unsurları içerir:
 

Yasal Uyumluluk: Şirketler, çalıştıkları ülkelerin yasal düzenlemelerine uymalıdır. İşçi hakları, çalışma saatleri, ücretler, güvenlik önlemleri gibi konularda geçerli yasalara uyum sağlamaları gerekmektedir.
 

İş Sağlığı ve Güvenliği: İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmalıdır. İşçilerin güvenli çalışma koşullarına sahip olmaları ve kazaların önlenmesi için gereken tedbirler alınmalıdır.
 

Çocuk İşçilik: Çocuk işçilik kabul edilemez. BSCI, işletmelerin çocuk işçilikle mücadele etmek ve çocuk işçilerin istismarını önlemek için gerekli önlemleri almasını talep eder.

 

Zorla Çalıştırma ve İstismar: Zorla çalıştırma, kölelik, insan ticareti gibi istismar formlarına karşı sıfır tolerans politikası benimsenmelidir. İşletmeler çalışanların özgür iradeleriyle çalıştıklarından emin olmalıdır.
 

Sendika Özgürlüğü ve İşçi Temsilciliği: İşçilerin sendika kurma ve örgütlenme özgürlüğüne saygı gösterilmelidir. İşletmeler, işçilerin temsilcilerini seçme ve toplu pazarlık yapma haklarını tanımalıdır.
 

Ayrımcılık: İşletmeler, çalışanlarına herhangi bir ayrımcılık yapmamalıdır. Irk, cinsiyet, din, etnik köken, cinsel yönelim gibi unsurlara dayalı ayrımcılık kabul edilemez.
 

Ücret ve Çalışma Saatleri: İşçilere adil ücret verilmeli ve çalışma saatleri yasal düzenlemelere uygun olmalıdır. Fazla mesai ücretleri ve haftalık çalışma saatleri sınırlamaları gözetilmelidir.
 

Sağlık ve Sosyal Güvence: İşletmeler, işçilere sağlık hizmetleri ve sosyal güvence sağlamalıdır. İşçilerin sağlık ihtiyaçları karşılanmalı ve temel sosyal hakları korunmalıdır.
 

Çevresel Sürdürülebilirlik: BSCI, çevresel sürdürülebilirliği de destekler. İşletmelerin çevreye zarar vermeden faaliyetlerini sürdürebilmeleri için çevresel yönetim uygulamalarını benimsemeleri ve çevresel etkileri en aza indirgemek için çaba göstermeleri beklenir. Su ve enerji kullanımı, atık yönetimi, çevre kirliliği ve doğal kaynakların korunması gibi konular önemlidir.

 

Tedarik Zinciri Yönetimi: BSCI, işletmelerin tedarik zincirindeki tüm aşamalarda sosyal sorumluluk ilke ve gereksinimlerini sağlamalarını ister. Tedarikçilerin de BSCI standartlarına uyması, işletmelerin tedarik zinciri boyunca sosyal sorumluluğu garanti etmelerini sağlar. İşletmeler, tedarikçilerini değerlendirmeli, denetlemeli ve gerektiğinde iyileştirmeler yapmalarını talep etmelidir.

 

Bu temel gereksinimler, BSCI'nin işletmelerin sosyal sorumluluk ilkelerine uyum sağlamasını ve etik ticaret uygulamalarını teşvik etmesini amaçlar. BSCI'ye uyum sağlayan işletmeler, tedarik zincirinde sosyal sorumluluğu ve sürdürülebilirliği destekleyen bir yaklaşım benimsemekte ve iş ortakları, müşteriler ve toplum nezdinde daha güvenilir bir konuma gelmektedir.

 

Bsci Belgesi Nasıl Alınır?

BSCI belgesi almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
 

BSCI İlkelerini İnceleyin: BSCI'nin temel gereksinimlerini ve sosyal sorumluluk ilkelerini anlamak için BSCI'nin resmi web sitesini ziyaret edin. BSCI İlkeleri dokümanını okuyun ve gereklilikleri anlayın.

Hazırlık Yapın: İşletmenizin tedarik zinciri ve iş süreçlerini gözden geçirin. BSCI gereksinimlerini karşılamak için mevcut durumu değerlendirin. İşletmenizin politika ve prosedürlerini gözden geçirin ve gerekli düzenlemeleri yapın.

BSCI Üyesi Olun: BSCI belgesi almak için BSCI'ye üye olmanız gerekmektedir. BSCI'nin resmi web sitesinden üyelik başvuru sürecini takip edin. Başvuru formunu doldurun ve gerekli belgeleri sağlayın. Üyelik başvurunuzun onaylanmasının ardından, BSCI üyesi olacaksınız.

Tedarikçileri Değerlendirin: BSCI, tedarik zincirinizdeki tedarikçilerin de sosyal sorumluluk ilkelerine uyum sağlamasını ister. Tedarikçilerinizi BSCI standartlarına göre değerlendirin. Gerekirse, tedarikçilerinizle iletişim kurun ve gereken iyileştirmeleri talep edin.

Denetim Firması veya Denetçi Seçin: BSCI belgesi almak için işletmenizin denetimden geçmesi gerekmektedir. Bağımsız bir denetim firması veya yetkili denetçilerle iletişime geçin ve denetim sürecini planlayın. Denetçinin BSCI standartlarını ve denetim sürecini iyi anlaması önemlidir.

Denetimi Gerçekleştirin: Denetim tarihinde, denetçiler işletmenizin tedarik zincirini ve sosyal sorumluluk uyumunu değerlendirecektir. Denetim sürecinde, belgelere göz atma, saha ziyareti, çalışanlarla mülakatlar ve kaynak kontrolü gibi adımlar yer alabilir. İşletmenizin tedarik zincirindeki tüm aşamaların denetlenmesi önemlidir.

Denetim Sonuçlarını Değerlendirin: Denetim sonuçları değerlendirildikten sonra, işletmenizin BSCI standartlarına uyumu ve uyumsuzluklar belirlenir. Eksiklikler veya iyileştirme alanları tespit edilirse, eylem planları oluşturun ve gerekli düzenlemeleri yapın.

Bsci Sertifikası Alımı: Denetim sonuçlarına dayanarak, işletmenize BSCI belgesi veya sertifikası verilebilir.

 

Bsci Belgesi Fiyatı
 

BSCI belgesi için kesin bir fiyat belirlemek mümkün değildir, çünkü belgenin maliyeti birkaç faktöre bağlı olarak değişebilir. Fiyat, işletmenizin büyüklüğü, tedarik zinciri karmaşıklığı, denetim firması veya denetçi seçimi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.
 

BSCI belgesi almak için maliyetler genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

 

Üyelik Ücretleri: BSCI'ye üye olmak için bir üyelik ücreti ödenmesi gerekebilir. Üyelik ücretleri işletmenin büyüklüğüne, sektöre ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Denetim Ücretleri: BSCI belgesi almak için işletmenizin denetimden geçmesi gerekmektedir. Denetim ücretleri, denetim firmasının veya denetçinin hizmet bedelini içerir. Denetim ücreti, işletmenin büyüklüğüne, tedarik zinciri karmaşıklığına ve denetim sürecinin kapsamına bağlı olarak değişir.

İyileştirme Maliyetleri: Denetim sonuçlarına dayanarak belirlenen eksikliklerin veya iyileştirme alanlarının giderilmesi için maliyetler oluşabilir. Bu maliyetler, politika ve prosedür düzenlemeleri, eğitim programları, iş süreçlerinin iyileştirilmesi gibi faktörlere bağlı olarak değişir.

Süreç Yönetimi Maliyetleri: BSCI belgesi almak için süreç yönetimi, izleme ve sürekli iyileştirme faaliyetleri gereklidir. Bu süreçleri yürütmek için işletmenin zaman, insan kaynağı ve kaynak tahsis etmesi gerekebilir.

BSCI belgesi almak için net bir fiyat almak için, Eurocert uzmanları ile  iletişime geçebilirsiniz. Bu şekilde işletmenizin ihtiyaçlarına ve gerekliliklerine göre özelleştirilmiş bir fiyatlandırma alabilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları