Globalgap Cfm Sertifikası

Globalgap Cfm Karma Yem Standardı Nedir?

GlobalGAP, dünya çapında bir tarım sertifikasyon programıdır ve çiftçilerin, ürünlerinin güvenilirlik ve sürdürülebilirlik standartlarını karşıladığını göstermelerini sağlar. GlobalGAP sertifikası, tüketicilere güvenilir ve kaliteli tarım ürünleri sunulduğunu garanti etmek için gönüllü olarak uygulanır.

 • CFM Karma Yem Standardı, GlobalGAP tarafından yayınlanan bir standarttır ve yem endüstrisinde kullanılan hammaddelerin üretimi, işlenmesi ve dağıtımı süreçlerinde sürdürülebilirlik ve kaliteyi sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. CFM Karma Yem Standardı, yem üretiminde çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği teşvik eder ve yem endüstrisindeki riskleri azaltmayı hedefler.
 • Bu standart, çiftçilerin ve yem üreticilerinin, çevre dostu uygulamaları benimsemelerini, hayvan refahına önem vermelerini, işçi sağlığı ve güvenliğini sağlamalarını ve yem güvenliğini garanti altına almalarını gerektirir. Aynı zamanda, sertifikalı ürünlerin izlenebilirliğini ve kalite kontrolünü sağlamak için kaynak takibi ve belgelendirme süreçlerini içerir.
 • GlobalGAP CFM Karma Yem Standardı, yem endüstrisindeki sürdürülebilirlik, kalite ve güvenlik standartlarını artırmayı hedefleyen bir çiftlik ve yem üretimi sertifikasyonu olarak kabul edilir. Bu standart, tüketicilere daha güvenilir ve sürdürülebilir yem ürünleri sunmayı amaçlar.
 •  

Globalgap Cfm Karma Yem Sertifikası İçin Neden Eurocert?

GlobalGAP CFM Karma Yem Sertifikası almak için Eurocert gibi bir belgelendirme kuruluşunu tercih etmenizin bazı nedenleri şunlar olabilir:

 1. Tanınmışlık ve Güvenilirlik: Eurocert, uluslararası alanda tanınmış bir belgelendirme kuruluşudur. Kuruluşun uzun süredir sektördeki deneyimi ve saygınlığı, işletmeniz için güvenilir bir sertifikasyon ortağı olacağı anlamına gelir. Eurocert'in sertifikasyon sürecinde tarafsızlık, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık gösterdiği bilinmektedir.

 2. Uzmanlık ve Deneyim: Eurocert, tarım ve gıda sektöründe geniş bir uzmanlık ve deneyime sahiptir. GlobalGAP standartları konusunda derin bir bilgi ve tecrübeye sahip olan uzmanları, işletmenizin gereksinimlerini anlayabilir ve sertifikasyon sürecinde size rehberlik edebilir. Ayrıca, Eurocert'in yerel ve küresel düzeyde geniş bir müşteri tabanı vardır, bu da sektördeki güçlü bağlantılarının olduğunu gösterir.

 3. Çoklu Sertifikasyon Hizmetleri: Eurocert, çeşitli tarım ve gıda sertifikasyon programlarına odaklanmaktadır. Bu da Eurocert'i çiftlik ve gıda işletmeleri için çeşitli sertifikasyon ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunan bir kuruluş haline getirir. Eurocert ile çalışarak, aynı kuruluşun birden fazla sertifikasyon ihtiyacınızı karşılamasını sağlayabilirsiniz.

 4. Bölgesel Destek ve Hizmetler: Eurocert, çeşitli ülkelerde ofislere ve temsilciliklere sahiptir. Bu, yerel düzeyde size daha iyi destek ve hizmet sağlama kapasitesine sahip oldukları anlamına gelir. İşletmenizin bulunduğu bölgeye özgü gereksinimlere ve mevzuatlara hakim olmaları, sertifikasyon sürecindeki uyumunuzu artırabilir.

 5. Müşteri Odaklı Yaklaşım: Eurocert, müşteri memnuniyetine odaklanan bir yaklaşım benimsemektedir. İhtiyaçlarınızı anlamak, size özelleştirilmiş çözümler sunmak ve sertifikasyon sürecinde size rehberlik etmek için size bir danışman atayabilirler. Bu, işletmenizin gereksinimlerini daha iyi karşılamaya yönelik bir hizmet sunan bir kuruluşla çalışmanızı sağlar.

Bu nedenlerden dolayı Eurocert gibi bir belgelendirme kuruluşunu GlobalGAP CFM Karma Yem Sertifikası almak için tercih edebilirsiniz. 

 

Globalgap Cfm Karma Yem Sertifikası Temel Şartları

GlobalGAP CFM Karma Yem Sertifikası'nın temel şartları şunlardır:

 1. Kaynak Takibi ve Belgelendirme: Sertifikalı ürünlerin tedarik zinciri boyunca geriye dönük olarak izlenebilir olması ve belgelendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir.

 2. Çevresel Sürdürülebilirlik: Yem üretimi ve işleme süreçlerinde çevresel etkilerin azaltılması ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması hedeflenir.

 3. Hayvan Refahı: Yem üretimi için kullanılan hayvan kaynaklarının sağlığı ve refahı ön planda tutulmalıdır. Hayvanlara uygun yaşam alanları, beslenme, su ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.

 4. İşçi Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanların sağlığı ve güvenliği konularında uygun önlemlerin alınması ve çalışma koşullarının insan hakları standartlarına uygun olması gerekmektedir.

 5. Yem Güvenliği: Yem üretimi, işleme ve dağıtım süreçlerinde hijyenik koşulların sağlanması ve yemlerin güvenliği konusunda uygun önlemlerin alınması gerekmektedir.

 6. İlaç Kullanımı ve Kalıntı Kontrolü: İlaç kullanımı, dozajları ve uygun bekletme süreleri konusunda düzenlemeler yapılmalı ve kalıntı kontrolleri gerçekleştirilmelidir.

 7. Risk Analizi ve Önlemler: Yem üretiminde ortaya çıkabilecek riskler analiz edilmeli ve önleme tedbirleri alınmalıdır. Bu, çevresel riskler, salgın hastalıklar, kontaminasyonlar ve diğer potansiyel tehlikeleri içerir.

 8. Belgelendirme ve Denetim: CFM Karma Yem Sertifikası alabilmek için bağımsız denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirme sürecinin tamamlanması gerekmektedir.

Bu temel şartlar, GlobalGAP CFM Karma Yem Sertifikası'nın gerekliliklerini özetlemektedir. 

 

Globalgap Cfm Karma Yem Sertifikası Nasıl Alınır?

GlobalGAP CFM Karma Yem Sertifikası almak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir:

 1. Başvuru ve İrtibat: Sertifikayı almak istediğiniz GlobalGAP sertifikasyon kuruluşuyla iletişime geçin ve başvurunuzu yapın. Başvurunuzdan sonra size bir sertifikasyon temsilcisi atanacaktır.

 2. Ön İnceleme: Sertifikasyon temsilcisi, işletmenizin mevcut durumunu değerlendirmek için ön inceleme yapacaktır. Bu inceleme, işletmenizin GlobalGAP standartlarına uygunluğunu belirlemek için yapılan bir denetimdir.

 3. Uyum Sağlama: Sertifikasyon temsilcisi, ön inceleme sonuçlarına dayanarak eksiklikleri belirleyecek ve GlobalGAP standartlarına uyum sağlamanız gereken alanları size iletecektir. Bu aşamada, belirlenen eksiklikleri düzeltmek ve gereklilikleri karşılamak için uygun önlemleri almanız gerekmektedir.

 4. Ana Denetim: Uyum sağlama süreci tamamlandıktan sonra, ana denetim gerçekleştirilir. Bu denetimde, sertifikasyon temsilcisi işletmenizi GlobalGAP standartlarına göre değerlendirecektir. Denetim, yem üretim süreçlerini, kaynak takibini, belgelendirme süreçlerini, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik uygulamalarını, işçi sağlığı ve güvenliğini, hayvan refahını, yem güvenliğini ve diğer gereklilikleri inceler.

 5. Raporlama ve Değerlendirme: Ana denetim tamamlandıktan sonra, denetim sonuçları raporlanır ve değerlendirilir. Eğer tüm gereklilikler karşılanmışsa, sertifikasyon süreci devam eder.

 6. Sertifika Verme: Denetim sonuçlarına dayanarak, GlobalGAP CFM Karma Yem Sertifikası size verilir. Sertifika, işletmenizin GlobalGAP standartlarını başarıyla yerine getirdiğini ve sertifikasyon sürecini tamamladığını gösterir.

 7. Sürekli İyileştirme ve Yenileme: Sertifikasyon alındıktan sonra, işletmeniz belirli periyotlarla yeniden denetlenir. Bu denetimler, sertifikanın geçerliliğini sürdürmek için yapılır. Ayrıca, sürekli olarak işletmenizde iyileştirmeler yapmanız ve GlobalGAP standartlarını korumanız gerekmektedir.

Bu adımlar, GlobalGAP CFM Karma Yem Sertifikası almak için genel olarak izlenen bir süreci özetlemektedir.

 

Globalgap Cfm Karma Yem Sertifikası Faydaları

GlobalGAP CFM Karma Yem Sertifikası'nın birçok faydası vardır. İşletmeniz için aşağıdaki avantajları sağlayabilir:

 1. Piyasa Erişimi: GlobalGAP sertifikası, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmeniz için gereklidir. Birçok perakende satış noktası ve ihracatçı, tedarikçilerinden GlobalGAP sertifikasını talep etmektedir. Sertifikaya sahip olmak, ürünlerinizin daha geniş bir pazarda kabul görmesini ve tercih edilmesini sağlar.

 2. Güvenilirlik ve İtibar: GlobalGAP sertifikası, işletmenizin tarım ürünlerinin güvenilirlik ve kalite standartlarını karşıladığını gösterir. Bu da tüketicilere ve iş ortaklarına işletmenizin yüksek standartlarda çalıştığını kanıtlar ve itibarınızı artırır.

 3. Sürdürülebilirlik: GlobalGAP, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konularında gereklilikler getirerek işletmenizin sürdürülebilir uygulamalara uygun olduğunu gösterir. Bu da doğal kaynakların korunması, çevre etkilerinin azaltılması, hayvan refahının önemi ve işçi sağlığı ve güvenliği gibi konulara odaklanmanızı teşvik eder.

 4. İşletme Verimliliği: GlobalGAP sertifikası, işletmenizin süreçlerini iyileştirmek ve daha verimli çalışmak için bir fırsat sunar. Standartların gerekliliklerini karşılamak için işletmenizin yönetim sistemlerini gözden geçirmeniz, kaynakların etkin kullanımını sağlamanız ve kalite kontrol süreçlerini geliştirmeniz gerekecektir.

 5. Risk Azaltma: GlobalGAP sertifikası, işletmenizin riskleri yönetmesini ve potansiyel tehlikeleri azaltmasını sağlar. İlaç kullanımı, kalıntı kontrolü, hijyenik koşulların sağlanması gibi gereklilikler, ürünlerinizin güvenliği ve tüketici sağlığı açısından önemli olan riskleri azaltmanıza yardımcı olur.

 6. Takip Edilebilirlik: GlobalGAP sertifikasyon süreci, ürünlerinizin tedarik zinciri boyunca izlenebilir olmasını gerektirir. Bu da müşterilerinize ürünlerinizin kökenini ve üretim süreçlerini belgeleyebilme imkanı sağlar.

GlobalGAP CFM Karma Yem Sertifikası, işletmenizin rekabet gücünü artırır, pazarda daha fazla fırsat sunar, sürdürülebilirlik ve kalite standartlarınızı geliştirir ve müşteri güvenini sağlar. Ayrıca, çiftlik ve yem üretimi süreçlerinde daha iyi yönetim ve kontrol sağlayarak riskleri azaltır.

 

Globalgap Cfm Karma Yem Sertifikası Fiyatı

GlobalGAP CFM Karma Yem Sertifikası'nın fiyatı, birçok değişken faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu faktörler arasında işletmenin büyüklüğü, üretim hacmi, ürün çeşitliliği, coğrafi konum, belgelendirme kuruluşu ve ek denetim gereklilikleri yer alır.

Genel olarak, sertifika almak için bir başvuru ücreti ve denetim masrafları gibi belgelendirme sürecinin maliyetleri bulunmaktadır. Denetim masrafları, işletmenin büyüklüğüne, üretim tesislerinin sayısına ve denetim süresine göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca, bazı durumlarda ek denetimler veya danışmanlık hizmetleri gerekebilir, bu da maliyetleri artırabilir.

 


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları