ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 20000 Belgesi

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 20000, şirketlerin bilgi teknolojileri hizmet yönetimi süreçlerini standartlaştırmak ve etkinleştirmek amacıyla geliştirilmiş uluslararası bir standarttır. Bu standart, BT hizmetlerinin etkin yönetimi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli yapıları ve süreçleri tanımlar.

Eurocert ve ISO 20000 Belgesi 

Eurocert, ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi konusunda uzmanlaşmış bir kuruluştur ve bu alanda kapsamlı hizmetler sunar. Eurocert, şirketlere BT hizmet yönetimi konusunda rehberlik eder ve ISO 20000 standardına uygunluğun sağlanmasında yardımcı olur.

Deneyim ve Uzmanlık

Uzman Kadro: Eurocert, BT hizmet yönetimi konusunda deneyimli ve uzman bir kadroya sahiptir.
Özelleştirilmiş Çözümler: Her şirketin özgün BT ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler sunar.
Uluslararası Kabul: Eurocert tarafından verilen ISO 20000 belgesi, dünya çapında tanınır ve kabul edilir.

 

ISO 20000 Nedir?

ISO 20000, şirketlerin BT hizmetlerinin planlanması, kurulması, işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için bir çerçeve sunar. Bu standart, BT hizmetlerinin kalitesinin artırılmasını ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasını hedefler.

Temel Şartlar ve Uygulamalar

ISO 20000 standardını uygulamak için şirketlerin yerine getirmesi gereken temel şartlar ve uygulamalar şunlardır:

 • Hizmet Yönetim Sistemi: Etkili bir BT hizmet yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi.
 • Politika ve Prosedürler: BT hizmet yönetimi ile ilgili politika ve prosedürlerin belirlenmesi ve uygulanması.
 • Kaynak Yönetimi: BT hizmetlerinin sunumu için gerekli kaynakların etkin yönetimi.
 • Performans İzleme ve İyileştirme: Hizmet performansının düzenli olarak izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi.

 

ISO 20000 Belgesinin Faydaları

ISO 20000 belgesi, şirketlere şu faydaları sağlar:

 • Hizmet Kalitesinin Artırılması: BT hizmetlerinin kalitesinin sistematik bir şekilde iyileştirilmesi.
 • Müşteri Memnuniyetinin Artması: BT hizmetlerinin müşteri ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlaması ve müşteri memnuniyetinin artması.
 • Rekabet Avantajı: Etkili BT hizmet yönetimi ile sektörde rekabet avantajının elde edilmesi.
 • Operasyonel Verimlilik: BT hizmetlerinin verimli bir şekilde yönetilmesiyle operasyonel maliyetlerin azaltılması.
 • Uluslararası Standartlara Uygunluk: Küresel standartlara uygun BT hizmet yönetimi uygulamaları.

 

ISO 20000 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 20000 belgesini almak için şirketlerin izlemesi gereken adımlar şunlardır:

 1. Başvuru ve Planlama: Eurocert'e başvuru yapılması ve BT hizmet yönetim sistemi belgelendirme süreci için planlamanın yapılması.
 2. Sistem Geliştirme ve Uygulama: Etkili bir BT hizmet yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması.
 3. Dokümantasyon: BT hizmet yönetim süreçlerinin dokümante edilmesi.
 4. Eğitim ve Farkındalık Oluşturma: Çalışanlara BT hizmet yönetimi ve ISO 20000 standardı hakkında eğitim verilmesi.
 5. Eurocert Değerlendirme ve Denetimi: Eurocert uzmanlarının şirketi ziyaret ederek BT hizmet yönetim sistemlerinin standarda uygunluğunu değerlendirmesi.
 6. Belgelendirme ve Sürekli İyileştirme: Uygunluk tespit edildiğinde belgenin verilmesi ve BT hizmet yönetim sistemlerinin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi.

 

ISO 20000 İçin Neden Eurocert?

Eurocert, ISO 20000 belgelendirme sürecinde tercih edilmesinin birçok nedeni vardır:
Kapsamlı Uzmanlık: Eurocert, BT hizmet yönetimi konusunda derin bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir.
Özel Çözümler: Her kuruluşun özgün ihtiyaçlarına göre hazırlanan özel çözüm yolları.
Küresel Kabul: Eurocert tarafından verilen belgeler, uluslararası düzeyde tanınır ve saygı görür.
Sürekli Destek ve Danışmanlık: Belgelendirme sürecinde ve sonrasında devam eden destek ve danışmanlık hizmetleri.

 

Hemen Başvurun

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi, şirketinizin BT hizmet yönetimi uygulamalarını optimize ederek operasyonel verimliliğini ve müşteri memnuniyetini artıracak önemli bir adımdır. Eurocert ile işbirliği yaparak, bu standardın gerekliliklerini karşılamak ve belgenizi almak için gerekli tüm adımları kolayca tamamlayabilirsiniz.

Eurocert, sürecin her aşamasında sizlere rehberlik edecek, gerekli eğitimleri ve danışmanlığı sağlayarak başarılı bir belgelendirme sürecinin temellerini atmanıza yardımcı olacaktır. ISO 20000 belgesini alarak, BT hizmet yönetiminde mükemmelliğe ulaşabilir, şirketinizin teknoloji yönetimindeki gücünü ve pazardaki rekabet gücünü artırabilirsiniz. Eurocert ile iletişime geçerek belgelendirme sürecinizi hemen başlatın ve BT hizmet yönetiminde bir adım öne çıkın.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları