ISO 14025 EPD Sertifikası

ISO 14025 EPD Sertifikası

 

ISO 14025 EPD (Çevresel Ürün Beyanı) Nedir?

ISO 14025, çevresel ürün beyanları (Environmental Product Declarations - EPD) için bir uluslararası standarttır. EPD'ler, bir ürünün çevresel etkileri hakkında ayrıntılı ve doğrulanabilir bilgiler sağlayan bir rapordur. Bu beyanlar, ürünün yaşam döngüsü boyunca gerçekleşen çevresel etkilerini değerlendirmek ve karşılaştırmak için kullanılabilir.

 • EPD'ler, ürünün çevresel performansını belirlemek ve müşterilere, tedarikçilere, tasarımcılara ve diğer paydaşlara yönelik bilgi sağlamak amacıyla kullanılır. Bu beyanlar, ürünün enerji ve su tüketimi, emisyonlar, atıklar, kaynak kullanımı gibi çeşitli çevresel göstergeleri içerebilir. Ayrıca, ürünün geri dönüşüm potansiyeli, yeniden kullanım özellikleri ve çevre dostu sertifikalar gibi diğer önemli bilgileri de içerebilir.
 • ISO 14025 EPD, bir ürünün çevresel performansını değerlendirmek için kullanılan diğer standartlarla birlikte çalışabilir. Bu standart, ürünlerin çevresel etkilerinin objektif ve karşılaştırılabilir bir şekilde iletilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. EPD'ler, çevresel açıdan sürdürülebilir ürün seçimine katkıda bulunabilir ve bir şirketin çevresel sorumluluğunu göstermesine yardımcı olabilir.
 • EPD'ler, ISO 14040 ve ISO 14044 gibi diğer çevresel değerlendirme yöntemleriyle birlikte kullanılabilir. Bu yöntemler, ürünün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini analiz etmek, değerlendirmek ve azaltmak için sistematik bir yaklaşım sunar.

Sonuç olarak, ISO 14025 belgesi EPD, ürünlerin çevresel etkilerini değerlendirmek, karşılaştırmak ve iletmek için kullanılan bir standarttır. Bu, şirketlerin ve tüketicilerin çevresel açıdan sürdürülebilir ürünler seçmesine yardımcı olur ve genel olarak çevresel performansın iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 

ISO 14025 EPD Sertifikası İçin Neden Eurocert?

Eurocert, birçok sertifikasyon ve doğrulama hizmeti sunan bir kuruluştur ve çevresel ürün beyanları (EPD) dahil olmak üzere ISO 14025'e uygun hizmetler sunmaktadır. Eurocert'in tercih edilmesinin bazı nedenleri şunlar olabilir:

 1. Uzmanlık ve deneyim: Eurocert, sertifikasyon ve doğrulama alanında geniş deneyime sahip bir kuruluştur. ISO 14025 EPD sertifikasyonu konusunda uzmanlaşmış personeli ve teknik ekibi vardır. Bu, EPD belgesi almak isteyen şirketlere doğru rehberlik sağlayabilecekleri anlamına gelir.

 2. Uluslararası tanınma: Eurocert, uluslararası geçerliliği olan ve saygın bir sertifikasyon kuruluşudur. ISO 14025 EPD sertifikası, küresel ölçekte tanınan bir belge olduğundan, Eurocert tarafından verilen bu sertifikaya sahip olmak, uluslararası pazarda geçerliliği olan bir çevresel performans belgesine sahip olduğunuzu gösterir.

 3. Kalite ve güvenilirlik: Eurocert, ISO 14025 EPD sertifikasyon sürecinde kalite ve güvenilirlik standartlarını takip eder. Doğrulama süreci, bağımsızlık, objektiflik ve tarafsızlık ilkelerine dayanır. Eurocert'in sağladığı doğrulama hizmeti, EPD belgesinin ilgili standartlara uygun olduğunu ve verilerin doğruluğunu onaylar.

 4. Müşteri odaklı hizmet: Eurocert, müşteri memnuniyetine önem veren bir yaklaşıma sahiptir. Şirketlerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun çözümler sunarak müşteri odaklı bir hizmet sunar. EPD belgesi almak isteyen şirketlere danışmanlık ve destek sağlamak için bir ekip sunar.

 5. Çevresel sürdürülebilirlik odaklı: Eurocert, çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek ve çevresel performansı belgelemek için ISO 14025 EPD gibi standartları benimser. Bu, Eurocert tarafından verilen EPD belgesine sahip olan şirketlerin çevresel sorumluluklarını yerine getirdiğini ve çevresel performanslarını iyileştirmeye yönelik taahhütlerini gösterir.

 

ISO 14025 EPD Temel Şartlar

ISO 14025 EPD (Çevresel Ürün Beyanı), çevresel etkileri belgelemek ve iletmek için kullanılan bir uluslararası standarttır. EPD'ler, bir ürünün çevresel performansını değerlendirmek ve karşılaştırmak için aşağıdaki temel şartları içermelidir:

 1. Kapsam ve tanım: EPD, beyan edilen ürünün kapsamını, tanımını ve kullanımını açıklamalıdır. Ürünün özellikleri, bileşenleri, malzemeleri ve ilgili süreçler belirtilmelidir.

 2. Yaşam döngüsü değerlendirmesi: EPD, ürünün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini değerlendirmelidir. Bu, hammaddenin elde edilmesi, üretim süreci, dağıtım, kullanım, atıkların yönetimi ve ürünün sona erme aşamalarını içerir.

 3. Veri toplama: EPD, belgelendirme süreci için gerekli olan verilerin toplanmasını içermelidir. Bu veriler, ürünün çevresel etkilerini doğrulamak ve beyanları desteklemek için güvenilir ve sağlam bir şekilde toplanmalıdır.

 4. Çevresel göstergeler: EPD, ürünün çevresel etkilerini değerlendirmek için çeşitli çevresel göstergeleri içermelidir. Bu göstergeler, enerji tüketimi, su kullanımı, sera gazı emisyonları, atık yönetimi, kaynak kullanımı gibi çevresel performansı yansıtan faktörleri içerebilir.

 5. Sınırlamalar ve belirsizlikler: EPD, veri eksiklikleri, sınırlamalar ve belirsizliklerle ilgili bilgileri açıkça belirtmelidir. Bu, kullanıcıların EPD'yi değerlendirirken verilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini anlamasına yardımcı olur.

 6. Doğrulama ve onay: EPD, bağımsız bir üçüncü taraf tarafından doğrulanmalıdır. Doğrulama süreci, EPD'nin ilgili standartlara uygun olduğunu ve verilerin doğru olduğunu onaylar.

 7. İletişim: EPD, ürünün çevresel performansını etkili bir şekilde iletmek için kullanılmalıdır. Bu, EPD'nin kullanıcılar ve ilgili paydaşlar arasında kolayca anlaşılabilir, erişilebilir ve karşılaştırılabilir olması anlamına gelir.

ISO 14025 EPD Belgesi, çevresel açıdan sürdürülebilir ürünlerin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması için önemli bir araçtır. Bu standart, şirketlere çevresel performanslarını belgeleme ve paydaşlarına doğru bilgiler sağlama konusunda rehberlik eder. Ayrıca, tüketicilere çevresel açıdan bilinçli tercihler yapmaları için güvenilir bir bilgi kaynağı sunar.

 

ISO 14025 EPD Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 14025 EPD belgesi almak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir:

 1. Uzmanlık ve kaynaklar: EPD belgesi almak istediğiniz ürün hakkında uzmanlık ve kaynaklara sahip olmanız önemlidir. EPD'nin hazırlanması ve doğrulanması için gerekli olan çevresel performans değerlendirmelerini gerçekleştirecek nitelikli personeliniz veya bir danışman ekibiniz olmalıdır.

 2. EPD hazırlığı: EPD hazırlığı, ürünün yaşam döngüsü analizini yapmayı, çevresel etkilerini değerlendirmeyi ve gerekli verileri toplamayı içerir. Bu aşamada, EPD'nin kapsamını belirlemeniz, gerekli verileri toplamanız ve doğrulama süreci için gereken belgelere sahip olmanız önemlidir.

 3. Doğrulama kuruluşu seçimi: EPD'nin doğrulanması, bağımsız bir doğrulama kuruluşu tarafından yapılmalıdır. ISO 14025'e uygunluğun doğrulanması için akredite edilmiş bir doğrulama kuruluşuyla çalışmanız gerekmektedir. Doğrulama kuruluşu, EPD'nin ilgili standartlara uygun olduğunu ve verilerin doğruluğunu onaylar.

 4. EPD hazırlama: EPD'nin hazırlanması, belirli yönergeleri ve formatları takip etmeyi gerektirir. Bu aşamada, EPD belgesinin içeriğini, çevresel etkileri ve performans göstergelerini belirlemeniz gerekmektedir. Doğrulama kuruluşunun taleplerini karşılayacak şekilde EPD belgesini hazırlamanız önemlidir.

 5. EPD doğrulama: EPD belgesi, doğrulama kuruluşuna sunulmalıdır. Doğrulama kuruluşu, EPD'nin ilgili standartlara uygunluğunu değerlendirecek ve verilerin doğruluğunu kontrol edecektir. Doğrulama süreci, belgenin uygunluğunu onaylayacak ve EPD belgesinin yayınlanmasına izin verecektir.

 6. EPD yayınlama: EPD belgesi, doğrulama süreci tamamlandıktan sonra yayınlanabilir. EPD, ilgili platformlarda, web sitelerinde ve EPD veritabanlarında erişilebilir hale getirilmelidir. Bu, ürünün çevresel performansını iletmek ve paydaşlarınıza sunmak için önemlidir.

EPD belgesi almak, profesyonel destek gerektiren bir süreç olabilir. Bu nedenle, bir danışmanlık firması veya doğrulama kuruluşuyla işbirliği yapmanız ve gereken adımları doğru bir şekilde takip etmeniz önerilir.

 

ISO 14025 EPD Sertifikası Faydaları

ISO 14025 EPD (Çevresel Ürün Beyanı) sertifikası, bir ürünün çevresel performansının belgelendiği ve doğrulandığı bir belgedir. Bu sertifikanın bir dizi faydası vardır:

 1. Çevresel bilinirlik: EPD sertifikası, ürünün çevresel etkileri hakkında şeffaf ve doğrulanabilir bilgiler sağlar. Bu, şirketin çevresel açıdan sürdürülebilir ürünler ürettiğini gösterir ve müşterilere güven verir. Aynı zamanda ürünün yeşil pazarlama ve marka değeri oluşturma açısından da önemlidir.

 2. Rekabet avantajı: EPD sertifikası, şirketlere rekabet avantajı sağlar. Müşterilerin çevresel faktörleri dikkate alarak ürün seçiminde artan bir eğilim olduğu göz önüne alındığında, EPD'ye sahip olmak, şirketin ürünlerini diğerlerinden ayırmasına yardımcı olabilir. Bu, yeni müşterilerin çekilmesi, müşteri sadakati kazanılması ve pazar payının artırılması gibi avantajlar sağlar.

 3. Çevresel performans iyileştirmesi: EPD sertifikası, şirketlere ürünlerinin çevresel etkilerini değerlendirme ve takip etme fırsatı sunar. EPD süreci, şirketlere çevresel performanslarını gözden geçirme ve iyileştirme fırsatı verir. Bu da çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

 4. Müşteri taleplerini karşılama: Bazı müşteriler, çevresel açıdan sürdürülebilir ürünlere yönelik talepleri olan şirketlere öncelik verir. EPD sertifikası, bu talepleri karşılayan şirketlere güven ve itibar sağlar. Müşteriler, çevresel performansı belgelenmiş ve doğrulanmış ürünlere daha fazla güven duyarlar.

 5. Tedarik zinciri yönetimi: EPD sertifikası, tedarik zinciri yönetiminde de fayda sağlar. Şirketler, EPD'li ürünler kullanarak tedarik zincirlerini sürdürülebilirlik açısından optimize edebilirler. Aynı zamanda tedarikçilerin çevresel performansını değerlendirme ve takip etme imkanı sağlar.

 6. Yasa ve düzenlemelere uyum: Bazı ülkelerde çevresel beyanlar ve sertifikalar, ürünlerin satışında veya kamu ihalelerinde zorunlu hale getirilmiştir. EPD sertifikası, şirketlerin bu yasal düzenlemelere uyum sağlamasını ve gerekliliklere tam olarak uygun ürünler sunmasını sağlar.

ISO 14025 EPD sertifikası, şirketlere çevresel açıdan sürdürülebilir ürünler sunma, müşteri beklentilerini karşılama ve çevresel performansı iyileştirme fırsatı verir. Bu da şirketlerin rekabet avantajını artırır ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

 

ISO 14025 EPD Fiyatı

ISO 14025 EPD (Çevresel Ürün Beyanı) belgesi için belirli bir fiyat vermek zordur, çünkü fiyatlar birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında şunlar yer alır:

 1. Ürünün karmaşıklığı: EPD belgesi almak istediğiniz ürünün karmaşıklığı, veri toplama ve analiz sürecinin zorluğunu etkileyebilir. Karmaşık bir ürün, daha fazla kaynak ve uzmanlık gerektirebilir, bu da maliyetleri artırabilir.

 2. Veri toplama ve analiz: EPD hazırlığı, ürünün yaşam döngüsü boyunca çeşitli verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini gerektirir. Veri toplama ve analiz süreci, ürünün özelliklerine, tedarik zincirine ve kaynaklara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

 3. Doğrulama süreci: EPD belgesi, bağımsız bir doğrulama kuruluşu tarafından doğrulanmalıdır. Doğrulama süreci, belgeyi hazırlayan şirketin veya danışmanın maliyetlerini içerir. Doğrulama süreci, belgenin karmaşıklığına, veri kalitesine ve doğrulama kuruluşunun ücret politikasına bağlı olarak değişebilir.

 4. Danışmanlık hizmetleri: EPD hazırlığı ve doğrulama süreci için danışmanlık hizmetleri almak, ek maliyetlere neden olabilir. Danışmanlık hizmetleri, EPD hazırlığı, veri analizi, doğrulama başvurusu ve belgenin yayınlanması gibi aşamalarda destek sağlar.

 5. Bölgesel faktörler: Fiyatlar, coğrafi konum ve yerel pazar koşullarına bağlı olarak değişebilir. Farklı ülkeler veya bölgelerde, EPD belgesi almak için farklı ücret yapıları olabilir.

Bu faktörler dikkate alındığında, ISO 14025 EPD belgesi için fiyatlar genellikle proje bazında belirlenir. Şirketinizin veya danışmanınızın belirli bir proje için teklif sunması ve fiyatlandırma ayrıntılarını size sağlaması daha doğru olacaktır.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları