UFAS Sertifikası

UFAS Belgesi

UFAS Sertifikası Nedir? 

UFAS (Universal Feed Assurance Scheme), yem endüstrisinde kalite güvencesi sağlayan bir İngiltere standardını ifade eder. UFAS sertifikası, yem üreticileri ve tedarikçileri için bir kalite güvence programını temsil eder.

UFAS standardı, yem endüstrisindeki tedarik zinciri boyunca kalite standartlarını ve güvenliği sağlamayı hedefler. Bu standarda sahip olan şirketler, belirli kriterleri karşılamak ve düzenli denetimlerden geçmek zorundadır. UFAS sertifikası, yem üretimindeki proseslerin ve tesislerin, hijyen, hammaddelerin kalitesi, depolama koşulları, izlenebilirlik ve diğer önemli faktörler açısından belirli standartları karşıladığını gösterir.

UFAS sertifikası, yem endüstrisindeki şirketler için bir kalite damgası olarak kabul edilir. Bu sertifika, yem üreticilerinin ve tedarikçilerinin müşterilerine güvenilir ve güvenli yem sağladığını gösterir. Ayrıca, yem endüstrisindeki yasal gereksinimleri karşılamak ve müşteri beklentilerini aşmak için bir adımdır.

UFAS sertifikası, yem endüstrisindeki kalite güvencesi için uluslararası kabul görmüş bir standarttır ve yem üreticileri ve tedarikçileri tarafından aranır. Bu sertifikaya sahip olmak, şirketin yem üretiminde yüksek kalite ve güvenlik standartlarını takip ettiğini gösterir.

 

UFAS Sertifikası İçin Neden Eurocert?

Eurocert, uluslararası tanınırlığı olan bir belgelendirme kuruluşudur ve UFAS (Universal Feed Assurance Scheme) sertifikası için uygun bir seçenek olabilir. Eurocert, yem endüstrisinde kalite güvencesi sağlamak amacıyla kurulmuş olan UFAS'ın akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşudur.

Eurocert'ın UFAS sertifikası için tercih edilmesinin bazı nedenleri şunlar olabilir:

 1. Akreditasyon ve Yetkilendirme: Eurocert, uluslararası olarak tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş ve UFAS standardına uygun belgelendirme yetkisine sahip bir kuruluştur. Bu, Eurocert tarafından verilen UFAS sertifikasının uluslararası kabul gördüğü ve güvenilir olduğu anlamına gelir.

 2. Uzmanlık ve Deneyim: Eurocert, yem endüstrisi ve kalite güvence konularında uzmanlaşmış bir ekip ve deneyime sahiptir. Yem endüstrisindeki güncel mevzuat ve gereklilikler hakkında bilgi sahibi olan Eurocert uzmanları, şirketinizi UFAS standardına uyumlu hale getirmek için rehberlik edebilir.

 3. Müşteri Odaklı Yaklaşım: Eurocert, müşteri memnuniyetine odaklanan bir yaklaşım benimser. Müşteri gereksinimlerini anlamak ve ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmak için aktif olarak işbirliği yaparlar. Şirketinizin özel gereksinimlerini dikkate alarak size özelleştirilmiş bir belgelendirme süreci sunabilirler.

 4. Uluslararası Tanınırlık: Eurocert, uluslararası belgelendirme kuruluşları ve endüstri paydaşlarıyla güçlü ilişkiler geliştirmiş ve işbirliği yapmıştır. Bu, Eurocert sertifikasının uluslararası olarak tanınmasını ve kabul görmesini sağlar. Ayrıca, Eurocert sertifikasının, uluslararası pazarda iş yaparken rekabet avantajı sağlayabileceği anlamına gelir.

 

UFAS Sertifikası Temel Şartları

UFAS (Universal Feed Assurance Scheme) sertifikası alabilmek için temel şartlar şunlardır:

 1. Yönetim Taahhüdü: Şirketin üst düzey yönetimi, yem üretimi ve dağıtımında kalite güvencesi sağlamak için taahhütte bulunmalıdır. Yönetim, kalite politikası ve hedeflerini belirlemeli, kaynakları tahsis etmeli ve sürekli iyileştirme çabalarını desteklemelidir.

 2. HACCP Uygulaması: HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) prensiplerine dayalı bir güvenlik planı oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Bu plan, yem üretim sürecindeki tehlikeleri analiz etmeli, kritik kontrol noktalarını belirlemeli ve bu noktaların kontrol altında tutulmasını sağlamalıdır.

 3. Kalite Yönetim Sistemi: Şirketin bir kalite yönetim sistemi oluşturması ve uygulaması gerekmektedir. Bu sistem, belgelendirilmiş prosedürler, kayıt tutma süreçleri, belge kontrolü, personel eğitimi ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini içermelidir.

 4. Hammaddelerin ve Malzemelerin Kontrolü: Şirket, yem üretiminde kullanılan hammaddelerin ve malzemelerin kalitesini kontrol etmeli ve sağlamalıdır. Bu, tedarikçi değerlendirmeleri, hammadde numunelerinin analizi, uygun depolama koşullarının sağlanması ve izlenebilirlik önlemlerini içerir.

 5. Tesis ve Ekipmanlar: Üretim tesislerinin ve ekipmanlarının hijyenik koşullara uygun olduğu ve yem kalitesini etkileyecek potansiyel risklerin kontrol altında olduğu sağlanmalıdır. Temizlik prosedürleri, bakım planları ve kayıtlarının tutulması gibi önlemler alınmalıdır.

 6. İzlenebilirlik: Üretilen yemlerin izlenebilirliği sağlanmalıdır. Yem üretimi, parti numaraları ve kayıtlar aracılığıyla geriye dönük takip edilebilir olmalıdır.

 7. Denetim ve Sertifikasyon: Şirket, bağımsız ve akredite bir denetim kuruluşu tarafından periyodik denetimlere tabi tutulmalıdır. Denetimlerde şirketin uygunluk düzeyi değerlendirilir ve UFAS sertifikası alması için gerekli şartları karşıladığı belirlenir.

Bu temel şartlar, UFAS sertifikası almak isteyen şirketlerin karşılaması gereken gereklilikleri özetlemektedir. Sertifikayı elde etmek için, yem üretiminde kalite güvencesini sağlamak için gerekli adımları atmış olmak önemlidir.

 

UFAS Sertifikası Nasıl Alınır? 

UFAS (Universal Feed Assurance Scheme) sertifikasını almak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir:

 1. İnceleme ve Hazırlık: UFAS sertifikasını almak istediğiniz şirketiniz için bir ön inceleme yapmanız ve şirketinizin mevcut durumunu değerlendirmeniz önemlidir. UFAS standardına uyumlu olmak için gerekli düzenlemeleri yapmak için hazırlık yapmanız gerekecektir.

 2. Başvuru: UFAS sertifikası için başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Başvurunuzu UFAS programının resmi web sitesi üzerinden veya yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşu aracılığıyla yapabilirsiniz. Başvuru sürecinde şirketinizin bilgilerini sağlamanız ve gereken belgeleri sunmanız istenecektir.

 3. Değerlendirme: Başvurunuz değerlendirilecek ve denetim planı oluşturulacaktır. Belgelendirme kuruluşu, şirketinizin yem üretimi ve dağıtımı süreçlerini yerinde denetleyecek ve UFAS standardına uygunluğunu değerlendirecektir. Denetim, tesislerinizin, prosedürlerinizin ve kayıtlarınızın uygunluğunu kontrol etmeyi içerecektir.

 4. Uyum Sağlama: Denetim sonucunda eksiklikler veya uyumsuzluklar tespit edilirse, bu noktaları düzeltmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak için bir eylem planı oluşturmanız istenecektir. Belirlenen düzeltici önlemleri uygulayarak ve eksiklikleri gidererek UFAS standardına tam uyum sağlamanız gerekmektedir.

 5. Sertifikasyon: Şirketiniz, uyum sağladığınızı ve UFAS standardına göre çalıştığınızı kanıtladığınızda, belgelendirme kuruluşu tarafından UFAS sertifikası verilecektir. Sertifika, yem üretim ve dağıtım süreçlerinizde kalite güvencesi sağladığınızı gösterir.

 6. Denetimlerin Devamı: UFAS sertifikasını aldıktan sonra, belgelendirme kuruluşu düzenli aralıklarla periyodik denetimler yapacak ve sertifikayı yenilemek için uygunluğunuzu değerlendirecektir. Bu denetimler, şirketinizin UFAS standardına uygunluğunu sürekli olarak göstermenizi sağlar.

UFAS sertifikası almak için başvuruda bulunduktan sonra süreç, başvurunun değerlendirilmesi, denetim, uyum sağlama ve sertifikasyon aşamalarını içerir. Uygunluk sağlandıktan sonra düzenli denetimler ve sürekli uyumluluk sağlama gerekmektedir.

 

UFAS Sertifikası Faydaları 

UFAS (Universal Feed Assurance Scheme) sertifikasının çeşitli faydaları vardır:

 1. Kalite Güvencesi: UFAS sertifikası, yem üreticileri ve tedarikçileri için bir kalite güvence mekanizması sağlar. Sertifika, şirketinizin yem üretim süreçlerinde kalite standartlarını karşıladığını ve güvenilir yemler sağladığını gösterir. Bu da müşterilerinizin güvende olduğunu ve yemlerin yüksek kaliteye sahip olduğunu bilmelerini sağlar.

 2. Müşteri Güveni: UFAS sertifikası, müşterileriniz üzerinde güven oluşturur. Sertifika, müşterilerinize yemlerin üretiminden dağıtımına kadar güvenli bir şekilde yönetildiğini ve yasal gerekliliklere uyulduğunu kanıtlar. Müşteriler, UFAS sertifikası olan şirketlere daha fazla güven duyar ve bu şirketlerden yem tedarik etmeyi tercih eder.

 3. Rekabet Avantajı: UFAS sertifikası, yem endüstrisinde rekabet avantajı sağlar. Sertifikaya sahip olmak, şirketinizi diğer rakiplerinizden ayırır ve yüksek kalite standartlarına sahip olduğunuzu vurgular. Bu da müşterilerin sizinle çalışmayı tercih etmelerini ve pazarda daha güçlü bir konum elde etmenizi sağlar.

 4. İşbirliği İmkanları: UFAS sertifikası, işbirliği ve tedarik zinciri yönetimi açısından da fayda sağlar. Sertifikaya sahip olmak, diğer şirketlerle işbirliği yaparken ve tedarik zinciri boyunca çalışırken kalite güvencesi sağladığınızı gösterir. Bu da işbirliği imkanlarını artırır ve sizinle çalışmak isteyen tedarikçiler ve ortaklar bulmanızı kolaylaştırır.

 5. Yasal Uyumluluk: UFAS sertifikası, yem endüstrisindeki yasal gerekliliklere uyumu vurgular. Sertifika, şirketinizin ilgili yem güvenliği ve kalite standartlarına uyduğunu gösterir. Bu da yasal uyumluluğunuzun kanıtıdır ve şirketinizi olası yasal sorunlardan korur.

UFAS sertifikası, yem endüstrisinde kalite güvencesi sağlar, müşteri güvenini artırır, rekabet avantajı sağlar, işbirliği imkanlarını artırır ve yasal uyumluluğu vurgular. Bu faydalar, şirketinizin başarısı ve sektördeki itibarı için önemli bir katkı sağlar.

 

UFAS Sertifikası Fiyatı

UFAS (Universal Feed Assurance Scheme) sertifikasının fiyatı, birkaç faktöre bağlı olarak değişebilir. Çünkü fiyat, şirketin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, üretim hacmi, tesislerin karmaşıklığı, denetim süresi ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterebilir.

UFAS sertifikasını almak için başvurduğunuzda, belgelendirme kuruluşu tarafından size fiyat teklifi sunulacaktır. Bu fiyat, genellikle denetimlerin gerçekleştirileceği tesisin büyüklüğü, denetim süresi, çalışma saatleri, ek hizmetler ve ek talepler gibi faktörlere dayanarak belirlenir.

UFAS sertifikasının maliyeti genellikle bir başvuru ücreti ve düzenli denetim ücretlerinden oluşabilir. Başvuru ücreti, sertifikasyon sürecinin başlangıcında ödenirken, denetim ücretleri sertifikanın geçerlilik süresi boyunca düzenli olarak ödenir.

UFAS sertifikasının ücreti, belgelendirme kuruluşuyla doğrudan iletişime geçerek ve şirketinizin özel gereksinimlerini ve denetim ihtiyaçlarını belirterek daha kesin bir bilgi almanız gerekmektedir.

 


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları