SA8000 Sosyal Sorumluluk Belgesi

SA 8000 Nedir?

SA 8000, bir işletmenin sosyal sorumluluk performansını değerlendiren ve belgelendiren bir standarttır. Bu standart, işletmelerin çalışan haklarına saygı göstermelerini, işçi koşullarını iyileştirmelerini ve adil iş uygulamalarını teşvik etmelerini amaçlar.

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı, Sosyal Hesap Verebilirlik 8000'in kısaltmasıdır ve işletmelerin bir dizi sosyal sorumluluk kriterine uygunluğunu değerlendirir. Bu kriterler arasında aşağıdakiler bulunabilir:

 1. Çocuk işçi çalıştırma: SA 8000, işletmelerin çocuk işçi çalıştırmamasını ve ulusal yasalara ve uluslararası standartlara uygun olarak minimum çalışma yaşını belirlemelerini gerektirir.

 2. Zorla çalıştırma ve kölelik: SA 8000, işletmelerin zorla çalıştırma, kölelik ve insan ticaretine karşı politikalar benimsemelerini ve bu tür faaliyetlerin işletme ve tedarik zinciri boyunca oluşmasını engellemelerini gerektirir.

 3. İş sağlığı ve güvenliği: SA 8000, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda önlemler almasını, çalışanların güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamasını ve riskleri azaltmasını gerektirir.

 4. Çalışma saatleri ve ücretler: SA 8000, işletmelerin işçilerin çalışma saatlerini ve ücretlerini yasalara uygun bir şekilde düzenlemelerini ve adil çalışma koşullarını sağlamalarını gerektirir.

 5. Diskriminasyon: SA 8000, işletmelerin ayrımcılık yapmamasını, işe alım, terfi ve diğer çalışma fırsatlarında eşitlik sağlamasını ve çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etmesini gerektirir.

 6. Sendika özgürlüğü: SA 8000, işletmelerin işçilerin sendika kurma ve sendikal faaliyetlere katılma hakkını desteklemesini ve işçi temsilcileri ile diyalog kurmasını gerektirir.

SA 8000 belgelendirmesi, bir işletmenin bu kriterlere uygunluğunu değerlendirmek için bağımsız bir denetim sürecini içerir. Bir işletme belgelendirme sürecini başarıyla tamamladığında, SA 8000 sertifikasını alır ve bu belge işletmenin sosyal sorumluluk taahhütlerini yerine getirdiğini gösterir.

 

SA 8000 için Neden EUROCERT?

EuroCert, SA 8000 sosyal sorumluluk belgelendirme konusunda seçilebilecek güvenilir belgelendirme kuruluşlarından biridir. EuroCert'i tercih etmek için aşağıdaki nedenleri göz önünde bulundurabilirsiniz:

 1. Akreditasyon ve Yetkinlik: EuroCert, uluslararası tanınmış bir akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiştir. Bu, EuroCert'in belgelendirme sürecini tarafsızlık, bağımsızlık ve objektiflik ilkelerine göre yürüttüğünü gösterir. Ayrıca, EuroCert'in SA 8000 belgelendirme konusunda yetkin ve deneyimli uzmanlara sahip olduğunu garanti eder.

 2. Uluslararası Tanınırlık: EuroCert, uluslararası pazarda tanınan bir belgelendirme kuruluşudur. SA 8000 belgesi, birçok ülkede ve sektörde geçerliliği olan bir belgedir. EuroCert'in belgelendirme süreci, uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilir ve işletmenizin uluslararası pazarda rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olur.

 3. Müşteri Odaklılık: EuroCert, müşteri memnuniyetine önem veren bir yaklaşım benimser. Müşteri gereksinimlerini anlama, iletişim kurma ve müşteri beklentilerini karşılama konusunda hassas davranır. EuroCert, işletmenizin SA 8000 belgelendirme sürecinde size rehberlik eder ve sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

 4. Sürekli Destek ve İyileştirme: EuroCert, belgelendirme sürecinden sonra da işletmeye sürekli destek sağlar. İşletmenizin sosyal sorumluluk performansını geliştirmenize yardımcı olacak danışmanlık hizmetleri sunar. Ayrıca, belgelendirme sonrası denetimlerle işletmenizin SA 8000 standartlarına uygunluğunu sürdürdüğünüzden emin olmanızı sağlar.

 5. İşbirliği ve Güven: EuroCert ile çalışmak, bir işbirliği ve güven ilişkisi oluşturmanızı sağlar. EuroCert, işletmenizin SA 8000 belgesi alması sürecinde sizinle işbirliği yapar, açık iletişim sağlar ve güvenilir bir ortak olarak hareket eder. Bu, belgelendirme sürecinin etkili ve verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

Bu nedenlerle EuroCert, SA 8000 sosyal sorumluluk belgelendirmesi için tercih edilebilecek güvenilir bir belgelendirme kuruluşudur.

 

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Belgesi Başvuru Adımları

 1. Belgelendirme kuruluşu seçimi: SA 8000 belgelendirmesi için akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu seçmeniz önemlidir. Bu kuruluşlar, SA 8000 standartlarına uygunluk denetimlerini gerçekleştirir ve belgelendirme sürecini yönetir.

 2. Başvuru ve değerlendirme: Seçtiğiniz belgelendirme kuruluşuna başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Başvurunuz kabul edildiğinde, bir değerlendirme süreci başlatılır. Bu süreçte, belgelendirme kuruluşu işletmenizin belirlenen kriterlere uygunluğunu değerlendirecek ve denetimler yapacaktır.

 3. Denetimler: Belgelendirme kuruluşu, işletmenizin tesislerini ve iş süreçlerini denetleyerek SA 8000 kriterlerine uygunluğunu değerlendirir. Denetimler sırasında belirli çalışanlarla görüşmeler yapılabilir, belgeler ve kayıtlar incelenebilir ve işletmenin uyguladığı politika ve prosedürler gözlemlenebilir.

 4. Raporlama ve düzeltici eylemler: Denetimlerin ardından belgelendirme kuruluşu, denetim sonuçlarını raporlayacaktır. Eğer işletmeniz SA 8000 kriterlerine tam olarak uyum sağlamıyorsa, belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenen düzeltici eylemleri gerçekleştirmeniz istenecektir. Bu eylemler, eksiklikleri gidermek ve gereksinimleri karşılamak için alınan önlemleri içerir.

 5. Belgelendirme ve sertifika: İşletmeniz, düzeltici eylemleri başarıyla tamamladıktan sonra, belgelendirme kuruluşu tarafından SA 8000 belgesiyle belgelendirilecektir. Bu belge, işletmenizin sosyal sorumluluk standartlarına uygun olduğunu ve belgelendirme sürecini başarıyla tamamladığını gösterir.

SA 8000 belgesi, işletmenizin sosyal sorumluluk taahhütlerini ve çalışan haklarına olan saygısını göstermek için kullanılabilir. Ayrıca, tedarik zincirinde yer alan diğer işletmelere ve müşterilere, işletmenizin sosyal sorumluluk standartlarına uygun olduğunu kanıtlar.

 

SA 8000 Almak için Temel Şartlar

SA 8000 sosyal sorumluluk belgelendirmesi için temel şartlar şunlardır:

 1. Çalışma saatleri: İşletme, ulusal yasalara ve ilgili sektör standartlarına uygun olarak çalışanların çalışma saatlerini belirlemeli ve fazla mesai yapma durumlarında uygun ücretlendirme sağlamalıdır.

 2. Çocuk işçi çalıştırma: İşletme, çocuk işçi çalıştırmamalı ve ulusal yasalara ve uluslararası standartlara uygun olarak minimum çalışma yaşını belirlemelidir.

 3. Zorla çalıştırma ve kölelik: İşletme, zorla çalıştırma, kölelik, insan ticareti gibi uygulamalara karşı sıfır tolerans politikası benimsemeli ve bu tür faaliyetlerin işletme ve tedarik zinciri boyunca oluşmasını engellemelidir.

 4. İş sağlığı ve güvenliği: İşletme, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almalı, çalışanların güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamalı ve riskleri azaltmak için uygun önlemleri uygulamalıdır.

 5. Ücret ve sosyal haklar: İşletme, çalışanlara adil ve uygun ücretler ödemeli, yasal asgari ücreti sağlamalı ve sosyal haklara erişimi desteklemelidir.

 6. Diskriminasyon: İşletme, herhangi bir ayrımcılık yapmamalı ve işe alım, terfi ve diğer fırsatlarda eşitlik ilkesine uygun davranmalıdır. Irk, cinsiyet, din, etnik köken veya diğer ayrımcı faktörlere dayalı herhangi bir ayrımcılık yapılmamalıdır.

 7. Sendika özgürlüğü: İşletme, çalışanların sendika kurma ve sendikal faaliyetlere katılma özgürlüğünü desteklemeli ve bu hakları kısıtlayıcı herhangi bir politika veya uygulamadan kaçınmalıdır. İşletme, işçi temsilcileri ile diyalog kurmalı ve çalışanların görüşlerini dikkate almalıdır.

Bu temel şartların yanı sıra, SA 8000 belgelendirmesi sürecinde işletmelerden belirli belgelere ve kayıtlara sahip olmaları da istenebilir. Ayrıca, belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan denetimler ve değerlendirmelerle işletmenin SA 8000 standartlarına uygunluğu değerlendirilir.

 

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Belgesi Nasıl Alınır?

SA 8000 sosyal sorumluluk belgesini almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Hazırlık süreci: SA 8000 belgesi için hazırlık yapmanız önemlidir. İşletmenizin mevcut uygulamalarını gözden geçirin ve SA 8000 standartlarına uyumlu hale getirmek için gerekli düzeltici eylemleri planlayın.

 2. Belgelendirme kuruluşu seçimi: SA 8000 belgelendirmesi için akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu seçmelisiniz. Güvenilir, deneyimli ve yetkin bir kuruluşla çalışmak önemlidir.

 3. Başvuru süreci: Seçtiğiniz belgelendirme kuruluşuna başvuruda bulunun. Başvurunuz kabul edildiğinde, belgelendirme süreci için bir anlaşma yapılır ve bir değerlendirme takvimi belirlenir.

 4. Değerlendirme ve denetim süreci: Belgelendirme kuruluşu, işletmenizin SA 8000 standartlarına uygunluğunu değerlendirecek ve denetimler yapacaktır. Bu denetimler, işletmenizin tesislerini ve iş süreçlerini kapsayabilir. İşçilerle görüşmeler yapılabilir ve belgeler ve kayıtlar incelenebilir.

 5. Raporlama ve düzeltici eylemler: Denetimlerin ardından belgelendirme kuruluşu, denetim sonuçlarını raporlayacak ve herhangi bir uyumsuzluk durumunda düzeltici eylemleri talep edecektir. İşletme, belirtilen düzeltici eylemleri gerçekleştirerek uyum sağlamalıdır.

 6. Belgelendirme ve sertifika: İşletmeniz, düzeltici eylemleri başarıyla tamamladıktan sonra, belgelendirme kuruluşu tarafından SA 8000 belgesiyle belgelendirilecektir. Bu belge, işletmenizin sosyal sorumluluk standartlarına uygun olduğunu ve belgelendirme sürecini başarıyla tamamladığını gösterir.

 7. Sürekli iyileştirme: SA 8000 belgesi alındıktan sonra, işletme sürekli olarak sosyal sorumluluk performansını iyileştirmeye devam etmelidir. İşletme, belirlenen hedeflere ulaşmak ve SA 8000 standartlarına uygunluğu sürdürmek için düzenli olarak iç denetimler yapmalı ve sürekli iyileştirme çabalarına odaklanmalıdır.

SA 8000 belgesi, işletmenizin sosyal sorumluluk taahhütlerini ve çalışan haklarına olan saygısını göstermek için kullanılabilir. Belge, müşteriler, tedarikçiler ve paydaşlar tarafından güvenilir

 

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Denetiminin Faydaları

SA 8000 sosyal sorumluluk denetimi birçok fayda sağlar. İşletmelerin bu denetim sürecinden geçerek SA 8000 belgesini alması, aşağıdaki faydaları beraberinde getirebilir:

 1. İyi işletme itibarı: SA 8000 belgesi, işletmenizin sosyal sorumluluk taahhütlerine uygun olduğunu ve çalışan haklarına saygı gösterdiğini gösterir. Bu belge, işletmenizin itibarını artırır ve müşteriler, tedarikçiler ve diğer paydaşlar açısından güvenilirlik sağlar.

 2. Rekabet avantajı: SA 8000 belgesine sahip olmak, işletmenize rekabet avantajı sağlar. Müşteriler, etik ve sosyal sorumluluk odaklı işletmelere yönelme eğilimindedir ve SA 8000 belgesi bu konuda güçlü bir referans olarak kullanılabilir.

 3. İş ilişkilerinde kolaylık: SA 8000 belgesi, iş ilişkilerinde kolaylık sağlar. Birçok büyük şirket, tedarikçi seçiminde SA 8000 belgesine sahip olmayı bir gereklilik olarak kabul eder. Bu nedenle, belgeye sahip olmanız işbirliği ve tedarik zinciri ilişkileri açısından avantajlı olabilir.

 4. Yasal ve düzenleyici uyum: SA 8000 standartları, uluslararası çalışma standartlarını yansıtır ve yerel yasalara uyum sağlar. Belge, işletmenizin yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyum sağladığını kanıtlar.

 5. Çalışan bağlılığını artırma: SA 8000 belgesine sahip olmak, çalışanlarınız arasında bir güven ve bağlılık atmosferi oluşturabilir. Çalışanlar, sosyal sorumluluk bilincine sahip bir işletmede çalışmanın gururunu yaşarlar ve işverenin onların haklarına ve refahına önem verdiğini bilirler.

 6. İşletme performansını iyileştirme: SA 8000 denetim süreci, işletmenizin sosyal sorumluluk performansını değerlendirir. Bu süreçte tespit edilen eksiklikler, işletmenizin iyileştirme fırsatlarına odaklanmasını sağlar ve sosyal sorumluluk alanında gelişim göstermesine yardımcı olur.

 7. Sürdürülebilirlik: SA 8000 belgesi, işletmenizin sürdürülebilirlik hedeflerine uygunluğunu gösterir. Sosyal sorumluluk alanında başarılı bir performans, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlikle birlikte ele alındığında daha kapsamlı bir sürdürülebilir iş modeli oluşturmanıza yardı

 8. Sürdürülebilirlik: SA 8000 belgesi, işletmenizin sürdürülebilirlik hedeflerine uygunluğunu gösterir. Sosyal sorumluluk alanında başarılı bir performans, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlikle birlikte ele alındığında daha kapsamlı bir sürdürülebilir iş modeli oluşturmanıza yardımcı olur.

 9. İnsan kaynakları yönetimi: SA 8000 belgesi, işletmenizin çalışanlarını koruma, işçi haklarına saygı, eşitlik ve çeşitlilik gibi alanlarda iyi uygulamalara sahip olduğunu gösterir. Bu da işletmenizin insan kaynakları yönetimi süreçlerini geliştirmesine ve yetenekleri çekmesine yardımcı olur.

 10. Risk yönetimi: SA 8000 denetimi, işletmenin sosyal sorumluluk risklerini belirlemesine ve bu risklere yönelik uygun önlemler almasına yardımcı olur. İşletmenizin tedarik zincirindeki riskleri azaltmak, iş etiği ihlallerini önlemek ve itibar kaybını engellemek için daha iyi bir risk yönetimi stratejisi geliştirebilirsiniz.

 11. Müşteri memnuniyeti: SA 8000 belgesine sahip olmak, müşterilerinizin memnuniyetini artırabilir. Müşteriler, sosyal sorumluluk ilkelerine uygun hareket eden işletmelere yönelmektedir ve bu belge müşterilerinizin size olan güvenini artırabilir.

SA 8000 sosyal sorumluluk belgesi, işletmenizin sosyal sorumluluk performansını objektif bir şekilde değerlendirmenizi ve geliştirmenizi sağlar. Aynı zamanda, işletmenizin toplum ve paydaşlarınız üzerinde olumlu bir etki yaratmasına ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmanıza yardımcı olur.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları